NUMETA G19E infuusioneste, emulsio

Lääketurva

Lääketurvatiedotteet

Valolle altistuneiden valmisteiden käyttö voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia vastasyntyneille keskosille

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Tämä lääkevalmiste on pakattu kolmiosastoiseen pussiin. Kukin pussi sisältää steriiliä pyrogeenitonta glukoosiliuosta, elektrolyyttejä sisältävää pediatrista aminohappoliuosta ja lipidiemulsiota seuraavat määrät:

Pussin koko

Glukoosiliuos, 50 g/100 ml

Elektrolyyttejä sisältävä aminohappoliuos, 5,9 g/100ml

Lipidiemulsio, 12,5 g/100 ml

1 000 ml

383 ml

392 ml

225 ml

Jos potilaalle ei haluta antaa lipidejä, pussista voidaan avata vain elektrolyyttejä sisältävän aminohappoliuososaston ja glukoosiliuososaston välinen sauma ja jättää aminohappoliuos- ja lipidiemulsio-osaston välinen sauma ehjäksi. Pussin sisältö voidaan siis infusoida lipidien kanssa tai ilman niitä. Seuraava taulukko sisältää lääkevalmisteen koostumuksen, kun pussista on sekoitettu kahden osaston sisältö (aminohappo- ja glukoosiliuos, kaksi sekoitettua osastoa, 775 ml liuosta) tai kolmen osaston sisältö (aminohappo- ja glukoosiliuos sekä lipidiemulsio, kolme sekoitettua osastoa, 1 000 ml emulsiota).

Koostumus

Vaikuttava aine

Kaksi osastoa sekoitettu
(775 ml)

Kolme osastoa sekoitettu
(1 000 ml)

Aminohappoliuososasto

 

 

Alaniini

1,83 g

1,83 g

Arginiini

1,92 g

1,92 g

Asparagiinihappo

1,37 g

1,37 g

Kysteiini

0,43 g

0,43 g

Glutamiinihappo

2,29 g

2,29 g

Glysiini

0,91 g

0,91 g

Histidiini

0,87 g

0,87 g

Isoleusiini

1,53 g

1,53 g

Leusiini

2,29 g

2,29 g

Lysiinimonohydraatti
(lysiininä)

2,82 g
(2,51 g)

2,82 g
(2,51 g)

Metioniini

0,55 g

0,55 g

Ornitiinihydrokloridi
(ornitiinina)

0,73 g
(0,57 g)

0,73 g
(0,57 g)

Fenyylialaniini

0,96 g

0,96 g

Proliini

0,69 g

0,69 g

Seriini

0,91 g

0,91 g

Tauriini

0,14 g

0,14 g

Treoniini

0,85 g

0,85 g

Tryptofaani

0,46 g

0,46 g

Tyrosiini

0,18 g

0,18 g

Valiini

1,74 g

1,74 g

Natriumkloridi

1,79 g

1,79 g

Kaliumasetaatti

3,14 g

3,14 g

Kalsiumklorididihydraatti

0,56 g

0,56 g

Magnesiumasetaattitetrahydraatti

0,55 g

0,55 g

Natriumglyserofosfaatti, hydratoitu

2,21 g

2,21 g

Glukoosiliuososasto

  

Glukoosimonohydraatti
(vedettömänä glukoosina)

210,65 g
(191,50 g)

210,65 g
(191,50 g)

Lipidiemulsio-osasto

  

Puhdistettu oliiviöljy (noin 80 %) + puhdistettu soijaöljy (noin 20 %)

28,1 g

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Sekoitetun liuoksen/emulsion koostumus:

Koostumus

 

Kaksi osastoa sekoitettu

Kolme osastoa sekoitettu

Tilavuus (ml)

775

100

1 000

100

Typpi (g)

3,5

0,45

3,5

0,35

Aminohapot (g)

23,0

3,0

23,0

2,3

Glukoosi (g)

192

24,7

192

19,2

Lipidit (g)

0

0

28,1

2,8

Energia

    

Kokonaiskalorit (kcal)

858

111

1139

114

Proteiinittomat kalorit (kcal)

766

99

1047

105

Glukoosikalorit (kcal)

766

99

766

77

Lipidikalorit (kcal) a

0

0

281

28

Proteiinittomien kalorien kalori-typpisuhde (kcal/g N)

220

220

301

301

Lipidikaloreiden osuus proteiinittomista kaloreista (%)

27

27

Lipidikaloreiden osuus kokonaiskaloreista (%)

25

25

Elektrolyytit

    

Natrium (mmol)

45

5,8

45,8

4,6

Kalium (mmol)

32

4,1

32

3,2

Magnesium (mmol)

2,6

0,33

2,6

0,26

Kalsium (mmol)

3,8

0,50

3,8

0,38

Fosfaatti (mmol) b

7,2

0,93

9,4

0,93

Asetaatti (mmol)

37,1

4,8

37,1

3,71

Malaatti (mmol)

8,8

1,1

8,8

0,88

Kloridi (mmol)

42,6

5,5

42,6

4,3

pH (noin)

5,5

5,5

5,5

5,5

Osmolaarisuus noin (mOsm/l)

1 835

1 835

1 460

1 460

a Sisältää kananmunan fosfatidien kalorit.

b Sisältää lipidiemulsion sisältämän kananmunan fosfatidien fosfaatin.

Lääkemuoto

Infuusioneste, emulsio.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Numeta G19E on tarkoitettu parenteraaliseen ravinnon antoon yli 2-vuotiaille lapsille ja 16−18-vuotiaille nuorille, kun ravinnon anto oraalisesti tai enteraalisesti on mahdotonta, riittämätöntä tai vasta-aiheista.

