Lääketurvatiedote: LEMTRADA (alemtutsumabi) (22.4.2019)

Valmisteet

LEMTRADA (SANOFI)

Kuvaus

Käytön rajoitus vakavien haittavaikutusten vuoksi

Kohderyhmät

Apteekit, MS-hoitajat, neurologia, sairaala-apteekit

Liitteet

Saateteksti

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen

Toimitamme teille Lemtrada-lääketurvatiedotteen.
Kirje julkaistaan myös Fimean sivuilla osoitteessa
https://www.fimea.fi/ajankohtaista/laaketurvatiedotteet/myyntiluvanhaltijoiden_tiedotteet

Ystävällisin terveisin,
Sanofi Oy

-------

Bästa hälso- och sjukvårdspersonal

Bifogat tillhandahåller vi er information om läkemedelssäkerhet gällande Lemtrada.
Informationen kommer även att publiceras på Fimeas web-plats
https://www.fimea.fi/ajankohtaista/laaketurvatiedotteet/myyntiluvanhaltijoiden_tiedotteet

Med vänliga hälsningar,
Sanofi Oy