Lääketurvatiedote: Suorat oraaliset antikoagulantit (20.5.2019)

Valmisteet

ELIQUIS (BRISTOL-MYERS SQUIBB), LIXIANA (MSD), PRADAXA (BOEHRINGER INGELHEIM), XARELTO (BAYER)

Kuvaus

Mahdollisesti suurentunut verisuonitukosten uusiutumisriski

Kohderyhmät

Geriatria, kardiologia, keuhkosairaudet ja allergologia, kliininen hematologia, neurologia, reumatologia, sisätaudit, yleislääketiede, yleislääkärit

Liitteet

Saateteksti

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen

Apiksabaania (Eliquis), dabigatraanieteksilaattia (Pradaxa), edoksabaania (Lixiana) ja rivaroksabaania (Xarelto) ei suositella fosfolipidivasta-aineoireyhtymäpotilaille mahdollisesti suurentuneen verisuonitukosten uusiutumisriskin takia.

Liitteenä on lääketurvatiedote.

Ystävällisin terveisin,

Bayer Oy (Xarelto®)
medinfo@bayer.fi

puh: 020 785 8222 (arkisin klo 9-15)

MSD Finland Oy (Lixiana®)
medinfo.msd@merck.com
puh: 09 804 650 (arkisin 8.30–16)

Boehringer Ingelheim Finland Ky (Pradaxa®)
medinfo.finland@boehringer-ingelheim.com
puh: 010 310 2800 (ma-to 8.30-16, pe 8.30-15)

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab (Eliquis®)
medinfo.finland@bms.com
puh: 09 2512 1244 (arkisin 9.00-17.00)