Pakkausseloste

LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION tabletti, kalvopäällysteinen 100 mg/25 mg/200 mg

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 100 mg/25 mg/200 mg kalvopäällysteiset tabletit

levodopa/karbidopa/entakaponi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -valmistetta
 3. Miten Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion sisältää kolmea vaikuttavaa lääkeainetta (levodopa, karbidopa ja entakaponi) yhdessä kalvopäällysteisessä tabletissa. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -tabletteja käytetään Parkinsonin taudin hoitoon.

Parkinsonin tauti johtuu aivojen matalasta dopamiinipitoisuudesta. Levodopa lisää dopamiinin määrää ja vähentää siten Parkinsonin taudin oireita. Karbidopa ja entakaponi tehostavat levodopan vaikutusta.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -valmistetta, jos

 • olet allerginen levodopalle, karbidopalle tai entakaponille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • sinulla on todettu ahdaskulmaglaukooma (silmäsairaus)
 • sinulla on lisämunuaisen kasvain
 • käytät tietyntyyppisiä masennuslääkkeitä (selektiivisiä MAO-A- sekä MAO-B-estäjiä samanaikaisesti tai epäselektiivisiä MAO-estäjiä)
 • sinulla on ollut maligni neuroleptioireyhtymä (MNS – tämä on harvinainen vaikeiden mielenterveyshäiriöiden hoitoon käytettyjen lääkkeiden aiheuttama reaktio)
 • sinulla on ollut ei-traumaattinen rabdomyolyysi (harvinainen lihassairaus)
 • sinulla on vaikea maksasairaus.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -valmistetta, jos sinulla on tai on joskus ollut:

 • sydänkohtaus tai jokin muu sydänsairaus, mukaan lukien rytmihäiriö, tai verisuonisairaus
 • astma tai jokin muu keuhkosairaus
 • maksasairaus, koska annosta pitää mahdollisesti muuttaa
 • munuaissairaus tai hormonaalisia sairauksia
 • mahahaava tai kouristuksia
 • pitkittynyttä ripulia, keskustele lääkärisi kanssa, sillä se saattaa olla merkki paksusuolen tulehduksesta
 • vaikea mielenterveyshäiriö, kuten psykoosi
 • pitkäaikainen avokulmaglaukooma (silmänpainetauti), koska annostasi on ehkä muutettava ja silmänpainettasi tarkkailtava.

Neuvottele lääkärisi kanssa, jos parhaillaan käytät:

 • antipsykoottia (psykoosin hoitoon käytettävä lääke)
 • lääkettä, joka voi aiheuttaa verenpaineen laskua noustessa seisomaan tuolilta tai sängystä. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion saattaa voimistaa verenpaineen laskua.

Neuvottele lääkärisi kanssa, jos Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -hoidon aikana:

 • huomaat, että lihaksesi ovat hyvin jäykät ja nykivät voimakkaasti tai sinulla esiintyy vapinaa, kiihtymystä, sekavuutta, kuumetta, nopeaa sydämen sykettä tai suuria verenpaineen vaihteluita. Mikäli jotakin näistä ilmenee, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
 • olet masentunut, sinulla on itsemurha-ajatuksia tai huomaat epätavallisia muutoksia käyttäytymisessäsi
 • huomaat nukahtelevasi yllättäen tai tunnet itsesi hyvin uneliaaksi. Jos tämä tapahtuu, sinun ei pidä ajaa tai käyttää koneitatai laitteita (katso myös kohta ”Ajaminen ja koneiden käyttö”).
 • huomaat että tahattomat pakkoliikkeet alkavat tai pahenevat Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -hoidon aloittamisen jälkeen. Mikäli tällaista tapahtuu lääkärisi saattaa joutua muuttamaan Parkinsonin taudin lääkkeesi annosta.
 • ilmenee ripulia, painon seuranta on suositeltava liiallisen painonmenetyksen estämiseksi
 • ilmenee lyhyessä ajassa etenevää anoreksiaa (voimakasta ruokahaluttomuutta), asteniaa (heikkoutta, voimattomuutta) ja painon laskua, sinulle pitäisi tehdä lääketieteellinen yleistarkastus mukaan lukien maksan toimintakokeet
 • sinusta tuntuu, että Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -tablettien käytön lopettaminen on tarpeen, katso kohta ”Jos lopetat Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -tablettien käytön”.

Kerro lääkärille, jos huomaat tai jos perheenjäsenesi tai sinusta huolehtiva henkilö huomaa, että sinulle on kehittynyt riippuvuuden kaltaisia oireita, joihin liittyy pakonomainen tarve käyttää suuria annoksia Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -valmistetta ja muita Parkinsonin taudin hoidossa käytettäviä lääkkeitä.

