Lääketurvatiedotteet

Lääkeyritysten lääke- tai lääkitysturvallisuuteen liittyviä tiedotteita terveydenhuollon ammattilaisille viimeisen kuuden kuukauden ajalta. Lääketurvatiedotteet ovat viranomaisen hyväksymiä.

23.9.2022

Lääketurvatiedote Metalyse-valmisteen saatavuushäiriöstä.

15.9.2022

Lääketurvatiedote Sabrilex-tablettivalmisteen saatavuushäiriöstä.

21.7.2022

Lääketurvatiedote Caprelsa-valmisteen saatavuushäiriöstä.

16.6.2022

Deksmedetomidiini - Tiedote