Pakkausseloste

KINERET injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 100 mg/0,67 ml

Kineret 100 mg / 0,67 ml, injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

anakinra

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Kineret on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Kineret‑valmistetta

3. Miten Kineret‑valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Kineret‑valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Kineret sisältää vaikuttavana aineena anakinraa. Anakinra on erääntyyppinen sytokiini (immunosuppressiivinen eli immuunivastetta heikentävä lääkeaine), jota käytetään hoitamaan

 • Nivelreumaa
 • COVID 19-tautia keuhkokuumepotilailla, jotka tarvitsevat lisähappea ja joilla on keuhkojen vajaatoiminnan riski
 • Jaksoittaisia kuumeoireyhtymiä:
  • Kryopyriiniin liittyvää jaksottaista oireyhtymää (CAPS-oireyhtymää)
   • vastasyntyneenä alkava inflammatorinen monielinsairaus (NOMID) / krooninen infantiilinen hermo-, iho- ja niveloireyhtymä (CINCA)
   • Muckle-Wellsin oireyhtymä (MWS)
   • perinnöllinen auto-inflammatorinen kylmäurtikaria (FCAS)
  • Perinnöllistä välimerenkuumetta (FMF)
 • Stillin tautia, mukaan lukien yleisoirein alkava lastenreuma (SJIA) ja aikuisten Stillin tauti (AOSD).

Sytokiinit ovat elimistön tuottamia valkuaisaineita, jotka huolehtivat solujen välisestä viestinnästä ja osallistuvat solujen toiminnan säätelyyn. Nivelreumaa, CAPS-oireyhtymää, FMF:ää, Stillin tautia tai COVID 19-keuhkokuumetta sairastavan ihmisen elimistö tuottaa liikaa interleukiini 1 nimistä sytokiinia. Tämä aiheuttaa haitallisia vaikutuksia, jotka johtavat tulehdukseen, mikä aiheuttaa sairauden oireet. Normaalisti elimistö tuottaa proteiinia, joka estää interleukiini 1 sytokiinin haitalliset vaikutukset. Kineret-valmisteen vaikuttava aine on anakinra, joka toimii samalla tavalla kuin luonnollinen interleukiini 1:ä estävä proteiini. Anakinra on tuotettu DNA-tekniikalla E. coli -mikro-organismissa. 

Kineret valmistetta käytetään aikuisten (vähintään 18-vuotiaiden) nivelreuman oireiden hoitoon yhdessä toisen lääkkeen, metotreksaatin, kanssa. Kineret on tarkoitettu potilaille, joiden nivelreuman oireita ei ole saatu riittävän hyvin hallintaan pelkällä metotreksaattihoidolla.

Kineret-valmistetta käytetään COVID 19-tautiin liittyvän hyperinflammaation (tavallista voimakkaamman tulehduksen) hoitoon aikuisilla (vähintään 18-vuotiailla) keuhkokuumepotilailla, jotka tarvitsevat hengityksen tueksi lisähappea (matala- tai korkeavirtauksista happihoitoa) ja joilla on keuhkojen vajaatoiminnan riski.
    
Kineret-valmistetta käytetään myös aikuisten ja vähintään 8 kuukauden ikäisten lasten CAPS oireyhtymien tulehdusmerkkien ja  oireiden hoitamiseen. Näitä ovat esimerkiksi ihottuma, nivelkipu, kuume, päänsärky ja väsymys.
    
Kineret-valmistetta käytetään myös FMF:n tulehdusmerkkien ja -oireiden hoitamiseen. Näitä ovat esimerkiksi uusiutuva kuume, uupumus, vatsakipu, lihas- tai nivelkipu ja ihottuma. Tarvittaessa Kineret-valmistetta voidaan käyttää yhdessä kolkisiinin kanssa.
    
Kineret valmistetta käytetään myös Stillin taudin tulehdusmerkkien ja -oireiden hoitamiseen. Näitä ovat esimerkiksi ihottuma, nivelkipu ja kuume.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Kineret‑valmistetta

 • jos olet allerginen muille valmisteille, jotka on tuotettu DNA‑tekniikalla E. coli ‑bakteerin avulla.
 • jos sinulla on neutropenia (valkosoluniukkuus), mikä määritetään verikokeella.

