Package information leaflet

COZAAR COMP tabletti, kalvopäällysteinen 50/12,5 mg, 100/12,5 mg, COZAAR COMP FORTE tabletti, kalvopäällysteinen 100/25 mg

Cozaar® Comp 50 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit
Cozaar® Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit
Cozaar® Comp Forte 100 mg/25 mg kalvopäällysteiset tabletit

losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte -tabletteja
 3. Miten Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte -tabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte -tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte on angiotensiini II -reseptorin salpaajan (losartaanin) ja nesteenpoistolääkkeen (hydroklooritiatsidin) yhdistelmä. Angiotensiini II on elimistössä muodostuva aine, joka sitoutuu verisuonten reseptoreihin ja aiheuttaa verisuonten supistumista. Tämä johtaa verenpaineen kohoamiseen. Losartaani estää angiotensiini II:n sitoutumista näihin reseptoreihin ja vähentää siten verisuonten supistumista, minkä seurauksena verenpaine alenee. Hydroklooritiatsidi lisää veden ja suolan erittymistä munuaisten kautta ja auttaa siten myös verenpaineen alentamisessa.

Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte on tarkoitettu essentiaalisen hypertension (korkean verenpaineen) hoitoon.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Cozaar Compia/Cozaar Comp Forte -tabletteja

 • jos olet allerginen losartaanille, hydroklooritiatsidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos olet allerginen muille sulfonamidijohdannaisille (esim. muille tiatsideille, joillekin bakteerilääkkeille, kuten sulfametoksatsoli-trimetopriimi -yhdistelmävalmisteelle, kysy lääkäriltä jos olet epävarma)
 • jos maksasi toiminta on heikentynyt vaikea-asteisesti
 • jos kalium- tai natriumarvosi ovat matalat tai kalsiumarvosi ovat korkeat eivätkä ne korjaannu hoidon avulla
 • jos sairastat kihtiä
 • jos raskautesi on kestänyt yli 3 kuukautta. (Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte -valmisteen käyttöä on parasta välttää myös raskauden alkuvaiheen aikana ks. kohta Raskaus)
 • jos munuaistesi toiminta on heikentynyt vaikea-asteisesti tai munuaisesi eivät muodosta virtsaa
 • jos sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan verenpainetta alentavalla lääkkeellä, joka sisältää aliskireeniä.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte -valmistetta.

Jos sinulla on näön heikkenemistä tai silmäkipua. Nämä voivat olla oireita nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai kohonneesta silmänpaineesta ja voivat ilmetä tuntien tai viikkojen kuluessa Cozaar Comp- tai Cozaar Comp Forte -valmisteen ottamisesta. Hoitamattomana tämä saattaa johtaa pysyvään näön menetykseen. Jos sinulla on aiemmin ollut penisilliini- tai sulfonamidiallergia, riskisi tämän saamiseen voi olla korkeampi.

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai tulet raskaaksi hoidon aikana. Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte -valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa eikä sitä saa käyttää kolmen ensimmäisen raskauskuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta Raskaus).

On tärkeää kertoa lääkärille ennen Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte -valmisteen ottamista:

