AETHOXYSKLEROL injektioneste, liuos 5 mg/ml, 10 mg/ml, 30 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Vaikuttava aine: lauromakrogoli 400 (vaikuttavan aineen aikaisempi INN-nimi on ollut polidokanoli).

2 ml injektioliuos sisältää lauromakrogoli 400:aa

Aethoxysklerol

Vaikuttavan aineen määrä

5 mg/ml

10 mg

10 mg/ml

20 mg

30 mg/ml

60 mg


Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan
Kaikki Aethoxysklerol-valmisteet sisältävät 79 mg alkoholia (etanolia) per lasiampulli (2 ml), mikä vastaa 5 tilavuusprosenttia etanolia (alkoholia).

Täydellinen apuaineluettelo: ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, liuos.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Alaraajan laskimolaajentumien kovetushoito

Alaraajan laskimolaajentumien kovetushoitoon käytetään valmisteen eri vahvuuksia riippuen kovetettavien laskimolaajentumien koosta.

Aethoxysklerol 5 mg/ml

Hämähäkkiluomien ja hämähäkkiluomien keskussuonien kovetushoito.

Aethoxysklerol 10 mg/ml

Hämähäkkiluomien keskussuonien, retikulaaristen laskimolaajentumien ja pienten laskimolaajentumien kovetushoito.

Aethoxysklerol 30 mg/ml

Keskikokoisten ja suurten laskimolaajentumien kovetushoito.

Ruokatorven laskimolaajentumien kovetushoito

Aethoxysklerol 10 mg/ml

Tähystyksessä todettujen ruokatorven laskimolaajentumien kovetushoito ruokatorven laskimolaajentumien akuuteissa vuodoissa.

Annostus ja antotapa

Koska vaahtoterapiasta ei ole saatavana riittävästi tietoa, ei Aethoxysklerol-valmisteiden käytölle vaahtoterapiassa voida vielä esittää positiivista riski-hyöty-arviota tai annostussuosituksia.

Alaraajan laskimolaajentumien kovetushoito

Kerta- ja päivittäisannokset
Annosta 2 mg lauromakrogoli 400:aa painokiloa kohti vuorokaudessa ei yleensä tulisi ylittää. Tämä tarkoittaa sitä, että 70 kg painavalle potilaalle voidaan antaa injektiona enintään 140 mg lauromakrogoli 400:aa.

140 mg lauromakrogoli 400:aa vastaa:
Aethoxysklerol 5 mg/ml -valmistetta 28 ml
Aethoxysklerol 10 mg/ml -valmistetta 14 ml
Aethoxysklerol 30 mg/ml -valmistetta 4,6 ml

Todellinen annostus on kuitenkin yleensä huomattavasti pienempi kuin yllä mainitut maksimiannokset.
Laajojen laskimolaajentumien hoidossa tulee aina olla useita hoitokertoja.

Hoidettaessa ensimmäistä kertaa potilaita, joilla on taipumusta yliherkkyysreaktioihin, annetaan aluksi vain yksi injektio. Vasteesta riippuen seuraavilla hoitokerroilla voidaan antaa useita injektioita edellyttäen, että lauromakrogoli 400:n maksimiannosta ei ylitetä.

Aethoxysklerol 5 mg/ml ja 10 mg/ml

Hämähäkkiluomien kovetushoito
Hoidettavan alueen koosta riippuen injisoidaan suonensisäisesti 0,1–0,2 ml Aethoxysklerol 5 mg/ml -valmistetta.

Hämähäkkiluomien keskussuonien kovetushoito
Hoidettavan alueen koosta riippuen injisoidaan suonensisäisesti 0,1–0,2 ml Aethoxysklerol 5 mg/ml tai Aethoxysklerol 10 mg/ml -valmistetta.

Retikulaaristen laskimolaajentumien kovetushoito
Hoidettavien laskimolaajentumien koosta riippuen injisoidaan suonensisäisesti 0,1–0,3 ml Aethoxysklerol 10 mg/ml -valmistetta.

Pienten laskimolaajentumien kovetushoito.
Hoidettavien laskimolaajentumien koosta riippuen injisoidaan suonensisäisesti 0,1–0,3 ml Aethoxysklerol 10 mg/ml -valmistetta.

