ELOCON emulsiovoide 0,1 %, liuos iholle 0,1 %, voide 0,1 %

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Emulsiovoide:
1 g Elocon emulsiovoidetta sisältää mometasonifuroaattia 1 mg.

Voide:
1 g Elocon voidetta sisältää mometasonifuroaattia 1 mg.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan
Tämä lääkevalmiste sisältää 20,0 mg propyleeniglykolistearaattia (E 477) per gramma voidetta, joka vastaa 1,0 g propyleeniglykolistearaattia per pakkaus (50 g tuubi) tai 2,0 g propyleeniglykolistearaattia per pakkaus (100 g tuubi).

Liuos iholle:
1 g Elocon liuosta sisältää mometasonifuroaattia 1 mg.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan
Tämä lääkevalmiste sisältää 300,0 mg propyleeniglykolia (E 1520) per millilitra liuosta, joka vastaa 15,0 g propyleeniglykolia per pakkaus (50 ml pullo) tai 30,0 g propyleeniglykolia per pakkaus (100 ml pullo).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. Apuaineet.

Lääkemuoto

Emulsiovoide, voide ja liuos iholle.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Emulsiovoide:
Elocon 0,1 % emulsiovoide on tarkoitettu kortikosteroideille responsoivien inflammatoristen ja pruriittisten ihosairauksien, kuten psoriaasin, atooppisen dermatiitin ja ärsytys- ja/tai allergisen kontaktidermatiitin hoitoon.

Voide:
Elocon 0,1 % voide on tarkoitettu kortikosteroideille responsoivien inflammatoristen ja pruriittisten ihosairauksien, kuten psoriaasin, atooppisen dermatiitin ja ärsytys- ja/tai allergisen kontaktidermatiitin hoitoon.

Liuos iholle:
Elocon 0,1 % liuos iholle on tarkoitettu kortikosteroideille responsoivien inflammatoristen ja pruriittisten ihosairauksien hoitoon karvaisilla ihoalueilla, esimerkiksi päänahan psoriaasin hoitoon.

Annostus ja antotapa

Emulsiovoide:
Emulsiovoidetta levitetään ohuelti ihottuma-alueelle kerran päivässä.

Voide:
Voidetta levitetään ohuelti ihottuma-alueelle kerran päivässä. Voide sopii erityisesti kuvien, hilseilevien ja halkeilevien ihottumien hoitoon.

Liuos iholle:
Liuosta levitetään ohuelti ihottuma-alueelle kerran päivässä.

Liuos iholle sopii karvaisten ihoalueiden hoitoon.

Vasta-aiheet

Elocon on vasta-aiheinen seuraavissa tiloissa: kasvojen rosacea, akne, ihoatrofia, perioraalinen dermatiitti, peräaukon tai sukupuolielinten kutina, vaippaihottuma, bakteeri-infektiot (esim. märkärupi, märkäinen ihotulehdus), virusinfektiot (esim. herpes simplex, herpes zoster, vesirokko, syylä, visvasyylä, ontelosyylä), parasiitti- ja sieni-infektiot (esim. kandida tai dermatofyytti), vesirokko, tuberkuloosi, syfilis tai rokotuksen jälkeinen reaktio. Elocon-valmistetta ei pidä käyttää haavoihin tai haavaiselle iholle. Elocon on vasta-aiheinen potilailla, jotka ovat yliherkkiä vaikuttavalle aineelle, muille kortikosteroideille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jos Elocon-valmisteen käytön aikana ilmenee ärsytystä tai herkistymistä, hoito pitää keskeyttää ja aloittaa tilanteeseen sopiva muu hoito.

Jos hoidon aikana kehittyy infektio, aloitetaan asianmukainen sieni- tai bakteerilääkitys. Mikäli tällä hoidolla ei pian saavuteta myönteistä vastetta, kortikosteroidihoito lopetetaan, kunnes infektio on asianmukaisesti hallinnassa.
Paikallisesti käytettävien kortikosteroidien systeeminen imeytyminen voi aiheuttaa palautuvan hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselin (HPA) toiminnan heikkenemisen ja glukokortikosteroidipuutoksen hoidon lopettamisen jälkeen. Osalle potilaista voi ilmetä Cushingin oireyhtymä, hyperglykemia tai glukosuria hoidon aikana paikallisesti käytettävien kortikosteroidien systeemisen imeytymisen seurauksena. Potilaita, jotka käyttävät topikaalisia steroideja laajoille ihoalueille tai peitesidoksen kanssa, pitää tarkkailla säännöllisesti HPA-akselin toiminnan heikkenemisen varalta.

