Pakkausseloste

BROADLINE paikallisvaleluliuos 24,9/30/1,2/24,9 mg/dos, 74,7/90/3,6/74,7 mg/dos

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

BROADLINE paikallisvaleluliuos kissalle < 2,5 kg

BROADLINE paikallisvaleluliuos kissalle 2,5–7,5 kg

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Yksi kerta-annos (paikallisvalelukaadin) sisältää:

 

Kerta-annoksen tilavuus (ml)

Fiproniilia (mg)

(S)-metopreeniä (mg)

Eprino-mektiiniä (mg)

Pratsi-kvanteelia (mg)

Kissat < 2,5 kg

0,3

24,9

30,0

1,20

24,9

Kissat 2,5–7,5 kg

0,9

74,7

90,0

3,60

74,7

Apuaine: 1 mg/ml butyylihydroksitolueenia (E 321)

Paikallisvaleluliuos.

KÄYTTÖAIHEET

Kissojen heisimato-, sukkulamato- ja ulkoloissekatartuntojen hoitoon tai ennaltaehkäisyyn. Eläinlääkevalmiste on tarkoitettu yksinomaan näiden kolmen tartunnan samanaikaiseen hoitoon.

Ulkoloiset

 • Kirpputartunnan (Ctenocephalides felis) hoito ja ennaltaehkäisy. Kirppujen häätöön 24 tunnin kuluessa. Yksi hoitokerta ehkäisee tartunnan uusiutumisen vähintään yhden kuukauden ajan.
 • Ympäristön kirpputartunnan ehkäisyyn estämällä kirppujen epäkypsien vaiheiden (munat, toukat ja koteloasteet) kehitystä yli kuukauden ajan.
 • Valmistetta voidaan käyttää osana kirppuallergiaan liittyvän dermatiitin (FAD, flea allergy dermatitis) hoito-ohjelmaa.
 • Puutiaistartunnan (Ixodes ricinus) hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Puutiaisten häätöön 48 tunnin kuluessa. Yksi hoitokerta ehkäisee uusia puutiaistartuntoja 3 viikon ajan.
 • Kissan syyhypunkkitartunnan (Notoedres cati) hoitoon.

Heisimadot

 • Heisimatotartuntojen (Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis, Joyeuxiella pasqualei [aikuiset] ja Joyeuxiella fuhrmanni [aikuiset]) hoitoon.

Sukkulamadot

 • Maha-suolikanavan sukkulamatotartuntojen (Toxocara cati -lajin L3-, L4-toukkamuodot ja aikuiset, Toxascaris leonina -lajin aikuiset, Ancylostoma tubaeforme ja Ancylostoma ceylanicum ‑lajien L4-toukkamuodot ja aikuiset sekä Ancylostoma brazilienze ‑lajin aikuiset) hoitoon.
 • Kissan keuhkomatotartuntojen (Aelurostrongylus abstrusus ‑lajin L3-, L4-toukkamuodot ja aikuiset, Troglostrongylus brevior ‑lajin L4-toukkamuodot ja aikuiset) hoitoon.
 • Virtsarakon loismatotartuntojen (Capillaria plica) hoitoon.
 • Sydänmatotartunnan (Dirofilaria immitis ‑toukkamuodot) ennaltaehkäisyyn yhden kuukauden ajan.

VASTA-AIHEET

Ei saa käyttää sairaille (esim. systeemiset sairaudet, kuume) tai sairaudesta toipuville eläimille.
Ei saa käyttää kaniineille.
Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille.

HAITTAVAIKUTUKSET

Kliinisissä tutkimuksissa on havaittu hoidon jälkeen yleisesti antokohdan karvojen tilapäistä takkuuntumista ja kovettumista sekä lieviä ja ohimeneviä ihoreaktioita (kutinaa, karvattomuutta).
Kliinisissä tutkimuksissa havaittiin yleisesti ohimenevää syljenerityksen lisääntymistä, jos kissa nuoli antokohtaa lääkkeen annon jälkeen.
Eläinlääkevalmisteen tahattomasta nielemisestä voi aiheutua ruoansulatuskanavan oireita ja/tai hermosto-oireita (ks. kohta ERITYISVAROITUKSET, Eläimiä koskevat erityiset varotoimet).
Ohimenevää sokeutta tai näön heikkenemistä on havaittu hyvin harvoissa tapauksissa markkinoille tulon jälkeisessä turvallisuusseurannassa.

