Package information leaflet

PANADOL oraalisuspensio 24 mg/ml

Panadol 24 mg/ml oraalisuspensio

parasetamoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei lapsen olo parane kolmen päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Panadol-oraalisuspensio on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Panadol-oraalisuspensiota

3. Miten Panadol-oraalisuspensiota käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Panadol-oraalisuspension säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Panadol on särky- ja kuumelääke, joka lievittää kipua ja alentaa kuumetta.

Panadol-oraalisuspensiota käytetään lasten tilapäisten särky- ja kuumetilojen yhteydessä alentamaan kuumetta ja lievittämään kipua. Tällaisia kuume- tai kiputiloja ovat mm. hampaiden puhkeamiseen liittyvä särky, päänsärky, hammassärky, korvasärky, muut yleiset särky- ja kuumetilat, vilustuminen, influenssa ja rokotuksen jälkeiset reaktiot.

Lääkärin määräyksestä valmistetta voidaan käyttää myös muiden särkytilojen hoitoon.

Käänny lääkärin puoleen, ellei lapsen olo parane kolmen päivän jälkeen tai se huononee.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Panadol-oraalisuspensiota

 • Jos lapsi on allerginen parasetamolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • Jos lapsella on sydämen vajaatoiminta, maksa- tai munuaissairaus, käytä Panadol-oraalisuspensiota vain lääkärin ohjeen mukaan.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin annat lapselle Panadol- oraalisuspensiota.

 • Panadol-oraalisuspensio on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön. Jos oireet jatkuvat pitkään tai niitä esiintyy usein, ota yhteys lääkäriin.
 • Muita särkylääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti ilman lääkärin määräystä.
 • Kuumeinen lapsi tarvitsee runsaasti nestettä, viileän huoneen ja lepoa vointinsa mukaan. Jos kuume kuitenkin nousee yli 38,5 °C tai lapsella on pään- tai lihassärkyä, voidaan oireita lievittää lääkkeellä. Jos kuume jatkuu yli 3 päivän ajan tai jos sen syy on epäselvä, on otettava yhteys lääkäriin, samoin jos kuumeeseen liittyy voimakasta kipua tai jos lapsen yleistila heikkenee.
 • Sisältää parasetamolia. Parasetamolin liiallinen käyttö saattaa aiheuttaa vakavaa haittaa maksalle.
 • Älä anna tätä lääkettä lapselle, jos annat lapselle kivun, kuumeen, vilustumisen tai influenssan oireiden hoitoon jotakin muuta parasetamolia sisältävää resepti- tai itsehoitolääkettä.
 • Jos lapsella on vaikea infektio esim. verenmyrkytys, sillä tämä voi lisätä metabolisen asidoosin riskiä. Metabolisen asidoosin merkkejä ovat: syvä, nopea ja raskas hengitys; pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos lapsi saa yhdistelmän näistä oireista.

Keskustele aina lääkärin kanssa ennen kuin annat lapselle Panadol-oraalisuspensiota, jos

 • lapsella on maksa- tai munuaisongelmia
 • lapsi on alipainoinen tai aliravittu.

Saatat joutua välttämään valmisteen käyttöä kokonaan tai rajoittamaan antamasi parasetamolin määrää.

Muut lääkevalmisteet ja Panadol-oraalisuspensio

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos lapsi parhaillaan käyttää tai on äskettäin käyttänyt tai saattaa käyttää muita lääkkeitä. Joskus lääkkeen vaikutus saattaa muuttua, jos samanaikaisesti käytetään muita lääkkeitä.

Jos lapsi käyttää metoklopramidia, kolestyramiinia, kloramfenikolia, domperidonia tai probenesidia sisältäviä valmisteita, verenohennuslääkkeitä (esim. varfariini) tai epilepsialääkkeitä, neuvottele samanaikaisesta Panadol-oraalisuspensiolääkityksestä lääkärin kanssa.

Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita ei saa käyttää samanaikaisesti.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tarvittaessa Panadol-valmistetta voidaan käyttää raskauden aikana. Käytä pienintä mahdollista annosta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta, ja käytä valmistetta mahdollisimman lyhyen ajan. Ota yhteys lääkäriin, jos kipu ei vähene ja/tai kuume ei alene, tai jos sinun on otettava lääkettä useammin.

Voit käyttää tätä lääkevalmistetta imetyksen yhteydessä.

Panadol-oraalisuspensio sisältää sorbitolia (E420), nestemäistä maltitolia (eli hydrattua glukoosisiirappia) (E965) ja parahydroksibentsoaatteja (E218 & E216)

Panadol-oraalisuspensio sisältää 150 mg sorbitolia per ml. Sorbitoli on fruktoosin lähde.

Jos lääkäri on kertonut, että lapsellasi on jokin sokeri-intoleranssi tai jos hänellä on diagnosoitu perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi (HFI), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa elimistö ei pysty hajottamaan fruktoosia, kerro asiasta lääkärille ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä lapsellesi. Sorbitoli saattaa aiheuttaa vatsavaivoja. Sorbitoli ja nestemäinen maltitoli (eli hydrattu glukoosisiirappi) saattavat olla lievästi laksatiivisia. Energiasisältö 2,3 kcal/g maltitolia.