Aethoxysklerol 30 mg/ml

Keskikokoisten laskimolaajentumien kovetushoito.
Ensimmäisellä hoitokerralla annetaan vain yksi 0,5–1 ml injektio Aethoxysklerol 30 mg/ml -valmistetta. Hoitotuloksesta ja kovetettavan segmentin pituudesta riippuen seuraavilla hoitokerroilla voidaan antaa useita 2 ml:n injektioita edellyttäen, että lauromakrogoli 400:n maksimiannosta ei ylitetä.

Suurten laskimolaajentumien kovetushoito
Ensimmäisellä hoitokerralla annetaan vain yksi 1 ml:n injektio Aethoxysklerol 30 mg/ml -valmistetta. Hoitotuloksesta ja kovetettavan segmentin pituudesta riippuen seuraavilla hoitokerroilla voidaan antaa useita (2–3) 2 ml:n injektioita edellyttäen, että lauromakrogoli 400:n maksimiannosta ei ylitetä.

Antotapa ja hoidon kesto

Aethoxysklerol 5 mg/ml ja 10 mg/ml
Injektiot annetaan vain vaakatasossa olevaan jalkaan tai jalan ollessa kohotettuna noin 30–45˚ vaakatasosta. Kaikki injektiot, mukaan lukien hämähäkkiluomiin annettavat injektiot, tulee antaa laskimonsisäisesti.

Injektioihin käytetään hyvin pientä neulaa (esim. insuliinineulaa) ja tasaisesti toimivaa ruiskua. Punktio tulee tehdä tangentiaalisesti ja injektio annetaan hitaasti laskimoon.

Laskimolaajentumien laajuudesta riippuen hoito voidaan joutua toistamaan useampia kertoja 1–2 viikon välein.

Aethoxysklerol 30 mg/ml
Punktiotavasta riippumatta (joko käyttäen kanyyliä potilaan seistessä tai käyttäen valmista ruiskua potilaan istuessa) injektio annetaan vain vaakatasossa olevaan jalkaan tai jalan ollessa kohotettuna 30–45° vaakatasosta.

Injektiot annetaan vain laskimoon.

Laskimolaajentumien laajuudesta riippuen hoito voidaan joutua toistamaan useampia kertoja 1–2 viikon välein.

Huom.:
Silloin tällöin muodostuvat verihyytymät voidaan poistaa tekemällä terävä pisto ja puristamalla hyytymä ulos.

Puristushoito Aethoxysklerol-injektion jälkeen
Kun injektiokohta on peitetty, siihen laitetaan joko tiukka painepuristusside tai joustosukka. Tämän jälkeen potilaan tulisi kävellä 30 minuuttia, mieluiten klinikalla.

Hämähäkkiluomien kovetushoidon jälkeen painepuristussidettä tulee pitää 2–3 päivää, muuten 5–7 päivää (Aethoxysklerol 5 mg/ml tai 10 mg/ml). Laajoissa laskimolaajentumissa suositellaan pidempää kompressiohoitoa lyhytjousteisilla siteillä.

Aethoxysklerol 30 mg/ml -valmistetta käytettäessä painepuristussidettä tulee pitää 3–5 viikkoa. Laajoissa laskimolaajentumissa suositellaan useita kuukasia kestävää kompressiohoitoa lyhytjousteisilla siteillä.

Painepuristussiteen alle suositellaan vaahtomuovitukea varsinkin reiden ja suippenevien raajojen ympärille, jotta side ei valu alas.

Kovetushoidon onnistuminen riippuu paljolti perusteellisesta ja huolellisesta kompressiojatkohoidosta.

Ruokatorven laskimolaajentumien kovetushoito

Kerta- ja päivittäisannokset
Lauromakrogoli 400:n kokonaisannostuksen 4 mg/kg (vastaa 70 kg painavalla potilaalla 28 ml Aethoxysklerol 10 mg/ml -valmistetta) saa ylittää vain poikkeustapauksissa mikäli se on perusteltua.

Ruokatorven seinämän kovetushoitoon suositellaan 5–15 ml Aethoxysklerol 10 mg/ml -valmistetta 1 ml:n annoksina, kunnes verenvuoto tyrehtyy.