Kerro lääkärille, jos sinä, perheenjäsenesi tai omaishoitajasi huomaatte, että sinulla on voimakas halu tai tarve käyttäytyä tavalla, joka on epätavallista sinulle, tai et pysty vastustamaan mielihaluja, pakonomaisia tarpeita tai houkutuksia sellaiseen toimintaan, joka voi olla vahingollista sinulle tai muille. Tällaista käytöstä kutsutaan impulssikontrollin häiriöksi. Se voi ilmetä peliriippuvuutena, ylensyömisenä tai tuhlaamisena, epätavallisen voimakkaana seksuaalisena haluna tai seksuaalisten ajatusten tai tuntemusten lisääntymisenä. Lääkärin tekemä hoidon uudelleen arviointi voi olla tarpeen.

Lääkärisi saattaa ottaa joitakin säännöllisiä laboratoriokokeita pitkäaikaisen Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -hoidon aikana.

Kerro lääkärillesi, että käytät Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -valmistetta, jos joudut leikkaukseen.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -valmistetta ei suositella käytettäväksi muiden lääkkeiden aiheuttamien ekstrapyramidaalioireiden (tahattomat liikkeet, vapina, lihasjäykkyys ja lihaskouristukset) hoitoon.

Lapset ja nuoret

Kokemusta Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -valmisteen käytöstä alle 18-vuotiailla on vähän. Sen vuoksi lasten tai nuorten hoitamista Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -tableteilla ei suositella.

Muut lääkevalmisteet ja Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Älä käytä Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -tabletteja, jos käytät tietyn tyyppisiä masennuslääkkeitä (selektiivisiä MAO-A- sekä MAO-B-estäjiä samanaikaisesti tai epäselektiivisiä MAO-estäjiä).

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion saattaa voimistaa tiettyjen lääkkeiden vaikutuksia tai haittavaikutuksia. Näitä lääkkeitä ovat:

 • masennuslääkkeet kuten moklobemidi, amitriptyliini, desipramiini, maprotiliini, venlafaksiini ja paroksetiini
 • rimiteroli ja isoprenaliini, hengityselinten sairauksien hoitoon
 • adrenaliini, vakavien allergisten reaktioiden hoitoon
 • noradrenaliini, dopamiini ja dobutamiini, sydänsairauksien ja matalan verenpaineen hoitoon
 • alfa-metyylidopa, korkean verenpaineen hoitoon
 • apomorfiini, Parkinsonin taudin hoitoon.

Eräät lääkkeet voivat heikentää Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -tablettien vaikutusta. Näitä lääkkeitä ovat:

 • dopamiiniantagonistit, joita käytetään mielenterveyshäiriöiden, pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon
 • fenytoiini, käytetään estämään kouristelua
 • papaveriini, käytetään lihasten rentouttamiseen.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion voi vaikeuttaa raudan imeytymistä. Älä sen vuoksi käytä Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -tabletteja ja rautavalmisteita samaan aikaan. Pidä ainakin 2–3 tunnin tauko näiden valmisteiden ottamisen välillä.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion ruuan ja juoman kanssa

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion voidaan ottaa joko ruoan kanssa tai ilman. Joillakin potilailla Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -tablettien imeytyminen saattaa heikentyä, jos lääke otetaan proteiinipitoisen aterian yhteydessä tai heti sen jälkeen (proteiinipitoista ruokaa on esimerkiksi liha, kala, maitotuotteet, siemenet ja pähkinät). Kysy neuvoa lääkäriltä, jos luulet tämän koskevan sinua.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -hoidon aikana ei pidä imettää.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion saattaa alentaa verenpainetta, mikä voi aiheuttaa huimauksen tunnetta tai pyörrytystä. Sen vuoksi on oltava erityisen varovainen ajettaessa moottoriajoneuvoa tai käytettäessä koneita tai laitteita.

Jos tunnet olevasi kovin unelias tai huomaat joskus nukahtelevasi yllättäen, odota, kunnes tunnet itsesi taas täysin pirteäksi ennen kuin ajat moottoriajoneuvoa tai teet muuta täyttä huomiokykyä vaativaa. Muuten voit saattaa itsesi tai muut alttiiksi vakavalle vammalle tai kuolemalle.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion sisältää sakkaroosia

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion sisältää sakkaroosia (1,6 mg/tabletti). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per korkein suositeltu päiväannos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Käyttö aikuisille ja iäkkäille:

Lääkärisi kertoo, kuinka monta Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -tablettia päivässä sinun tulee ottaa.

