Lääketurvatiedotteet

Lääkeyritysten lääke- tai lääkitysturvallisuuteen liittyviä tiedotteita terveydenhuollon ammattilaisille viimeisen kuuden kuukauden ajalta. Lääketurvatiedotteet ovat viranomaisen hyväksymiä.

10.11.2020

Päivitetyt suositukset lääkkeen aiheuttaman maksavaurioriskin pienentämiseen

10.11.2020

Päivitetyt suositukset lievän lymfopenian yhteydessä esiintyneiden progressiivisten multifokaalisten leukoenkefalopatiatapausten (PML) vuoksi

29.10.2020

Tärkeä turvallisuutta koskeva päivitys ja uudet suositukset Esbriet (pirfenidoni) -hoitoon liittyvän lääkeaineen aiheuttaman maksavaurion estämiseksi

28.10.2020

Uuteen pitoisuuteen (2 mg/ml) liittyvä lääkitysvirheiden riski

23.10.2020

Systeemiset ja inhaloitavat fluorokinolonivalmisteet: sydämen läppävuodon riski