Pakkausseloste

GLUCAGEN 1 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

GlucaGen® 1 mg
Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Glukagoni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle annetaan tämä lääke, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä GlucaGen® on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät GlucaGen®-valmistetta
 3. Miten GlucaGen®-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. GlucaGen®-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
 7. Lisätietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

GlucaGen® sisältää glukagoni-lääkeainetta.

GlucaGen® on tarkoitettu käytettäväksi hätätapauksissa insuliinia käyttäville, diabetesta sairastaville lapsille ja aikuisille. Sitä käytetään kun he ovat menettäneet tajuntansa erittäin alhaisen verensokerin vuoksi. Tätä tilaa kutsutaan vakavaksi hypoglykemiaksi. GlucaGen®-valmistetta käytetään, kun he eivät pysty ottamaan sokeria suun kautta.

Glukagoni on luonnollinen hormoni, jolla on ihmiskehossa vastakkainen vaikutus kuin insuliinilla. Se edistää glykogeenin muuttumista glukoosiksi (sokeriksi) maksassa. Sen jälkeen glukoosi vapautuu verenkiertoon, mikä saa verensokerin nousemaan.

Terveydenhuollon ammattilaiset: Katso kohta 7.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Tärkeää tietoa

 • Varmista, että perheesi, työtoverisi ja läheiset ystäväsi tietävät GlucaGen®-valmisteesta. Kerro heille, että heidän pitää antaa sinulle GlucaGen®-valmistetta heti, jos menetät tajuntasi.
 • Näytä perheenjäsenillesi ja muille missä pidät GlucaGen®-valmistetta ja kuinka sitä käytetään. Heidän täytyy toimia nopeasti – jos olet jonkin aikaa tajuttomana, se voi olla haitallista sinulle. On tärkeää, että heitä on neuvottu ja he tietävät miten GlucaGen®-valmistetta käytetään ennen kuin tarvitset sitä.
 • Sekoita GlucaGen®-jauhe ja liuotin ennen pistämistä. Kerro perheenjäsenillesi ja muille, että heidän pitää seurata ohjeita kohdasta kolme: Miten GlucaGen®-valmistetta käytetään.
 • Käyttämätön, sekoitettu GlucaGen®-valmiste on hävitettävä.
 • GlucaGen®-valmisteen käytön jälkeen sinun tai jonkun muun on otettava yhteyttä lääkäriisi tai terveydenhuoltoon. Sinun täytyy selvittää, miksi sinulle tuli hypoglykemia ja kuinka pystyt välttämään sen uusiutumisen.

Älä käytä GlucaGen®-valmistetta, jos:

Jos jokin näistä koskee sinua, älä käytä GlucaGen®-valmistetta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät GlucaGen®-valmistetta.

GlucaGen®-valmiste ei toimi kunnolla, jos:

 • olet paastonnut pidemmän aikaa
 • sinulla on alhaiset adrenaliinipitoisuudet
 • sinulla on liiallisen alkoholin käytön aiheuttama alhainen verensokeri
 • sinulla on kasvain, joka erittää glukagonia tai insuliinia.

Jos jokin näistä koskee sinua, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Muut lääkevalmisteet ja GlucaGen®

Seuraavat lääkkeet saattavat vaikuttaa siihen miten GlucaGen® vaikuttaa:

 • insuliini – käytetään diabeteksen hoitoon
 • indometasiini – käytetään tulehdusten ja reuman hoitoon.

GlucaGen® saattaa vaikuttaa seuraavien lääkkeiden tehoon:

 • varfariini – käytetään ehkäisemään verihyytymiä. GlucaGen® saattaa lisätä varfariinin veren hyytymistä ehkäisevää vaikutusta.
 • beetasalpaajat – käytetään korkean verenpaineen ja epäsäännöllisen sydämensykkeen hoitoon. GlucaGen® voi nostaa verenpainetta ja sydämensykettä lyhytaikaisesti.

Jos jokin ylläolevista koskee sinua (tai et ole varma), kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle ennen kuin käytät GlucaGen®-valmistetta.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos sinulla on hypoglykemia kun olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, voit käyttää GlucaGen®-valmistetta.

