Package information leaflet

ESTRING depotlääkevalmiste, emättimeen 7,5 mikrog/24 h

Estring 7,5 mikrog / 24 tuntia depotlääkevalmiste, emättimeen

estradioli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Estring on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Estring-valmistetta
 3. Miten Estring-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Estring-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Estring-emätinrengas on emättimeen asetettava hormonikorvaushoitovalmiste.

Estring-valmistetta käytetään lievittämään vaihdevuosi-ikäisten naisten estrogeenin puutteesta johtuvia emätinoireita, kuten kuivuutta ja ärsytystä. Lääketieteellisesti tilaa nimitetään emättimen atrofiaksi ja se johtuu elimistön estrogeenipitoisuuden pienenemisestä. Näin käy luonnostaan kuukautisten loputtua.

Estring sisältää estrogeeni- eli naishormoni estradiolia (estradiolihemihydraattina). Elimistö tuottaa estrogeenejä pääasiassa munasarjoissa. Estrogeenit ovat välttämättömiä naisen normaalille seksuaaliselle kehitykselle ja kuukautiskierrolle. Ikääntymisen myötä munasarjojen estrogeenituotanto asteittain vähenee. Tätä ajanjaksoa (yleensä ennen ja jälkeen 50. ikävuoden) kutsutaan vaihdevuosiksi.

Estring-rengas asetetaan emättimeen, jotta hormoni vapautuisi siellä, missä sitä tarvitaan. Estring-valmisteesta vapautuu pieni määrä estradiolia (7,5 mikrog / 24 tuntia) emättimeen kolmen kuukauden ajan ja lievittää estrogeenin puutoksesta johtuvia sukupuolielinten vaivoja, kuten emättimen kuivuutta ja haurautta. Nämä voivat aiheuttaa kipua yhdynnän aikana, kutinaa, virtsankarkailua ja kirvelyä virtsatessa. Nämä vaivat ovat tavallisia vaihdevuosien jälkeen.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Aiemmat sairaudet ja säännölliset lääkärintarkastukset

Hormonikorvaushoidon käyttöön liittyy riskejä, jotka pitää huomioida, kun päätetään hoidon aloittamisesta tai sen jatkamisesta.

Kokemusta hormonikorvaushoidosta naisille, joilla on ennenaikaiset vaihdevuodet (munasarjojen vajaatoiminnan tai leikkauksen vuoksi), on vain vähän. Jos vaihdevuotesi ovat alkaneet ennenaikaisesti, hormonikorvaushoidon käytön riskit saattavat olla erilaiset kuin normaalisti. Keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Lääkäri kysyy sinulta ennen hormonikorvaushoidon aloittamista (tai uudelleenaloittamista) aiemmista sairauksistasi ja sukusairauksista. Lääkäri saattaa päättää tehdä lääkärintarkastuksen, johon voi tarpeen mukaan kuulua rintojen tutkiminen ja/tai gynekologinen sisätutkimus.

Estring-hoidon aikana sinun on käytävä lääkärintarkastuksissa säännöllisesti (vähintään kerran vuodessa). Keskustele näillä käynneillä lääkärin kanssa Estring-hoidon jatkamisen hyödyistä ja riskeistä.

Käy säännöllisesti rintasyöpäseulonnoissa lääkärin suosituksen mukaisesti.

Estring-hoito ei sovellu kaikille naisille. Se ei sovi esimerkiksi naisille, joiden emätin on lyhyt ja kapea esim. aiemman leikkauksen takia tai joilla on sellaisia, vaikeita laskeumaoireita emättimessä, että ne estävät valmisteen paikoillaan pysymisen.

Älä käytä Estring-valmistetta,

jos jokin seuraavista kohdista koskee sinua. Jos et ole varma jostakin seuraavasta kohdasta, keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Estring-valmistetta.