 • jos sinulla on aiemmin ollut hengitysvaikeuksia tai keuhko-ongelmia (esimerkiksi tulehdus tai nesteen kertyminen keuhkoihin) hydroklooritiatsidin saannin jälkeen. Jos sinulle kehittyy vaikea hengenahdistus tai hengitysvaikeuksia Cozaa Comp tai Cozaar Comp Forte -valmisteen ottamisen jälkeen, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
 • jos sinulla on aiemmin esiintynyt kasvojen, huulten, nielun tai kielen turpoamista,
 • jos käytät nesteenpoistolääkkeitä (diureetteja),
 • jos noudatat vähäsuolaista ruokavaliota,
 • jos sinulla on tai on ollut vaikeaa oksentelua ja/tai ripulia,
 • jos sinulla on sydämen vajaatoiminta,
 • jos maksasi toiminta on heikentynyt (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä "Älä ota Cozaar Compia/Cozaar Comp Forte -tabletteja"),
 • jos munuaisvaltimosi ovat ahtautuneet (munuaisvaltimon ahtauma) tai sinulla on vain yksi toimiva munuainen tai olet äskettäin saanut munuaissiirteen,
 • jos valtimosi ovat ahtautuneet (ateroskleroosi) tai sairastat rasitusrintakipua (angina pectoris, heikentyneestä sydämen toiminnasta johtuvaa rintakipua),
 • jos sinulla on aortta- tai hiippaläpän ahtauma (sydänläppien ahtauma) tai hypertrofinen kardiomyopatia (sydänlihaksen paksuuntumista aiheuttava sairaus),
 • jos olet diabeetikko,
 • jos sairastat kihtiä,
 • jos sinulla on tai on ollut allerginen tila, astma tai nivelkipuja, ihottumaa ja kuumetta aiheuttava sairaus (SLE-tauti, systeeminen lupus erythematosus),
 • jos kalsiumarvosi ovat korkeat tai kaliumarvosi ovat alhaiset tai noudatat vähän kaliumia sisältävää ruokavaliota,
 • jos tarvitset puudutusta (esim. hammaslääkärissä) tai ennen leikkausta tai jos sinulle tehdään lisäkilpirauhasen toimintakokeet, kerro lääkärille tai hoitohenkilöstölle, että käytät losartaanikaliumia ja hydroklooritiatsidia sisältäviä tabletteja,
 • jos sairastat primaarista hyperaldosteronismia (oireyhtymä, johon liittyy lisämunuaisten tuottaman aldosteronihormonin erityksen lisääntymistä lisämunuaisten toiminnan poikkeavuuksien seurauksena),
 • jos otat mitä tahansa seuraavista korkean verenpaineen hoitoon käytetyistä lääkkeistä:
  • ACE:n estäjä (esimerkiksi enalapriili, lisinopriili, ramipriili), erityisesti, jos sinulla on diabetekseen liittyviä munuaisongelmia,
  • aliskireeni.

Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti.

Katso myös kohdassa ”Älä ota Cozaar Compia/Cozaar Comp Forte -tabletteja” olevat tiedot.

 • jos käytät muita valmisteita, jotka voivat nostaa seerumin kaliumpitoisuutta (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä "Muut lääkevalmisteet ja Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte").
 • jos sinulla on ollut ihosyöpä tai jos sinulle kehittyy yllättävä ihomuutos hoidon aikana. Hydroklooritiatsidilla annettava hoito, etenkin sen pitkäaikainen käyttö suurilla annoksilla, saattaa suurentaa tietyntyyppisten iho- ja huulisyöpien (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä) riskiä. Suojaa ihosi auringonvalolta ja UV-säteiltä, kun käytät Cozaar Comp ja Cozaar Comp Forte -valmistetta.

Lapset ja nuoret
Cozaar Compin/Cozaar Comp Forten käytöstä lapsipotilaiden hoidossa ei ole kokemusta. Cozaar Compia/Cozaar Comp Fortea ei siksi saa antaa lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille, jos käytät kaliumlisiä, kaliumia sisältäviä suolankorvikkeita, kaliumia säästäviä lääkkeitä tai muita seerumin kaliumpitoisuutta mahdollisesti nostavia valmisteita (esim. trimetopriimiä sisältävät valmisteet), koska samanaikaista käyttöä Cozaar Compin/Cozaar Comp Forten kanssa ei suositella.

Nesteenpoistolääkkeillä, kuten Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte -tablettien sisältämällä hydroklooritiatsidilla, voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa.

Litiumia sisältäviä lääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte -tablettien kanssa ilman lääkärin tarkkaa seurantaa.

Erityiset varotoimenpiteet (esim. verikokeet) voivat olla tarpeen, jos käytät muita nesteenpoistolääkkeitä, tiettyjä ulostuslääkkeitä, lääkkeitä kihdin hoitoon, sydämen rytmihäiriölääkkeitä tai diabeteslääkkeitä (suun kautta otettavia lääkkeitä tai insuliineja).