Annostus ja antotapa

Annostus

Annos valitaan potilaan energiankulutuksen, painon, iän ja sairaustilan mukaan. Annos riippuu myös potilaan kyvystä metaboloida Numeta-valmisteen aineita sekä oraalisesti tai enteraalisesti annetusta lisäenergiasta tai lisäproteiinista. Elektrolyyttien ja makroravintoaineiden kokonaismäärä määräytyy sekoitettujen osastojen lukumäärän mukaan (ks. kohta 2).

Päivittäistä enimmäisannosta ei pidä ylittää. Monikammiopussin valmiin koostumuksen vuoksi voi olla mahdollista, että potilaan kaikkia ravitsemustarpeita ei voida tyydyttää. Voi olla kliinisiä tilanteita, joissa potilaille pitää antaa eri määriä ravitsemusta kuin mitä valmiin pussin koostumuksessa on.

Suurin suositeltu infuusionopeus tunnissa ja saantitilavuus vuorokaudessa riippuvat koostumuksesta. Suurin vuorokausiannos määräytyy ensimmäiseksi saavutettavan raja-arvon mukaan. Suurin suositeltu infuusionopeus tunnissa ja saantitilavuus vuorokaudessa:

 

Kaksi osastoa sekoitettu
(775 ml)

Kolme osastoa sekoitettu
(1 000 ml)

Suurin infuusionopeus (ml/kg/h)

4,7

4,6

Joka vastaa:

  

Aminohapot (g/kg/h)

0,14a

0,11

Glukoosi (g/kg/h)

1,17

0,89

Lipidit (g/kg/h)

0

0,13a

Enimmäismäärä (ml/kg/vuorokausi)

64,8

83,6

Joka vastaa:

  

Aminohapot (g/kg/vuorokausi)

1,9

1,9

Glukoosi (g/kg/vuorokausi)

16,0a

16,0a

Lipidit (g/kg/vuorokausi)

0

2,3

a Rajoittava parametri ESPEN-ESPGHAN-ohjeiden mukaan.

Antotapa

Infuusionesteen, liuoksen/emulsion, sekoitus- ja käyttöohjeet, ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet.

Suuren osmolaarisuuden vuoksi laimentamaton Numeta voidaan antaa vain keskuslaskimoon. Jos Numeta-valmistetta laimennetaan kuitenkin riittävästi injektionesteisiin käytettävällä vedellä, sen osmolaarisuus laskee ja se voidaan antaa ääreislaskimoon. Seuraavassa taulukossa esitetään, miten laimennus vaikuttaa pussien osmolaarisuuteen.

Esimerkki pussien osmolaarisuudesta hivenaineiden, vitamiinien ja injektionesteisiin käytettävän veden lisäämisen jälkeen, kun pussista on sekoitettu kolmen osaston sisältö:

 Aminohappo- ja glukoosiliuos sekä lipidiemulsio (kolme osastoa sekoitettu)
Pussin alkutilavuus (ml)1000
Pussin alkuosmolaarisuus (mOsm/l, noin)1 460
Lisätyn veden tilavuus (ml)1420
Lisätyt hivenaineeta15 ml TE1-valmistetta
Lisätyt vitamiinita1 V1-injektiopulloa + 1 V2-injektiopulloa
Lopullinen tilavuus lisäysten jälkeen (ml)2445
Osmolaarisuus lisäysten jälkeen (mOsm/l, noin)600


a Vitamiini- ja hivenainevalmisteiden koostumus on kuvattu alla.

Käytetyn hivenainevalmisteen koostumus

Injektiopullon koostumusTE1
(10 ml)
Sinkki38,2 µmol tai 2,5 mg
Seleeni0,253 µmol tai 0,02 mg
Kupari3,15 µmol tai 0,2 mg
Jodi0,0788 µmol tai 0,01 mg
Fluori30 µmol tai 0,57 mg
Mangaani0,182 µmol tai 0,01 mg

Käytettyjen vitamiinivalmisteiden koostumus

Injektiopullon koostumus V1V2
B1-vitamiini2,5 mg
B2-vitamiini3,6 mg
Nikotiiniamidi40 mg
B6-vitamiini4,0 mg
Pantoteenihappo15,0 mg
Biotiini60 µg
Foolihappo400 µg
B12-vitamiini5,0 µg
C-vitamiini100 mg
A-vitamiini2 300 IU
D-vitamiini400 IU
E-vitamiini7 IU
K-vitamiini200 µg

Infuusionopeutta suurennetaan vähitellen ensimmäisen tunnin aikana. Lopetettaessa infuusionopeutta lasketaan vähitellen viimeisen tunnin aikana. Antonopeutta määrättäessä on otettava huomioon annoksen suuruus, saantitilavuus vuorokaudessa ja infuusion kesto (ks. kohta Yliannostus).
Valmiiksi sekoitettua pussia ei saa säilyttää tai pitää ripustettuna yli 24 tuntia eikä saman pussin valmistetta saa infusoida yli 24 tunnin ajan. Jaksottaiset infuusiot on määrättävä potilaan aineenvaihdunnan sietokyvyn mukaan.
Parenteraalisen ravinnon antoa voidaan jatkaa niin kauan kuin potilaan vointi sitä edellyttää.
Valmiste sisältää elektrolyyttejä, ja siihen voidaan lisätä elektrolyyttivalmisteita lääkärin harkinnan ja potilaan kliinisten tarpeiden mukaan (ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet).
Vitamiini- ja hivenainelisäyksiä voidaan tehdä lääkärin harkinnan ja potilaan kliinisten tarpeiden mukaan (ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet).