Jos oireet eivät häviä itsestään 24 tunnin kuluessa, oireenmukainen hoito voi olla tarpeen. Tällaiset oireet voidaan minimoida noudattamalla anto-ohjeita (ks. kohta ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN).

Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti:

 • hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 hoidettua eläintä saa haittavaikutuksen)
 • yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10 /100 hoidettua eläintä)
 • melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 1000 hoidettua eläintä)
 • harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 10.000 hoidettua eläintä)
 • hyvin harvinainen (alle 1 / 10.000 hoidettua eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset).

Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai olet sitä mieltä että lääke ei ole tehonnut, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

KOHDE-ELÄINLAJI

Kissa.

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Paikallisesti iholle (paikallisvaleluun).

image1.png

Suositeltu minimiannos on 10 mg/painokg fiproniilia, 12 mg/kg (S)-metopreeniä, 0,5 mg/kg eprinomektiiniä ja 10 mg/kg pratsikvanteelia. Valitse kissan painon mukainen paikallisvalelukaadinkoko (tai > 7,5 kg:n painoiselle kissalle kaatimien yhdistelmä).

Tämän eläinlääkevalmisteen käytön pitää perustua yksinomaan varmistettuun ulkoloisten ja sukkulamatojen (sydänmatotaudin ennaltaehkäisy mukaan lukien) sekatartuntaan tai tällaisen sekatartunnan merkittävään riskiin silloin, kun samanaikainen heisimatojen häätöhoito on aiheellinen. Jos yhteistartunnan riskiä ei ole, on ensisijaisesti harkittava kapeakirjoisen loislääkkeen käyttöä.

Lääkkeen määräämisen pitää perustua kissan yksilölliseen tarpeeseen kliinisen tutkimuksen, eläimen elinolosuhteiden ja paikallisen epidemiologisen tilanteen (zoonoosiriski mukaan lukien, jos se on olennainen) perusteella, jotta valmistetta käytetään yksinomaan sekatartuntojen/sekatartuntariskin yhteydessä.

Hoitoa ei saa yleistää yhden eläimen perusteella muihin eläimiin ilman eläinlääkärin arviota.

Sydänmatotartunnan (Dirofilaria immitis ‑lajin toukkamuodot) ennaltaehkäisy pitää aloittaa 1 kuukauden kuluessa ensimmäisestä oletetusta sääskialtistuksesta.

Keuhkomatotartuntaa (Aelurostrongylus abstrusus) hoidettaessa toinen antokerta saattaa olla tarpeen kuukauden kuluttua ensimmäisen hoitokerran jälkeen.

ANNOSTUSOHJEET

Valitse oikea paikallisvalelukaadinkoko kissan painon perusteella.

 • Leikkaa läpipainopakkaus saksilla auki pisteviivaa pitkin ja vedä kansi irti.
 • Ota paikallisvalelukaadin pakkauksesta ja pidä sitä pystyasennossa.
 • Vedä mäntää hieman ulospäin, kierrä korkkia ja vedä se irti.
 • Tee turkkiin jakaus niskan keskikohtaan kallonpohjan ja lapojen väliin siten, että iho tulee näkyviin.
 • Aseta kaatimen kärki iholle ja levitä kaatimen koko sisältö yhteen kohtaan iholle.
 • Valmiste on tärkeää levittää kuivalle iholle paikkaan, josta kissa ei voi nuolla sitä pois. Pitkäkarvaisille roduille valmiste on annettava huolellisesti iholle eikä karvoihin, jotta valmisteesta saadaan optimaalinen teho.

VAROAIKA

Ei oleellinen.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.
Säilytä paikallisvalelukaadin läpipainopakkauksessa. Herkkä valolle.
Pidä käyttämätön paikallisvalelukaadin avaamattomassa läpipainopakkauksessa.
Avatut paikallisvalelukaatimet on hävitettävä heti.
Älä käytä tätä eläinlääkevalmistetta viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, joka on ilmoitettu kartonkikotelossa {EXP} jälkeen.

ERITYISVAROITUKSET

Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain:
Estä eläimiä nuolemasta toisiaan hoidon jälkeen.

Puutiaiset kuolevat hoidon jälkeen yleensä 48 tunnin kuluessa tartunnasta ilman veriateriaa. Yksittäisiä puutiaisia saattaa kuitenkin kiinnittyä, eikä tautien tarttumista siten voida kokonaan sulkea pois, jos olosuhteet ovat epäsuotuisat.

