Lääketurvatiedotteet

Lääkeyritysten lääke- tai lääkitysturvallisuuteen liittyviä tiedotteita terveydenhuollon ammattilaisille viimeisen kuuden kuukauden ajalta. Lääketurvatiedotteet ovat viranomaisen hyväksymiä.

25.3.2021

Tiedote vaikeiden ihon lääkereaktioiden riskistä.

24.3.2021

Kliinisen lääketutkimuksen alustavat tulokset merkittävien sydän- ja verisuonitapahtumien ja syöpien lisääntyneestä riskistä tofasitinibilla verrattuna TNF-alfan estäjiiin.

24.3.2021

Tärkeä tiedote COVID-19 Vaccine AstraZeneca -valmisteeseen liittyen.

28.1.2021

Ulipristaaliasetaatin (5 mg) käyttöä koskevat uudet rajoitukset ja lisätoimet vakavien maksavaurioiden riskin minimoimiseksi

14.12.2020

Litalgin (metamitsoli ja pitofenoni): Riski lääkeaineen aiheuttamalle maksavauriolle

3.12.2020

Muistutus klotsapiinivalmisteiden riskienminimoinnin lisämateriaaleista

26.11.2020

Alitretinoiinia sisältävien valmisteiden uudet koulutusmateriaalit

10.11.2020

Päivitetyt suositukset lääkkeen aiheuttaman maksavaurioriskin pienentämiseen

10.11.2020

Päivitetyt suositukset lievän lymfopenian yhteydessä esiintyneiden progressiivisten multifokaalisten leukoenkefalopatiatapausten (PML) vuoksi

29.10.2020

Tärkeä turvallisuutta koskeva päivitys ja uudet suositukset Esbriet (pirfenidoni) -hoitoon liittyvän lääkeaineen aiheuttaman maksavaurion estämiseksi

28.10.2020

Uuteen pitoisuuteen (2 mg/ml) liittyvä lääkitysvirheiden riski

23.10.2020

Systeemiset ja inhaloitavat fluorokinolonivalmisteet: sydämen läppävuodon riski