Lääketurvatiedote: Metalyse (23.9.2022)

Valmisteet

METALYSE (BOEHRINGER INGELHEIM)

Kuvaus

Lääketurvatiedote Metalyse-valmisteen saatavuushäiriöstä.

Kohderyhmät

Akuuttilääketiede, anestesiologia ja tehohoito, kardiologia, lääkekeskukset, sairaala-apteekit

Liitteet

Saateteksti

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen,
Liitteenä on terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu kirje, joka koskee Metalyse-valmisteen saatavuushäiriötä.

Ystävällisin terveisin,
Boehringer Ingelheim Finland Ky

Bästa hälso- och sjukvårdspersonal,  
Bifogat brev innehåller information om pågående restsituation av Metalyse och är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Med vänlig hälsning,
Boehringer Ingelheim Finland Ky