 • Tablettia ei ole tarkoitettu halkaistavaksi tai rikottavaksi pienemmiksi paloiksi.
 • Ota aina vain yksi Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion-tabletti kerralla.
 • Lääkkeen vaikutuksesta riippuen lääkäri voi määrätä suuremman tai pienemmän annoksen.
 • Älä ota Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg tai 150 mg/37,5 mg/200 mg -vahvuuksia enempää kuin 10 tablettia päivässä.

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos sinusta tuntuu, että Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -hoidon vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, tai jos havaitset haittavaikutuksia.

Purkin avaaminen ensimmäistä kertaa: avaa turvasuljin ja paina sitten peukalolla sinettiä, kunnes se murtuu. Ks. kuva 1.

Kuva 1

image1.png

Jos käytät enemmän Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet erehdyksessä ottanut liian monta Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion-tablettia, ota heti yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin. Yliannostuksen sattuessa saatat tuntea olosi sekavaksi tai levottomaksi, sydämesi voi lyödä hitaammin tai nopeammin kuin normaalisti, tai ihosi, kielesi, silmiesi tai virtsan väri voi muuttua.

Jos unohdat ottaa Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen tabletin.

Jos seuraavaan annokseen on enemmän kuin 1 tunti:

Ota yksi tabletti heti kun muistat, ja seuraava tavalliseen aikaan.

Jos seuraavaan annokseen on vähemmän kuin 1 tunti:

Ota tabletti heti kun muistat, odota 1 tunti ja ota sitten toinen tabletti. Siirry tämän jälkeen tavalliseen annostelurytmiisi.

Jätä aina vähintään tunti Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -tablettien väliin mahdollisten haittavaikutusten välttämiseksi.

Jos lopetat Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -valmisteen käytön

Älä lopeta Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -hoitoa, ellei lääkäri näin määrää. Tällöin lääkäri voi joutua muuttamaan muiden Parkinson-lääkkeiden, erityisesti levodopan, annoksia, jotta sairauden oireet olisivat riittävässä hallinnassa. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -valmisteen ja muiden Parkinson-lääkkeiden käytön äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa ei-toivottuja haittavaikutuksia.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Monia haittavaikutuksia voidaan lievittää muuttamalla annosta.

Jos havaitset Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -hoidon aikana seuraavia oireita, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin:

 • Lihaksesi ovat hyvin jäykät ja nykivät voimakkaasti, sinulla on vapinaa, kiihtyneisyyttä, sekavuutta, kuumetta, pulssisi on nopeutunut tai verenpaineesi on epävakaa. Nämä saattavat olla neuroleptioireyhtymän (MNS, harvinainen vaikea reaktio lääkkeille, joita käytetään keskushermostohäiriöiden hoitoon) tai rabdomyolyysin (harvinainen ja vaikea lihassairaus) oireita.
 • Yliherkkyysreaktioita, kuten nokkosihottumaa, kutinaa, ihottumaa sekä kasvojen, huulien, kielen tai nielun turvotusta, joka voi vaikeuttaa hengitystä tai nielemistä.

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

 • pakkoliikkeet (dyskinesia)
 • pahoinvointi
 • vaaraton virtsan värjäytyminen punaruskeaksi.
 • lihasten kipeytyminen
 • ripuli.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • alhaisen verenpaineen aiheuttama pyörrytys tai pyörtyminen, korkea verenpaine
 • Parkinsonin taudin oireiden paheneminen, huimaus, uneliaisuus
 • oksentelu, vatsakipu ja vatsavaivat, närästys, suun kuivuminen, ummetus
 • univaikeudet, hallusinaatiot (aistiharhat), sekavuus, epänormaalit unet (mukaan lukien painajaisunet), väsymys
 • psyykkisen tilan muutokset – mukaan lukien muistin huononeminen, ahdistuneisuus ja masennus (johon saattaa liittyä itsemurha-ajatuksia)
 • sydän- tai valtimosairaustapahtumat (esim. rintakipu), epäsäännöllinen sydämen syke tai rytmi
 • lisääntynyt kaatuilu
 • hengästyminen
 • lisääntynyt hikoilu, ihottuma
 • lihaskouristukset, jalkojen turpoaminen
 • näön hämärtyminen
 • anemia
 • ruokahaluttomuus, painonlasku
 • päänsärky, nivelkipu
 • virtsatieinfektio.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • sydänkohtaus
 • ruoansulatuskanavan verenvuoto
 • verisolumuutokset (jotka voivat johtaa verenvuotoon), poikkeava maksan toimintakokeen tulos
 • kouristukset
 • kiihtymys
 • psykoottiset oireet
 • koliitti (paksusuolitulehdus)
 • ihon, hiusten sekä muun ihokarvoituksen, kynsien ja hien värjääntyminen
 • nielemisvaikeudet
 • virtsaamiskyvyttömyys.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

