Package information leaflet

NOVOSEVEN injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 1 mg (50 KIU), 2 mg (100 KIU), 5 mg (250 KIU), 8 mg (400 KIU)

NovoSeven® 1 mg (50 KIU) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
NovoSeven® 2 mg (100 KIU) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
NovoSeven® 5 mg (250 KIU) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
NovoSeven® 8 mg (400 KIU) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

eptakogi alfa (aktivoitu)

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä injektiona, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä NovoSeven® on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät NovoSeven®-valmistetta
 3. Miten NovoSeven®-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. NovoSeven®-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Selosteen kääntöpuoli: NovoSeven®-valmisteen käyttöohjeet

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

NovoSeven® on veren hyytymistekijä. Se saa veren hyytymään verenvuotokohdassa, kun elimistön omat hyytymistekijät eivät toimi.

NovoSeven®-valmistetta käytetään verenvuototapahtumien hoitoon ja suurten verenvuotojen ehkäisemiseen leikkausten tai muiden tärkeiden toimenpiteiden jälkeen. Aikainen hoito NovoSeven®-valmisteella vähentää vuodon määrää ja kestoa. Se toimii kaikenlaisiin vuotoihin, mukaan lukien nivelvuodot. Näin vähennetään sairaalassaoloaikaa ja poissaolopäiviä työstä ja koulusta.
Sitä käytetään tietyille ihmisryhmille:

 • Jos sinulla on synnynnäinen hemofilia, eikä vasteesi hyytymistekijä VIII- tai IX-hoidolle ole normaali
 • Jos sinulla on hankinnainen hemofilia
 • Jos sinulla on hyytymistekijä VII:n puutos
 • Jos sinulla on Glanzmannin tauti (verenvuotohäiriö), ja tilaasi ei voi tehokkaasti hoitaa verihiutalesiirrolla tai jos verihiutaleita ei ole saatavilla.

Lääkäri saattaa antaa sinulle NovoSeven-valmistetta myös runsaan verenvuodon hoitamiseksi synnytyksen jälkeen, vaikka sinulla ei olisikaan verenvuototautia.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä NovoSeven®-valmistetta

 • Jos olet allerginen eptakogi alfalle (NovoSeven®-valmisteen vaikuttava aine) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • Jos olet allerginen hiiren, hamsterin tai lehmän valkuaisaineille (kuten lehmänmaidolle).

► Jos jokin näistä koskee sinua, älä käytä NovoSeven®-valmistetta. Keskustele lääkärisi kanssa.

Varoitukset ja varotoimet
Ennen kuin sinua hoidetaan NovoSeven®-valmisteella, varmistu, että lääkärisi tietää:

 • Jos olet ollut äskettäin leikkauksessa
 • Jos olet saanut äskettäin ruhjevammoja
 • Jos verisuonissasi on sairauden aiheuttamia ahtaumia (ateroskleroosi)
 • Jos sinulla on suurentunut riski saada veritulppia (tromboosi)
 • Jos sinulla on vaikea maksasairaus
 • Jos sinulla on vakava verenmyrkytys
 • Jos olet altistunut DIC-oireyhtymälle (disseminoitunut intravaskulaarinen koagulaatio = yleistynyt suonensisäinen hyytyminen), tilaasi on tarkkailtava huolellisesti.

► Jos jokin näistä tiloista koskee sinua, kerro asiasta lääkärille ennen injektion ottamista.

Muut lääkevalmisteet ja NovoSeven®
Kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Älä käytä NovoSeven®-valmistetta yhtä aikaa protrombiinikompleksikonsentraattien tai rekombinantin tekijä XIII:n kanssa. Sinun täytyy keskustella lääkärisi kanssa ennen NovoSeven®-valmisteen käyttöä, jos käytät myös tekijä VIII tai IX -valmisteita.

