SPIKEVAX injektioneste, dispersio 0,2 mg/ml

Lääkeyritys ei ole toimittanut etsimäsi valmisteen valmisteyhteenvetoa käytettäväksi Pharmaca Fennica® -palveluissa. Voit hakea lisätietoja: www.fimea.fi tai lääkeyritykseltä.

Yhteystiedot

MODERNA BIOTECH Spain S.L.
Calle Monte Esquinza 30
28010 Madrid
Espana

europevaccine@modernatx.com