Ota heti yhteyttä lääkäriin

 • jos sinulle ilmaantuu ihottumaa, joka leviää koko ihoon, hengenahdistusta, hengityksen vinkumista, sydämen sykkeen nopeutumista tai hikoilua Kineret‑pistoksen jälkeen. Nämä voivat olla merkkejä siitä, että olet allerginen Kineret‑valmisteelle.
 • jos sinulla ilmenee epätyypillistä, laajalle levinnyttä ihottumaa tai ihosi hilseilee Kineretin ottamisen jälkeen.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa:

 • jos sinulla on aikaisemmin ollut toistuvia infektioita tai jos sinulla on astma. Kineret saattaa pahentaa näitä tiloja.
 • jos sinulla on syöpä. Lääkärin on harkittava, voidaanko sinulle siitä huolimatta antaa Kineret‑hoitoa.
 • jos sinulla on aiemmin ollut maksaentsyymiarvot koholla.
 • jos tarvitset rokotuksia. Kineret‑hoidon aikana ei saa antaa eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita.

Stillin tauti

 • Stillin tautia sairastaville potilaille saattaa kehittyä sairaus nimeltä makrofagiaktivaatio-oireyhtymä (MAS). Se voi olla hengenvaarallinen. MAS‑oireyhtymän kehittymisen riski on kohonnut, jos sinulla on infektio tai jos Stillin taudin oireet ovat huonosti hallinnassa. MAS‑oireyhtymän oireita voivat olla mm. pitkittynyt korkea kuume, imusolmukkeiden turvotus ja sitkeä ihottuma. Jos sinulle ilmaantuu tulehduksen merkkejä tai jos Stillin taudin oireet pahenevat, ota mahdollisimman pikaisesti yhteyttä terveydenhoidon ammattilaisiin.
 • Harvinaisissa tapauksissa Stillin tautia sairastaville potilaille, pääasiassa lapsille, saattaa kehittyä keuhkosairaus myös Kineret-hoidon aikana. Tämä riski saattaa olla kohonnut potilailla, joilla on Downin syndrooma (trisomia 21). Keuhkosairauden oireita voivat olla mm. hengästyminen kevyen liikunnan aikana, aamuinen yskä ja hengitysvaikeudet. Jos sinulle ilmaantuu keuhkosairauden merkkejä, ota mahdollisimman pikaisesti yhteyttä terveydenhoidon ammattilaisiin.
 • Kineret-hoidon yhteydessä on harvoin raportoitu vakavaa ihoreaktiota, yleisoireista eosinofiilista oireyhtymää (DRESS). Ilmoitukset ovat koskeneet pääasiassa yleisoireista lastenreumaa (SJIA) sairastavia potilaita. Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos havaitset epätyypillistä, laajalle levinnyttä ihottumaa, jota saattaa esiintyä yhdessä korkean kuumeen ja laajentuneiden imusolmukkeiden kanssa.

Lapset ja nuoret

 • Nivelreuma: Kineret-valmisteen käyttöä nivelreumaa sairastaville lapsille ja nuorille ei ole tutkittu riittävästi ja siten sitä ei suositella lasten ja nuorten hoitoon.
 • COVID‑19: Kineret-valmisteen käyttöä COVID‑19-tautia sairastaville lapsille ja nuorille ei ole tutkittu ja siten sitä ei suositella lasten ja nuorten hoitoon.
 • CAPS-oireyhtymä, FMF, Stillin tauti: Kineret-valmistetta ei suositella alle 8 kuukautta vanhoille lapsille, koska tästä ikäryhmästä ei ole tietoa.

Muut lääkevalmisteet ja Kineret

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Tuumorinekroositekijän (TNF-α) estäjiksi nimitettyjä lääkkeitä, kuten etanerseptiä, ei saa käyttää samanaikaisesti Kineret-valmisteen kanssa, koska tämä voi suurentaa infektiovaaraa.

Kun aloitat Kineret-hoidon, elimistösi krooninen tulehdus vähenee. Tämä voi tarkoittaa, että joidenkin muiden lääkkeiden, kuten varfariinin tai fenytoiinin, annosta on muutettava.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Kineret‑valmistetta ei ole tutkittu raskaana olevien naisten hoidossa. Kineret-valmisteen käyttämistä ei suositella raskauden aikana eikä sellaisten naisten hoitoon, jotka voivat tulla raskaaksi ja jotka eivät käytä ehkäisyä. On tärkeää, että kerrot lääkärille, jos olet raskaana, jos epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista. Lääkäri keskustelee kanssasi mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät Kineret‑valmisteen käyttöön raskauden aikana.

Ei tiedetä, erittyykö anakinra ihmisen rintamaitoon. Kineret‑hoidon aikana ei saa imettää.

Kineret sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per 100 mg:n annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Kineret on pistettävä kerran päivässä ruiskeena eli injektiona ihon alle (subkutaanisesti). Pyri pistämään lääke samaan aikaan joka päivä.