Systeemisen hoidon yhteydessä todettuja haittavaikutuksia, kuten lisämunuaiskuoren suppressiota, saattaa ilmetä myös topikaalisen kortikosteroidihoidon aikana, etenkin lapsilla.

Lapsipotilaat ovat herkempiä systeemiselle toksisuudelle vastaavilla annoksilla, koska lasten ihon pinta-alan suhde painoon on suurempi.

Paikallinen ja systeeminen toksisuus on yleistä erityisesti hoidettaessa pitkäaikaisesti laajoja vaurioituneita ihoalueita, taipeita tai käytettäessä peitesidosta. Peitesidosta ei pidä käyttää lapsia tai kasvoja hoidettaessa. Käytettäessä valmistetta kasvoille, hoitoaika pitää rajoittaa 5 päivään. Pitkäaikaista yhtäjaksoista hoitoa pitää välttää kaikille potilaille iästä riippumatta.

Elocon-valmistetta voidaan käyttää varoen 2 vuotta täyttäneille tai sitä vanhemmille lapsille, vaikka tietoja Elocon-valmisteen yli 3 viikon pituisen käytön turvallisuudesta ja tehosta ei ole varmistettu. Koska Elocon-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 2-vuotiailla lapsilla ei ole varmistettu, käyttöä tässä ikäryhmässä ei suositella. Lapsilla tulee käyttää pienintä mahdollista glukokortikoidiannosta, jolla aikaansaadaan tarvittava vaikutus.

Paikallisesti käytettävien steroidien käyttö psoriaasin hoitoon voi olla haitallista lukuisista syistä, kuten toleranssin kehittymistä seuraava taudin relapsi, sentraalisen pustulaarisen psoriaasin riski ja ihon heikentyneestä suojamekanismista johtuva paikallisen tai systeemisen toksisuuden kehittyminen. Potilaan tilan huolellinen seuranta on tärkeää, jos valmistetta käytetään psoriaasin hoitoon.

Kuten muillakin vahvoilla paikallisesti käytettävillä kortikosteroideilla, äkillistä hoidon lopettamista pitää välttää. Kun pitkäaikainen paikallinen hoito vahvalla kortikosteroidilla lopetetaan, saattaa kehittyä rebound-ilmiö, dermatiitin muoto, johon liittyy voimakas punoitus, kirvely ja kuumotus. Tämä voidaan välttää lopettamalla hoito vähitellen, esimerkiksi jatkamalla hoitoa intermittoivana lopettamiseen saakka.

Glukokortikoidit voivat muuttaa joidenkin leesioiden ulkonäköä ja siten vaikeuttaa oikean diagnoosin tekoa ja viivyttää paranemista.

Elocon liuos iholle sisältää propyleeniglykolia (E 1520), joka voi aiheuttaa ihoärsytystä.

Paikallisesti käytettäviä Elocon-valmisteita ei pidä käyttää silmiin, eikä silmäluomille johtuen hyvin harvinaisesta glaukooman tai kapselinalaisen kaihin riskistä.

Systeemisesti tai topikaalisesti (mukaan lukien intranasaalisesti, inhalaationa ja intraokulaarisesti) käytettävien kortikosteroidien käytön yhteydessä saatetaan ilmoittaa näköhäiriöistä. Jos potilaalla esiintyy näön hämärtymisen kaltaisia oireita tai muita näköhäiriöitä, potilas on ohjattava silmälääkärille, joka arvioi näköhäiriöiden mahdolliset syyt. Niitä voivat olla kaihi, glaukooma tai harvinaiset sairaudet, kuten sentraalinen seroosi korioretinopatia (CSCR), joista on ilmoitettu systeemisten tai topikaalisten kortikosteroidien käytön jälkeen.

