INSTILLIDO geeli 20 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 ml geeliä sisältää 20,1 mg lidokaiinihydrokloridia, joka vastaa 21,5 mg:aa lidokaiinihydrokloridimonohydraattia.

Yksi esitäytetty ruisku, joka sisältää 6 ml geeliä, sisältää 120,6 mg lidokaiinihydrokloridia, joka vastaa 128,9 mg: aa lidokaiinhydrokloridimonohydraattia.

Yksi esitäytetty ruisku, joka sisältää 11 ml geeliä, sisältää 221,1 mg lidokaiinihydrokloridia, joka vastaa 236,3 mg: aa lidokaiinihydrokloridimonohydraattia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Geeli

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Instillido on tarkoitettu miesten ja naisten virtsaputken pintapuudutukseen ja liukasteeksi seuraavissa toimenpiteissä:

 • kystoskopia, katetrointi, ultraäänitutkimus ja muut virtsaputken sisäiset toimenpiteet;
 • proktoskopia ja rektoskopia;
 • kystiittiin liittyvän kivun oireenmukainen hoito.

Instillido on tarkoitettu käytettäväksi aikuisilla, nuorilla ja vähintään 2-vuotiailla lapsilla.

Annostus ja antotapa

Kun Instillido valmistetta käytetään samanaikaisesti muiden lidokaiinia sisältävien valmisteiden kanssa, kaikkien valmisteiden käytöstä muodostuva kokonaisannos on otettava huomioon.

Seuraavia annostussuosituksia on pidettävä ohjeellisina. Kokeneen lääkärin on mukautettava annos yksilöllisesti.

Annos vaihtelee ja määräytyy puudutettavan alueen, kudosten verisuonituksen, yksilöllisen sietokyvyn ja puudutustekniikan mukaan. On käytettävä pienintä annostusta, jolla saadaan aikaan tehokas puudutus, jotta vältetään suuri plasmapitoisuus ja vakavat haittavaikutukset.

Puutuminen alkaa 5–15 minuutin kuluessa sen mukaan, mikä on käyttöalue. Puudutus kestää noin 20–30 minuuttia.

Annostus

Aikuiset

Virtsaputken puudutus

Miehet

Jotta miehille saadaan aikaan riittävä puudutus, tarvitaan yleensä 20 ml geeliä (noin 400 mg lidokaiinihydrokloridia). Geeliä ruiskutetaan hitaasti virtsaputkeen, kunnes potilas ilmoittaa kiristävästä tunteesta (noin 10 ml). Tämän jälkeen terskan taakse asetetaan puristin vähintään viideksi minuutiksi, jonka jälkeen ruiskutetaan loput geelistä.

Kun puudutus on erityisen tärkeää, esimerkiksi ultraäänitutkimuksen tai kystoskopian aikana, ruiskutetaan 10–20 ml (noin 200–400 mg lidokaiinihydrokloridia). Jos puudutus ei ole riittävä, voidaan antaa vielä 10–20 ml (noin 200–400 mg lidokaiinihydrokloridia). Enimmäisannos on noin 800 mg lidokaiinihydrokloridia, eikä sitä saa ylittää.

Kun puudutetaan vain miehen virtsaputken etuosa esimerkiksi katetrointia varten (myös omatoimisen katetroinnin yhteydessä), pieni määrä (5–10 ml eli noin 100–200 mg lidokaiinihydrokloridia) yleensä riittää liukasteeksi.

Naiset

Naisilla ruiskutettavan geelin määrä mukautetaan virtsaputken yksilöllisen anatomian perusteella.

Yleensä geeliä ruiskutetaan 5–10 ml (noin 100–200 mg lidokaiinihydrokloridia) vähän kerrallaan, kunnes koko virtsaputki on täynnä. Myös virtsaputken suulle voidaan laittaa hieman geeliä, ja se voidaan levittää vanutupolla. Jotta puudutus olisi riittävä, on odotettava vähintään 5 minuuttia ennen urologisten toimenpiteiden aloittamista.