Vasta-aiheet

Laskimonsisäisen Numeta-infuusionesteen annolla (pussista, josta on sekoitettu kahden osaston sisältö) on seuraavia yleisiä vasta-aiheita:

 • yliherkkyys kananmunalle, soija- tai maapähkinäproteiinille, vaikuttaville aineille, kohdassa Apuaineet listatuille apuaineille tai pussin osille
 • synnynnäinen epänormaali aminohappoaineenvaihdunta
 • natriumin, kaliumin, magnesiumin, kalsiumin ja/tai fosforin epänormaalin suuri pitoisuus plasmassa
 • vaikea hyperglykemia

Lipidien lisääminen (laskimonsisäisen Numeta-infuusionesteen anto pussista, josta on sekoitettu kolmen osaston sisältö) on vasta-aiheista myös seuraavissa kliinisissä tilanteissa:

 • vaikea hyperlipidemia tai hypertriglyseridemialle tunnusomaiset vaikeat rasva-aineenvaihdunnan häiriöt

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Infuusio on lopetettava välittömästi, jos potilaalla esiintyy allergisten reaktioiden oireita (kuten kuumetta, hikoilua, vilunväreitä, päänsärkyä, ihottumaa tai hengenahdistusta).

Keftriaksonia ei saa iästä riippumatta (mukaan lukien aikuiset) sekoittaa tai antaa samanaikaisesti laskimoon annettavien kalsiumia sisältävien liuosten kanssa, mukaan lukien Numeta, edes erillistä infuusioletkua pitkin tai erillisiin infuusiokohtiin keftriaksonin kalsiumsuolan saostumien riskin takia.

Yli 28 päivän ikäisille potilaille voidaan kuitenkin antaa keftriaksonia kalsiumia sisältä­vien liuosten kanssa peräkkäin tai eri infuusiokohtiin tai jos infuusioletku huuhdotaan huolellisesti fysiologisella suolaliuoksella infuusioiden välissä saostumien välttämiseksi.

Keuhkoverenkierron veritulppia ja hengitysvaikeuksia johtuen keuhkoverenkierron saostumista on raportoitu potilailla, jotka saavat parenteraalista ravintoa. Jotkut tapaukset ovat olleet fataaleja. Liiallinen kalsiumin ja fosfaatin lisääminen suurentaa kalsiumfosfataattisaostumien muodostumisen riskiä (ks. kohta Yhteensopimattomuudet). Epäiltyjä saostumien muodostumisia verenkierrossa on myös raportoitu.

Liuoksen ja infuusiovälineistön tarkastamisen lisäksi myös katetri pitää tarkastaa ajoittain saostumien varalta.

Mikäli hengitysvaikeuksia esiintyy, infuusio pitää lopettaa ja tehdä lääketieteellinen arvio.

Pussiin ei saa lisätä muita aineita, ennen kuin niiden yhteensopivuus on varmistettu, koska saostuminen tai lipidiemulsion tasapainon häiriintyminen voi johtaa verisuonitukokseen (ks. kohdat Yhteensopimattomuudet ja Käyttö- ja käsittelyohjeet).

Laskimonsisäisten katetrien käyttö parenteraalisten valmisteiden antoon tai katetrien puutteellinen hoito voi aiheuttaa infektion ja sepsiksen. Sairauden immunosuppressiiviset vaikutukset tai lääkkeet voivat edistää infektion ja sepsiksen syntyä. Infektiot voidaan havaita varhaisessa vaiheessa kuumeen ja vilunväreiden, leukosytoosin, välineiden teknisten ongelmien ja hyperglykemian oireiden huolellisella tarkkailulla ja laboratoriotesteillä. Parenteraalista ravintoa tarvitsevat potilaat altistuvat usein infektioiden komplikaatioille aliravitsemuksesta ja/tai perussairaudesta johtuen. Septisten komplikaatioiden esiintymistä voidaan vähentää korostamalla aseptisen tekniikan merkitystä katetrin asetuksessa ja hoidossa sekä ravintovalmisteiden valmistelussa.

Rasvakuormitusoireyhtymää on raportoitu muiden parenteraalista ravitsemusta sisältävien tuotteiden käytön yhteydessä. Heikentynyt tai rajallinen kyky metaboloida Numetan sisältämiä lipidejä voi aiheuttaa rasvakuormituksen nimellä tunnetun oireyhtymän (fat overload syndrome). Ravinnon anto vaikeasti aliravituille potilaille voi johtaa refeeding-oireyhtymään, jossa kaliumia, fosforia ja magnesiumia siirtyy solun sisään potilaan siirtyessä anaboliseen tilaan. Seurauksena voivat olla myös tiamiinin puutos ja nesteen kertyminen elimistöön. Parenteraalinen ravinnon anto tulee aloittaa varovasti ja hitaasti, ja nesteiden, elektrolyyttien, hivenaineiden ja vitamiinien määrää on tarkkailtava huolellisesti.

Numeta voidaan antaa ainoastaan keskuslaskimoon, paitsi jos sopiva laimennus suoritetaan (ks. kohta Annostus ja antotapa). Jos valmisteeseen lisätään muita aineita, seoksen lopullinen osmolaarisuus on laskettava, ennen kuin valmiste annetaan ääreislaskimoon. Näin estetään laskimon ärsytys.

Pusseja ei saa kytkeä sarjaan, koska ensimmäiseen pussiin mahdollisesti jäänyt ilma voi aiheuttaa ilmaemboliavaaran.

Lipidejä, vitamiineja, lisäelektrolyyttejä tai hivenaineita annostellaan tarpeen mukaan.