NovoSeven®-valmisteen ja antifibrinolyyttisten lääkevalmisteiden, joita käytetään myös vuotojen hallintaan (kuten aminokapronihappo tai traneksaamihappo), yhtäaikaisesta käytöstä on rajoitetusti kokemusta. Keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin käytät NovoSeven®-valmistetta näiden lääkevalmisteiden kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen kuin käytät NovoSeven®-valmistetta.

Ajaminen ja koneiden käyttö
NovoSeven®-valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tutkimuksia. Ei kuitenkaan ole lääketieteellisiä perusteita uskoa, että se vaikuttaisi niihin.

NovoSeven® sisältää natriumia
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per injektio eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

NovoSeven®-kuiva-aine liuotetaan liuottimen kanssa ja annetaan injektiona laskimoon. Katso kääntöpuolelta yksityiskohtaiset ohjeet.

Milloin hoidat itseäsi
Aloita vuodon hoito niin aikaisin kuin mahdollista, ihanteellinen aika on 2 tunnin kuluessa.

 • Lievissä ja keskivaikeissa vuodoissa sinun täytyy hoitaa itseäsi niin aikaisin kuin mahdollista, mieluummin jo kotona.
 • Vakavassa vuodossa sinun pitää ottaa yhteys lääkäriisi. Yleensä vakavat vuodot hoidetaan sairaalassa ja voit itse ottaa ensimmäisen NovoSeven®-annoksen matkalla sinne.

Älä hoida itseäsi yli 24 tuntia keskustelematta lääkärin kanssa.

 • Aina kun käytät NovoSeven®-valmistetta, ilmoita asia lääkärille tai sairaalalle mahdollisimman pian.
 • Jos vuotoa ei saada hallintaan 24 tunnin kuluessa, ota heti yhteys lääkäriisi. Sairaalahoito on yleensä välttämätöntä.

Annos
Ensimmäinen annos pitää antaa niin aikaisin kuin mahdollista vuodon alkamisen jälkeen. Keskustele lääkärisi kanssa milloin injektiot pitäisi ottaa ja kuinka kauan valmistetta käytetään.
Lääkäri määrittää annoksen painosi, tilasi ja vuodon tyypin mukaan.
Noudata annosohjetta huolellisesti saavuttaaksesi parhaan tuloksen. Lääkärisi voi muuttaa annosta.

Jos sinulla on hemofilia:
Tavallinen annos on 90 mikrogrammaa jokaista painokiloasi kohden. Voit toistaa injektion joka toinen tai kolmas tunti, kunnes vuoto on hallinnassa. Lääkärisi voi suositella kerta-annoksena 270 mikrogrammaa jokaista painokiloasi kohden. Tämän kerta-annoksen antamisesta yli 65-vuotiaille ei ole kliinistä kokemusta.

Jos sinulla on hyytymistekijä VII:n puutos:
Tavallinen annosalue on 15–30 mikrogrammaa jokaista painokiloasi kohden kullakin injektiokerralla.

Jos sinulla on Glanzmannin tauti:
Tavallinen annos on 90 mikrogrammaa (annosalue 80–120 mikrogrammaa) jokaista painokiloasi kohden kullakin injektiokerralla.

Jos annostelet NovoSeven®-valmistetta enemmän kuin sinun pitäisi
Jos annostelet liikaa NovoSeven®-valmistetta, ota heti yhteys lääkäriin.

Jos unohdat ottaa NovoSeven®-injektion
Jos unohdat ottaa injektion tai haluat lopettaa hoidon, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset
Harvinaiset (voivat esiintyä yhdessä hoitotapahtumassa tuhannesta)

 • Allergiset, yliherkkyys- tai anafylaktiset reaktiot. Oireisiin voi kuulua ihottumaa, kutinaa, kuumotusta ja nokkosihottumaa; hengityksen vinkumista tai hengitysvaikeuksia; pyörryttävää tunnetta tai huimausta ja huulten, kurkun tai injektiokohdan vaikeaa turpoamista.
 • Veritulppia sydänvaltimoissa (jotka voivat aiheuttaa sydänkohtauksen tai angina pectoriksen) tai aivovaltimoissa (voivat johtaa aivohalvaukseen) tai sisäelimissä ja munuaisissa. Oireisiin voi kuulua kovaa rintakipua, hengästyneisyyttä, sekavuutta, puhevaikeuksia tai liikuntavaikeuksia (halvaus) tai vatsakipua.