Kystiittiin liittyvän kivun oireenmukainen hoito

Jotta saadaan aikaan riittävä kivunlievitys, tarvitaan yleensä 10–20 ml geeliä (noin 200–400 mg lidokaiinihydrokloridia).

Hoidon alussa geeliä käytetään yleensä kerran päivässä viikon ajan. Sen jälkeen lääkäri päättää käytön tiheydestä ja kestosta potilaan oireiden ja voinnin mukaan. Enimmäisannos on 20 ml (noin 400 mg lidokaiinihydrokloridia) kerran päivässä.

Proktoskopia ja rektoskopia

Jotta saadaan aikaan riittävä puudutus, suositellaan ruiskutettavaksi 10–20 ml geeliä (noin 200–400 mg lidokaiinihydrokloridia), ja lisäksi endoskooppi on liukastettava pienellä määrällä valmistetta. Jos samanaikaisesti käytetään myös muita lidokaiinivalmisteita, lidokaiinihydrokloridin enimmäisannosta noin 400 mg ei saa ylittää.

Valmiste imeytyy erityisen tehokkaasti peräsuolesta.

Enimmäisannos

Aikuiset

Annos määräytyy käyttöalueen mukaan. Virtsaputkessa ja rakossa käytön osalta turvallinen annos on 40 ml (noin 800 mg lidokaiinihydrokloridia). Aikuisten suurin suositeltu päivittäisannos on noin 800 mg lidokaiinihydrokloridia.

Pediatriset potilaat

Alle 2-vuotiaat lapset

Instillido on vasta-aiheinen alle 2-vuotiailla lapsilla (ks. kohta Vasta-aiheet).

Lapset (2–12-vuotiaat) ja nuoret (yli 12-vuotiaat)

Lapsilla (2–12-vuotiailla) ja nuorilla (yli 12-vuotiailla) lidokaiinihydrokloridigeelien vaikutusta ei ole osoitettu pitävästi, joten lääkärin on arvioitava, voidaanko sitä käyttää. Tälle potilasryhmälle ei voida antaa varsinaisia annostussuosituksia, mutta yleissääntö on se, että ruiskutettavan geelin määrä määritetään virtsaputken yksilöllisen anatomian perusteella.

Lidokaiinin systeeminen absorptio saattaa lisääntyä lapsilla, ja sen vuoksi varovaisuus on tarpeen.

Yleensä enimmäisannosta, joka on 2,9 mg lidokaiinihydrokloridia painokiloa kohti, ei saa ylittää 2–12-vuotiailla lapsilla (taulukko 1).

Taulukko 1: Instillido enimmäismäärä [ml] laskettuna painon mukaan

Paino

[painokiloa kohti]

Enimmäisannos

[ml]

7–13

1 ml

14–20

2 ml

21–27

3 ml

28–34

4 ml

35–41

5 ml

42–48

6 ml

49–55

7 ml

56–62

8 ml

63–69

9 ml

Erityispotilasryhmät

Munuaisten tai maksan vajaatoiminta

Koska lidokaiinilla on voimakas ensikierron metabolia ja koska se erittyy munuaisten kautta, sen annoksia on pienennettävä potilailla, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta. Näin ehkäistään mahdollinen metaboliittien kertyminen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Heikkokuntoisille, iäkkäille ja akuutisti sairaille potilaille ja sepsispotilaille on annettava normaalia pienempiä annoksia iän, painon ja fyysisen kunnon mukaan, sillä nämä potilaat voivat olla muita herkempiä systeemisille vaikutuksille, kun lidokaiinin pitoisuus veressä suurenee toistuvan annostelun yhteydessä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Enimmäisannosta, joka on 2,9 mg lidokaiinihydrokloridia painokiloa kohti, ei saa ylittää näissä erityispotilasryhmissä.

