Lääketurvatiedote: MYFORTIC (14.12.2018)

Valmisteet

MYFORTIC (NOVARTIS)

Kuvaus

Riskinhallintamateriaali päivittynyt

Kohderyhmät

Gastroenterologinen kirurgia, nefrologia, sydän- ja rintaelinkirurgia

Liitteet

Saateteksti

Hyvä vastaanottaja,

Onnistuneen hoidon tueksi Myfortic-valmisteelle on viranomaisen kanssa sovittu riskinhallintasuunitelmasta (RMP). Riskinhallintasuunnitelmaan kuuluva koulutusmateriaali on päivittynyt ja lähetämme teille ohessa päivittyneet materiaalit (versiot 2.1).

Myfortic riskinhallintamateriaaliin kuuluvat

Opas terveydenhuollon ammattilaisille
Potilasopas suomeksi ja ruotsiksi

Riskinhallintamateriaalit löytyvät myös Terveysportista (Duodecim lääketietokanta) ja Fimean verkkosivuilta http://www.fimea.fi/valvonta/laaketurvatoiminta/tuotekohtainen_koulutusmateriaali.

Lisää materiaalia voi tilata Novartiksen Lääkeinformaatiopalvelun kautta:

novartis.laakeinformaatio@novartis.com tai puh. 010 6133 210.

Ystävällisin terveisin,

Novartis Finland Oy

Minna Kumpula
Franchise Head IHD

Päivi Palonen
RMP Manager