Antotapa ja hoidon kesto
Aethoxysklerol 10 mg/ml -valmiste annetaan joko laskimonsisäisenä, epiteelinalaisena tai limakalvonalaisena injektiona. Injektiot tulee mieluiten antaa paravaskulaarisesti (limakalvonalaisena, epiteelinalaisena) ruokatorven alakolmannekseen mahansuusta alkaen. Lääkärin kokemuksesta ja harkinnasta riippuen myös intravaskulaariset tai yhdistetyt intravaskulaariset ja paravaskulaariset injektiot ovat mahdollisia. Tätä yhdistelmää käytettäessä infiltroidaan ensin limakalvonalaisesti paravaskulaarisesti suuriin laskimolaajentumiin enintään 5 ml Aethoxysklerol 10 mg/ml -valmistetta suonten kompressoimiseksi. Tämän jälkeen annetaan 1–2 ml Aethoxysklerol 10 mg/ml -valmistetta intravaskulaarisina injektioina, jotta saadaan aikaan haluttu verisuonen sisäinen vaurio terapeuttisessa tarkoituksessa varhaisen verihyytymän aikaansaamiseksi. Ruokatorven ympärikovettaminen ruokatorven ja mahalaukun yhtymäkohdassa riittää yleensä eliminoimaan verenvuodolle alttiit ruokatorven laskimolaajentumat.

Toinen hoitokerta on yleensä noin 7 päivän kuluttua. Hoitokertojen väli voi olla 1–2 päivää lyhyempi tai pidempi (riippuen potilaan tilasta ja lääkärin kokemuksesta).

Hoidossa tulee mieluiten käyttää taipuisaa endoskooppia, jossa on isoluumeninen kanyyli. Jos verenvuoto jatkuu, ruokatorvi pidetään avoimena huuhtelemalla sitä ko. instrumentin biopsiakanavan kautta.

Intravaskulaarista injektiota käytettäessä kovettavan aineen joutuminen systeemiseen verenkiertoon voidaan estää tai sitä voidaan vähentää käyttämällä instrumentin palonkeja.

Vasta-aiheet

Alaraajan laskimolaajentumien kovetushoito

Alaraajan laskimolaajentumien kovetushoito on ehdottomasti vasta-aiheista:

 • potilailla, jotka ovat yliherkkiä vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
 • potilailla, joilla on jokin akuutti vakava sairaus (erityisesti hoitamaton)
 • liikuntarajoitteisilla potilailla
 • potilailla, joilla on 3. tai 4. asteen valtimostenoosi.
 • potilailla, joilla on tromboembolia
 • potilailla, joilla on kohonnut veritulppariski (esim. potilailla, joilla on perinnöllinen taipumus verihyytymien muodostumiseen tai potilailla, jotka käyttävät hormonaalista ehkäisyä tai joilla on hormonikorvaushoito, liikalihavuutta, jotka tupakoivat tai ovat tilapäisesti tai pysyvästi liikuntarajoitteisia)
 • potilailla, joilla on tunnettu, oireellinen sulkeutumatta jäänyt soikea aukko (foramen ovale).

Tilan vakavuudesta riippuen alaraajan laskimolaajentumien kovetushoidon suhteellisia vasta-aiheita ovat:

 • kuumetilat
 • keuhkoastma tai vahva alttius allergioihin
 • heikko yleiskunto
 • hämähäkkiluomet: 2. asteen valtimostenoosi
 • jalkojen turvotus (ellei siihen voida vaikuttaa painepuristussiteellä)
 • ihotulehdukset hoidettavalla alueella
 • mikroangiopatian tai neuropatian oireet
 • heikentynyt liikuntakyky
 • oireeton sulkeutumatta jäänyt soikea aukko (foramen ovale)
 • näköön liittyvät, psyykkiset tai neurologiset oireet, jotka ovat ilmenneet edellisen kovetushoidon yhteydessä.

Ruokatorven laskimolaajentumien kovetushoito

Aethoxysklerol 10 mg/ml -valmisteen käyttö on ehdottomasti vasta-aiheista potilailla, joilla on akuutti sokki tai jotka ovat yliherkkiä vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Koska vuotava ruokatorven laskimolaajentuma on akuutti hengenvaarallinen tila, muita vasta-aiheita hoidolle ei ole.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Alaraajan laskimolaajentumien kovetushoito
Kovettavia aineita ei saa koskaan injisoida valtimoon, koska se voi aiheuttaa vaikean kuolion, jonka seurauksena raaja voidaan joutua amputoimaan. Verisuonikirurgi tulee kutsua välittömästi paikalle, jos näin on tapahtunut (ks. kohta Yliannostus).

