Lääketurvatiedote: CAPRELSA (vandetanibi) (13.1.2023)

Valmisteet

CAPRELSA (SANOFI)

Kuvaus

Caprelsa-lääketurvatiedote

Kohderyhmät

Endokrinologia, lastentaudit, syöpätaudit

Liitteet

Saateteksti

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen

Toimitamme teille Caprelsa-lääketurvatiedotteen. 
Kirje julkaistaan myös Fimean sivuilla osoitteessa
https://www.fimea.fi/ajankohtaista/laaketurvatiedotteet/myyntiluvanhaltijoiden_tiedotteet

Ystävällisin terveisin, 
Sanofi Oy

-------

Bästa hälso- och sjukvårdspersonal

Bifogat tillhandahåller vi er information om läkemedelssäkerhet gällande Caprelsa. 
Informationen kommer även att publiceras på Fimeas web-plats
https://www.fimea.fi/ajankohtaista/laaketurvatiedotteet/myyntiluvanhaltijoiden_tiedotteet

Med vänliga hälsningar, 
Sanofi Oy