Melko harvinaiset (voivat esiintyä yhdessä hoitotapahtumassa sadasta)

 • Laskimoveritulppia keuhkoissa, jaloissa, maksassa, munuaisissa tai injektiopaikassa. Oireisiin voi sisältyä hengitysvaikeuksia, jalan punoitusta tai kivuliasta turvotusta ja vatsakipua.
 • Tehon puutetta tai vähentynyttä vastetta hoitoon.

► Jos huomaat mitä tahansa näistä vakavista haittavaikutuksista, ota välittömästi yhteys lääkäriin. Kerro, että olet käyttänyt NovoSeven®-valmistetta.

Muistuta lääkäriäsi, jos sinulla on aikaisemmin esiintynyt allergisia reaktioita, koska tällöin sinua tulee ehkä tarkkailla huolellisemmin. Suurimmassa osassa veritulppatapauksista potilaat olivat alttiita tukoksille jo aiemmin.

Muut harvinaiset haittavaikutukset
(voivat esiintyä yhdessä hoitotapahtumassa tuhannesta)

 • Pahoinvointi (huonovointisuus)
 • Päänsärky
 • Muutokset tiettyjen maksa- ja verikokeiden tuloksissa.

Muut melko harvinaiset haittavaikutukset
(voivat esiintyä yhdessä hoitotapahtumassa sadasta)

 • Allergiset ihoreaktiot, mukaan lukien ihottuma, kutina ja nokkosihottuma
 • Kuume.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Säilytä injektiokuiva-aine ja liuotin alle 25 °C.
 • Herkkä valolle.
 • Ei saa jäätyä.
 • Tulehdusten välttämiseksi käytä NovoSeven®-valmiste heti, kun olet sekoittanut kuiva-aineen liuottimeen. Jos et voi käyttää sitä heti sekoittamisen jälkeen, säilytä se injektiopullossa injektiopulloliitin ja ruisku edelleen kiinnitettyinä jääkaapissa (2 °C–8 °C) korkeintaan 24 tuntia. Sekoitettu NovoSeven®-liuos ei saa jäätyä ja se on herkkä valolle. Älä säilytä liuosta ellei lääkärisi tai sairaanhoitaja ole niin neuvonut.
 • Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä NovoSeven® sisältää

 • Vaikuttava aine on rekombinantti hyytymistekijä VIIa (aktivoitu eptakogi alfa).
 • Muut aineet injektiokuiva-aineessa ovat natriumkloridi, kalsiumklorididihydraatti, glysyyliglysiini, polysorbaatti 80, mannitoli, sakkaroosi, metioniini, kloorivetyhappo ja natriumhydroksidi. Liuottimen aineet ovat histidiini, kloorivetyhappo, natriumhydroksidi ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Injektiokuiva-aine sisältää: 1 mg/injektiopullo (vastaa 50 KIU/injektiopullo), 2 mg/injektiopullo (vastaa 100 KIU/injektiopullo), 5 mg/injektiopullo (vastaa 250 KIU/injektiopullo) tai 8 mg/injektiopullo (vastaa 400 KIU/injektiopullo).
Liuottamisen jälkeen 1 ml liuosta sisältää 1 mg aktivoitua eptakogi alfaa.
1 KIU = 1000 IU (kansainvälistä yksikköä).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)
Injektiokuiva-ainepullo sisältää valkoista jauhetta ja esitäytetty ruisku kirkasta, väritöntä liuosta. Valmis liuos on väritön. Älä käytä liuotettua liuosta, mikäli huomaat siinä hiukkasia tai jos sen väri on muuttunut.

