Lääketurvatiedote: TYVERB (lapatinibi) (17.5.2019)

Valmisteet

TYVERB (NOVARTIS)

Kuvaus

Tärkeä päivitys valmisteyhteenvetoon

Kohderyhmät

Naistentaudit ja synnytykset, sairaala-apteekit, syöpätaudit, syöpätautiklinikat

Liitteet

Saateteksti

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen,

Lähetämme ohessa lääketurvatiedotteen koskien Tyverbin valmisteyhteenvetoa. Tieto siitä, että lapatanibin ja trastutsumabin tehoa vertailevaa tietoa tietyssä potilasryhmässä ei ole saatavilla, palautetaan ennalleen valmisteyhteenvetoon. Tiedote on laadittu yhteisymmärryksessä EMA:n kanssa ja se tullaan julkaisemaan Fimean www-sivustolla.