Kaikkien kovettavien aineiden käyttöaiheet kasvojen alueella tulee arvioida huolellisesti, koska intravaskulaarinen injektio voi aiheuttaa käänteisen paineen valtimoissa ja siten pysyviä näköhäiriöitä (sokeuden).

Joissakin kehon osissa kuten jalkaterässä tai nilkan alueella tahattoman valtimonsisäisen injektion vaara saattaa kasvaa. Sen vuoksi näillä alueilla tulee käyttää vain pieniä määriä ja pitoisuuksia kovettavia aineita ja noudattaa erityistä varovaisuutta.

Ruokatorven laskimolaajentumien kovetushoito
Ruokatorven laskimolaajentumien kovetushoitoon ei tule koskaan käyttää lauromakrogoli 400:aa suurina pitoisuuksina (Aethoxysklerol 30 mg/ml). Tämä saattaa aiheuttaa vakavia kuolioita, jotka voivat johtaa pahimmillaan kudosten repeämiin.

Ensiapu ja antidootit
Vakavin komplikaatio on anafylaktinen sokki, joka esiintyy erittäin harvoin. Ensiapuvälineiden on oltava valmiina tällaisten tapausten varalta.

Apuaineet
Kaikki Aethoxysklerol-valmisteet sisältävät 79 mg alkoholia (etanolia) per lasiampulli (2 ml), mikä vastaa 5 tilavuusprosenttia etanolia (alkoholia). Alkoholimäärä 2 ml:ssa tätä lääkevalmistetta vastaa alle 3 ml:aa olutta tai 1 ml:aa viiniä.
Tässä lääkevalmisteen sisältämä pieni määrä alkoholia ei aiheuta havaittavia vaikutuksia.

Kaikki Aethoxysklerol-valmisteet sisältävät alle 1 mmol (39 mg) kaliumia per lasiampulli (2 ml) eli niiden voidaan sanoa olevan ”kaliumittomia”.

Kaikki Aethoxysklerol-valmisteet sisältävät alle 1 mmol (23 mg) natriumia per lasiampulli (2 ml) eli niiden voidaan sanoa olevan ”natriumittomia”.

Yhteisvaikutukset

Lauromakrogoli 400 on paikallispuudute. Sen samanaikainen käyttö muiden anestesteettien kanssa tai muiden anesteeettien käyttö 24 tunnin kuluessa kovetushoidon jälkeen voi voimistaa niiden sydämeen ja verisuoniin kohdistuvia vaikutuksia.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Riittävää tietoa Aethoxysklerol-valmisteiden käytöstä raskauden aikana ei ole saatavana. Eläinkokeet ovat osoittaneet lisääntymistoksisuutta, mutta eivät viitanneet teratogeeniseen riskiin (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Tämän vuoksi Aethoxysklerol-valmisteita ei tulisi käyttää raskauden aikana ellei käyttö ole täysin välttämätöntä.
Kovetushoidon käytöstä injektioajankohtana tietämättään raskaana olevilla naisilla on raportoitu useita kertoja. Poikkeavuuksia ei ole raportoitu, joten kovetushoidon ei katsota olevan syy raskauden keskeytykseen.

Imetys
Lauromakrogoli 400:n imeytymistä äidinmaitoon ei ole tutkittu ihmisillä. Jos kovetushoito on välttämätöntä imetyksen aikana, imetys tulisi keskeyttää 2–3 päivän ajaksi.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei tunnettuja vaikutuksia ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Alla mainittuja haittavaikutuksia on raportoitu maailmanlaajuisesti liittyen lauromakrogoli 400:n käyttöön. Joissakin tapauksissa haittavaikutukset ovat olleet vaikeita, mutta pääosin tilapäisiä. Koska haittavaikutusilmoitukset ovat olleet useimmiten spontaaneja ilman referenssi- tai kontrolliryhmää, ei ole mahdollista laskea tarkkaa esiintyvyyttä tai muodostaa selkeää kausaalista yhteyttä lääkkeen käytön ja haittavaikutuksen välille. Pitkän kokemuksen perusteella voidaan kuitenkin esittää pätevä arvio haittavaikutusten yleisyydestä.

Haittavaikutukset on lueteltu yleisyyden ja elinjärjestelmäluokituksen mukaan. Haittavaikutusten yleisyys on luokiteltu seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10); yleinen (≥ 1/100, < 1/10); melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000); hyvin harvinainen, mukaan lukien yksittäistapaukset (< 1/10 000).