Antotapa

Lääkevalmiste on saatavana esitäytetyissä mitta-asteikollisissa ruiskuissa, joissa on joko 6 ml tai 11 ml geeliä.

Ruiskun mitta-asteikon jokainen väli vastaa noin 1 ml:aa geeliä (20,1 mg lidokaiinihydrokloridia).

Virtsaputkeen liittyvät toimenpiteet

Käyttöohjeet:

Kalvopakkaus sisältää steriilin ruiskun. Älä avaa kalvopakkausta, ennen kuin olet valmis käyttämään ruiskua.

 1. Puhdista ja desinfioi virtsaputken suu ulkopuolelta.
 2. Kun olet valmis käyttämään ruiskua, avaa kalvopakkaus ja aseta ruisku steriilille alustalle.
 3. Ennen kuin otat suojatulpan pois, paina tulppaa ensin sormea tai muuta kiinteää esinettä vasten. Paina mäntää, jotta mahdollinen vastus häviää. Näin varmistetaan, että ruisku tyhjenee helposti ja tasaisesti.
 4. Poista ruiskun suojatulppa. Ruisku on nyt käyttövalmis.
 5. Geeli tulee ruiskuttaa virtsaputkeen hitaasti ja tasaisesti.
 6. Odota geelin ruiskuttamisen jälkeen muutama minuutti, jotta puudute alkaa tehota. Täysi puudutusvaikutus kehittyy 5–15 minuutin kuluessa siitä, kun koko annos on annettu.

Muut hoidot tai toimenpiteet/tutkimukset (rakonsisäiset, rektaaliset)

Käyttöohjeet:

 1. Kun olet valmis käyttämään ruiskua, avaa kalvopakkaus ja aseta ruisku steriilille alustalle.
 2. Ennen kuin otat suojatulpan pois, paina tulppaa ensin sormea tai muuta kiinteää esinettä vasten. Paina mäntää, jotta mahdollinen vastus häviää. Näin varmistetaan, että ruisku tyhjenee helposti ja tasaisesti.
 3. Poista ruiskun suojatulppa. Ruisku on nyt käyttövalmis.
 4. Täysi puudutusvaikutus kehittyy 5–15 minuutin kuluessa siitä, kun koko annos on annettu.

Yhdellä käyttökerralla mahdollisesti käyttämättä jäänyt geeli on hävitettävä.

Vasta-aiheet

 • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet luetelluille apuaineille.
 • Yliherkkyys amidityyppisille paikallispuudutteille.
 • Alle 2-vuotiaat lapset.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Liiallinen imeytyminen

Liian suuri annostus tai liian lyhyet antovälit voivat aiheuttaa suurta plasmapitoisuutta ja vakavia haittavaikutuksia. Potilaita on ohjeistettava noudattamaan suositeltua annostusta ja lääkevalmisteen antoa koskevia ohjeita tiukasti (vakavien haittavaikutusten hoito voi vaatia elvytyslaitteiden, hapen ja muiden elvytyslääkkeiden käyttöä).

Imeytyminen haavapinnoilta ja limakalvoilta on melko suurta. Koska merkittävä systeeminen imeytyminen on mahdollista ja koska myrkyllisten oireiden, kuten kouristusten, riski on suurentunut, Instillido valmistetta on käytettävä varoen potilailla, joilla on limakalvovaurioita ja/tai sepsis ehdotetulla käyttöalueella.

Jos geeliä ruiskutetaan virtsaputkea puudutettaessa suositeltua määrää enemmän ja rakkoon pääsee huomattava määrä geeliä tai jos virtsaputki on tulehtunut ja haavainen, lidokaiinin imeytyminen voi lisääntyä, mikä voi johtaa yliannostukseen. Siitä voi seurata keskushermostoon sekä sydämeen ja verisuoniin kohdistuvia haittavaikutuksia (ks. myös kohta Yliannostus) etenkin lapsilla ja iäkkäillä potilailla.