On tärkeää, että kerrot lääkärille myös, jos käytät

 • muita verenpainetta alentavia lääkkeitä,
 • steroideja,
 • syövän hoitoon käytettäviä lääkkeitä,
 • särkylääkkeitä,
 • sieni-infektioiden hoitoon käytettäviä lääkkeitä,
 • reumalääkkeitä,
 • korkeiden kolesteroliarvojen hoitoon käytettäviä resiinejä, kuten kolestyramiinia,
 • lihaksia rentouttavia lääkkeitä,
 • unilääkkeitä,
 • opioidilääkkeitä, kuten morfiinia,
 • katekoliamiineja, kuten adrenaliinia, tai muita samaan lääkeryhmään kuuluvia lääkkeitä,
 • suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä tai insuliineja.

Lääkärisi on ehkä muutettava annostustasi ja/tai ryhdyttävä muihin varotoimenpiteisiin:

Jos otat ACE:n estäjää tai aliskireeniä (katso myös tiedot kohdista ”Älä ota Cozaar Compia/Cozaar Comp Forte -tabletteja” ja ”Varoitukset ja varotoimet”).

Kerro lääkärille, että käytät Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte -tabletteja, jos olet menossa kuvantamistoimenpiteeseen ja sinulle annetaan jodia sisältävää varjoainetta.

Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte ruuan ja juoman kanssa
Sinun on vältettävä alkoholin käyttöä näiden tablettien käytön aikana: alkoholi ja Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte -tabletit saattavat voimistaa toistensa vaikutusta.

Ruoan sisältämä liiallinen suola voi kumota Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte -tablettien vaikutuksen.

Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte voidaan ottaa joko ruoan kanssa tai tyhjään mahaan.

Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte -tablettien käytön aikana on vältettävä greippimehun nauttimista.

Raskaus ja imetys
Raskaus
Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai tulet raskaaksi hoidon aikana. Yleensä lääkäri tuolloin neuvoo sinua lopettamaan Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte -valmisteen käytön ennen raskautta tai heti kun tiedät olevasi raskaana ja neuvoo käyttämään toista lääkettä Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte -valmisteen sijasta. Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte -valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden aikana ja sitä ei saa käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen.

Imetys
Kerro lääkärille jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte -valmisteen käyttöä ei suositella imettäville äideille ja lääkäri voi valita sinulle toisen hoidon, jos haluat imettää.

Ikääntyneet potilaat
Cozaar Compin/Cozaar Comp Forten teho ja siedettävyys on yhtä hyvä ikääntyneiden kuin nuorempienkin aikuispotilaiden hoidossa. Useimmat ikääntyneet potilaat tarvitsevat yhtä suuren annoksen kuin nuoremmatkin potilaat.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Kun aloitat hoidon tällä lääkkeellä, et saa ryhtyä toimiin, jotka edellyttävät erityistä tarkkaavaisuutta (esim. auton ajaminen tai vaarallisten koneiden käyttäminen), ennen kuin tiedät, miten siedät lääkkeen.
Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte sisältää laktoosia
Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkäri määrää sinulle sopivan Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte -annoksen sairautesi ja muiden käyttämiesi lääkkeiden perusteella. On tärkeää, että jatkat Cozaar Compin/Cozaar Comp Forten käyttöä niin kauan kuin lääkäri määrää sitä sinulle, jotta verenpaineesi pysyy hyvin hallinnassa.

Korkea verenpaine
Tavanomainen Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte -annos useimmille verenpainepotilaille on yksi Cozaar Comp 50 mg/12,5 mg -tabletti vuorokaudessa. Tämä annos pitää verenpaineen hallinnassa koko vuorokauden ajan. Annosta voidaan suurentaa kahteen losartaania 50 mg / hydroklooritiatisidia 12,5 mg sisältävään kalvopäällysteiseen tablettiin kerran vuorokaudessa tai siirtyä ottamaan yksi losartaania 100 mg / hydroklooritiatsidia 25 mg sisältävä kalvopäällysteinen tabletti (suurempi vahvuus) vuorokaudessa. Enimmäisannos vuorokaudessa on kaksi losartaania 50 mg / hydroklooritiatsidia 12,5 mg sisältävää kalvopäällysteistä tablettia kerran vuorokaudessa tai yksi losartaania/hydroklooritiatsidia 100 mg/25 mg sisältävä kalvopäällysteinen tabletti vuorokaudessa.