Jokainen NovoSeven®-pakkaus sisältää:

 • 1 injektiopullo valkoista injektiokuiva-ainetta liuosta varten
 • 1 injektiopulloliitin
 • 1 esitäytetty ruisku liuotinta liuottamista varten
 • 1 männänvarsi

Pakkauskoot: 1 mg (50 KIU), 2 mg (100 KIU), 5 mg (250 KIU) ja 8 mg (400 KIU).
Tämän pakkauksen koko on merkitty ulkopakkaukseen.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd, Tanska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 01/2023

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu

NovoSeven® on Novo Nordisk Health Care AG:n (Sveitsi) omistama tavaramerkki

© 2023

Novo Nordisk A/S

Ohjeet käyttäjälle

NovoSeven®-valmisteen käyttöohjeet

LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT NOVOSEVEN®-VALMISTETTA

NovoSeven® on kuiva-ainetta. Ennen injektiota (annostelua) se pitää liuottaa ruiskussa olevaan liuottimeen. Liuotin on histidiiniliuosta. Liuotettu NovoSeven® täytyy injisoida laskimoon. Tässä pakkauksessa olevat välineet on suunniteltu NovoSeven®-valmisteen liuottamista ja injisoimista varten.

Tarvitset myös antovälinepakkauksen (letkun ja perhosneulan, steriilejä alkoholilla kostutettuja desinfektiopyyhkeitä, sideharsotyynyjä ja laastareita). Nämä välineet eivät sisälly NovoSeven®-pakkaukseen.

Älä käytä välineitä ellet ole saanut tarvittavaa koulutusta lääkäriltä tai sairaanhoitajalta.

Pese aina kätesi ja varmista, että ympäristösi on puhdas.

Kun valmistelet ja injisoit lääkkeitä laskimoon, on tärkeää, että käytät puhdasta ja mikrobitonta (aseptista) tekniikkaa. Väärän tekniikan myötä mikrobit voivat päästä vereen ja aiheuttaa tartuntoja.

Älä avaa välineitä ennen kuin olet valmis käyttämään niitä.

Älä käytä välineitä, jos ne ovat pudonneet tai vahingoittuneet. Ota sen sijaan käyttöön uusi pakkaus.

Älä käytä välineitä, jos ne ovat vanhentuneet. Käytä sen sijaan uutta pakkausta. Viimeinen käyttöpäivämäärä (EXP) on painettu koteloon ja injektiopulloon, injektiopulloliittimeen ja esitäytettyyn ruiskuun.

Älä käytä välineitä, jos epäilet, että ne eivät ole puhtaita. Käytä sen sijaan uutta pakkausta.

Älä heitä mitään välineistä pois ennen kuin olet injisoinut liuotetun liuoksen.

Välineet ovat kertakäyttöisiä.

Sisältö

Pakkaus sisältää:

 • 1 injektiopullo NovoSeven®-injektiokuiva ainetta
 • 1 injektiopulloliitin
 • 1 esitäytetty ruisku liuotinta
 • 1 männänvarsi (ruiskun alla)
 

1. Injektiopullon ja ruiskun valmisteleminen

 • Ota niin monta NovoSeven®-pakkausta kuin tarvitset.
   
 • Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä.
   
 • Tarkista pakkauksesta nimi, vahvuus ja väri varmistaaksesi, että se sisältää oikeaa valmistetta.
   
 • Pese kätesi ja kuivaa ne kunnolla käyttäen puhdasta pyyhettä tai ilmakuivausta.
   
 • Ota injektiopullo, injektiopulloliitin ja esitäytetty ruisku pois kotelosta. Jätä männänvarsi koskemattomana koteloon.
   