VAROTOIMET

Älä lisää muita lääkkeitä tai muita aineita mihinkään pussin kolmesta osastosta tai sekoitettuun liuokseen/emulsioon, ennen kuin olet varmistanut niiden yhteensopivuuden ja sekoitetun valmisteen stabiiliuden (erityisesti lipidiemulsion stabiiliuden, ks. kohta Yhteeensopimattomuudet ja Käyttö- ja käsittelyohjeet).

Tarkkaile säännöllisesti potilaan neste- ja elektrolyyttitasapainoa, seerumin osmolaarisuutta, seerumin triglyseridejä, happo-emästasapainoa, verensokeria, maksan ja munuaisten toimintaa, verenkuvaa, myös trombosyyttien määrää, ja hyytymisarvoja, koko hoidon ajan.

Epästabiileissa tiloissa (esimerkiksi vakava posttraumaattinen tila, epätasapainossa oleva diabetes mellitus, akuutti verenkiertosokki, akuutti sydäninfarkti, vaikea metabolinen asidoosi, vaikea sepsis ja hyperosmolaarinen kooma) Numeta-valmisteen antoa on tarkkailtava ja annostusta on säädettävä potilaan kliinisten tarpeiden mukaan.

Sydän ja verisuonet

Käytä valmistetta varoen potilailla, joilla on keuhkoödeema tai sydämen vajaatoiminta. Nestetasapainoa on tarkkailtava huolellisesti.

Munuaiset

Käytä valmistetta varoen potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta. Neste- ja elektrolyyttitasapainoa mukaan lukien magnesiumia (katso kohta Hypermagnesemia) on tarkkailtava huolellisesti näillä potilailla.

Vaikeat neste- ja elektrolyyttitasapainohäiriöt, vaikea nesteylikuormitus sekä vaikeat aineenvaihduntahäiriöt on hoidettava ennen infuusion aloittamista (ks. kohta Vasta-aiheet).

Maksa/maha-suolikanava

Käytä valmistetta varoen potilailla, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta tai kolestaasi tai joiden maksan entsyymipitoisuus on kohonnut. Maksan toimintakokeiden tuloksia on tarkkailtava huolellisesti.

Umpirauhaset ja aineenvaihdunta

Potilaalla voi esiintyä aineenvaihduntahäiriöitä, jos ravintoaineiden saantia ei säädetä potilaan tarpeiden mukaan tai jos ravintosisällön jonkin osan metaboliakapasiteettia ei arvioida tarkasti. Jos potilaalle annetaan liian vähän tai liikaa ravintoaineita tai jos annettavan valmisteen koostumus ei sovellu nimenomaisen potilaan tarpeisiin, aineenvaihdunnallisia haittavaikutuksia voi esiintyä.

Seerumin triglyseridipitoisuuksia sekä elimistön kykyä metaboloida lipidejä on tarkkailtava säännöllisesti. Jos epäillään lipidiaineenvaihdunnan häiriötä, seerumin triglyseridipitoisuuksia on tarkkailtava tarvittaessa.

Hyperglykemiatapauksessa Numeta-valmisteen infuusionopeutta on muutettava, ja/tai potilaalle on annettava insuliinia (ks. kohta Yliannostus).

Hematologia

Käytä valmistetta varoen potilailla, joilla on vaikeita veren hyytymishäiriöitä. Verenkuvaa ja hyytymisarvoja on tarkkailtava huolellisesti.

Hypermagnesemia
Numeta G13E -valmiste sisältää 0,3 mmol/kg/vrk magnesiumia, kun sitä annetaan enimmäisannos (ks. kohta Annostus ja antotapa). Tämä voi mahdollisesti aiheuttaa hypermagnesemian. Hypermagnesemian oireita ovat yleinen heikkous, hyporefleksia, pahoinvointi, oksentelu, hypokalsemia, hengitysvajaus, hypotensio ja rytmihäiriöt. Koska hypermagnesemian oireita ei ehkä havaita, suositellaan veren magnesiumpitoisuuden seurantaa lähtötilanteessa ja sen jälkeen sopivin väliajoin tavanomaisen kliinisen käytännön sekä yksittäisen potilaan tarpeiden mukaisesti. Tämä on erityisen tärkeää jos potilaalla on suurentunut hypermagnesemian kehittymisen riski kuten potilaat, joilla on heikentynyt munuaisten toiminta, potilaat, jotka saavat muita hypermagnesemian kehittymisen riskiä lisääviä lääkevalmisteita, tai potilaat, jotka saavat magnesiumia muista lähteistä. Näitä potilaita ovat myös vastasyntyneet, joiden äiti on äskettäin saanut magnesiumia raskauden aikana.

Jos seerumin magnesiumpitoisuus on koholla (normaalin viitearvoalueen yläpuolella), Numeta G16E-infuusio on lopetettava tai infuusionopeutta pienennettävä niin, että se on kliiniseen tilanteeseen sopiva ja turvallinen.

Yhteisvaikutukset

Numeta-valmisteella ei ole tehty farmakodynaamisia yhteisvaikutustutkimuksia.

Numeta-valmistetta ei saa antaa veren kanssa samanaikaisesti samalla infuusioletkulla, koska silloin on olemassa punasolujen sakkaantumisen vaara.

Keftriaksonia ei saa iästä riippumatta (mukaan lukien aikuiset) sekoittaa tai antaa samanaikaisesti laskimoon annettavien kalsiumia sisältävien liuosten kanssa, mukaan lukien Numeta, edes erillistä infuusioletkua pitkin tai erillisiin infuusiokohtiin keftriaksonin kalsiumsuolan saostumien riskin takia (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Yli 28 päivän ikäisille potilaille voidaan kuitenkin antaa keftriaksonia kalsiumia sisältä­vien liuosten kanssa peräkkäin tai eri infuusiokohtiin tai jos infuusioletku huuhdotaan huolellisesti fysiologisella suolaliuoksella infuusioiden välissä saostumien välttämiseksi.

