Lääketurvatiedote: XELJANZ (tofasitinibi) (27.3.2019)

Valmisteet

XELJANZ (PFIZER)

Kuvaus

Lisääntynyt keuhkoveritulppien ja kuolleisuuden riski

Kohderyhmät

Gastroenterologia, kardiologia, reumatologia, yleislääketiede, yleislääkärit

Liitteet

Saateteksti

Hyvä lääkäri,

luethan tärkeän lääketurvatiedotteen Xeljanz-valmisteesta.

 

Pfizer Oy,
puh. (09) 430 040