Medicine safety notices

Medicine safety notice description.

13.6.2024

Litalgin (metamitsoli ja pitofenoni) tabletit ja injektioneste, liuos: Myyntiluvan peruuttaminen ja takaisinveto

21.3.2024

Paxlovid (nirmatrelviiri, ritonaviiri): muistutus tiettyjen immunosuppressanttien, kuten takrolimuusin, käyttöön liittyvistä henkeä uhkaavista ja kuolemaan johtavista lääkkeiden yhteisvaikutuksista

4.3.2024

Suun kautta otettavat retinoidit (asitretiini, alitretinoiini ja isotretinoiini). Muistutus raskaudenehkäisyohjelmasta ja määräämis- ja toimittamisehdosta.

19.2.2024

Lääketurvatiedote – valproaattia sisältävät valmisteet

8.2.2024

Pseudoefedriini – ohimenevän aivojen takaosan enkefalopatiaoireyhtymän (PRES) ja ohimenevän aivojen vasokonstriktio-oireyhtymän (RCVS) riski