Jos olet raskaana, kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Odota kunnes hyvin matalan verensokerin vaikutukset ovat menneet ohi ennenkuin ajat autoa tai käytät työkaluja tai koneita.

GlucaGen® sisältää natriumia

GlucaGen® sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per enimmäisannos (2 ml) eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Liuoksen valmistaminen ja pistoksen antaminen

1. Poista injektiopulloista molemmat muovihatut. Vedä koko liuotinmäärä kertakäyttöiseen injektioruiskuun. Lävistä neulalla (merkityn ympyrän sisäpuolelta) glukagonia sisältävän kuiva-ainepullon kumitulppa ja ruiskuta koko vesimäärä ruiskusta GlucaGen®-kuiva-ainepulloon.

2. Jätä ruisku neuloineen paikoilleen ja ravista pulloa varovasti, kunnes GlucaGen®-kuiva-aine on täysin liuennut ja liuos on kirkasta.

3. Varmista, että mäntä on kokonaan alaspainettu. Pidä neulaa liuoksessa ja vedä liuos hitaasti kokonaan takaisin ruiskuun. Varo, ettet vedä mäntää ulos ruiskusta. On tärkeää, että poistat mahdolliset ilmakuplat ruiskusta seuraavasti:

 • neulan osoittaessa ylöspäin napauta ruiskua sormenpäälläsi
 • paina mäntää hiukan ja ruiskuta ruiskun yläpäähän kerääntynyt ilma varovasti neulan kautta ulos.

Jatka männän painamista, kunnes annos on oikea. Näin tehtäessä neulasta tulee ulos pieni määrä liuosta.

Katso Annostusohjeet.

4. Pistä annos ihon alle tai lihakseen.

5. Käännä tajuton henkilö kyljelleen tukehtumisen ehkäisemiseksi.

6. Anna henkilölle paljon sokeria sisältävä välipala, kutenmakeisia, keksejä tai hedelmämehua heti kun hän on reagoinut hoitoon ja pystyy nielemään. Sokeripitoinen välipala estää hypoglykemian uusiutumisen.

GlucaGen®-valmisteen käytön jälkeen sinun tai jonkun muun on otettava yhteyttä lääkäriisi tai terveydenhuoltoon. Sinun täytyy selvittää, miksi sinulle tuli hypoglykemia ja kuinka pystyt välttämään sen uusiutumisen.

Annostusohjeet

Suositeltu annos on:

 • Aikuiset: pistä lääkkeen koko liuosmäärä (1 ml).
 • Alle 8-vuotiaat lapset ja yli 8-vuotiaat lapset, jotka painavat alle 25 kg: pistä puolet lääkkeen liuosmäärästä (0,5 ml).
 • Yli 8-vuotiaat lapset ja alle 8-vuotiaat lapset, jotka painavat yli 25 kg: pistä lääkkeen koko liuosmäärä (1 ml).

Jos sinulle annetaan enemmän GlucaGen®-valmistetta kuin pitäisi

Liian suuri annos GlucaGen®-valmistetta voi aiheuttaa pahoinvointia (oksentelua). Oireita ei yleensä tarvitse erityisesti hoitaa.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Tällä lääkkeellä voi olla seuraavia haittavaikutuksia:

Kerro heti lääkärille, jos huomaat jonkun seuraavista vakavista haittavaikutuksista:
Erittäin harvinaiset:
voi esiintyä enintään yhdellä ihmisellä 10 000:sta

 • allerginen reaktio – oireita voivat olla vinkuva hengitys, hikoilu, nopea sydämensyke, ihottuma, kasvojen turpoaminen ja pyörtyminen.
  ► Jos sinulle tulee jokin yllä mainituista vakavista haittavaikutuksista, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Muut haittavaikutukset
Yleiset:
voi esiintyä enintään yhdellä ihmisellä kymmenestä

 • pahoinvointi (huono olo).

Melko harvinaiset: voi esiintyä enintään yhdellä ihmisellä sadasta

 • pahoinvointi (oksentelu).