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

Raskaus ja imetys

Elocon-valmisteen käyttö raskauden ja imetyksen aikana tulee tapahtua vain lääkärin määräyksestä. Silloin on kuitenkin vältettävä suurten ihoalueiden hoitoa tai pitkäaikaista käyttöä. Elocon-valmisteen turvallisuudesta raskauden aikana ei ole täyttä varmuutta. Paikallisesti käytettävien kortikosteroidien käyttö tiineille eläimille voi aiheuttaa poikkeamia sikiön kehityksessä mukaan lukien suulakihalkio ja kasvun hidastuminen kohdussa. Ei ole riittäviä ja hyvin kontrolloituja tutkimuksia Elocon-valmisteen käytöstä raskaana oleville naisille ja siksi näiden vaikutusten riski sikiölle on tuntematon. Kuten muillakin paikallisesti käytettävillä kortikosteroideilla, raskaana olevia naisia hoidettaessa pitää ottaa huomioon mahdollisuus, että sikiön kasvu häiriytyy glukokortikoidin läpäistyä istukan. Muiden paikallisesti käytettävien kortikosteroidivalmisteiden tavoin Elocon-valmistetta tulee käyttää raskauden aikana vain, jos mahdollinen hyöty on suurempi kuin äidille tai sikiölle mahdollisesti aiheutuva vaara.

Ei ole tietoa, imeytyvätkö paikallisesti käytettävät glukokortikoidit systeemisesti riittävästi, jotta havaittavia pitoisuuksia erittyisi äidinmaitoon. Elocon-valmistetta tulee käyttää imetyksen aikana vain tarkan hyöty-riskisuhteen harkinnan jälkeen. Mikäli on tarpeen käyttää suuria annoksia tai pitkäaikaista hoitoa, tulee imetys lopettaa.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Elocon-valmisteella ei ole tunnettua haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Taulukko 1: Elocon-valmisteella raportoidut hoitoon liittyvät haittavaikutukset elinjärjestelmän ja yleisyysluokituksen mukaan

Hyvin yleinen (≥1/10); yleinen (≥1/100, <1/10); melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100); harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000); hyvin harvinainen (<1/10 000); tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)
Infektiot
Tuntematon
Infektio, furunkkeli
Hyvin harvinainenFollikuliitti

Hermosto
Tuntematon


Tuntoharha

Hyvin harvinainenPolttava tunne

Silmät

Tuntematon

 

Näön hämärtyminen (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Iho ja ihonalainen kudos

Tuntematon

Allerginen kosketusihottuma, ihon hypopigmentaatio, karvoittuminen, arpijuovat, aknea muistuttava ihottuma, ihoatrofia

Hyvin harvinainenKutina
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat
Tuntematon

Levityskohdan kipu, levityskohdan reaktiot

Seuraavia paikallisia haittavaikutuksia on harvoin raportoitu paikallisten kortikosteroidien käytön yhteydessä: kuiva iho, ihoärsytys, dermatiitti, perioraalinen dermatiitti, ihon maseroituminen, sekundaari-infektiot, miliaria ja teleangiektasia.

Pediatriset potilaat
Lapsipotilaat voivat olla alttiimpia paikallisten kortikosteroidien aiheuttamalle hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselin (HPA) toiminnan heikkenemiselle ja Cushingin oireyhtymälle kuin aikuiset potilaat, koska lasten ihon pinta-alan suhde painoon on suurempi.

Pitkäaikainen kortikosteroidihoito saattaa häiritä lasten pituuskasvua ja kehitystä.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.
Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

wwwsivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Paikallisesti käytettävien kortikosteroidien liian pitkäaikainen käyttö saattaa aiheuttaa hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselin suppressiota ja johtaa sekundaariseen lisämunuaisten vajaatoimintaan, joka on yleensä palautuva.

Mikäli havaitaan HPA-akselin toiminnan heikkenemistä, pitää pyrkiä lopettamaan lääkkeen käyttö, vähentämään annostelukertoja tai korvaamaan valmiste miedommalla steroidilla.

