LÄÄKEHAPPI AWO lääkkeellinen kaasu, kryogeeninen 100 %, lääkkeellinen kaasu, puristettu 100 %

Lääkeyritys ei ole toimittanut etsimäsi valmisteen valmisteyhteenvetoa käytettäväksi Pharmaca Fennica® -palveluissa. Voit hakea lisätietoja: www.fimea.fi tai lääkeyritykseltä.

Yhteystiedot

WOIKOSKI OY
Virransalmentie 2023
52920 Voikoski

info@woikoski.fi