Lääketurvatiedote: AMGEVITA (1.11.2018)

Valmisteet

AMGEVITA (ORION PHARMA)

Kuvaus

Riskienminimoinnin lisämateriaali

Kohderyhmät

Gastroenterologia, ihotaudit ja allergologia, lastenreumatologia, reumatologia, silmätaudit

Liitteet

Saateteksti

AMGEVITA® (adalimumabi) ‑valmisteen riskien minimoinnin lisämateriaali

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen

Orion tiedottaa myyntiluvan haltijan Amgen Europe B.V.:n paikallisena edustajana riskien minimoinnin lisämateriaalista, jonka Euroopan lääkevirasto (EMA) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ovat hyväksyneet osana AMGEVITA-valmisteen myyntilupaa.

Tämä riskien minimoinnin lisämateriaali sisältää tärkeää tietoa seuraavista AMGEVITAN turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä: vakavat ja opportunistiset infektiot, tuberkuloosi, B‑hepatiitin uudelleenaktivoituminen, maligniteetit, kongestiivinen sydämen vajaatoiminta ja demyelinoivat sairaudet.

Riskien minimoinnin lisämateriaali sisältää seuraavat osat:

- AMGEVITA – Turvallisuustietoa terveydenhuollon ammattilaisille
- AMGEVITA – Potilaskortti
- AMGEVITA – Potilaskortti – Lapset

Materiaaleihin voit tutustua oheisen linkin kautta.

Ystävällisin terveisin,

Timo Heinonen
tuotepäällikkö
Orion Pharma, Kotimaan markkinointi