Oliivi- ja soijaöljy sisältävät luontaisesti K1-vitamiinia, joka voi kumota kumariinin (tai kumariinijohdosten, kuten varfariinin) antikoagulanttivaikutuksen.

Koska Numeta sisältää kaliumia, erityistä varovaisuutta on noudatettava potilailla, joita hoidetaan samanaikaisesti kaliumia säästävillä diureeteilla (amiloridilla, spironolaktonilla, triamtereenilla) tai ACE-estäjillä, angiotensiini II reseptorin -estäjillä tai immunosupressantti takrolimuusilla tai siklosporiinilla, koska se voi aiheuttaa hyperkalemian vaaran.

Emulsion sisältämät lipidit voivat vääristää tiettyjen laboratoriotestien tuloksia (kuten bilirubiini, laktaattidehydrogenaasi, happisaturaatio, veren hemoglobiini), jos verikoe otetaan ennen lipidien eliminoitumista. Lipidit ovat yleensä eliminoituneet, kun potilaalle ei ole annettu lipidejä 5–6 tuntiin.

Ks. myös kohta Yhteensopimattomuudet.

Raskaus ja imetys

Ei ole olemassa tietoja Numeta-valmisteen käytöstä raskaana olevilla tai imettävillä naisilla. Lääkäreiden on punnittava tarkkaan mahdollisia hyötyjä ja haittoja kullakin potilaalla ennen Numeta-valmisteen määräämistä.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei oleellinen.

Haittavaikutukset

Numeta-valmisteen turvallisuutta ja antoa arvioitiin yhdessä vaiheen III -tutkimuksessa. Tutkimuksessa oli mukana sataviisikymmentäyhdeksän (159) lapsipotilasta, jotka saivat Numeta-valmistetta.

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto tutkimuksessa havaituista haittavaikutuksista.

Kliinisessä tutkimuksessa havaitut haittavaikutukset

Elinjärjestelmäluokitus (SOC)

Suositeltu MedDRA-termia

Yleisyysb

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

hypofosfatemiaa

yleinen

hyperglykemiaa

 yleinen

hyperkalsemiaa

yleinen

hypertriglyseridemiaa

yleinen

hyperlipidemia

melko harvinainen

hyponatremiaa

yleinen

Maksa ja sappi

kolestaasi

melko harvinainen

* Verinäytteet otettiin infuusion aikana (ei paaston aikana).

** Yleisyys on luokiteltu seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu muihin parenteraalisiin ravitsemusvalmisteisiin liittyen:

Rasvakuormitusoireyhtymä: saattaa johtua virheellisestä antotavasta (yliannostus ja/tai suositeltua suurempi infuusionopeus, ks. kohta Yliannostus), oireyhtymän merkit ja oireet voivat kuitenkin ilmaantua, vaikka tuotteen antotapa on ohjeiden mukainen. Heikentynyt tai rajallinen kyky metaboloida Numeta-valmisteen sisältämiä lipidejä yhdessä pitkittyneen plasmapuhdistuman kanssa voi aiheuttaa rasvakuormitukseksi kutsutun oireyhtymän (fat overload syndrome). Oireyhtymään liittyy potilaan voinnin äkillinen heikkeneminen ja sille luonteenomaisia löydöksiä ovat hyperlipidemia, kuume, rasvan kertyminen maksaan (hepatomegalia), heikentyvä maksan toiminta, anemia, leukopenia, trombosytopenia, veren hyytymishäiriöt ja keskushermoston oireet (esimerkiksi kooma). Oireyhtymä tavallisesti häviää, kun lipidiemulsioinfuusio lopetetaan.

Saostumia keuhkoverenkierrossa (keuhkoverenkierron veritulppa ja hengitysvaikeudet) (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta–tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

Yliannostus

Virheellinen antotapa (yliannostus ja/tai suositeltua suurempi infuusionopeus) voi aiheuttaa oireita, kuten pahoinvointia, oksentelua, vilunväristyksiä, elektrolyyttitasapainohäiriöitä sekä hypervolemiaa tai asidoosia, joilla voi olla hengenvaarallisia seurauksia. Tällöin infuusio on lopetettava heti. Asianmukainen hoito on aloitettava tarpeen mukaan.

Liian suuri, puhdistuman ylittävä, glukoosin infuusionopeus saattaa aiheuttaa hyperglykemian, glukosurian ja hyperosmolaarisen oireyhtymän.

Heikentynyt tai rajallinen kyky metaboloida lipidejä saattaa aiheuttaa rasvakuormitukseksi kutsutun oireyhtymän (fat overload syndrome), jonka seuraukset yleensä häviävät, kun lipidiemulsioinfuusio lopetetaan (ks. kohta Haittavaikutukset).

Yliannostustapauksissa ei ole erityistä vasta-ainetta. Ensihoidossa on tuettava yleisesti elintoimintoja, etenkin hengitystä ja verenkiertoa. Joissakin vaikeissa tapauksissa tarvitaan hemodialyysia, hemofiltraatiota tai hemodiafiltraatiota.

Tiivis biokemiallinen tarkkailu on välttämätöntä ja erityiset poikkeavuudet pitää hoitaa tapauskohtaisesti.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Parenteraaliset ravintovalmisteet / yhdistelmävalmisteet. ATC-koodi: B05BA10.