Suositeltu annos on joko 20‑90 mg tai 100 mg. Lääkäri kertoo tarvitsemasi annoksen tai päättää, tarvitsetko 100 mg:aa suuremman annoksen.

COVID‑19: Suositeltu annos on 100 mg kerran päivässä injektiona ihon alle (subkutaanisesti) 10 päivän ajan.

Kineret‑ruiskeen voi pistää itse

Lääkäri saattaa olla sitä mieltä, että sinun on miellyttävämpi pistää Kineret‑annoksesi itse. Lääkäri tai sairaanhoitaja näyttää, kuinka pistät lääkkeen. Älä yritä pistää lääkettä itse, ellei sitä ole opetettu sinulle.

Lue ohjeet Kineret‑ruiskeen pistämisestä itseesi tai lapseesi tämän esitteen lopusta kohdasta ”Kineret-pistoksen valmistelu- ja antamisohjeet”.

Jos käytät enemmän Kineret‑valmistetta kuin sinun pitäisi

Vahingossa otetun liian suuren Kineret‑annoksen ei pitäisi aiheuttaa vakavia ongelmia. Ota kuitenkin yhteyttä lääkäriin, sairaanhoitajaan tai apteekkiin, jos näin käy. Jos tunnet itsesi jollakin tavoin huonovointiseksi, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai sairaanhoitajaan.

Jos unohdat käyttää Kineret‑valmistetta

Jos olet unohtanut ottaa Kineret‑annoksen, sinun on otettava yhteyttä lääkäriin ja neuvoteltava hänen kanssaan, milloin seuraava annos on otettava.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Mahdolliset haittavaikutukset ovat samanlaisia, saitpa Kineret-hoitoa nivelreumaan, CAPS-oireyhtymään, FMF:ään, Stillin tautiin tai COVID‑19-tautiin.

Jos sinulla esiintyy jotakin seuraavista, kerro asiasta välittömästi lääkärille:

 • Vakavia infektioita, kuten keuhkokuumetta tai ihoinfektioita, voi esiintyä Kineret-hoidon aikana. Oireita voivat olla pitkittynyt korkea kuume, vilunväristykset, yskä, päänsärky ja ihon punoitus ja aristus. Myös pitkittynyt alhaisempi kuume, laihtuminen ja sitkeä yskä voivat olla merkkejä infektiosta.
 • Vakavia allergisia reaktioita on esiintynyt melko harvoin. Jokin seuraavista oireista voi kuitenkin olla merkki allergisesta reaktiosta Kineret-valmisteelle, joten hakeudu välittömästi lääkärihoitoon. Älä injektoi lisää Kineret‑valmistetta.
 • kasvojen, kielen tai kurkun turpoaminen
 • nielemis‑ tai hengitysvaikeudet
 • äkillinen nopean sykkeen tunne tai hikoilu
 • kutiava iho tai ihottuma

Hyvin yleisiä haittavaikutuksia (esiintyvät useammalla kuin yhdellä kymmenestä) ovat:

 • pistokohdan punoitus, turvotus, mustelma tai kutina. Nämä oireet ovat yleensä lieviä tai kohtalaisia, ja ne ovat yleisempiä hoidon alussa.
 • päänsärky.
 • veren kokonaiskolesterolipitoisuuden nousu.

Yleisiä haittavaikutuksia (esiintyvät korkeintaan yhdellä kymmenestä) ovat:

 • neutropenia (veren valkosolujen vähyys), jonka toteaminen vaatii verikokeen. Tämä voi lisätä infektioalttiutta. Infektion oireita voivat olla kuume tai kurkkukipu.
 • vakavat infektiot, kuten keuhkokuume tai ihoinfektiot.
 • trombosytopenia (verihiutaleiden niukkuus).

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (esiintyvät korkeintaan yhdellä sadasta) ovat:

 • vakavat allergiset reaktiot, kuten kasvojen, kielen tai kurkun turvotus, nielemis- tai hengitysvaikeudet, äkillinen nopea syke tai hikoilu ja kutiava iho tai ihottuma.
 • kohonneet maksaentsyymitasot, mikä määritetään verikokeella.