Alaraajan laskimolaajentumien kovetushoito
Paikallisia haittavaikutuksia (esim. kuolio) erityisesti iholla ja ihonalaisessa kudoksessa (harvoin hermokudoksessa) on havaittu hoidettaessa alaraajan laskimolaajentumia, jos injektio on vahingossa annettu ympäröivään kudokseen (paravenöösi injektio). Näiden haittavaikutusten riski kohoaa suuremmilla Aethoxysklerol-määrillä ja -pitoisuuksilla. Lisäksi on havaittu seuraavia haittavaikutuksia:

Immuunijärjestelmä
Hyvin harvinaiset: Anafylaktinen sokki, ihoturvotus, nokkosihottuma, astma.

Hermosto
Hyvin harvinaiset: Aivohalvaus, päänsärky, migreeni, (paikallinen) parestesia, tajuttomuus, sekavuus, heitehuimaus, afasia, ataksia, hemipareesi, suunseudun hypestesia.

Silmät
Hyvin harvinaiset: Näköhäiriöt.

Sydän
Hyvin harvinaiset: Sydämenpysähdys, sydämentykytys, epänormaali sydämen lyöntitiheys (takykardia, bradykardia), stressikardiomyopatia.

Verisuonisto
Yleiset: Neovaskularisaatio, hematooma.
Melko harvinaiset: Pinnallinen laskimotulehdus, laskimotulehdus.
Harvinaiset: Laskimoveritulppa (tuntematon etiologia, johtuu mahdollisesti taustalla olevasta sairaudesta).
Hyvin harvinaiset: Keuhkoveritulppa, vasovagaalinen tajunnan menetys, sokki, vaskuliitti.

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina
Hyvin harvinaiset: Hengenahdistus, painon tunne rintakehässä, yskä.

Ruoansulatuselimistö
Hyvin harvinaiset: Makuhäiriöt, pahoinvointi, oksentelu.

Iho ja ihonalainen kudos
Yleiset: Hyperpigmentaatio, ihonalainen verenkertymä.
Melko harvinaiset: Allerginen ihotulehdus, kosketusihottuma, ihoreaktiot, punoitus.
Hyvin harvinaiset: Liiallinen karvankasvu kovetettavan alueen iholla.

Luusto, lihakset ja sidekudos
Harvinaiset: Raajakipu

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat
Yleiset: Kipu (lyhytaikainen, paikallinen injektiokohdassa), verihyytymät injektiokohdassa (paikalliset laskimolaajentuman sisäiset verihyytymät).
Melko harvinaiset: Kuolio, kovettuma, turvotus.
Hyvin harvinaiset: Kuume, lämmöntunne, huonovointisuus, voimattomuus.

Tutkimukset
Hyvin harvinaiset: Poikkeava verenpaine.

Vammat, myrkytykset ja hoitokomplikaatiot
Melko harvinaiset: Hermoston vauriot

Ruokatorven laskimolaajentumien kovetushoito
Haittavaikutukset ovat hyvin tavallisia hoidettaessa ruokatorven laskimolaajentumia Aethoxysklerol 10 mg/ml -valmisteella. Yksittäisten haittavaikutusten vakavuus ja yleisyys riippuu kuitenkin taustalla olevasta sairaudesta ja potilaan tilasta (esim. jatkuva tai keskeytynyt verenvuoto).

Monissa tapauksissa ei voida selvästi yksilöidä, mitkä haittavaikutuksista johtuvat toimenpiteestä (instrumentin käytöstä) ja mitkä Aethoxysklerol 10 mg/ml -valmisteesta.

Seuraavien haittavaikutusten on mm. kliinisissä tutkimuksissa havaittu liittyvän Aethoxysklerol 10 mg/ml -valmisteella tehtyyn kovetushoitoon.

Infektiot
Melko harvinaiset: Bakteremia.

Hyvän- ja pahanlaatuiset kasvaimet (mukaan lukien kystat ja polyypit)
Hyvin harvinaiset: Levyepiteelikarsinooma (tuntematon etiologia, johtuu mahdollisesti taustalla olevasta sairaudesta).

Immuunijärjestelmä
Hyvin harvinaiset: Systeemiset anafylaktiset reaktiot, joihin liittyy mm. astmaattisia reaktioita, ihoturvotusta, allergista nokkosihottumaa, keuhkoveritulppa tai sokki.