Harvinaiset: voi esiintyä enintään yhdellä ihmisellä tuhannesta

 • vatsakipu.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainuttu tässä pakkausseolsteessa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Säilytä jääkaapissa (2°C - 8°C).
 • Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.
 • Ei saa jäätyä, jotta tuote ei vahingoitu.
 • Käytä välittömästi sekoittamisen jälkeen – älä säilytä myöhempää käyttöä varten.
 • Älä käytä tätä lääkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Älä käytä, jos sekoitettu liuos näyttää geelimäiseltä, tai jos injektiokuiva-aine ei ole liuennut kunnolla.
 • Älä käytä, jos muovihatut ovat irti tai puuttuvat kun saat pakkauksen – palauta pakkaus tällöin paikalliseen apteekkiin.
 • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä GlucaGen® sisältää

 • Vaikuttava aine on glukagonihydrokloridi vastaten 1 mg glukagonia, joka on tuotettu hiivassa yhdistelmä-DNA-tekniikalla.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, injektionesteisiin käytettävä vesi, kloorivetyhappo ja/tai natriumhydroksidi (pH:n säätämistä varten).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

GlucaGen® on steriili, valkoinen glukagonijauhe injektiopullossa. Jauhe on muotoon tiivistetty. Pakkauksessa on mukana myös liuotin injektiopullossa. Sekoitettu liuos sisältää glukagonia 1 mg/ml.
Valmiste on pakattu 1 x 1 mg ja 10 x 1 mg pakkauksiin. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd, Tanska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.5.2021

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimean kotisivuilta www.fimea.fi.

GlucaGen® on Novo Nordisk Health Care AG:n omistama tavaramerkki.

© 2021
Novo Nordisk A/S

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

7. Lisätietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Terveydenhuollon ammattilaisten tulee lukea kaikki edellä mainittu ennen tämän lisätiedon lukemista.

GlucaGen®-liuoksen epästabiilisuuden vuoksi valmiste tulee käyttää heti käyttökuntoon saattamisen jälkeen eikä sitä saa antaa infuusiona laskimoon.

Vakavan hypoglykemian hoito
Injisoi ihon alle tai lihakseen. Jos potilas ei reagoi 10 minuutin kuluessa, hänelle tulee antaa glukoosia laskimoon. Kun potilas on reagoinut hoitoon, anna hänelle suun kautta hiilihydraatteja, jotta maksan glykogeenivarastot palautuvat ja hypoglykemian uusiutuminen estetään.

Diagnostiset toimenpiteet
Mikäli käytetyn diagnostisen toimenpiteen luonteeseen soveltuu, toimenpiteen jälkeen potilaalle tulee antaa suun kautta hiilihydraatteja. Muista, että GlucaGen®-valmisteella on vastakkainen vaikutus kuin insuliinilla. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun GlucaGen®-valmistetta käytetään endoskopian tai radiografisten tutkimusten yhteydessä diabeetikoilla tai vanhemmilla potilailla, joilla on sydänsairaus.

Maha-suolikanavan tutkiminen:
Annos vaihtelee 0,2–2 mg välillä riippuen käytettävästä diagnosointitekniikasta ja antotavasta. Diagnostinen annos, jolla mahalaukku, pohjukaissuolen avartuma (duodenal bulb), pohjukaissuoli ja ohutsuoli saadaan relaksoitumaan, on 0,2–0,5 mg laskimoon tai 1 mg lihakseen annettuna. Annos, joka relaksoi paksusuolen, on 0,5–0,75 mg laskimoon tai 1–2 mg lihakseen annettuna. Laskimoon annetun 0,2–0,5 mg:n injektion vaikutus alkaa noin yhdessä minuutissa, ja kestää 5–20 minuuttia. Lihakseen annetun 1–2 mg:n injektion vaikutus alkaa 5–15 minuutissa ja kestää noin 10–40 minuuttia.

Diagnostisissa toimenpiteissä lisäksi ilmenneitä haittavaikutuksia

Verenpaineen muutokset, sydämen nopealyöntisyys, hypoglykemia ja hypoglykeeminen kooma.

Tekstin muuttamispäivämäärä

14.05.2021