Jos annos tai anto todennäköisesti johtaa lääkeaineen suureen pitoisuuteen veressä, seuraavia potilaita on seurattava tarkoin mahdollisesti vaarallisten haittavaikutusten ehkäisemiseksi:

 • Iäkkäät potilaat, potilaat, joiden yleistila on huono, ja sepsispotilaat (ks. kohta Annostus ja antotapa).
 • Epilepsiapotilaat.
 • Potilaat, joilla on bradykardia tai joiden sydämen ja verisuonten toiminta on heikentynyt, sillä nämä elimet eivät välttämättä pysty kompensoimaan amidityyppisten paikallispuudutteiden aiheuttamaan AV-johtumisen viivästymiseen liittyviä toiminnallisia muutoksia.
 • Potilaat, joilla on sydämen vajaatoiminta tai AV-katkos.
 • Shokkipotilaat.
 • Potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta ja maksasairaus (ks. kohta Annostus ja antotapa).
 • Hengitysvajauspotilaat.
 • Myasthenia gravis -potilaat; nämä potilaat ovat erittäin herkkiä paikallispuudutteille.

Luokan III rytmihäiriölääkkeet

Luokan III rytmihäiriölääkkeillä (esim. amiodaronilla) hoidettavia potilaita on seurattava tarkasti ja EKG-rekisteröintiä on harkittava, sillä sydämeen kohdistuvat vaikutukset voivat olla additiivisia (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Methemoglobinemia

Paikallispuudutteiden käytön yhteydessä on ilmoitettu methemoglobinemiatapauksista. Potilaat, joilla on glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutos tai perinnöllinen tai idiopaattinen methemoglobinemia, ovat muita alttiimpia vaikuttavasta aineesta johtuville methemoglobinemian oireille. Glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutoksesta kärsivillä potilailla vastalääke, metyleenisini, ei tehoa methemoglobiinin pelkistämisessä, ja se pystyy myös hapettamaan varsinaista hemoglobiinia, joten metyleenisinihoitoa ei voida antaa.

Porfyriapotilaat

Lidokaiini saattaa olla porfyrinogeeninen, ja sitä saa käyttää potilailla, joilla on akuutti porfyria, vain, jos käyttö on välttämätöntä tai kiireellistä. Näitä potilaita on seurattava tarkasti. Kaikkien porfyriapotilaiden kanssa on huolehdittava asianmukaisista varotoimista.

Yhteisvaikutukset

Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset

Paikallispuudutteet ja amidityyppisten paikallispuudutteiden kanssa rakenteellisesti samankaltaiset aineet

Instillido-valmistetta ei saa käyttää potilailla, jotka saavat lidokaiinia tai muita paikallispuudutteita tai amidityyppisten paikallispuudutteiden kanssa rakenteellisesti samankaltaisia aineita, koska myrkylliset vaikutukset ovat additiivisia.

Rytmihäiriölääkkeet

Luokan I rytmihäiriölääkkeitä (kuten meksiletiiniä) on käytettävä varoen, koska myrkylliset vaikutukset ovat additiivisia ja mahdollisesti synergistisiä.

Varsinaisia lidokaiinin ja luokan III (esim. amiodaroni) rytmihäiriölääkkeiden yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty, mutta varovaisuuteen on aihetta (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Mahdollisten sydämeen kohdistuvien additiivisten vaikutusten vuoksi lidokaiinia on käytettävä varoen potilailla, jotka saavat muita rytmihäiriölääkkeitä, kuten beetasalpaajia (esim. propranololi, metoprololi) tai kalsiumkanavan salpaajia (esim. diltiatseemi, verapamiili).

Farmakokineettiset yhteisvaikutukset

Beetasalpaajat, simetidiini

Beetasalpaajat (esim. propranololi, metoprololi (ks. myös edellä)) ja simetidiini (ks. myös jäljempänä)) pienentävät sydämen minuuttitilavuutta ja/tai maksan verenvirtausta. Tällöin lidokaiinin plasmapuhdistuma pienenee ja sen eliminaation puoliintumisaika pitenee. Siksi lidokaiinin kertymisen mahdollisuus on otettava asianmukaisesti huomioon.

