Medicine safety notices

Medicine safety notice description.

19.2.2024

Lääketurvatiedote – valproaattia sisältävät valmisteet

8.2.2024

Pseudoefedriini – ohimenevän aivojen takaosan enkefalopatiaoireyhtymän (PRES) ja ohimenevän aivojen vasokonstriktio-oireyhtymän (RCVS) riski

5.12.2023

BENDAMUSTINE ACCORD - Lääketurvatiedote

15.11.2023

KEYTRUDA - Lääketurvatiedote

2.11.2023

Topiramaatti: uusia rajoituksia raskaudenaikaisen altistuksen ehkäisemiseksi.

31.10.2023

Integrilin (eptifibatidi): Integrilin-valmisteen valmistuksen lopettaminen

20.9.2023

Tärkeää tietoa esitäytettyjen Vaxneuvance-ruiskujen rikkoutumisriskistä.

11.9.2023

Tiedote Yuflyma-valmisteen potilaskortin päivityksestä versioon 2.0.