Lääketurvatiedotteet

Lääkeyritysten lääke- tai lääkitysturvallisuuteen liittyviä tiedotteita terveydenhuollon ammattilaisille viimeisen kuuden kuukauden ajalta. Lääketurvatiedotteet ovat viranomaisen hyväksymiä.

7.8.2020

Ennakkotietoa kaupanpidon lopettamisesta

20.4.2020

Syproteroniasetaatin käyttöä koskevia rajoituksia meningeoomariskistä johtuen

23.3.2020

Valmistetta ei tule käyttää meneillään olevan maksavaurion riskinarvioinnin aikana.