 • Lämmitä injektiopullo ja esitäytetty ruisku huoneenlämpöisiksi (ei yli 37° C). Voit tehdä sen pitämällä niitä käsissäsi niin kauan, että ne tuntuvat yhtä lämpimiltä kuin kätesikin.
   
 • Älä lämmitä injektiopulloa ja esitäytettyä ruiskua millään muulla tavalla.
 • Poista muovihattu injektiopullosta.
  Jos muovihattu on irti tai puuttuu, älä käytä pulloa.
   
 • Pyyhi kumitulppa desinfektiopyyhkeellä ja anna sen kuivua muutama sekunti ennen käyttöä, jotta se olisi mahdollisimman puhdas.
   
 • Älä koske sormilla kumitulppaan, ettei siihen siirry mikrobeja.

2. Kiinnitä injektiopulloliitin

 • Poista suojapaperi injektiopulloliittimestä.

  Jos suojapaperi ei ole kunnolla kiinni tai se on rikkoutunut, älä käytä injektiopulloliitintä.

  Älä ota liitintä pois suojahatusta sormillasi. Jos kosket injektiopulloliittimen piikkiin, sormistasi voi siirtyä siihen mikrobeja.
 • Laita injektiopullo tasaiselle ja kiinteälle alustalle.
   
 • Käännä suojahattu toisin päin, ja napsauta liitin kiinni injektiopulloon.

  Kun liitin on kiinnitetty injektiopulloon, älä enää poista sitä.
 • Purista suojahattua kevyesti peukalolla ja etusormella kuvan mukaisesti.

  Poista suojahattu injektiopulloliittimestä.

  Älä nosta liitintä injektiopullosta kun poistat suojahatun.

3. Yhdistä männänvarsi ja ruisku

 • Ota männänvarren leveästä päästä kiinni ja ota se pois kotelosta. Älä koske männänvarren sivuihin tai kierteisiin. Jos kosket sivuihin tai kierteisiin, sormistasi voi siirtyä niihin mikrobeja.

  Yhdistä männänvarsi välittömästi ruiskuun kiertämällä sitä myötäpäivään kiinni esitäytetyn ruiskun sisällä olevaan mäntään, kunnes tunnet vastuksen.
 • Poista suojus esitäytetystä ruiskusta taivuttamalla sitä alaspäin kunnes rei'itys murtuu.

  Älä koske suojuksen alla olevaan ruiskun kärkeen. Jos kosket ruiskun kärkeen, sormistasi voi siirtyä siihen mikrobeja.

  Jos ruiskun suojus on irrallaan tai puuttuu, älä käytä esitäytettyä ruiskua.
 • Kierrä esitäytetty ruisku tiukasti kiinni injektiopulloliittimeen, kunnes tunnet vastuksen.

4. Liuota kuiva-aine liuottimeen

 • Pidä esitäytettyä ruiskua hieman kallellaan injektiopullon osoittaessa alaspäin.
   
 • Paina männänvartta ruiskuttaaksesi kaiken liuottimen injektiopulloon.
 • Pidä männänvartta alas painettuna ja pyöritä injektiopulloa varovasti, kunnes kuiva-aine on kokonaan liuennut.

  Älä ravista injektiopulloa, koska se voi aiheuttaa vaahtoamista.
   
 • Tarkista liuotettu liuos. Sen täytyy olla väritöntä. Jos havaitset näkyviä vieraita hiukkasia tai värimuutoksia, älä käytä sitä. Käytä sen sijaan uutta pakkausta.

Käytä liuotettu NovoSeven® heti välttääksesi tulehduksia.

Jos et voi käyttää sitä heti, katso kohta Valmisteen säilyttäminen tämän pakkausselosteen toiselta puolelta. Älä säilytä liuotettua liuosta ellei lääkäri tai sairaanhoitaja ole niin neuvonut.

