Lääketurvatiedote: ELIQUIS (5.11.2018)

Valmisteet

ELIQUIS (BRISTOL-MYERS SQUIBB)

Kuvaus

Päivitys Eliquis määrääjän oppaaseen

Kohderyhmät

Geriatria, työterveyshuolto, yleislääketiede, yleislääkärit

Liitteet

Saateteksti

Apiksabaanin turvallisuustietojen karttumisen myötä Eliquis-koulutusmateriaali (määrääjän opas) on päivittynyt.