Yhden pakkauksen sisältämä steroidimäärä on niin pieni, että sillä on vain vähän tai ei lainkaan toksista vaikutusta siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että lääkettä olisi vahingossa joutunut niellyksi.

Mahdollisen yliannostuksen sattuessa aloitetaan välittömästi yleinen oireenmukainen ja elintoimintoja ylläpitävä hoito ja sitä jatketaan niin kauan kuin tarpeen.

Hoito: Asianmukainen oireenmukainen hoito. Akuutit liiallisen kortikoidin aiheuttamat oireet ovat käytännössä palautuvia. Tarvittaessa hoidetaan elektrolyyttitasapainoa. Kroonisessa myrkytystilassa glukokortikoidien hitaasti tapahtuva vähentäminen on suositeltavaa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Vahvat kortikosteroidit (ryhmä III), ATC-koodi: D07AC13.

Elocon-valmisteen farmakodynaaminen aktiivisuus liittyy suoraan sen aineosiin mometasonifuroaattiin ja vehikkeliin.

Mometasonifuroaatti on vahva kortikosteroidi, joka kuuluu EEC luokituksessa III luokkaan.

Krotonöljykokeessa hiirellä mometasonifuroaatti (ED50 =0,02 µg /korva) oli yhtä tehokas kuin beetametasonivaleraatti kertalevityksen jälkeen ja noin kahdeksan kertaa tehokkaampi kuin beetametasonivaleraatti viiden päivittäisen levityksen jälkeen (ED50 = 0,002 µg/korva/päivä vs. 0,014 µg/korva/päivä). Muiden kortikosteroideille tyypillisten ominaisuuksien osalta mometasonifuroaatilla (ED50 = 5,3 µg/korva/vuorokausi) oli vähemmän hypotalamus-aivolisäke-lisämunuais-akselin toimintaa supistavia vaikutuksia hiirellä tehdyssä kokeessa viiden päivittäisen levityksen jälkeen kuin beetametasonivaleraatilla (ED50 = 3,1 µg/korva/vuorokausi).

Terapeuttiset indeksit osoittavat, että mometasonifuroaatti on noin 3-10 kertaa turvallisempi kuin beetametasonivaleraatti. Terapeuttiset indeksit on määritetty standardoiduilla laboratoriomenetelmillä ja ne perustuvat ED50 -arvojen suhteeseen systeemisen aktiivisuuden (thymolyysi tai HPA-akselin suppressio) ja topikaalisen anti-inflammatorisen tehon välillä.

Tulokset ihmisillä tehdyistä kokeista:

McKenzien vasokonstriktiokokeet, joita tehtiin mometasonifuroaatin vasokonstriktioaktiivisuuden arvioimiseksi kaupan oleviin muihin glukokortikoideihin nähden osoittivat:

  1. Mometasonifuroaatti 0,1 % emulsiovoide oli yhtä tehokas kuin beetametasonivaleraatti 0,1 % emulsiovoide, triamsinoloniasetonidi 0,1 % emulsiovoide, beetametasonidipropionaatti 0,05 % emulsiovoide ja oli merkitsevästi (p = 0,03) tehokkaampi kuin fluosinoloniasetonidi 0,025 % emulsiovoide.
  2. Mometasonifuroaatti 0,1 % voide oli yhtä tehokas kuin beetametasonidipropionaatti 0,05 % voide, amsinonidi 0,1 % voide ja merkitsevästi (p<0,01) tehokkaampi kuin beetametasonivaleraatti 0,1 % voide, fluosinoloniasetonidi 0,025 % voide ja triamsinoloniasetonidi 0,1 % voide.
  3. Mometasonifuroaatti 0,1 % liuos iholle oli yhtä tehokas kuin beetametasonivaleraatti 0,1 % liuos.

Mometasonifuroaatti 0,1 % emulsiovoiteen anti-inflammatorista tehoa verrattiin myös beetametasonivaleraatti 0,1 % emulsiovoiteeseen ja beetametasonidipropionaatti 0,1 % emulsiovoiteeseen UV-indusoidun ihon inflammaation reflektanssispektroskooppisessa analyysissä. Tulokset osoittivat, että mometasonifuroaatti 0,1 % emulsiovoide indusoi parhaimman vasokonstriktion ja ylläpiti vasokonstriktiota merkitsevästi paremmin kuin vertailuvalmisteet.