Hermosto
Hyvin harvinaiset: Heitehuimaus, paikalliset tuntoaistimushäiriöt.

Silmät
Hyvin harvinaiset: Näköhäiriöt.

Sydän
Hyvin harvinaiset: Bradykardia, sydänpysähdys.

Verisuonisto
Harvinaiset: Keuhkoveritulppa.
Hyvin harvinaiset: Kollapsi, shokki.

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina
Hyvin yleiset: Rintakipu.
Yleiset: Keuhkopussin effuusio, mediastiniitti, keuhkokuume, hengitysvaikeudet.
Melko harvinaiset: Ilmarinta.
Hyvin harvinaiset: ARD-syndrooma, kylothorax, keuhkoödeema.

Ruoansulatuselimistö
Hyvin yleiset: Ruokatorven verenvuoto, nielemishäiriö, ruokatorven kuroumat (ahtaumat).
Yleiset: Ruokatorven puhkeamat.
Harvinaiset: Keuhko-ruokatorvi fistulat, epäspesifiset häiriöt ruokatorven liikkuvuudessa.
Hyvin harvinaiset: Makuhäiriöt (esim. metallin maku), pahoinvointi, pseudodivertikkelin muodostuminen.

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat
Hyvin yleiset: Haavaumat/kuoliot (injektiokohdassa), kuume.

Tutkimukset
Hyvin harvinainen: Epänormaali verenpaine.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Alaraajan laskimolaajentumien kovetushoito

Ensiaputoimenpiteet ja antidootit

Anafylaktiset reaktiot
Anafylaktiset reaktiot ovat harvinaisia mutta mahdollisesti henkeä uhkaavia tilanteita.
Hoitavan lääkärin tulee olla varautunut ensiaputoimenpiteisiin ja hänellä tulee olla asianmukainen ensiapuvälineistö saatavilla.

Laskimolaajentumien hoidossa tapahtuneen virheellisen annostelun aiheuttaman paikallisen intoksikaation hoito

Valtimonsisäinen injektio

 1. Jätä kanyyli paikalleen; jos se on jo poistettu, etsi injektiokohta uudelleen
 2. Injisoi 5–10 ml paikallispuudutetta, ilman adrenaliinia
 3. Injisoi 10 000 IU hepariinia
 4. Kääri iskeeminen jalka pehmusteisiin ja laske sitä alas
 5. Varotoimenpiteenä potilas tulee pitää sairaalassa (verisuonikirurgia)

Laskimonulkoinen injektio

Laskimon viereen injisoidun Aethoxysklerolin määrästä ja pitoisuudesta riippuen injisoi injektiokohtaan 5–10 ml fysiologista keittosuolaliuosta mahdollisuuksien mukaan yhdessä hyaluronidaasin kanssa. Jos potilaalla on kovia kipuja, voidaan injisoida paikallispuudutetta, joka ei sisällä adrenaliinia.

Ruokatorven laskimolaajentumien kovetushoito

Paikallisten ja systeemisten reaktioiden esiintymiseen tulee varautua (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Yhteisvaikutukset).

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä, Suonikohjujen ja peräpukamien hoitoon tarkoitetut valmisteet, sklerosoivat lääkevalmisteet, ATC-koodi: C05BB02.

Lauromakrogoli 400:lla on käytetystä pitoisuudesta ja määrästä riippuva verisuonten endoteelia vaurioittava vaikutus. Lisäksi sillä on paikallisesti puuduttava vaikutus.

Puristussiteen asettaminen jalkaan laskimolaajentumien kovetushoidon jälkeen puristaa vaurioitettuja laskimon seinämiä niin, että lisäveritulpan muodostuminen ja jo muodostuneen parietaalisen veritulpan rekanalisaatio estyy. Näin toivottu sidekudostunut arpi pääsee muodostumaan ja tapahtuu kovettuminen.

Lauromakrogoli 400:n paravaskulaarisen injektion aiheuttama paikallinen turvotus aiheuttaa laskimolaajentumien puristumisen ja ruokatorven seinämän vahvistumisen arpikudoksella.

Lauromakrogoli 400 estää paikallisesti ja palautuvasti tuntohermopäätteiden (reseptorien) ärsytystä ja tuntohermosäikeiden ärsykkeiden johtamiskykyä.

Kliiniset tutkimukset:
Aethoxysklerolin käytöstä useilla eri pitoisuuksilla on raportoitu laajasti mutta kuitenkaan tutkimustuloksia pitkäaikaisista kontrolloiduista kliinisistä tutkimuksista ei ole saatavana.

