Lääketurvatiedote: VALPROAATTI (30.11.2018)

Valmisteet

ABSENOR (ORION PHARMA), DEPRAKINE (SANOFI), ORFIRIL (BIOCODEX), ORFIRIL LONG (BIOCODEX), VALPROAT SANDOZ (SANDOZ)

Kuvaus

Valproaatti: Uudet käyttöä koskevat rajoitukset; raskaudenehkäisyohjelman käyttöönotto

Kohderyhmät

Apteekit, lastenneurologia, lastenpsykiatria, lastentaudit, lääkekeskukset, naistentaudit ja synnytykset, neurologia, nuorisopsykiatria, psykiatria, sairaala-apteekit, työterveyshuolto, yleislääkärit

Liitteet

Saateteksti

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen

Toimitamme teille ohessa valproaatti-kirjeen ja -riskienminimointimateriaalit, joihin kuuluvat:

- Terveydenhuollon ammattilaisten opas
- Vuosittainen riskien tarkistuslomake

sekä potilaalle jaettavaksi tarkoitetut:

- Potilasopas
- Potilaskortti.

Materiaalit ovat Fimean hyväksymiä riskienminimointimateriaaleja.

Koulutusmateriaalit ovat saatavilla

- Tuotekohtainen riskienminimointimateriaali Fimean verkkosivuilla: https://www.fimea.fi/valvonta/laaketurvatoiminta/tuotekohtainen_koulutusmateriaali
- Terveysportissa Duodecim Lääketietokannassa

lisäksi:

- Absenor: www.aesculapius.fi ja www.galenos.fi
- Deprakine: www.sanofi.fi; lisätilaukset tilaus@sanofi.com
- Orfiril/Orfiril Long: lisätilaukset drugsafety@biocodex.fi
- Potilaskorttien lisätilaukset: tilaus@sanofi.com

 

Ystävällisin terveisin,

Orion Oyj Orion Pharma
Sanofi Oy
Desitin Arzneimittel GmbH (myyntiluvan haltijan edustaja Suomessa: Biocodex Oy)
Sandoz A/S

**************************************************

Bästa hälso- och sjukvårdspersonal,

Bifogat brevet och riskhanteringsmaterialet för valproat. Materialet inkluderar:

- En guide för hälso- och sjukvårdspersonal
- En årlig riskgranskninsblankett

samt material för patienten:

- En patientinformationsbroschyr
- Ett patientkort för valproat.

Materialet är riskhanteringsmaterial godkänt av Fimea.

Utbildningsmaterialen är tillgängliga

- Produktspecifiktriskhanteringsmaterial på Fimeas webbsida: https://www.fimea.fi/web/sv/overvakning/sakerhetsovervakningen_av_lakemedel/produktspecifikt_riskhanteringsmaterial
- I Duodecims läkemedelsdatabas i Terveysportti

Dessutom:

- Absenor: www.aesculapius.fi och www.galenos.fi
- Deprakine: www.sanofi.fi; efterbeställningtilaus@sanofi.com
- Orfiril/Orfiril Long: efterbeställning drugsafety@biocodex.fi
- Efterbeställning av patientkort: tilaus@sanofi.com

 

Med vänlig hälsning,

Orion Abp Orion Pharma
Sanofi Oy
Desitin Arzneimittel GmbH (representat för innehavare av godkännande för försäljning: Biocodex Oy)
Sandoz A/S