Haittavaikutuksia, joiden esiintymistiheys on tuntematon (koska saatavissa saatavilla oleva tieto ei riitä arviointiin), ovat:

 • Maksahäiriöiden merkit, kuten ihon ja silmien kellerrys, pahoinvointi, ruokahaluttomuus, tummanvärinen virtsa ja vaaleanvärinen uloste.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Suomi/Finland

[Finnish]

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

 

[Swedish]

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”Käyt. viim.” tai ”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C‑8 °C). Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä Kineret‑valmistetta, jos epäilet, että se on ollut jäässä. Kun ruisku on otettu pois jääkaapista ja se on lämmennyt huoneenlämpöiseksi (enintään 25 °C), se on käytettävä 12 tunnin kuluessa tai hävitettävä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Kineret sisältää

 • Vaikuttava aine on anakinra. Asteikollinen esitäytetty ruisku sisältää 100 mg anakinraa.
 • Muut aineet ovat: vedetön sitruunahappo, natriumkloridi, dinatriumedetaattidihydraatti, polysorbaatti 80, natriumhydroksidi ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kineret on kirkas väritön tai valkoinen injektioneste, liuos, ja se toimitetaan käyttövalmiina esitäytetyssä ruiskussa. Se voi sisältää joitakin läpikuultavia tai valkoisia proteiinihiukkasia. Näiden hiukkasten esiintyminen ei vaikuta valmisteen laatuun.

Pakkauskoot ovat 1, 7 tai 28 (tukkupakkaus, jossa on 4 pakkausta, joista kussakin on 7 esitäytettyä ruiskua) esitäytettyä ruiskua.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE‑112 76 Stockholm

Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12/2021.

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu/.

Ohjeet käyttäjälle

KINERET-PISTOKSEN VALMISTELEMINEN JA ANTAMINEN

Tässä osassa neuvotaan, kuinka voit itse pistää Kineret‑annoksen itsellesi tai lapsellesi. On tärkeää, ettet yritä pistää ruisketta itse, ellet ole saanut siihen opetusta lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai apteekista. Jos olet epävarma siitä, kuinka lääke pitäisi pistää, pyydä apua lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai apteekista.

Esitäytetyn Kineret‑ruiskun käyttöohjeet, kun pistät ruiskeen itse tai joku muu pistää sen sinulle

Sinun on pistettävä ruiske samaan aikaan joka päivä. Kineret pistetään aivan ihon alle. Tätä kutsutaan ihonalaiseksi eli subkutaaniseksi injektioksi.

Tarvittavat välineet

Antaaksesi itsellesi tai lapsellesi ihonalaisen ruiskeen varten tarvitset:

 • esitäytetyn Kineret‑ruiskun
 • alkoholilla kostutettuja tai vastaavia desinfiointipyyhkeitä
 • steriilin sideharsolapun tai nenäliinan.

Mitä sinun pitää tehdä ennen ihonalaisen Kineret‑ruiskeen pistämistä itsellesi tai lapsellesi?

1. Ota esitäytetty Kineret‑ruisku jääkaapista.

2. Älä ravista esitäytettyä ruiskua.

3. Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä esitäytetyn ruiskun etiketistä (EXP). Älä käytä lääkettä, jos etikettiin merkityn kuukauden viimeinen päivä on jo mennyt.

4. Tarkista Kineret‑valmisteen ulkonäkö. Sen on oltava kirkasta väritöntä tai valkoista liuosta. Liuoksessa voi olla joitakin läpikuultavia tai valkoisia proteiinihiukkasia. Näiden hiukkasten esiintyminen ei vaikuta valmisteen laatuun. Liuosta ei pidä käyttää, jos sen väri on muuttunut tai se on sameaa tai jos siinä on muita kuin läpikuultavia tai valkoisia hiukkasia.

5. Jotta pistos olisi miellyttävämpi, ota esitäytetty ruisku huoneenlämpöön noin 30 minuutin ajaksi tai lämmitä sitä varovasti kädessäsi muutaman minuutin ajan. Älä lämmitä Kineret‑valmistetta millään muulla tavoin (esim. älä lämmitä sitä mikroaaltouunissa äläkä kuumassa vedessä).

6. Älä irrota neulansuojusta ruiskusta ennen kuin olet valmis pistämään lääkkeen.

7. Pese kätesi huolellisesti.

8. Etsi miellyttävä, hyvin valaistu paikka ja aseta kaikki tarvitsemasi välineet käden ulottuville puhtaalle tasolle.

9. Varmista, että tiedät, minkä Kineret-annoksen lääkäri on määrännyt, 20‑90 mg, 100 mg tai suurempi.

 • Jos lääkäri on määrännyt 100 mg:n annoksen, jatka kohtaan ”100 mg:n annoksen valmisteleminen”.
 • Jos lääkäri on määrännyt pienemmän annoksen, jatka kohtaan ”20‑90 mg:n annoksen valmisteleminen”.