Älä käytä Estring-valmistetta,

 • jos sinulla on tai on joskus ollut rintasyöpä tai sinulla epäillään sitä
 • jos sinulla on syöpä, joka on herkkä estrogeeneille, esim. kohdun limakalvon (endometrium) syöpä, tai sinulla epäillään sitä
 • jos sinulla on selittämätöntä verenvuotoa emättimestä
 • jos sinulla on kohdun limakalvon liikakasvua, johon et saa parhaillaan hoitoa
 • jos sinulla on tai on joskus ollut laskimotukos (tromboosi), esimerkiksi jaloissa (syvä laskimotromboosi) tai keuhkoissa (keuhkoembolia)
 • jos sinulla on veren hyytymishäiriö (kuten proteiini C:n, proteiini S:n tai antitrombiinin puutos)
 • jos sinulla on tai onäskettäin ollut valtimoveritulpan aiheuttama sairaus, kuten sydänkohtaus, aivohalvaus tai rasitusrintakipua
 • jos sinulla on tai on joskus ollut maksasairaus eivätkä maksan toimintakoearvosi ole palautuneet normaaleiksi
 • jos sinulla on harvinainen suvuittain periytyvä (hereditäärinen) verisairaus nimeltä ”porfyria”
 • jos olet allerginen estradiolihemihydraatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Jos sinulle ilmaantuu jokin edellä mainituista tiloista ensimmäistä kertaa Estring-valmisteen käyttämisen aikana, lopeta sen käyttäminen heti (poista rengas, jos mahdollista) ja käänny välittömästi lääkärin puoleen.

Varoitukset ja varotoimet

Kerro lääkärillesi ennen hoidon aloittamista, jos sinulla on joskus ollut jokin seuraavista tiloista, sillä ne saattavat uusiutua tai pahentua Estring-hoidon aikana. Jos näin on, sinun pitää käydä useammin lääkärintarkastuksissa:

 • kohdun sidekudoskasvaimet
 • kohdun limakalvon kasvu kohdun ulkopuolella (endometrioosi) tai aiemmin esiintynyt kohdun limakalvon liikakasvu (endometriumin hyperplasia)
 • suurentunut verisuonitukosten kehittymisen riski (ks. kohta ”Laskimotukokset [tromboosit]”)
 • suurentunut estrogeenille herkän syövän kehittymisen riski (esim. rintasyöpä äidillä, sisarella tai isoäidillä)
 • korkea verenpaine
 • maksasairaus, kuten hyvänlaatuinen maksakasvain
 • diabetes
 • sappikivet
 • migreeni tai voimakas päänsärky
 • moniin elimistön elimiin vaikuttava immuunijärjestelmän sairaus (systeeminen lupus erythematosus, SLE)
 • epilepsia
 • astma
 • perinnöllinen tai hankinnainen angioedeema
 • tärykalvoon ja kuuloon vaikuttava sairaus (otoskleroosi)
 • erittäin suuri veren rasvapitoisuus (triglyseridit)
 • sydän- tai munuaisvaivoista johtuva nesteen kertyminen elimistöön.

Estrogeenit saattavat aiheuttaa nesteen kertymistä elimistöön, joten jos sinulla on sydämen tai munuaisten toimintahäiriö, sinua on seurattava tarkasti Estring-valmisteen käytön aikana.

Jos jokin edellä mainituista tiloista pahenee tai uusiutuu Estring-valmisteen käytön aikana, poista rengas ja käänny välittömästi lääkärin puoleen.

Lopeta Estring-valmisteen käyttö (poista rengas, jos mahdollista) ja mene heti lääkäriin,

jos sinulla ilmenee hormonikorvaushoidon aikana jokin seuraavista oireista:

 • jokin tila, joka on mainittu kohdassa ”Älä käytä Estring-valmistetta”
 • ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus (ikterus). Nämä voivat olla maksasairauden merkkejä.
 • yliherkkyysoireita, kuten ihottumaa, nokkosihottumaa tai kutinaa iholla ja/tai paikallisesti emättimen limakalvoilla
 • voimakas verenpaineen nousu (oireita saattavat olla päänsärky, väsymys, huimaus)
 • migreenityyppinen päänsärky ensimmäistä kertaa
 • tulet raskaaksi
 • huomaat verisuonitukoksen merkkejä, kuten
  • jalkojen kivulias turvotus ja punoitus
  • äkillinen rintakipu
  • hengitysvaikeus.
   Katso lisätietoja kohdasta ”Laskimotukokset (tromboosit)”.
 • jos sinulla ilmenee angioedeeman oireita kuten kasvojen, kielen ja/tai kurkun alueen turvotusta ja/tai nielemisvaikeuksia tai nokkosihottumaa yhdessä vaikeutuneen hengityksen kanssa.