Eläimen shampookäsittelyn tai pesemisen vaikutusta ei ole tutkittu, joten niitä pitää välttää.

Eläimen lyhytkestoinen kosketus veden kanssa valmisteen annon jälkeisen kuukauden aikana ei todennäköisesti heikennä valmisteen tehoa. Varotoimena suositellaan, ettei eläintä pestä kahteen päivään hoidon jälkeen.

Heisimatotartunta saattaa uusiutua, ellei väli-isäntiä, kuten kirppuja, hiiriä jne. saada hallintaan.

Loiset saattavat muuttua vastustuskykyisiksi tiettyyn luokkaan kuuluville loislääkkeille, jos kyseiseen luokkaan kuuluvia valmisteita käytetään usein. Tämän vuoksi on huomioitava epidemiologiset tiedot kohdelajin senhetkisestä herkkyydestä, jotta vastustuskyvyn kehittymistä myöhemmin voidaan rajoittaa.

Notoedres cati ‑tartunta saattaa olla joillakin yksilöillä vaikea-asteinen ja siihen saattaa liittyä komplisoivia bakteeri-infektioita. Samanaikainen hoito saattaa olla tällaisissa vaikea-asteisissa tapauksissa tarpeen.

Jos kissa asuu tai vierailee alueella, jolla sydänmatoja esiintyy kotoperäisenä, se saattaa saada aikuisten sydänmatojen aiheuttaman tartunnan. Vaikka eläinlääkevalmistetta voidaan käyttää turvallisesti kissoille, joilla on aikuisten sydänmatojen aiheuttama tartunta, valmisteen tehoa aikuisia Dirofilaria immitis ‑loisia vastaan ei ole osoitettu. Sen vuoksi suositellaan, että vähintään 6 kuukauden ikäiset kissat, jotka asuvat alueella, jolla sydänmatoja esiintyy kotoperäisenä, testataan sydänmatotartunnan varalta, ennen kuin tätä valmistetta annetaan niille sydänmatojen ennaltaehkäisyyn.

Osalla kissoista, joilla on patentti Joyeuxiella spp. ‑tartunta, suuri osa loisista saattaa kuitenkin olla kehitysvaiheen matoja, jotka eivät ole valmisteelle herkkiä. Sen vuoksi tällaisen infektion hoidon jälkeen suositellaan seurantaa.

Kirpputartunnan uusiutumisriskin vähentämiseksi suositellaan, että kotitalouden kaikki kissat hoidetaan. Myös muut samassa kotitaloudessa olevat eläimet pitää hoitaa niille sopivalla valmisteella.

Kirppujen kaikki kehitysvaiheet voivat tarttua kissan koriin, nukkuma-alustaan ja muihin säännöllisesti käytössä oleviin lepopaikkoihin, kuten mattoihin ja huonekalujen pehmusteisiin. Nämä on massiivisissa kirpputartunnoissa ja häätötoimenpiteiden alkuvaiheessa käsiteltävä sopivalla valmisteella ja imuroitava sen jälkeen säännöllisesti.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet:
Vain kertavaleluun paikallisesti. Ei saa antaa injektiona, suun kautta tai muun antoreitin kautta.

Vältä valmisteen joutumista kissan silmiin.

Eläinlääkevalmiste on tärkeää levittää ihoalueelle, josta kissa ei voi nuolla sitä pois, eli niskaan, lapojen väliin. Estä eläimiä nuolemasta toisiaan hoidon jälkeen.

Eläinlääkevalmisteen nielemisestä aiheutui turvallisuutta koskeneissa tutkimuksissa yleisesti tai melko harvoin oksentelua, syljenerityksen lisääntymistä ja/tai ohimeneviä hermosto-oireita, kuten liikkeiden haparoivuutta, sekavuutta, apatiaa ja pupillien laajenemista. Valmisteen markkinoille tulon jälkeisessä turvallisuusseurannassa on raportoitu hyvin harvinaisina tapauksina lihasvapinaa. Tällaiset oireet häviävät tavallisesti itsestään 24 tunnin kuluessa. Hyvin harvinaisissa tapauksissa voidaan tarvita oireenmukaista hoitoa.

Eläinlääkevalmisteen turvallisuutta alle 2 viikon välein annettuna tai alle 0,6 kg:n painoisille ja/tai alle 7 viikon ikäisille pennuille ei ole tutkittu. Valmiste ei ole tarkoitettu käytettäväksi alle 0,6 kg:n painoisille ja/tai alle 7 viikon ikäisille kissanpennuille.