Aethoxysklerol 5 mg/ml, 10 mg/ml ja 30 mg/ml

Pienissä plasebokontrolloiduissa tutkimuksissa (n = 11–15/ryhmä) kaikilla Aethoxysklerol-vahvuuksilla on laskimolaajentumien häviäminen ollut merkitsevää vastaaviin plaseboryhmiin verrattuna. Pääasiallisin tehokkuusmuuttuja oli laskimolaajentumien häviämisaste, joka luokiteltiin termeillä ”huonontunut”, ”tehoton”, ”vähän tehokas”, ”tehokas” ja ”selvästi tehokas”. Myös potilastyytyväisyys on kaikissa plasebokontrolloiduissa tutkimuksissa ollut merkitsevästi parempaa Aethoxysklerol-ryhmissä. Potilastyytyväisyyttä mitattiin 5-portaisella asteikolla ”ei tyytyväinen”, ”hieman tyytymätön”, ”ei tyytyväinen eikä tyytymätön”, ”yleisesti ottaen tyytyväinen”, ”tyytyväinen”.

Aethoxysklerol 5 mg/ml, 10 mg/ml ja 30 mg/ml -valmisteita on verrattu natriumtetradekyylisulfaattiin (Sotradecol®) yhteensä 51, 50 ja 52 potilaalla. Natriumtetradekyylisulfaatilla ja lauromakrogoli 400:lla hoidettujen ryhmien välillä ei havaittu merkitseviä eroja pienten laskimolaajentumien (< 1 mm, 5 mg/ml, 1–3 mm, 10 mg/ml) tai keskikokoisten ja suurten laskimolaajentumien (3–6 mm, 30 mg/ml) häviämisessä. Kaikissa tutkimuksissa lopputulos arvioitiin 4 kuukautta hoidon jälkeen 5-portaisella asteikolla (”1” = tilanne huonompi kuin ennen hoitoa, ”2” = tilanne sama kuin ennen hoitoa, ”3” = vähäinen määrä laskimolaajentumia hävinnyt, ”4” = suurin osa laskimolaajentumista hävinnyt, ”5” = kaikki laskimolaajntumat hävinneet). Aethoxysklerol-ryhmissä arvioksi saatiin 3,96–4,56.

Annostukseen liittyvät tutkimukset ja tutkimukset eri polidokanolipitoisuuksilla
Annos-vaste -tutkimuksissa (n = 18–30 /ryhmä) tulosta arvioitiin 5-portaisella asteikolla ja muuttujina käytettiin laskimolaajentumien häviämistä, makroskopiaa ja potilaiden arvioita. Pienten laskimolaajentumien hoidossa ei vaste Aethoxysklerol 10 mg/ml -valmisteelle eronnut vasteesta Aethoxysklerol 5 mg/ml -valmisteelle. Keskisuurten laskimolaajentumien hoidossa tulos oli Aethoxysklerol 10 mg/ml -ryhmässä parempi kuin Aethoxysklerol 5 mg/ml -ryhmässä. Suurten laskimolaajentumien hoidossa Aethoxysklerol 30 mg/ml -ryhmässä tulos oli parempi kuin Aethoxysklerol 20 mg/ml -ryhmässä.

Farmakokinetiikka

Kuudelle terveelle tutkimushenkilölle injisoitiin voimakkaasti laimennettuna 37 mg 14C-lauromakrogoli 400:aa suureen alaraajan iholaskimoon. Lauromakrogoli 400:n eliminoitumisaika plasmassa oli kaksifaasinen – lauromakrogoli 400:n ja sen leimatun metaboliitin terminaalinen puoliintumisaika oli 4,09 tuntia. AUColi 3,16 μg x h/ml, kokonaispuhdistuma 11,68 l/h. 89 % annostellusta määrästä oli eliminoitunut verestä ensimmäisten 12 tunnin aikana.