Huomaa: Estring ei ole ehkäisyvalmiste. Jos kuukautisten loppumisesta on alle 12 kuukautta tai jos olet alle 50‑vuotias, saatat edelleen tarvita lisäksi jotain ehkäisymenetelmää. Kysy neuvoa lääkäriltä.

Leikkaus tai pitkä vuodelepo

Jos olet menossa leikkaukseen tai joudut pitkään vuodelepoon, varmista, että lääkärisi tietää Estring-hoidostasi. Estring-hoito on tällöin ehkä keskeytettävä, sillä hormonikorvaushoito suurentaa laskimotukoksen riskiä, jota liikkumattomuus entisestään pahentaa.

Mammografia

Jos sinulle on tehtävä mammografiatutkimus, kerro lääkärille, että käytät Estring-valmistetta: hormonikorvaushoito lisää rintarauhasen tiiviyttä, mikä voi hankaloittaa mammografiakuvien tulkintaa.

Renkaan liikkuminen

Kerro lääkärillesi, jos rengas liikkuu emättimessä liikaa tai jopa tippuu välillä pois (esim. ulostamisen yhteydessä). Renkaan voi poistaa ennen ulostamista tai sukupuoliyhdyntää (ks. kohta Miten valmistetta käytetään Miten Estring-valmistetta käytetään, Käyttöohje).

Renkaan kiinnittyminen

Joissakin harvinaisissa tapauksissa rengas voi kiinnittyä emättimen seinämään, jolloin sitä on vaikea poistaa. Tällöin rengas voidaan joutua poistamaan kirurgisesti.

Alla mainitut riskit koskevat verenkiertoon imeytyviä hormonikorvaushoitolääkkeitä. Estring on tarkoitettu paikallishoitoon emättimeen annosteltuna, ja estrogeenin imeytyminen vereen emättimestä on hyvin vähäistä. On epätodennäköistä, että alla mainitut tilat pahenevat tai palautuvat Estring-hoidon aikana, mutta keskustele lääkärisi kanssa, jos olet huolissasi asiasta.

Hormonikorvaushoito ja syöpä

Kohdun limakalvon liikakasvu (endometriumin hyperplasia) ja kohdun limakalvon syöpä (endometriumsyöpä)

Hormonikorvaushoitoon tarkoitettujen, pelkkää estrogeenia sisältävien tablettien pitkäaikainen käyttö voi suurentaa kohdun limakalvon (endometriumin) syövän kehittymisen riskiä.

Ei tiedetä, liittyykö Estring-valmisteella tapahtuvaan paikalliseen, toistuvaan tai pitkäaikaiseen (yli yhden vuoden kestävään) hoitoon samankaltainen riski. Estring-valmisteen on kuitenkin osoitettu imeytyvän vereen vain hyvin vähäisessä määrin; ja siksi hoitoon ei tarvitse lisätä progestageenia.

Jos sinulle ilmaantuu vuotoa tai tiputteluvuotoa, huoleen ei ole yleensä syytä, mutta ota yhteys lääkäriisi. Kyseessä voi olla oire endometriumin liikakasvusta.

Rintasyöpä

Näyttö osoittaa, että Estring-valmisteen käyttäminen ei lisää rintasyövän riskiä niillä naisilla, joilla ei ole ollut rintasyöpää aikaisemmin. Ei tiedetä, voivatko naiset, jotka ovat sairastaneet rintasyövän aikaisemmin, käyttää Estring-valmistetta turvallisesti. 

Tutki rintasi säännöllisesti. Mene lääkäriin, jos havaitset muutoksia, kuten

 • ihon painumista kuopalle
 • nännimuutoksia
 • näkyviä tai tuntuvia kyhmyjä
 • kipu, pistely tai painontunne rinnassa.

Sinua kehotetaan myös osallistumaan mammografiaseulontoihin, kun sellaisia tarjotaan.

Munasarjasyöpä

Munasarjasyöpä on harvinainen – huomattavasti harvinaisempi kuin rintasyöpä. Pelkkää estrogeenia sisältävän hormonikorvaushoidon käyttöön on yhdistetty hieman suurentunut munasarjasyövän riski.

Munasarjasyövän riski vaihtelee iän mukaan. Esimerkiksi 50–54‑vuotiailla naisilla, jotka eivät ole koskaan käyttäneet hormonikorvaushoitoa, 5 vuoden aikana diagnosoidaan munasarjasyöpä keskimäärin 2 naisella 2 000:sta. Naisilla, jotka ovat käyttäneet hormonikorvaushoitoa 5 vuoden ajan, todetaan noin 3 tapausta 2 000:ta käyttäjää kohden (eli noin 1 lisätapaus).