(I)
Jos annoksesi vaatii useamman kuin yhden injektiopullon, toista vaiheet A–J uusilla injektiopulloilla, injektiopulloliittimillä ja esitäytetyillä ruiskuilla, kunnes olet saanut tarvitsemasi annoksen.

 • Pidä männänvarsi kokonaan sisään painettuna.
   
 • Käännä ruisku injektiopulloineen ylösalaisin.
   
 • Lopeta männänvarren painaminen ja anna sen liikkua itsestään takaisinpäin kun liuotettu liuos täyttää ruiskun.
   
 • Vedä männänvartta hieman alaspäin vetääksesi liuotetun liuoksen ruiskuun.
   
 • Jos tarvitset vain osan liuotetusta liuoksesta, katso ruiskussa olevasta asteikosta kuinka paljon liuosta otat ja seuraa lääkärisi ja sairaanhoitajan ohjeita.
   
 • Jos ruiskussa on jossain vaiheessa liikaa ilmaa, ruiskuta ilma takaisin injektiopulloon.
   
 • Pidä injektiopulloa ylösalaisin ja napauta ruiskua kevyesti, jotta saisit mahdolliset ilmakuplat nousemaan sen yläosaan.
   
 • Paina männänvartta hitaasti, kunnes kaikki ilmakuplat on poistettu.
 • Kierrä injektiopulloliitin injektiopulloineen irti.
   
 • Älä koske ruiskun kärkeen. Jos kosket ruiskun kärkeen, sormistasi voi siirtyä siihen mikrobeja.

NovoSeven®-valmisteen injisoiminen esitäytetyllä ruiskulla neulattoman laskimokatetriyhdistäjän kautta

Varoitus: Esitäytetty ruisku on tehty lasista ja se on suunniteltu yhteensopivaksi tavallisten luer-lock-liitinten kanssa. Jotkin neulattomat yhdistäjät, joissa on sisäinen piikki, ovat yhteensopimattomia esitäytetyn ruiskun kanssa. Tämä yhteensopimattomuus voi estää lääkkeiden annon ja/tai johtaa neulattoman yhdistäjän vaurioitumiseen.

Noudata neulattoman yhdistäjän käyttöohjeita. Neulatonta yhdistäjää käytettäessä voidaan liuotettua liuosta joutua vetämään tavalliseen 10 ml:n steriiliin luer-lock-muoviruiskuun. Tämä pitää tehdä heti kohdan J jälkeen.

5. Injisoi liuotettu liuos

NovoSeven® on nyt valmis injisoitavaksi laskimoon.

 • Injisoi liuotettu liuos lääkärin tai sairaanhoitajan neuvomalla tavalla.
   
 • Injisoi hitaasti 2–5 minuutin ajan.

Liuoksen injisoiminen keskuslaskimovälineiden (CVAD) avulla kuten keskuslaskimokatetriin tai ihonalaiseen porttiin:

 • Käytä puhdasta ja mikrobitonta (aseptista) tekniikkaa. Seuraa yhdistäjän ja keskuslaskimovälineiden ohjeita oikeasta käytöstä ja kysy neuvoa lääkäriltäsi tai sairaanhoitajalta.
 • Keskuslaskimovälineiden kautta injisoimiseen voidaan tarvita steriili, 10 ml muoviruisku, johon liuotettu liuos vedetään.
 • Jos keskuslaskimovälineen letku pitää huuhdella ennen NovoSeven®-injektiota tai sen jälkeen, käytä 9 mg/ml natriumkloridiliuosta injektiota varten.

Hävittäminen

 • Injektion jälkeen hävitä ruisku ja antovälinepakkaus, injektiopullo ja liitin, käyttämätön NovoSeven® ja muu jäte turvallisesti lääkärin tai sairaanhoitajan neuvomalla tavalla.
 • Älä heitä niitä tavalliseen kotitalousjätteeseen.

Älä pura välineitä ennen hävitystä.

Älä käytä välineitä uudelleen.

Tekstin muuttamispäivämäärä

05.01.2023