Toisessa tutkimuksessa lauromakrogoli 400:n lähtömolekyylien plasmapitoisuudet mitattiin 6 laskimolaajentumapotilaalla (halkaisija > 3 mm) Aethoxysklerol 30 mg/ml -hoidon jälkeen. Puoliintumisaika plasmassa oli 0,94–1,27 tuntia, AUC 6,19–10,90 μg x h/ml. Kokonaispuhdistuman keskiarvo oli 12,41 l/h ja jakaantumistilavuus 17,9 l.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Lauromakrogoli 400:n akuutti toksisuus eläinkokeissa on suhteellisen alhainen. Farmakologiset turvallisuustutkimukset ovat osoittaneet sillä olevan negatiivisen kronotrooppisen, inotrooppisen ja dromotrooppisen vaikutuksen yhdessä verenpaineen alenemisen kanssa. Lisäproarytminen vaikutus havaittiin, kun lauromakrogoli 400:n lisäksi annettiin toista paikallispuudutetta. Toistettujen Aethoxysklerol-annosten jälkeen joillakin eläimillä jokaisessa tutkituissa eläinryhmässä oli havaittavissa histologisia muutoksia suolessa, lisämunuaisessa ja maksassa sekä kaneilla lisäksi munuaisissa.

Lauromakrogoli 400 aiheutti veren esiintymistä virtsassa kaikilla tutkituilla eläinlajeilla. Annoksilla 4 mg/painokilo/vrk ja sen yli urosrotilla oli havaittavissa maksan painon nousua, kun valmistetta oli annettu päivittäin 7 peräkkäisenä päivänä sekä ALAT/GPT ja ASAT/GOT -arvojen nousua, kun valmistetta oli annettu 14 mg/kg/vrk ja sen yli.

Mutageenisuus
Lauromakrogoli 400:aa tutkittiin yksityiskohtaisesti in vitro ja in vivo. Kaikki muut tulokset olivat negatiivisia paitsi yksi in vivo -tutkimus, jossa lauromakrogoli 400:lla indusoitiin polyploideja rintarauhasen soluissa. Kuitenkin, jos valmistetta käytetään ohjeiden mukaisesti, kliinisesti merkityksellistä genotoksista potentiaalia ei ole odotettavissa.

Lisääntymiseen liittyvä toksisuus
Lauromakrogoli 400:n päivittäisellä useita viikkoja kestäneellä laskimonsisäisellä annostelulla tai organogeneesin aikaisella annostelulla ei todettu olevan mitään vaikutusta uros- eikä naarasrottien hedelmällisyyteen eikä varhaisen sikiöajan kehitykseen eikä sillä havaittu olevan teratogeenisia vaikutuksia rotilla tai kaneilla; kuitenkin emolle toksisilla annoksilla oli havaittavissa alkiotoksisia ja sikiötoksisia vaikutuksia (alkio/sikiökuolleisuuden lisääntymistä). Kun annostelu rajoitettiin 4 peräkkäisen päivän jaksoihin organogeneesin aikana, ei lauromakrogoli 400:lla havaittu olevan toksisia vaikutuksia emoon, alkioon eikä sikiöön (kaneilla). Rotilla, joiden emot saivat lauromakrogoli 400:aa laskimonsisäisesti joka toinen päivä raskauden loppuvaiheessa ja imetyksen aikana, ei havaittu häiriöitä peri- tai postnataalisessa kehityksessä, käyttäytymisessä tai lisääntymiskyvyssä. Lauromakrogoli 400 läpäisee istukan rotilla.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

96 % etanoli, kaliumdivetyfosfaatti, dinatriumfosfaattidihydraatti, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Yhteensopimattomuudet

Ei tiedossa.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysohjeita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

AETHOXYSKLEROL injektioneste, liuos
5 mg/ml 5 x 2 ml (92,92 €)
10 mg/ml 5 x 2 ml (95,78 €)
30 mg/ml 5 x 2 ml (100,68 €)

PF-selosteen tieto

Kaikki Aethoxysklerol-valmisteet ovat saatavana lasiampulleissa (hydrolyyttinen lasi, luokka 1) pakkauskoossa 5 x 2 ml.

Valmisteen kuvaus:

Väritön, kirkas liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ampullit on tarkoitettu kertakäyttöisiksi. Jäljelle jäänyt liuos tulee hävittää.

Korvattavuus

AETHOXYSKLEROL injektioneste, liuos
5 mg/ml 5 x 2 ml
10 mg/ml 5 x 2 ml
30 mg/ml 5 x 2 ml

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

C05BB02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

09.11.2020

Yhteystiedot

MEDIFRONT OY
PL 20, Tammelantie 10
03601 Karkkila


+ 358 2 4699 254
www.medifront.fi
medifront@medifront.fi

Etsi vertailtava PF-seloste.