Numeta-valmisteen sisältämä typpi (20 L-sarjan aminohappoa, joista 8 välttämätöntä aminohappoa) ja energia (glukoosi ja triglyseridit) ylläpitävät typpi/ energiatasapainoa. Typpi ja energia ovat välttämättömiä elimistön kaikkien solujen normaalille toiminnalle, ja niillä on tärkeä merkitys proteiinisynteesissä, kasvussa, haavan paranemisessa, immuunijärjestelmän ja lihasten toiminnassa sekä monissa muissa solun toiminnoissa.

Lääkevalmiste sisältää myös elektrolyyttejä.

Aminohappojakauma:

välttämättömät aminohapot / aminohapot yhteensä: 47,5 %

haaraketjuiset aminohapot / aminohapot yhteensä: 24,0 %

Numeta-valmisteen sisältämä lipidiemulsio on puhdistetun oliiviöljyn ja puhdistetun soijaöljyn seos (suhde noin 80/20), jonka suhteellinen rasvahappojakauma on seuraava:

 • 15 % tyydyttyneitä rasvahappoja (SFA)
 • 65 % kertatyydyttymättömiä rasvahappoja (MUFA)
 • 20 % monityydyttymättömiä rasvahappoja (PUFA)

Fosfolipidi-triglyseridisuhde on 0,06. Välttämättömien rasvahappojen (EFA) kohtalaisen osuuden ansiosta ne pystytään hyödyntämään paremmin. Tämä vahvistaa ylempien rasvahappojohdoksien oikeaa statusta ja korjaa rasvahappovajausta.

Oliiviöljyssä on huomattava määrä alfatokoferolia, joka yhdessä kohtuullisen PUFA-saannin kanssa auttaa lisäämään E-vitamiinin määrää ja vähentämään lipidiperoksidaatiota.

Hiilihydraattilähde on glukoosi. Glukoosi on elimistön tärkein energianlähde.

Farmakokinetiikka

Infuusionesteen, emulsion, aineet (aminohapot, elektrolyytit, glukoosi, lipidit) jakaantuvat, hajoavat ja poistuvat elimistöstä samalla tavoin kuin ne tekisivät erikseen annettuina. Koska valmiste annetaan laskimoon, sen hyötyosuus on 100 %, ja aineet jakaantuvat elimistön kaikkiin soluihin ja metaboloituvat kaikissa soluissa.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Kolmiosastoisen pussin sisältämillä ainesosilla tehdyt prekliiniset tutkimukset eivät ole viitanneet muihin riskeihin, jo valmisteyhteenvedon muissa kohdissa mainittujen lisäksi.

Numetalla (kaksi tai kolme osastoa sekoitettu) ei ole tehty eläinkokeita.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Aminohappo-osasto: L-omenahappo (a), injektionesteisiin käytettävä vesi

Glukoosiosasto: Kloorivetyhappo (a), injektionesteisiin käytettävä vesi

Lipidiosasto: Puhdistettu kananmunan fosfatidi, glyseroli, natriumoleaatti, natriumhydroksidi (1), injektionesteisiin käytettävä vesi

(a) pH:n säätöön

Yhteensopimattomuudet

Älä lisää muita lääkkeitä tai muita aineita mihinkään pussin kolmesta osastosta tai sekoitettuun liuokseen/emulsioon, ennen kuin olet varmistanut niiden yhteensopivuuden ja sekoitetun valmisteen stabiiliuden (erityisesti lipidiemulsion stabiiliuden tai sen, ettei valmisteessa ole saostumia, ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet).

Kuten mitä tahansa parenteraalista ravintovalmistetta annettaessa, kalsiumin ja fosfaatin suhde on huomioitava. Jos valmisteeseen lisätään liikaa kalsiumia ja fosfaattia, etenkin mineraalisuoloina, valmisteeseen voi saostua kalsiumfosfaattia.

Keftriaksonia ei saa iästä riippumatta sekoittaa tai antaa samanaikaisesti laskimoon annettavien kalsiumia sisältävien liuosten kanssa, mukaan lukien Numeta, edes erillistä infuusioletkua pitkin tai erillisiin infuusiokohtiin keftriaksonin kalsiumsuolan saostumien riskin takia.

Numeta-valmistetta ei saa antaa veren kanssa samanaikaisesti samalla infuusioletkulla (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Numeta sisältää kalsiumioneja, mikä aiheuttaa ylimääräisen hyytymän saostumisriskin sitraatti-antikoaguloidussa/säilötyssä veressä tai komponenteissa.

Kestoaika

24 kuukautta

Kestoaika sekoituksen jälkeen

Valmisteen käyttämistä suositellaan välittömästi, kun kahden tai kolmen osaston väliset saumat on avattu. Käyttövalmiiksi sekoitetun valmisteen on kuitenkin osoitettu olevan stabiili enintään 7 päivän ajan 2–8 °C:n lämpötilassa ja sen jälkeen enintään 48 tuntia 30 °C:n lämpötilassa.

Kestoaika lisäysten (elektrolyytit, hivenaineet, vitamiinit, vesi) jälkeen:

Numeta-formulaation, johon on tehty tiettyjä lisäyksiä on osoitettu olevan stabiili enintään 7 päivän ajan 2–8 °C:n lämpötilassa ja sen jälkeen enintään 48 tuntia 30 °C:n lämpötilassa.

Mikrobiologiselta kannalta valmiste olisi käytettävä heti lisäysten jälkeen. Jos valmistetta ei käytetä heti, säilytysaika ja -olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla. Säilytysaika ei tavallisesti saa ylittää 24 tuntia 2–8 °C:ssa, ellei aktivointi/laimentaminen/lisäyksiä ole tehty valvotuissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

Huomaa myös kohta Annostus ja antotapa ja kohta Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet.

