CITANEST DENTAL OCTAPRESSIN injektioneste, liuos 30 mg/ml+0,54 mikrog/ml

Lääkeyritys ei ole toimittanut etsimäsi valmisteen valmisteyhteenvetoa käytettäväksi Pharmaca Fennica® -palveluissa. Voit hakea lisätietoja: www.fimea.fi tai lääkeyritykseltä.

Yhteystiedot

DENTSPLY
Building 3, The Heights
KT13 0NY Weybridge, Surrey
Iso-Britannia