Hormonikorvaushoidon vaikutus sydämeen ja verenkiertoon

Laskimotukokset (tromboosit)

Laskimotukoksen riski on noin 1,3–3 kertaa suurempi hormonikorvaushoitoa käyttävillä kuin sitä käyttämättömillä, etenkin ensimmäisen hoitovuoden aikana.

Verisuonitukos voi olla vakava tila. Jos verisuonitukos etenee keuhkoihin, se voi aiheuttaa rintakipua, hengenahdistusta, tajunnanmenetyksen ja jopa kuoleman.

Todennäköisyys saada laskimotukos lisääntyy ikääntymisen myötä ja jos jokin seuraavista koskee sinua. Kerro lääkärille, jos sinulla on jokin seuraavista tiloista:

 • et kykene kävelemään pitkään aikaan suuren leikkauksen, vamman tai sairauden vuoksi (ks. myös kohta Miten valmistetta käytetään ”Jos olet menossa leikkaukseen”)
 • olet vakavasti ylipainoinen (painoindeksi > 30 kg/m2)
 • sinulla on jokin veren hyytymishäiriö, johon tarvitset pitkäkestoista verisuonitukosten muodostumista estävää lääkehoitoa
 • lähisukulaisellasi on joskus ollut verisuonitukos jalassa, keuhkoissa tai muussa elimessä
 • sinulla on systeeminen lupus erythematosus (SLE)
 • sairastat syöpää.

Katso verisuonitukoksen merkit kohdasta ”Lopeta Estring-valmisteen käyttö ja mene heti lääkäriin”

Kun tarkastellaan noin 50‑vuotiaita naisia, jotka eivät käytä hormonikorvaushoitoa, 5 vuoden ajanjaksolla laskimotukos ilmenee odotettavasti keskimäärin 4–7 naisella 1 000:sta.

Sydäntauti (sydänkohtaus)

Naisten, joilla on tai on äskettäin ollut sydäntauti, ei tule käyttää Estring-valmistetta (ks. kohta ”Älä käytä Estring-valmistetta”). Jos sinulla on joskus ollut sydäntauti, kysy lääkäriltä neuvoa, voitko käyttää hormonikorvaushoitoa.

Hormonikorvaushoidon sydäninfarkteja estävästä vaikutuksesta ei ole näyttöä.

Jos naisen kohtu on poistettu ja hän käyttää pelkkää estrogeenia, sydäntaudin kehittymisen riski ei ole saatavilla olevan tutkimusnäytön perusteella suurentunut.

Aivohalvaus

Aivohalvauksen riski on noin 1,5 kertaa suurempi hormonikorvaushoidon käyttäjillä kuin sitä käyttämättömillä. Ikääntyminen lisää hormonikorvaushoidon käyttöön liittyviä aivohalvaustapauksia.

Kun tarkastellaan noin 50‑vuotiaita naisia, jotka eivät käytä hormonikorvaushoitoa, 5 vuoden ajanjaksolla aivohalvaus ilmenee keskimäärin 8 naisella tuhannesta. Niistä noin 50‑vuotiaista naisista, jotka ovat käyttäneet hormonikorvaushoitoa, 5 vuoden ajanjaksolla aivohalvaus ilmenee 11 naisella tuhannesta (eli 3 lisätapausta).

Muut sairaudet

Hormonikorvaushoito ei estä muistin heikkenemistä. On olemassa jonkinlaista näyttöä siitä, että muistin heikkenemisriski on suurentunut naisilla, jotka aloittavat hormonikorvaushoidon 65 ikävuoden jälkeen. Kysy neuvoa lääkäriltä.

Kerro lääkärille, jos sinulla on aiemmin todettu veren rasva-arvojen kohoamista. Suun kautta annetun hormonikorvaushoidon on joskus harvoin raportoitu aiheuttavan veren rasva-arvojen huomattavaa suurenemista, mikä on johtanut haimatulehdukseen.