Eläinlääkevalmiste ei ole tarkoitettu koirille. Joillakin koiraroduilla saattaa esiintyä lisääntynyttä herkkyyttä makrosyklisille laktoneille, mikä saattaa aiheuttaa hermosto-oireita. Valmisteen pääsyä suun kautta koirien, etenkin Collie- ja vanhaenglanninlammaskoira-rotuisten ja niiden sukulaisrotuisten koirien tai risteytysten, elimistöön on vältettävä.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava:
Valmisteen annon yhteydessä ei saa tupakoida, juoda eikä syödä.

Eläinlääkevalmistetta käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä. Pese kädet heti käytön jälkeen.

Vältä paikallisvalelukaatimen sisällön pääsyä kosketuksiin sormien kanssa. Jos näin käy, pese valmiste pois vedellä ja saippualla. Jos valmistetta pääsee vahingossa silmiin, huuhtele silmät huolellisesti vedellä, koska valmiste saattaa aiheuttaa vähäistä limakalvo- ja silmä-ärsytystä. Jos silmä-ärsytys pitkittyy tai jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin puoleen ja näytä pakkausselostetta tai myyntipäällystä.

Hoidettujen eläinten käsittelyä on vältettävä, kunnes antokohta on kuivunut. Lasten ei saa tänä aikana antaa leikkiä hoidettujen eläinten kanssa. Äskettäin hoidetut eläimet eivät saa nukkua omistajan, etenkään lapsen, vieressä.

Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä fiproniilille, (S)-metopreenille, eprinomektiinille tai pratsikvanteelille tai apuaineille, tulee välttää kosketusta eläinlääkevalmisteen kanssa.

Tiineys ja imetys:
Tämän eläinlääkevalmisteen turvallisuutta tiineyden ja imetyksen aikana ei ole selvitetty. Valmisteen sisältämillä aineilla erikseen tehdyissä laboratoriotutkimuksissa rotalla ja kaniinilla ei löydetty näyttöä epämuodostumia aiheuttavista, sikiötoksisista tai emälle toksisista vaikutuksista. Voidaan käyttää ainoastaan valmistetta määräävän eläinlääkärin tekemän hyöty-haitta-arvion perusteella.

Yliannostus (oireet):
Turvallisuus terveille vähintään 7 viikon ikäisille pennuille on osoitettu enimmillään viisinkertaisella maksimialtistuksella (eli enimmillään 15 kertaa suositusannosta suuremmilla annoksilla), jota annettiin 6 kertaa neljän viikon väliajoin. Turvallisuus on varmistettu myös terveille aikuisille kissoille, joita hoidettiin enimmillään 5 kertaa suositusannoksen suuruisilla annoksilla 3 kertaa kahden viikon välein. Lieviä ja ohimeneviä oireita saatetaan havaita, mutta oireet häviävät ilman hoitoa vuorokauden kuluessa, ks. kuvaus kohdassa HAITTAVAIKUTUKSET.

Aikuisten sydänmatojen aiheuttaman tartunnan saaneet kissat sietivät enimmillään kolminkertaisesti maksimialtistuksen suuruisen annoksen (eli enimmillään 9 kertaa suositellun annoksen suuruisen annoksen) kolmena hoitokertana neljän viikon välein, eikä haittavaikutuksia esiintynyt.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

BROADLINE-valmiste tai tyhjä pakkaus ei saa joutua vesistöihin, sillä se saattaa vahingoittaa kaloja tai vesistöjen muita vesieläviä.
Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä eläinlääkäriltäsi. Nämä toimenpiteet on tarkoitettu ympäristön suojelemiseksi.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

17.12.2019

Tätä eläinlääkevalmistetta koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla osoitteessa: http://www.ema.europa.eu /.

MUUT TIEDOT

Ekinokokkoosi on ihmiselle vaarallinen ja se on kansainvälisen eläintautijärjestön (World Organisation for Animal Health, OIE) ylläpitämällä merkittävien tarttuvien tautien listalla.

Kartonkikotelo, joka sisältää 1, 3, 4 tai 15 yksittäispakattua 0,3 ml sisältävää paikallisvalelukaadinta.
Kartonkikotelo, joka sisältää 1, 3, 4, 6 tai 15 yksittäispakattua 0,9 ml sisältävää paikallisvalelukaadinta.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

SAKSA

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:
MERIAL
4 Chemin du Calquet
31000 Toulouse
Ranska