CYP 3A4:n ja/tai CYP 1A2:n estäjät

Lidokaiinin anto samanaikaisesti CYP 3A4:n ja/tai CYP 1A2:n estäjien kanssa voi johtaa siihen, että lidokaiinin plasmapitoisuus suurenee nopeasti. Suurentuneita plasmapitoisuuksia on ilmoitettu esimerkiksi erytromysiinin, fluvoksamiinin, amiodaronin, simetidiinin ja proteaasinestäjien (kuten ritonaviirin) käytön yhteydessä.

Kun lidokaiinia käytetään paikallisesti, plasmapitoisuudet ovat turvallisuussyistä tärkeitä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Kun Instillido valmistetta käytetään annostussuositusten mukaisesti, systeeminen altistuminen on vähäistä, eikä edellä mainittujen metabolisten yhteisvaikutusten oleteta olevan kliinisesti merkittäviä.

Methemoglobinemia

Methemoglobinemia voi pahentua potilailla, jotka jo käyttävät methemoglobiinia indusoivia lääkevalmisteita (esimerkiksi sulfonamideja, nitrofurantoiinia, fenytoiinia tai fenobarbitaalia). Tämä luettelo ei ole kattava. Ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Tietoa lidokaiinin käytöstä raskaana olevilla naisilla on vain vähän. Lidokaiini läpäisee istukan. Lisääntymismyrkyllisyyden osalta eläinkokeissa ei ole todettu välittömiä tai välillisiä haittavaikutuksia lidokaiinin paikallisen käytön kannalta merkityksellisen altistumisen yhteydessä (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Instillido-valmisteen käyttöä raskauden aikana voidaan harkita, jos se on kliinisesti tarpeen.

Imetys

Lidokaiini erittyy äidinmaitoon, mutta terapeuttisilla annoksilla Instillido valmisteesta ei oleteta aiheutuvan imetettäviin vastasyntyneisiin/vauvoihin kohdistuvia vaikutuksia.

Hedelmällisyys

Lidokaiinin vaikutuksesta ihmisten hedelmällisyyteen ei ole tietoa. Eläinkokeissa uros- tai naarasrottien hedelmällisyyden ei ole todettu heikentyneen (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn kohdistuvat vaikutukset ovat epätodennäköisiä, mutta niitä ei voida sulkea kokonaan pois, koska yksilöllinen herkkyys vaihtelee.

Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Haittavaikutusten ilmaantuminen Instillido valmisteen käytön jälkeen on epätodennäköistä, kunhan lääkevalmistetta käytetään suositusten mukaisesti ja kunhan tarvittavia varotoimia noudatetaan (ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Luettelo haittavaikutuksista

Yleisyysluokat määritellään seuraavan konvention mukaisesti:

Hyvin yleinen (≥1/10)

Yleinen (≥1/100, <1/10)

Melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100)

Harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000)

Hyvin harvinainen (<1/10 000)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Elinjärjestelmä

Haittavaikutus

Yleisyys

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyys, anafylaktinen reaktio, kosketusihottuma

Harvinainen

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Antopaikan ärtyminen

Hyvin harvinainen

Lidokaiini voi aiheuttaa systeemisten haittavaikutusten tai akuutin myrkyllisyyden oireita, jos plasmapitoisuus suurenee nopean imeytymisen tai yliannostuksen takia (ks. kohdat Yliannostus Yliannostus ja 5.1 Farmakodynamiikka).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista kautta:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA.

Yliannostus

Oireet

Jos systeemisen myrkyllisyyden oireita ilmaantuu, ne ovat samantyyppisiä kuin ne, joita ilmaantuu, kun paikallispuudutteita annetaan muiden antoreittien kautta.

