Lääketurvatiedote: KEPPRA (27.9.2018)

Valmisteet

KEPPRA (UCB)

Kuvaus

Päivitettyä tietoa valmisteen raskaudenaikaisesta käytöstä

Kohderyhmät

HUS Teratologinen tietopalvelu, lastenneurologia, naistentaudit ja synnytykset, neurologia

Liitteet

Saateteksti

Hyvä vastaanottaja,

Toimitamme oheisena liitteenä päivitettyä tietoa KEPPRA®-valmisteen (levetirasetaami) raskaudenaikaisesta käytöstä. Asiasta on sovittu Fimean kanssa. Pyydämme teitä tutustumaan tiedotteeseen. Tieto tullaan lisäämään valmisteyhteenvetoon.


Ystävällisin terveisin

UCB Pharma Oy Finland
Outi Tuominen
Scientific Lead Northern Europe &
Neurology Country Lead FIN

UCB Pharma Oy Finland
puh: 09 2514 4221
sähköposti: ds.fi@ucb.com