Pakonomainen tarve käyttää Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -valmistetta suurempina annoksina kuin on tarpeen motoristen oireiden lievittämiseksi. Tätä kutsutaan dopamiinin säätelyhäiriöön liittyväksi oireyhtymäksi. Joillekin potilaille suurten Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -annosten käyttö aiheuttaa tavanomaisesta poikkeavia vaikeita pakkoliikkeitä (dyskinesioita), mielialanvaihteluita tai muita haittavaikutuksia.

Seuraavia haittavaikutuksia on myös raportoitu:

 • hepatiitti (maksatulehdus)
 • kutina.

Seuraavia haittavaikutuksia saattaa esiintyä:

 • Hallitsematon tarve toimia mahdollisesti haitallisten mielijohteiden mukaan, kuten:
  • voimakas pelihimo itselle tai perheelle aiheutuvista seurauksista huolimatta
  • muuttunut tai lisääntynyt seksuaalinen mielenkiinto ja käyttäytyminen, esimerkiksi lisääntynyt seksuaalinen halu, joka haittaa merkittävästi sinua tai muita
  • kontrolloimaton ja liiallinen ostelu tai tuhlaaminen
  • ahmiminen (suurten ruokamäärien syöminen lyhyessä ajassa) tai pakkomielteinen syöminen (syöminen enemmän kuin normaalisti ja enemmän kuin on tarpeen).

Kerro lääkärille, jos sinulla esiintyy tällaista käyttäytymistä keskustellaksesi miten oireita voidaan hallita tai vähentää.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion sisältää

 • Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion -tabletin vaikuttavat aineet ovat levodopa, karbidopa ja entakaponi.
 • Yksi Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 100 mg/25 mg/200 mg tabletti sisältää 100 mg levodopaa, 25 mg karbidopaa ja 200 mg entakaponia.
 • Tablettiytimen apuaineet ovat kroskarmelloosinatrium, magnesiumstearaatti, maissitärkkelys, mannitoli (E421) ja povidoni (E1201).
 • Kalvopäällysteen apuaineet ovat glyseroli (85 %) (E422), hypromelloosi, magnesiumstearaatti, polysorbaatti 80, punainen rautaoksidi (E172), sakkaroosi, titaanidioksidi (E171) ja keltainen rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 100 mg/25 mg/200 mg: ruskehtavan tai harmahtavan punaisia, soikeita, jakouurteettomia kalvopäällysteisiä tabletteja, toiselle puolelle merkitty ”LCE 100”.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 100 mg/25 mg/200 mg -tabletteja on olemassa kuusi erilaista pakkauskokoa (10, 30, 100, 130, 175 tai 250 tablettia). Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Suomi

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Suomi

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Suomi

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Orion Corporation

Tél/Tel: +358 10 4261

Lietuva

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

България

Orion Corporation

Тел.: +358 10 4261

Luxembourg/Luxemburg

Orion Corporation

Tél/Tel: +358 10 4261

Česká republika

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Magyarország

Orion Corporation

Tel.: +358 10 4261

Danmark

Orion Pharma A/S

Tlf: +45 8614 0000

Malta

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Deutschland

Orion Pharma GmbH

Jürgen-Töpfer-Straße 46

22763 Hamburg

Tel: +49 40 899 689-0

Nederland

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Eesti

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Norge

Orion Pharma AS

Tlf: +47 40 00 42 10

Ελλάδα

Orion Corporation

Τηλ: +358 10 4261

Österreich Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

España

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Polska

Orion Pharma Poland Sp z.o.o.

Tel.: + 48 22 8333177

France

Orion Corporation

Tél: +358 10 4261

Portugal

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Hrvatska

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

România

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Ireland

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Slovenija

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Italia

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Suomi/Finland

Orion Corporation

Puh./Tel: +358 10 4261

Κύπρος

Orion Corporation

Τηλ: +358 10 4261 

Sverige

Orion Pharma AB

Tel: +46 8 623 6440

Latvija

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

United Kingdom (Northern Ireland)

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 8.2.2022

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla

http://www.ema.europa.eu .

 

Tekstin muuttamispäivämäärä

08.02.2022