Yliannostus voi ilmetä keskushermoston ohimenevänä stimulaationa, jonka ensimmäisiä oireita ovat seuraavat: haukottelu, levottomuus, huimaus, pahoinvointi, oksentelu, dysartria, ataksia sekä kuulo- ja näköhäiriöt. Myös kohtalainen myrkyllisyys voi aiheuttaa lihasnykäyksiä ja kouristuksia. Niiden jälkeen voi seurata tajuttomuus, hengityslama ja kooma. Erittäin vakavan myrkyllisyyden yhteydessä odotettavissa on hypotensio ja kardiovaskulaarinen kollapsi ja niiden jälkeen täydellinen sydänkatkos ja sydämenpysähdys.

Akuutin myrkyllisyyden hoito

Jos akuutin myrkyllisyyden merkkejä ilmaantuu paikallispuudutteen annon aikana, puudutteen anto on lopetettava välittömästi.

Keskushermostoperäiset oireet (kouristukset, keskushermostolama) on hoidettava välittömästi asianmukaisella hengitystie-/hengitystuella ja antamalla kouristuksia ehkäiseviä lääkkeitä.

Sydämenpysähdyksen yhteydessä painelu-puhalluselvytys on aloitettava välittömästi.

Optimaalinen happeuttaminen, ventilaatio ja verenkierron tukeminen sekä asidoosin hoito on hyvin tärkeää.

Jos ilmaantuu kardiovaskulaarinen lama (hypotensio, bradykardia), on harkittava asianmukaista laskimonsisäistä nestehoitoa sekä vasopressorilla sekä kronotrooppisilla ja/tai inotrooppisilla lääkeaineilla annettavaa hoitoa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Hermosto, anestesia-aineet, paikallispuudutteet, amidit,

ATC-koodi: N01BB02

Instillido valmiste on paikalliseen limakalvopuudutukseen tarkoitettu steriili geeli.

Vaikutusmekanismi / Farmakodynaamiset vaikutukset

Lidokaiini on amidityyppinen paikallispuudute.

Instillido aiheuttaa limakalvoille välittömän ja syvän puudutuksen. Endoskopian ja katetroinnin yhteydessä sillä voidaan myös lisätä sisään vietävien materiaalien liukkautta.

Instillido on tarkoitettu erityisesti virtsaputken puuduttamiseen. Puuduttava vaikutus alkaa yleensä nopeasti (5 minuutin kuluessa, käyttöalueen mukaan).

Lidokaiinin paikallinen puudutusvaikutus perustuu Na+-ionien sisäänvirtauksen estämiseen hermosyissä salpaamalla jänniteherkät Na+-kanavat. Koska vaikutus määräytyy ympäröivän miljöön pH-arvon mukaan (vaikuttava aine on läsnä varauksettomana emäksenä tai kationina), lidokaiinin teho heikentyy tulehtuneella alueella.

Paikallispuudutteilla voi olla samanlaisia vaikutuksia aivojen ja sydänlihaksen eksitatorisiin kalvoihin. Jos suuria määriä tällaista lääkeainetta pääsee systeemiseen kiertoon nopeasti, potilaalle kehittyy keskushermostollisen ja kardiovaskulaarisen myrkyllisyyden oireita ja merkkejä.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Paikallisen annon jälkeen lidokaiini voi imeytyä limakalvoille. Sen imeytymisnopeuteen ja annoksesta imeytyvään määrään vaikuttavat pitoisuus ja annettu kokonaisannos, antokohta ja altistumisen kesto. Yleensä haavapinnoille ja limakalvoille paikallisesti annosteltujen paikallispuudutteiden imeytymisnopeus on suuri.

Kun geeliä on ruiskutettu intaktiin virtsaputkeen ja rakkoon enintään noin 800 mg:n suuruisia annoksia, lidokaiinihydrokloridin pitoisuudet veressä ovat olleet melko pieniä ja alle sen tason, jolla systeemisiä vaikutuksia tai myrkyllisyyttä todennäköisesti ilmaantuu.

