Lääketurvatiedote: BENDAMUSTINE ACCORD (5.12.2023)

Valmisteet

BENDAMUSTINE ACCORD infuusiokonsentraatti, liuosta varten (ACCORD HEALTHCARE)

Kuvaus

BENDAMUSTINE ACCORD - Lääketurvatiedote

Kohderyhmät

Kliininen hematologia, sairaala-apteekit, syöpätaudit

Liitteet

Saateteksti

Hyvä vastaanottaja,

Tuomme 15.12.2023 markkinoille Bendamustine Accord (bendamustiini) - valmisteen 25 mg/ml - infuusiokonsentraatti liuosta varten.

Haluamme ohessa toimitettavalla kirjeellä tiedottaa bendamustiiniin liittyvästä tärkeästä turvallisuutta koskevasta huolenaiheesta, Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) -kirje, yhdessä Fimean kanssa.

DHPC-kirje löytyy myös Accord Healthcare Oy:n sekä Fimean nettisivuilta: https://www.accord-healthcare.com/fi/ https://www.fimea.fi/ajankohtaista/laaketurvatiedotteet/myyntiluvanhaltijoiden_tiedotteet

Jos teillä on kysyttävää tai haluatte lisätietoja, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä sähköpostitse ra_finland@accord-healthcare.

Ystävällisin terveisin,
Saara Mikkola
Accord Healthcare Oy