Lääketurvatiedote: BLINCYTO (28.1.2019)

Valmisteet

BLINCYTO (AMGEN)

Kuvaus

Riskienminimointimateriaali päivittynyt

Kohderyhmät

Kliininen hematologia, yliopistosairaaloiden apteekit

Liitteet

Saateteksti

BLINCYTO® (blinatumomabi)

Riskien minimoinnin lisätoimenpiteet päivitetty– Blincyto-valmisteen koulutusmateriaalit


Amgen toimittaa teille päivitetyt koulutusmateriaalit sekä alkuperäiset potilaskortit. Ne ovat osa riskien minimoinnin lisätoimenpiteitä, jotka Euroopan lääkevirasto (EMA) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ovat hyväksyneet. Näiden koulutusmateriaalien tarkoituksena on tiedottaa terveydenhoitohenkilökunnalle ja potilaille neurologisten tapahtumien riskistä ja mahdollisesta lääkitysvirheisiin, kuten yliannokseen, liittyvästä riskistä. Päivitettyihin materiaaleihin on nyt lisätty myös tiedot välttämättömistä varotoimenpiteistä lapsipotilaiden blinatumomabihoitoon liittyvien riskien minimoimiseksi.

Kehotamme teitä perehtymään huolellisesti oheiseen saatekirjeeseen sekä oppaisiin.

Yhteystiedot
Jos teillä on kysyttävää tai haluatte lisätietoja Blincyton riskien minimoinnin lisämateriaalien käytöstä, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä lääketietoasiantuntijaamme (medinfonb@amgen.com tai puh. (09) 54 900 500).