Tutkimukset

Estrogeeniä sisältävä hormonikorvaushoito voi vaikuttaa joihinkin laboratoriotutkimusten tuloksiin. Ei tiedetä onko paikallisesti emättimeen annettavalla Estring-hoidolla samankaltainen vaikutus laboratorioarvoihin. Jos sinulta tulee ottaa verinäyte, kerro kuitenkin laboratoriohenkilökunnalle, että käytät Estring-valmistetta.

Muut lääkkeet ja Estring

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, mukaan lukien ilman lääkemääräystä saatavat valmisteet, kasvirohdosvalmisteet tai muut luontaistuotteet.

Koska Estring annostellaan emättimeen ja sen systeeminen imeytyminen on minimaalista, on epätodennäköistä, että sillä olisi merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa. Sen sijaan yhteisvaikutukset muiden paikallisesti emättimeen annosteltavien hoitojen kanssa tulee huomioida.

Keskustele siis aina lääkärin kanssa, ennen kuin käytät seuraavia lääkkeitä samanaikaisesti Estring-valmisteen kanssa:

 • jotakin muuta emättimeen annosteltavaa lääkettä
 • pitkäaikaista kortikosteroidihoitoa
 • kouristuslääkkeitä (fenobarbitaali, fenytoiini, karbamatsepiini)
 • tuberkuloosilääkkeitä (rifampisiini, rifabutiini)
 • HIV-lääkkeitä (nevirapiini, efavirentsi, ritonaviiri, nelfinaviiri)
 • suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä tai insuliinia
 • mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältäviä kasvirohdosvalmisteita.

Raskaus ja imetys

Estring on tarkoitettu vain naisille, joiden vaihdevuodet ovat alkaneet. Jos tulet raskaaksi, lopeta Estring-valmisteen käyttäminen (poista rengas, jos mahdollista) ja ota yhteyttä lääkäriin.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Rengas puristetaan soikeaksi ja asetetaan emättimeen. Noudata tarkasti jäljempänä annettuja käyttöohjeita.

Valmisteen täysi teho saavutetaan parin viikon kuluttua hoidon aloittamisesta. Voit pitää rengasta kolmen kuukauden ajan, minkä jälkeen se on vaihdettava uuteen. Voit jatkaa Estring-hoitoa niin kauan kuin sinä ja lääkärisi katsotte sen tarpeelliseksi. Jos lopetat hoidon, oireesi voivat palata muutaman viikon kuluttua.

Käyttöohje

Pese kädet huolellisesti ennen renkaan asettamista ja sen jälkeen.

Aseta rengas paikoilleen näin:

 • Seiso toinen jalka tuolilla tai makaa selälläsi sängyssä jalat haara-asentoon koukistettuina.
 • Purista rengas soikioksi.
 • Vie rengas mahdollisimman syvälle emättimeen – ylös- ja taaksepäin ristiselkää kohti.

Jos rengas työntyy ulos emättimestä

Rengas voi liukua emättimessä alaspäin ja tuntua esimerkiksi WC:ssä käynnin jälkeen. Jos rengas työntyy ulos, voit huuhdella sen haalealla vedellä (ei kuumalla) ja asettaa takaisin emättimeen, kuten edellä on neuvottu.

Miten rengas poistetaan emättimestä?

Vaihda rengas uuteen kolmen kuukauden käytön jälkeen.

Poista rengas emättimestä seuraavalla tavalla:

 • Seiso toinen jalka tuolilla.
 • Työnnä sormi emättimeen ja tartu renkaaseen.
 • Vedä rengas ulos.

Mitä käytetylle renkaalle tehdään?

Pane rengas roskiin! Älä huuhdo sitä alas WC:stä.

Käytännön tietoa

Useimmille naisille ja heidän kumppaneilleen ei renkaan käytöstä ole lainkaan haittaa yhdynnän aikana. Jos sinä ja kumppanisi pidätte renkaan käyttöä epämukavana, voit poistaa renkaan ennen yhdyntää ja asettaa sen takaisin paikoilleen emättimeen yhdynnän jälkeen.

Voit itse vaihtaa renkaan uuteen. Jos se on mielestäsi hankalaa, pyydä apua hoitajalta tai lääkäriltä.

Lääkäri pyrkii määräämään oireidesi hoitoon mahdollisimman pienen annoksen mahdollisimman lyhyeksi ajaksi. Keskustele lääkärin kanssa, jos olet sitä mieltä, että tämä annos on liian vahva tai ettei se ole riittävän vahva.