Säilytys

Ei saa jäätyä.

Säilytettävä päällyspussissa.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

NUMETA G19E infuusioneste, emulsio
6 x 1000 ml (875,22 €)

PF-selosteen tieto

Kolmiosastoisessa pussissa, joka ei sisällä PVC:tä, on seuraavat osat:

 • monikerroksinen muovipussi
 • täyttöportti lipidiemulsio-osastossa; se suljetaan täyttämisen jälkeen, jotta osastoon ei voi lisätä aineita
 • kaksi porttia aminohappoliuos- ja glukoosiliuososastoissa
 • injektioportti, joka sulkee glukoosiliuososaston
 • annosteluportti, joka sulkee aminohappoliuososaston

Kaikki osat ovat lateksittomia.

Jotta ilmaa ei pääse valmisteeseen, pussi on pakattu happitiiviiseen päällyspussiin, jossa on happea imevä tyyny ja mahdollisesti myös happi-indikaattori.

Pakkauskoot:

1 000 ml:n pussit: 6 pussia laatikossa

Ulkonäkö ennen sekoitusta:

 • Aminohappo- ja glukoosiliuokset ovat kirkkaita, värittömiä tai hieman kellertäviä.
 • Lipidiemulsio on homogeeninen ja maitomainen.

Valmisteen kuvaus:

Ulkonäkö ennen sekoitusta:

 • Aminohappo- ja glukoosiliuokset ovat kirkkaita, värittömiä tai hieman kellertäviä.
 • Lipidiemulsio on homogeeninen ja maitomainen.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Kerta-antoon.

Valmisteen käyttämistä suositellaan välittömästi, kun osastojen väliset saumat on avattu. Valmistetta ei saa säilyttää myöhempää infuusiota varten.

Älä kytke pusseja sarjaan, koska ensimmäiseen pussiin mahdollisesti jäänyt ilma voi aiheuttaa ilmaemboliavaaran.

Varmista, että pussi ja avautuvat saumat ovat ehjät. Käytä valmistetta vain, jos pussi ja osastojen väliset avautuvat saumat ovat vahingoittumattomia (minkään kolmen osaston sisältö ei ole sekoittunut), aminohappo- ja glukoosiliuokset ovat kirkkaita, värittömiä tai hieman kellertäviä eikä niissä ole näkyviä hiukkasia ja jos lipidiemulsio on homogeeninen ja maitomainen.

Ennen kuin avaat päällyspussin, tarkista happi-indikaattorin väri. Vertaa väriä OK-symbolin vieressä näkyvään ja indikaattorin etiketin tulostetulla alueella olevaan vertailuväriin. Älä käytä valmistetta, jos happi-indikaattorin väri ei ole sama kuin OK-symbolin vieressä näkyvä vertailuväri.

Avaaminen: Poista päällyspussi. Hävitä päällyspussi ja happea imevä tyyny tai happi-indikaattori.

Sekoittaminen: Varmista, että valmiste on huoneenlämpöinen, ennen kuin avaat osastojen väliset saumat. Aseta pussi vaakasuoralle ja puhtaalle alustalle. Älä käytä valmistetta, jos osastojen väliset saumat ovat revenneet vahingossa kuljetuksen aikana ja pussin sisältö on sekoittunut.

Kolmen osaston sisällön sekoittaminen (kahden sauman avaaminen)

 • Ala rullata pussia D-ripustinpäästä.
 • Avaa sauma painamalla.
 • Muuta sitten suuntaa rullaamalla pussia kohti D-ripustinta ja jatka rullaamista kunnes sauma on täysin auki. Etene samaan suuntaan toisen sauman avaamiseksi
 • Sekoita pussin sisältö huolellisesti kääntämällä pussi ylösalaisin vähintään kolme kertaa. Sekoitettu liuos on maitomainen emulsio.
 • Irrota suojus annosteluportista ja kiinnitä siihen infuusioletkusto.

Kahden osaston sisällön sekoittaminen (aminohappo- ja glukoosiliuososastojen välisen sauman avaaminen)

 • Jos haluat sekoittaa vain aminohappo- ja glukoosiliuokset, ala rullata pussia D-ripustinpäästä aminohappo- ja glukoosiliuososaston välisen sauman nurkasta ja avaa osastojen välinen sauma painamalla.
 • Aseta pussi niin, että lipidiemulsio-osasto on lähimpänä itseäsi. Rullaa pussia ja suojaa samalla lipidiemulsio-osastoa kämmenillä.
 • Rullaa ja paina pussia toisella kädellä porttien suuntaan.
 • Vaihda sitten suuntaa ja rullaa pussia D-ripustimen suuntaan toisella kädellä painamalla, kunnes aminohappo- ja glukoosiliuososastojen välinen sauma on kokonaan auki.
 • Sekoita pussin sisältö huolellisesti kääntämällä pussi ylösalaisin vähintään kolme kertaa. Sekoitettu liuos on kirkasta, väritöntä tai hieman kellertävää.
 • Irrota suojus annosteluportista ja kiinnitä siihen infuusioletkusto.

Lisäykset: Pussiin voidaan lisätä aineita, kuten elektrolyyttejä, hivenaineita, vitamiineja ja injektionesteisiin käytettävää vettä. Aineet (myös vitamiinit) voidaan lisätä käyttövalmiiksi sekoitettuun valmisteeseen (kun osastojen väliset saumat on avattu ja kahden tai kolmen osaston sisältö on sekoitettu). Vitamiinit voidaan lisätä myös glukoosiliuososastoon ennen valmisteen sekoittamista (ennen osastojen välisten saumojen avaamista ja liuosten ja emulsion sekoittamista).

