Lääketurvatiedotteet

Lääkeyritysten lääke- tai lääkitysturvallisuuteen liittyviä tiedotteita terveydenhuollon ammattilaisille viimeisen kuuden kuukauden ajalta. Lääketurvatiedotteet ovat viranomaisen hyväksymiä.

20.4.2020

Syproteroniasetaatin käyttöä koskevia rajoituksia meningeoomariskistä johtuen

23.3.2020

Valmistetta ei tule käyttää meneillään olevan maksavaurion riskinarvioinnin aikana.

11.3.2020

Latenttien, mahdollisesti kuolemaan johtavien BCG-infektioiden puhkeamisen riski ja potilaskortin käyttönotto

14.2.2020

Tuote poistuu