Medicine safety notices

Medicine safety notice description.

21.3.2024

Paxlovid (nirmatrelviiri, ritonaviiri): muistutus tiettyjen immunosuppressanttien, kuten takrolimuusin, käyttöön liittyvistä henkeä uhkaavista ja kuolemaan johtavista lääkkeiden yhteisvaikutuksista

4.3.2024

Suun kautta otettavat retinoidit (asitretiini, alitretinoiini ja isotretinoiini). Muistutus raskaudenehkäisyohjelmasta ja määräämis- ja toimittamisehdosta.

19.2.2024

Lääketurvatiedote – valproaattia sisältävät valmisteet

8.2.2024

Pseudoefedriini – ohimenevän aivojen takaosan enkefalopatiaoireyhtymän (PRES) ja ohimenevän aivojen vasokonstriktio-oireyhtymän (RCVS) riski

5.12.2023

BENDAMUSTINE ACCORD - Lääketurvatiedote

15.11.2023

KEYTRUDA - Lääketurvatiedote

2.11.2023

Topiramaatti: uusia rajoituksia raskaudenaikaisen altistuksen ehkäisemiseksi.

31.10.2023

Integrilin (eptifibatidi): Integrilin-valmisteen valmistuksen lopettaminen