100 mg:n annoksen valmisteleminen

Ennen kuin pistät Kineret‑ruiskeen sinun on toimittava seuraavasti:

Kuva A1. Pidä kiinni ruiskusäiliöstä ja poista neulansuojus varovasti. Älä väännä vaan vedä suoraan kuvan A osoittamalla tavalla. Älä koske neulaan äläkä paina mäntää. Hävitä neulansuojus välittömästi.

2. Saatat havaita pienen ilmakuplan esitäytetyssä ruiskussa. Ilmakuplaa ei tarvitse poistaa ennen pistämistä. Ilmakuplasta ei ole haittaa lääkettä pistettäessä.

3. Esitäytetty ruisku on nyt valmis käytettäväksi kohtien ”Mihin ruiske pitäisi pistää?” ja ”Kuinka pistät ruiskeen?” mukaisesti.

20‑90 mg:n annoksen valmisteleminen

Ennen kuin pistät Kineret‑ruiskeen sinun on toimittava seuraavasti:

 1. Pidä kiinni ruiskusäiliöstä ja poista neulansuojus varovasti. Älä väännä vaan vedä suoraan kuvan A osoittamalla tavalla. Älä koske neulaan äläkä paina mäntää. Hävitä neulansuojus välittömästi.
 2. Aseta ruisku toisella kädellä niin, että neula osoittaa suoraan ylöspäin kuvan B mukaisesti. Aseta peukalosi männän päälle ja paina hitaasti, kunnes näet pienen nestepisaran neulan kärjessä.
 3. Käännä ruiskua niin, että neula osoittaa nyt alaspäin. Aseta steriili lappu tai nenäliina tasaiselle pinnalle ja pidä ruiskua sen yläpuolella neula alaspäin, kuten kuvassa C. Varmista, ettei neula koske lappuun tai nenäliinaan.
 4. Aseta peukalosi männän päälle ja paina hitaasti, kunnes männän etuosa on saavuttanut Kineret-annoksesi asteikkomerkinnän. (Lääkäri kertoo sinulle, mikä annos sinulle on määrätty.) Poistettu neste imeytyy lappuun tai nenäliinaan kuvan C mukaisesti.
 5. Jos et pysty asettamaan oikeaa annosta, hävitä ruisku ja käytä uutta.
 6. Esitäytetty ruisku on nyt valmis käytettäväksi kohtien “Mihin ruiske pitäisi pistää?” ja “Kuinka pistät ruiskeen?” mukaisesti.

 

Mihin ruiske pitäisi pistää?

Sopivimpia pistoskohtia ovat (ks. kuva D):

 • vatsa, navan aluetta lukuun ottamatta
 • reisien yläosat
 • pakaroiden ulommat yläosat
 • olkavarsien ulompi alue.

Vaihda pistoskohtaa joka kerralla, jotta yksi kohta ei kipeydy. Jos joku muu antaa sinulle pistoksesi, tällöin pistoskohta voi olla myös käsivarressa.

Kuinka pistät ruiskeen?

1. Desinfioi iho alkoholilla kostutetulla pyyhkeellä ja ota ihopoimu kevyesti peukalon ja etusormen väliin mutta älä purista sitä.

2. Työnnä neula kokonaan ihon sisään sairaanhoitajan tai lääkärin opettamalla tavalla.

3. Ruiskuta lääke hitaasti ja tasaisesti, ja pidä koko ajan ihopoimua sormien välissä kuvan E mukaisesti.

4. Kun olet ruiskuttanut lääkkeen, vedä neula ulos ja irrota otteesi ihopoimusta.

5. Käyttämätön lääkevalmiste on hävitettävä. Käytä kutakin ruiskua vain yhteen pistokseen. Ruiskua ei saa käyttää uudelleen, koska se voi aiheuttaa infektion.

Muista

Jos sinulla on ongelmia, älä epäröi kysyä lääkäriltä tai sairaanhoitajalta apua ja neuvoja.

Käytettyjen ruiskujen ja tarvikkeiden hävittäminen

 • Älä pane neulansuojusta takaisin käytetyn neulan päälle.
 • Pidä käytetyt ruiskut poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.
 • Älä koskaan heitä käytettyjä esitäytettyjä ruiskuja tavalliseen kodin roska‑astiaan.
 • Jos otit alle 100 mg:n annoksen, sinua on ohjeistettu tyhjentämään ylimääräinen neste ruiskusta sideharsolappuun tai nenäliinaan. Pistoksesi jälkeen hävitä märkä lappu tai nenäliina ruiskun mukana ja puhdista käytetty pinta uudella nenäliinalla.
 • Käytetty esitäytetty ruisku ja kaikki sideharsolaput tai nenäliinat, joissa on Kineret-liuosta, on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Tekstin muuttamispäivämäärä

17.12.2021