Jos tarvitset leikkaushoitoa

Jos olet menossa leikkaukseen, kerro leikkaavalle lääkärille, että käytät Estring-valmistetta. Estring-valmisteen käyttö saattaa olla tarpeen lopettaa noin 4–6 viikkoa ennen leikkausta verisuonitukoksen riskin pienentämiseksi (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Laskimotukokset [tromboosit]”). Kysy lääkäriltä, milloin voit aloittaa Estring-valmisteen käytön uudelleen.

Jos käytät enemmän Estring-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Estring aiheuttaa haittavaikutuksia vain harvoin.

Seuraavia sairauksia on ilmoitettu useammin sellaisilta naisilta, jotka käyttävät verenkiertoon imeytyviä hormonikorvausvalmisteita, kuin niillä, jotka eivät käytä hormonikorvaushoitoa. Emättimensisäisesti käytettävien valmisteiden, kuten Estring-valmisteen, yhteydessä nämä riskit ovat kuitenkin pienemmät:

 • munasarjasyöpä
 • laskimotukokset jalassa tai keuhkoissa (laskimotromboembolia)
 • aivohalvaus
 • mahdollinen muistin heikkeneminen, jos hormonikorvaushoito aloitetaan yli 65‑vuotiaana.

Katso kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä lisätietoja näistä haittavaikutuksista.

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 potilaalla kymmenestä): Valkovuoto.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla kymmenestä): Virtsatieinfektio, ylähengitystieinfektio, poskiontelotulehdus, emätintulehdus, sukupuolielinten hiivainfektio (kandidiaasi), unettomuus, päänsärky, kuumat aallot, vatsakipu, alavatsakipu, epämiellyttävä tunne vatsan, peräaukon tai peräsuolen alueella, pahoinvointi; yleistynyt kutina; voimakas hikoilu, niveloireet (mukaan lukien nivelkipu, niveltulehdus, nivelrikko), selkäkipu; epämiellyttävä tunne virtsarakon alueella, epämiellyttävä tunne ulkosynnyttimien alueella, emätinvuoto; emättimen ärsytys tai epämiellyttävä tunne emättimessä; virtsa- ja sukupuolielinten kutina; rintaoireet (rintojen turvotus/suureneminen, kivuliaat rinnat); influenssan kaltaiset oireet.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla sadasta): Yliherkkyysoireet.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla tuhannesta): Emättimen rikkeymä / emätinhaavauma.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin): Renkaan kiinnittyminen emättimen seinämään.

Muilla hormonikorvaushoitovalmisteilla on ilmoitettu seuraavia haittavaikutuksia:

 • sappirakkosairaus
 • erilaiset iho-oireet:
  • ihon värimuutokset erityisesti kasvoissa ja kaulalla, ns. maksaläiskät (kloasma)
  • kivuliaat punoittavat kyhmyt iholla (erythema nodosum)
  • ihottuma, johon liittyy maalitaulun muotoista punoitusta tai haavaumia (erythema multiforme).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä ota rengasta käyttöön pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim./Anv. senast) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Käytetyt renkaat hävitetään talousjätteiden mukana. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Tämä auttaa sinua muistamaan, milloin rengas on vaihdettava:

Merkitse tähän päivämäärä, jolloin rengas asetettiin emättimeen, sekä siitä kolmen kuukauden päähän laskettu päivämäärä: silloin rengas on vaihdettava uuteen.

Estring on asetettu paikoilleen: .................................

Seuraava rengas asetetaan: ........................................

Huom! Rengas on vaihdettava joka kolmas kuukausi.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Estring sisältää

 • Vaikuttava aine on estradiolihemihydraatti. Yksi rengas sisältää 2 mg estradiolihemihydraattia. Renkaasta vapautuu 7,5 mikrogrammaa estradiolia vuorokaudessa.
 • Muut aineet ovat silikonielastomeeri, nestemäinen silikoni (polydimetyylisiloksaanidimetyylivinyylipolymeeri), bariumsulfaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valmisteen kuvaus:

Estring on pehmeä, läpikuultava, emättimeen laitettava rengas.

Pakkauskoko:

Yksi rengas pahvikotelossa.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Puh. (09) 430 040

Valmistaja

Sever Pharma Solutions AB

Agneslundsvägen 27

21215 Malmö 

Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 24.10.2023

Tekstin muuttamispäivämäärä

24.10.2023