Lääketurvatiedote: LARIAM (meflokiini) (8.4.2019)

Valmisteet

LARIAM (CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL)

Kuvaus

Päivitetyt riskien minimointimateriaalit

Kohderyhmät

Liitteet

Saateteksti

Hyvä lääkäri,

Cheplapharm Arzneimittel GmbH on 31.10.2018 alkaen Lariam® 250 tablettien myyntiluvan haltija Suomessa.

Olemme äskettäin päivittäneet Lariam®-valmisteen riskien minimointimateriaalit (RMM) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kanssa sovitun mukaisesti. Seuraavat RMM:t (Fimean hyväksymispäivä 25.2.2019) ovat saatavilla: tietoa terveydenhuoltohenkilöstölle, lääkkeen määräämisen tarkistuslista ja potilaskortti. Sähköiset RMM-materiaalin kopiot ovat ladattavissa Fimean verkkosivuilta seuraavan linkin kautta: https://www.fimea.fi/valvonta/laaketurvatoiminta/tuotekohtainen_koulutusmateriaali

Tarjoamme nämä RMM-materiaalit Lariam®-valmisteen turvallisen ja tehokkaan käytön edistämiseksi, jotta kaikki terveydenhuollon ammattilaiset, jotka todennäköisesti määräävät ja / tai toimittavat Lariam®-valmistetta, ovat tietoisia meflokiinillä esiintyvistä neuropsykiatrisista haittavaikutuksista. Lisätietoja on tämän sähköpostiviestin liitteenä olevassa Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille (DHPC) -kirjeessä.

Jos tarvitset RMM-materiaaleja painetussa muodossa, ota yhteyttä paikalliseen edustajaamme:

Sofus Regulatory Affairs AB
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm
Ruotsi
Tel: +46 821 5445
E-posti: pharmacovigilance@sofus.se

Ilmoita kaikista epäillyistä haittavaikutuksista, jotka voivat liittyä Lariam® -valmisteen käyttöön, Fimealle (https://www.fimea.fi) tai Sofus Regulatory Affairs AB (pharmacovigilance@sofus.se).

Jos teillä on kysyttävää tai haluatte lisätietoja pyydämme teitä ottamaan yhteyttä.

Ystävällisin terveisin

Dr. Juliane Nießen-Erkel
EEA-QPPV
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Director of Pharmacovigilance and Medical & Scientific Affairs