CODETABS imeskelytabletti 25 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 tabletti sisältää 25 mg kokillaanauutetta.

Apuaineet, katso kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Imeskelytabletti

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Eri syistä johtuvan yskän lyhytaikainen oireenmukainen hoito.

Annostus ja antotapa

Aikuisille 1–2 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa. 11–15-vuotiaille 1/2 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa. 4–10-vuotiaille 1/4 tablettia 3–4 kertaa vuorokaudessa. Ei alle 4-vuotiaille.

Vasta-aiheet

Aiemmin todettu yliherkkyys jollekin valmisteen aineosalle.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Ei erityisiä varotoimia.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutuksia ei ole todettu.

Raskaus ja imetys

Valmistetta ei tule käyttää raskauden eikä imetyksen aikana, koska kokillaanauutteen imeytymisestä istukan läpi ja erittymisestä äidinmaitoon ei ole tarkkoja tietoja.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei vaikutusta.

Haittavaikutukset

Kokillaanauute voi aiheuttaa ruoansulatuskanavan ärsytysoireita.

Yliannostus

Kokillaanauutteella on suurina annoksina oksettava vaikutus.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Yskänhillitsijöiden ja ekspektoranttien yhdistelmävalmisteet, muut yskänhillitsijät ja ekspektorantit

ATC-koodi: R05FB02

Kokillaanauute on kasviperäinen uute, joka sisältää mm. beetasitosterolia, resiinejä, alkaloideja, haihtuvia öljyjä ja fenolisia yhdisteitä. Kokillaanauute lisää limaneritystä ipekakuanaa voimakkaammin sekä hillitsee jonkin verran yskänärsytystä.

Farmakokinetiikka

Farmakokineettisiä tutkimuksia ei ole käytettävissä.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Monivuotisen käytön yhteydessä ei ole todettu teratogeenisia vaikutuksia eikä farmakologisista vaikutuksista poikkeavaa elintoksisuutta.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Lakritsiuute, ammoniumkloridi, mentoli, anisöljy, sakkaroosi, talkki, magnesiumstearaatti.

Yhteensopimattomuudet

Ei tiedossa

Kestoaika

2 vuotta

Säilytys

Huoneenlämmössä (+15–25 °C)

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

CODETABS imeskelytabletti
25 mg (J) 20 fol (11,89 €)

PF-selosteen tieto

20 tablettia läpipainopakkauksessa, joka muodostuu PVDC-päällysteisestä PVC-kalvosta ja alumiinifoliosta.

Valmisteen kuvaus:

ruskea, pyöreä, tasapintainen, viistoreunainen, ristikkäisuurteinen tabletti.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisohjeita

Korvattavuus

CODETABS imeskelytabletti
25 mg 20 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

R05FB02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

21.04.2016

Yhteystiedot

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

020 746 5000
www.takeda.fi
etunimi.sukunimi@takeda.com

Etsi vertailtava PF-seloste.