Aineita lisättäessä on huomioitava pussin sisältämä elektrolyyttimäärä ja potilaan kliiniset tarpeet. Numeta-valmisteeseen kahden ja kolmen osaston sisällön sekoittamisen jälkeen lisättävien elektrolyyttien sekä vitamiini- ja hivenainevalmisteiden enimmäispitoisuudet on kuvattu alla.

Lisäys

Enimmäislisäys pussia kohti

Aminohapot ja glukoosi (kaksi osastoa sekoitettu)

Aminohapot, glukoosi ja lipidit (kolme osastoa sekoitettu)

Natrium

32 mmol

0,0 mmol

Kalium

46 mmol

0,0 mmol

Magnesium

5,2 mmol

0.0 mmol

Kalsium

19,4 mmol

6,4 mmol

Fosfaattia

16,0 mmol

0,0 mmol

Hivenaineetb

15 ml TE1-valmistetta tai 15 ml TE2- valmistetta tai 40 ml TE3-valmistetta

15 ml TE1-valmistetta tai 15 ml TE2- valmistetta tai 40 ml TE3-valmistetta

Vitamiinitb

1 injektiopullo V1 valmistetta tai 1 injektiopullo V3-valmistetta

1 injektiopulloa V1- valmistetta + 1 injektiopullo V2- valmistetta

a Orgaaninen fosfaatti ilman kananmunan fosfatidin fosfaattia

b Hivenaineivalmisteiden (eli TE1-valmisteen) ja vitamiinivalmisteiden (eli V1- ja V2-valmisteiden) koostumukset on esitetty kohdassa Annostus ja antotapa. Hivenaineivalmisteen (eli TE2- ja TE3-valmisteiden) ja vitamiinivalmisteen (eli V3-valmisteen) koostumukset on kuvattu alla.

Käytettyjen kaupallisten hivenainevalmisteiden koostumus

Injektiopullon koostumus

TE2-valmiste

(10 mL)

TE3-valmiste

(40 mL)

Rauta

8,9 µmol tai 0,5 mg

17,9 µmol tai 1 mg

Sinkki

15,3 µmol tai 1 mg

153 µmol tai 10 mg

Seleeni

0,6 µmol tai 0,05 mg

0,887 µmol tai 0,07 mg

Kupari

4,7 µmol tai 0,3 mg

7,55 µmol tai 0,48 mg

Jodi

0,4 µmol tai 0,05 mg

0,012 µmol tai 0,0015 mg

Fluori

26,3 µmol tai 0,5 mg

76,3 µmol tai 1,45 mg

Molybdeeni

0,5 µmol tai 0,05 mg

0,261 µmol tai 0,025 mg

Mangaani

1,8 µmol tai 0,1 mg

3,64 µmol tai 0,2 mg

Koboltti

2,5 µmol tai 0,15 mg

0,025 µmol tai 0,0015 mg

Kromi

0,4 µmol tai 0,02 mg

0,289 µmol tai 0,015 mg

Käytetyn kaupallisen vitamiinivalmisteen koostumus

Injektiopullon koostumus

V3-valmiste

B1-vitamiini

3,510 mg

B2-vitamiini

4,140 mg

Nikotiiniamidi

46,000 mg

B6-vitamiini

4,530 mg

Pantoteenihappo

17,250 mg

Biotiini

0,069 mg

Foolihappo

0,414 mg

B12-vitamiini

0,006 mg

C-vitamiini

125,000 mg

A-vitamiini

3500 IU

D-vitamiini

220,000 IU

E-vitamiini

11,200 IU

K-vitamiini

-

Lisää aineet seuraavasti:

 • Huolehdi aseptisista olosuhteista.
 • Valmistele pussin injektioportti.
 • Lävistä injektioportti ja lisää muut aineet injektioneulalla tai lääkkeenlisäysvälikappaleella.
 • Sekoita pussin sisältö ja lisäaineet.

Infuusion valmisteleminen:

 • Huolehdi aseptisista olosuhteista.
 • Ripusta pussi.
 • Irrota annosteluportin muovisuojus.
 • Työnnä infuusioletkuston piikkiliitin tiiviisti annosteluporttiin.

Infuusion antaminen:

 • Kerta-antoon.
 • Aloita valmisteen antaminen potilaalle vasta, kun kahden tai kolmen osaston väliset saumat on avattu ja kahden tai kolmen osaston sisältö on sekoittunut.
 • Varmista, että käyttövalmiissa infuusioemulsiossa (pussissa, josta on sekoitettu kolmen osaston sisältö) ei näy merkkejä faasien erottumisesta tai että käyttövalmiissa infuusioliuoksessa (pussissa, josta on sekoitettu kahden osaston sisältö) ei näy hiukkasia.
 • Pussin avaamisen jälkeen sen sisältö on käytettävä heti eikä sitä saa säilyttää myöhempää infuusiota varten.
 • Osittain käytettyä pussia ei saa käyttää uudelleen.
 • Pusseja ei saa kytkeä sarjaan, koska ensimmäiseen pussiin mahdollisesti jäänyt ilma voi aiheuttaa ilmaemboliavaaran.
 • Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

NUMETA G19E infuusioneste, emulsio
6 x 1000 ml

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

B05BA10

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

19.04.2016

Yhteystiedot

BAXTER OY
HTC Nina, Tammasaarenkatu 1, PL 119
00181 Helsinki

09 862 1111

Etsi vertailtava PF-seloste.