Virtsaputken limakalvon leesiot ja/tai pinta-alan suurentuminen virtsarakon laajentamisen vuoksi voi johtaa siihen, että lidokaiinin imeytyminen lisääntyy.

Jakautuminen

Kun lidokaiinia annetaan laskimonsisäisesti terveille potilaille, jakautumistilavuus on 0,6–4,5 l/kg. Jakautumistilavuus saattaa muuttua potilailla, joilla on jokin sairaus, kuten sydämen vajaatoiminta, maksan vajaatoiminta tai munuaisten vajaatoiminta.

Siihen, miten lidokaiini sitoutuu plasman proteiineihin, vaikuttaa lääkkeen pitoisuus, ja sitoutunut fraktio pienenee pitoisuuden suurentuessa. Kun pitoisuus on 1–4 mikrogrammaa vapaata emästä millilitrassa, 60–80 prosenttia lidokaiinista sitoutuu proteiineihin. Sitoutumiseen vaikuttaa myös happaman alfa-1-glykoproteiinin (AAG:n) plasmapitoisuus (se on akuutin vaiheen proteiini, joka sitoo vapaata lidokaiinia). Trauman, leikkauksen tai palovamman jälkeen AAG:n pitoisuus saattaa suurentua potilaan patofysiologisen tilan mukaan, jolloin lidokaiinin sitoutuminen plasman proteiineihin lisääntyy. Sen sijaan vastasyntyneillä ja maksan vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla AAG:n pitoisuus on pieni, jolloin lidokaiinin sitoutuminen plasman proteiineihin vähenee huomattavasti.

Lidokaiini läpäisee veri-aivoesteen ja veri-istukkaesteen luultavasti passiivisella diffuusiolla. Biotransformaatio

Lidokaiinilla on voimakas ensikierron metabolia. Yhteensä noin 90 prosenttia lidokaiinista

metaboloituu 4-hydroksi-2,6-ksylidiiniksi, 4-hydroksi-2,6-ksylidiiniglukuronidiksi ja vähemmässä määrin aktiivisiksi metaboliiteiksi, joita ovat monoetyyliglysiiniksylididi (MEGX) ja glysiiniksylididi (GX). MEGX:n ja GX:n farmakologiset/toksikologiset vaikutustavat ovat samankaltaisia kuin lidokaiinilla mutta heikompia. Lidokaiini ja sen metaboliitit erittyvät pääasiassa munuaisten kautta.

Eliminaatio

Lidokaiinin eliminaation puoliintumisaika on 1,6 tuntia, ja arvioitu ekstraktiosuhde maksassa on 0,65. Lidokaiinin puhdistuma perustuu lähes kokonaan maksan metaboliaan, ja siihen vaikuttavat sekä maksan verenvirtaus että metaboloivien entsyymien aktiivisuus. Noin 90 prosenttia laskimonsisäisesti annetusta lidokaiinista erittyy erilaisina metaboliitteina, ja alle 10 prosenttia erittyy muuttumattomana virtsaan. Pääasiallinen metaboliitti virtsassa on 4-hydroksi-2,6-dimetyylianiliinin konjugaatti, jonka osuus virtsaan erittyneestä annoksesta on noin 70–80 prosenttia.

Erityispotilasryhmät

Maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla puoliintumisaika voi pidentyä kaksinkertaiseksi tai sitä pidemmäksi. Vaikeaa sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla puoliintumisaika voi pidentyä. Munuaisten vajaatoiminta ei vaikuta lidokaiinin kinetiikkaan, mutta se voi lisätä metaboliittien kertymistä.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologinen turvallisuus

Eläinkokeissa suurten lidokaiiniannosten antamisen jälkeen ilmoitettu myrkyllisyys aiheutti keskushermostoon ja kardiovaskulaariseen järjestelmään kohdistuvia vaikutuksia.

