Package information leaflet

GAVISCON purutabletti

GAVISCON® purutabletti

Algiinihappo, natriumvetykarbonaatti, kuivattu alumiinihydroksidigeeli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.

- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

- Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Gaviscon on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on teidettävä, ennen kuin käytät Gavisconia

3. Miten Gavisconia käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Gavisconin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Gavisconia käytetään happamiin röyhtäisyihin ja närästykseen.

Algiinihappo ja natriumvetykarbonaatti muodostavat yhdessä mahan suolahapon kanssa kevyen ja geelimäisen massan mahansisällön pinnalle. Tämä estää happaman mahansisällön nousemisen ruokatorveen.

Algiinihappoa, natriumvetykarbonaattia ja kuivattua alumiinihydroksidigeeliä, joita Gaviscon sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Gavisconia

- jos olet allerginen algiinihapolle, natriumvetykarbonaatille tai kuivatulle alumiinihydroksidigeelille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Ennen Gaviscon-hoidon aloittamista kysy neuvoa lääkäriltäsi, jos sinulla on vakava munuaissairaus, etenkin jos saat dialyysihoitoa.

Muut lääkevalmisteet ja Gaviscon
Tämä lääkevalmiste saattaa vaikuttaa muiden lääkevalmisteiden imeytymiseen ja tehoon. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Gaviscon esimerkiksi vähentää sen kanssa samanaikaisesti otettujen rautavalmisteiden tehoa. Rautavalmisteet tulee tämän vuoksi ottaa vähintään kaksi tuntia ennen Gavisconin nauttimista tai kaksi tuntia Gavisconin nauttimisen jälkeen.

Gaviscon voi vaikuttaa myös seuraavien valmisteiden tehoon: sisäisesti käytettävät (suun kautta otettavat) sieni-infektion hoitoon tarkoitetut lääkkeet (esim. ketokonatsoli), tulehdus- ja reumalääkkeet (esim. penisillamiini), kivennäisainetasapainoa hoitavat lääkkeet (esim. klodronaatti) sekä tietyt hormonit (esim. kilpirauhashormoni).

Gaviscon ruuan ja juoman kanssa
Gavisconia ei saa ottaa samanaikaisesti mehun tai happamien juomien kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Raskaus:

Haitallisia vaikutuksia sikiöön ei ole osoitettu.

Imetys:

Gaviscon ei kulkeudu äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Gavisconilla ei ole vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

1-3 tablettia pureskellaan huolellisesti ja niellään noin ½ tuntia aterian jälkeen, välittömästi ennen nukkumaanmenoa, tarvittaessa tai lääkärin ohjeen mukaan. Jos kokonainen tabletti tuntuu suussa liian suurelta, voit pureskella ja niellä ½ tablettia kerralla. Tableteilla ei ole vaikutusta, jos ne niellään kokonaisina.

Käyttö lapsille
Lapsille ainoastaan lääkärin määräyksellä.

Muut annokset lääkärin ohjeen mukaan.

Jos oireesi ovat voimakkaita tai pitkäaikainen hoito ei lievitä oireita, ota yhteys lääkäriisi tarkempia tutkimuksia varten.

Tablettien pureskelussa muodostuva vaahto saattaa tuntua epämiellyttävältä potilaista, joilla on hammasproteesi. Tällöin kannattaa pureskella ½ tablettia kerrallaan tai käyttää Gaviscon-oraalisuspensiota purutablettien sijaan.

Hampaiden harjaaminen ja/tai puoli lasillista vettä lääkkeen ottamisen yhteydessä eivät vaikuta tehoon.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yksittäisissä tapauksissa on raportoitu seuraavia haittavaikutuksia, mutta niiden yhteyttä Gavisconin käyttöön ei ole osoitettu: ihottuma, kutina, ödeema.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 ºC. Herkkä kosteudelle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Gaviscon sisältää

- Vaikuttavat aineet ovat algiinihappo 350 mg, natriumvetykarbonaatti 120 mg ja kuivattu aluminiihydroksidigeeli 100 mg.

- Muut aineet ovat mannitoli 750 mg, sakkariininatrium, povidoni, talkki, magnesiumstearaatti ja keinotekoiset makeutusaineet (sitruuna-, vadelma- ja vanilja-aromi).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Pyöreä, litteä, valkoinen tai melkein valkoinen tabletti, toisella puolella merkintä ”GAVISCON”. Halkaisija 17,5 mm.

Pakkauskoot: 20 ja 120 tablettia

Myyntiluvan haltija

Nordic Drugs AB

Box 300 35

200 61 Limhamn

Ruotsi

Valmistaja

Sever Pharma Solutions AB 

Box 590 

201 25 Malmö

Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 
07.11.2023

Tekstin muuttamispäivämäärä

07.11.2023