Lääketurvatiedote: HEMLIBRA (4.6.2019)

Valmisteet

HEMLIBRA (ROCHE)

Kuvaus

Päivitetyt riskienminimointimateriaalit (laajentunut käyttöaihe)

Kohderyhmät

Keskussairaaloiden laboratoriot, kliininen hematologia, lasten hematologia, sairaala-apteekit

Liitteet

Saateteksti

Hyvä vastaanottaja

Hemlibran käyttöaihe laajeni maaliskuussa 2019 ja Roche Oy on siksi päivittänyt valmisteen riskienminimointimateriaaleja. Materiaalit sisältävät tietoa ihon alle annettavasta Hemlibra-valmisteen turvallisesta käytöstä.

Materiaalit ovat saatavilla:

Jos tarvitsette Hemlibran riskienminimoinnin materiaaleja painetussa muodossa, ottakaa yhteyttä Roche Oy:n lääkeinformaatioyksikköön: finland.medical-information@roche.com tai puh. 010 554 500 (vaihde).

Annamme mielellämme lisätietoja Hemlibra-injektionesteen käytöstä ja valmisteen turvallisuuteen liittyvissä asioissa: finland.medical-information@roche.com.

Ystävällisin terveisin

Anssi Linnankivi
Lääketieteellinen johtaja
Roche Oy, PL 12, 02180 Espoo
puh. 010 554 500 (vaihde)