Genotoksisuus ja karsinogeeninen potentiaali

Lidokaiinilla tehdyissä genotoksisuustesteissä ei saatu näyttöä mutageenisestä potentiaalista. Lidokaiinin vähemmän merkittävällä metaboliitilla, 2,6-ksylidiinillä, on kuitenkin osoitettu olevan genotoksista potentiaalia in vitro ja in vivo.

Lidokaiinista ei ole tehty karsinogeenisuustutkimuksia. Prekliinisissä toksikologisissa tutkimuksissa, joissa arvioitiin pitkäaikaista altistumista rotilla, 2,6-ksylidiinillä on osoitettu olevan karsinogeenistä potentiaalia (nenän alueen ja ihonalaisia kasvaimia sekä tavallista enemmän maksakasvaimia). Eläinkokeissa kasvainten kehittyminen edellytti, että 2,6-ksylidiiniä annettiin suuria annoksia. Ei kuitenkaan tiedetä, mikä on lidokaiinin tämän metaboliitin kasvaimien kehittymistä aiheuttavan vaikutuksen kliininen merkitys silloin, kun sitä käytetään vain ajoittain paikallispuudutteena.

Lisääntymis- ja kehitysmyrkyllisyys

Lisääntymistutkimuksissa, joissa rotille annetut lidokaiiniannokset olivat enintään 500 mg/kg päivässä, lidokaiini ei vaikuttanut alkion ja sikiön kehitykseen / teratogeenisyyteen. Lisääntymismyrkyllisyyttä käsittelevissä kaneilla tehdyissä tutkimuksissa lidokaiinilla havaittiin olevan alkioon tai sikiöön kohdistuvia myrkyllisiä vaikutuksia, kun annos oli 25 mg/kg s.c. Lidokaiinin ei havaittu heikentävän uros- tai naarasrottien hedelmällisyyttä.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Hypromelloosi

Natriumhydroksidi (pH:n säätämiseen)

Puhdistettu vesi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Tälle lääkevalmisteelle ei ole määritetty erityisiä säilytysolosuhteita. Pidä kalvopakkaukset ulkopakkauksessa suojassa valolta.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

INSTILLIDO geeli
20 mg/ml 10 x 11 ml (33,24 €), 10 x 6 ml (28,79 €)

PF-selosteen tieto

Instillido-valmistetta on saatavana steriileissä esitäytetyissä ruiskuissa, jotka sisältävät 6 ml tai 11 ml geeliä. Ruiskuissa on polypropeenista (PP) valmistettu sylinteri ja mäntä sekä bromobutyylikumista valmistettu männän ulosvetoeste ja suojatulppa. Ruiskun kärkeen ei voi kiinnittää neulaa.

Jokainen esitäytetty ruisku on pakattu steriiliin kalvopakkaukseen, joka koostuu polypropeenikalvosta ja pinnoittamattomasta lääketieteelliset vaatimukset täyttävästä paperiarkista.

Ruiskun mitta-asteikon jokainen väli vastaa noin 1 ml:aa geeliä (20,1 mg lidokaiinihydrokloridia, joka vastaa 21,5 mg: aa lidokaiinihydrokloridimonohydraattia).

Pakkauskoot:

10 esitäytettyä ruiskua, joista kussakin on 6 ml geeliä

10 esitäytettyä ruiskua, joista kussakin on 11 ml geeliä

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, melkein väritön steriili geeli.

Geelin pH on 6,5.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Valmiste on kertakäyttöinen. Ruisku ja mahdollinen käyttämättä jäänyt geeli on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

INSTILLIDO geeli
20 mg/ml 10 x 11 ml, 10 x 6 ml

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

N01BB02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

24.10.2023

Yhteystiedot

FROSTPHARMA AB
Berga Backe 2
18253 Danderyd
Sweden

+35 875 32 51 209
www.frostpharma.se
info@frostpharma.com

Etsi vertailtava PF-seloste.