Panadol-oraalisuspensio sisältää metyyli- ja propyyliparahydroksibentsoaattia (E218 & E216). Nämä saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Käyttö lapsille

Alle kolmen kuukauden ikäisille lapsille vain lääkärin määräyksellä.

Parasetamolin annos lapsille (yli 3 kk) on 15 mg/painokilo korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

3 - 4 kg

1 - 2 ml

5 - 8 kg

3 - 5 ml

9 - 12 kg

5,5 - 7,5 ml

13 - 16 kg

8 - 10 ml

17 - 20 kg

10,5 - 12,5 ml

21 - 24 kg

13 - 15 ml

25 - 30 kg

15,5 - 18,5 ml

Edellä painoalueittain esitetyistä annosalueista valitaan se kerta-annos, joka parhaiten vastaa lapsen painoa. Kunkin annosalueen matalampi kerta-annos vastaa painoalueen alempaa painoa ja korkeampi kerta-annos ylempää painoa.

Älä käytä enempää kuin kolme annosta vuorokaudessa. Annosvälin on oltava vähintään 4 tuntia.

Älä ylitä annosteluohjetta. Käytä pienintä annosta, jota tarvitaan oireiden hoitoon ja käytä lääkettä mahdollisimman lyhyen aikaa. Käänny lääkärin puoleen, ellei lapsen olo parane kolmen päivän jälkeen tai se huononee. Yli kolmen päivän yhtäjaksoiseen käyttöön vain lääkärin määräyksellä.

Panadol-oraalisuspensio annetaan lapselle suun kautta. Ravista pulloa ennen käyttöä.

MITTARUISKUN KÄYTTÖOHJE

Miten käytät mittaruiskua

Varoitukset

Älä käytä vahingoittunutta tai likaista mittaruiskua. Älä käytä mittaruiskua muihin käyttötarkoituksiin tai muihin lääkkeisiin.

Jos käytät enemmän Panadol-oraalisuspensiota kuin sinun pitäisi

Parasetamolin yliannostus saattaa johtaa hengenvaaralliseen maksavaurioon.

Jos olet antanut lapselle liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Panadol-oraalisuspensiota

Älä anna lapselle kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä.

LOPETA valmisteen käyttö ja kerro asiasta välittömästi lääkärille:

 • jos lapsi saa allergisen reaktion, kuten ihottumaa ja kutinaa, hengitysvaikeuksia tai huulten, kielen, kurkun tai kasvojen turvotusta.
 • jos lapsen iho kesii tai lapsi saa ihottumaa tai rakkuloita.
 • jos lapsi saa suun haavaumia.
 • jos lapsi on saanut aikaisemmin hengitysvaikeuksia otettuaan asetyylisalisyylihappovalmisteita tai muita tulehduskipulääkkeitä ja hän on saanut samanlaisen reaktion tätä valmistetta käytettäessä.
 • jos lapsella on vereen liittyviä ongelmia, kuten epätavallista verenvuotoa tai mustelmanmuodostusta.

Yllämainitut haittavaikutukset ovat hyvin harvinaisia (enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta).

Runsaan alkoholin käytön yhteydessä parasetamolivalmisteet saattavat vaikuttaa haitallisesti maksaan.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 °C. Pidä pullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Panadol-oraalisuspensio säilyy avaamisen jälkeen pakkauksessa ilmoitettuun viimeiseen käyttöpäivään asti.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos pullonkorkki on rikki tai auki lääkettä ostettaessa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Panadol-oraalisuspensio sisältää

 • Vaikuttava aine on parasetamoli, jota on 24 mg yhdessä millilitrassa Panadol-oraalisuspensiota.
 • Muut aineet ovat kiteytymätön, nestemäinen sorbitoli (E420), ksantaanikumi, metyylipara-hydroksibentsoaatti (E218), propyyliparahydroksibentsoaatti (E216), vedetön sitruunahappo, natriumsitraatti, glyseroli (E422), mansikka-aromi, dinatriumedetaatti, sukraloosi, nestemäinen maltitoli (E965) ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Panadol 24 mg/ml oraalisuspensio on mansikanmakuinen, läpinäkymätön tai läpikuultava, valkoinen tai hieman ruskehtava oraalisuspensio.

60 ml, 100 ml ja 200 ml lasipullo. Pullossa on turvakorkki, joka avataan painamalla korkkia alas ja kääntämällä samanaikaisesti vastapäivään. Pakkauksessa on mittaruisku.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Haleon Denmark ApS 
Delta Park 37 
2665 Vallensbæk Strand

Tanska

 

Valmistaja

Farmaclair

440 Avenue du Général de Gaulle

14200 Hérouville Saint-Clair

Ranska

tai

Haleon Denmark ApS 
Delta Park 37 
2665 Vallensbæk Strand

Tanska

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Puh: 0800 77 40 80

S-posti: mystory.nd@haleon.com 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.10.2023

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimean kotisivuilta http://www.fimea.fi

Haleon-konserni omistaa tavaramerkin, tai se on lisensoitu Haleon-konsernille. ©2023 Haleon-konserni tai sen lisenssinantaja.

Tekstin muuttamispäivämäärä

18.10.2023