Tulokset kliinisistä tutkimuksista osoittivat:

  1. Mometasonifuroaatti 0,1 % emulsiovoide ja voide olivat yhtä turvallisia ja tehokkaita kuin beetametasonivaleraatti 0,1 % emulsiovoide ja voide hoidettaessa potilaita, joilla oli joko psoriasis tai atooppinen dermatiitti.
  2. Mometasonifuroaatti 0,1 % liuos iholle oli yhtä turvallinen ja tehokas kuin beetametasonivaleraatti 0,1 % liuos hoidettaessa potilaita, joilla oli päänahan psoriaasi.

Farmakokinetiikka

Radioaktiivisesti merkityn 3H -mometasonifuroaatti voiteen ja emulsiovoiteen perkutaanista imeytymistä ihmisellä tutkittiin, jotta saatiin määritettyä aineen systeeminen imeytyminen ja erittyminen. Tulokset osoittivat, että keskimäärin 0,7 % voiteessa ja 0,4 % emulsiovoiteessa olevasta steroidista imeytyi 8 tunnin pituisen ihokontaktin aikana käytettäessä okkluusiota terveiden vapaaehtoisten vahingoittumattomalla iholla.

Radioaktiivisesti merkityn mometasonifuroaattiliuoksen perkutaanista imeytymistä ihmisillä ei tutkittu. Tutkimukset, joissa selvitettiin mahdollista systeemistä biologista hyväksikäytettävyyttä (mitattuna HPA-akselin suppressiona) ihmisellä osoittivat mometasonifuroaatilla olevan alhainen perkutaaninen imeytyminen.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Eläinkokeissa on osoitettu, että kortikosteroidien käyttö voi aiheuttaa sikiövaurioita. Ks. Raskaus ja imetys.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Emulsiovoide:
valkovaseliini
heksyleeniglykoli
alumiinitärkkelysoktenyylisuksinaatti
valkovaha
fosfatidyylikoliini, hydrattu
titaanidioksidi (E171)
fosforihappo
puhdistettu vesi.
Alumiinitärkkelysoktenyylisuksinaatin valmistuksessa on voitu käyttää geenimuunneltua tärkkelystä.

Voide:
heksyleeniglykoli
propyleeniglykolimonostearaatti (E 477)
valkovaha
valkovaseliini
fosforihappo
puhdistettu vesi.

Liuos iholle:
isopropyylialkoholi
hydroksipropyyliselluloosa
natriumdivetyfosfaattidihydraatti
propyleeniglykoli (E 1520)
fosforihappo
puhdistettu vesi.

Yhteensopimattomuudet

Elocon 0,1 % emulsiovoiteella, voiteella ja liuoksella iholle ei ole tehty yhteensopimattomuustutkimuksia.

Kestoaika

Emulsiovoide:
2 vuotta
3 kuukautta avaamisen jälkeen.

Voide:
3 vuotta

Liuos iholle:
3 vuotta

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

ELOCON emulsiovoide
0,1 % 50 g (7,44 €)
ELOCON liuos iholle
0,1 % 100 ml (13,82 €)
ELOCON voide
0,1 % 100 g (13,82 €)

PF-selosteen tieto

Emulsiovoide:
Alumiinituubi 50 g ja 100 g

Voide:
Alumiinituubi 50 g ja 100 g

Liuos iholle:
Muovipullo 50 ml ja 100 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Emulsiovoide: Emulsiovoide on valkoinen, pehmeä emulsiovoide.

Voide: Voide on valkoinen, läpikuultamaton.

Liuos iholle: Liuos on väritön tai kellertävä, tasainen, sakea.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.
Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

ELOCON emulsiovoide
0,1 % 50 g
ELOCON liuos iholle
0,1 % 100 ml
ELOCON voide
0,1 % 100 g

  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

D07AC13

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

05.05.2021

Yhteystiedot

Organon Finland Oy
Puolikkotie 8, 5. krs
02230 Espoo
Suomi

029 170 3520

dpoc.finland@organon.com

Etsi vertailtava PF-seloste.