Antotapa
Tabletit niellään kokonaisena vesilasillisen kanssa.

Jos otat enemmän Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte -tabletteja kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yliannostuksen oireita ovat alhainen verenpaine, sydämentykytys, sykkeen hidastuminen, muutokset veren koostumuksessa ja nestehukka.

Jos unohdat ottaa Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte -tabletit
Pyri ottamaan Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte -tabletit lääkärin antaman ohjeen mukaan. Jos kuitenkin unohdat ottaa annoksen, älä ota ylimääräistä annosta, vaan jatka hoitoa tavanomaiseen tapaan.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista, lopeta Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte -tablettien ottaminen ja ota heti yhteyttä lääkäriin tai mene lähimmän sairaalan ensiapupoliklinikalle:

Vaikea allerginen reaktio (ihottumaa, kutinaa, kasvojen, huulten, suun tai kurkun turpoamista, mistä aiheutuu hengitys- tai nielemisvaikeuksia).

Tämä on vakava, mutta harvinainen haittavaikutus jota esiintyy yli yhdellä potilaalla 10 000:sta, mutta alle yhdellä potilaalla 1 000:sta. Saatat tarvita kiireellisesti lääkärinhoitoa tai sairaalahoitoa.

Hyvin harvinainen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta):

akuutti hengitysvaikeus (merkkejä ovat voimakas hengenahdistus, kuume, heikotus ja sekavuus).

Muut haittavaikutukset, joita voi esiintyä:

Yleinen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestä):

 • yskä, ylempien hengitysteiden infektio, nenän tukkoisuus, sivuontelotulehdus, sivuontelosairaus,
 • ripuli, vatsakipu, pahoinvointi, ruoansulatushäiriöt,
 • lihassärky tai -kouristukset, alaraajakipu, selkäkipu,
 • unettomuus, päänsärky, huimaus,
 • heikotus, väsymys, rintakipu,
 • kaliumarvojen suureneminen (mikä voi aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä), hemoglobiiniarvojen aleneminen,
 • munuaisten toiminnan muutokset mukaan lukien munuaisten vajaatoiminta,
 • liian alhaiset verensokeriarvot (hypoglykemia).

Melko harvinainen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä sadasta):

 • anemia, punaiset tai ruskehtavat pilkut iholla (toisinaan etenkin jalkaterissä, säärissä, käsivarsissa ja pakaroissa ja niihin liittyy nivelkipua, käsien ja jalkaterien turvotusta sekä vatsakipua), mustelmat, veren valkosolujen väheneminen, hyytymishäiriöt, verihiutaleiden määrän väheneminen,
 • ruokahaluttomuus, virtsahappopitoisuuden suureneminen tai ilmeinen kihti, verensokeriarvojen kohoaminen, veren elektrolyyttitasapainon häiriöt,
 • ahdistuneisuus, hermostuneisuus, paniikkihäiriö (toistuvat paniikkikohtaukset), sekavuus, masennus, poikkeavat unet, unihäiriöt, unisuus, muistin heikkeneminen,
 • pistely ja kihelmöinti tai sen kaltaiset tuntemukset, raajakipu, vapina, migreeni, pyörtyminen,
 • näön hämärtyminen, polttava tai kirvelevä tunne silmissä, sidekalvotulehdus, näkökyvyn heikkeneminen, keltaisena näkeminen,
 • korvien soiminen, surina, kohina tai napsuminen, kiertohuimaus,
 • alhainen verenpaine, joka saattaa olla asentoon liittyvä (sekava epätodellinen olo tai heikotus seistäessä, rasitusrintakipu (angina pectoris), sydämen rytmihäiriöt, aivohalvaus (TIA-kohtaus, aivojen verenkiertohäiriö), sydänkohtaus, sydämentykytys,
 • verisuonitulehdus, johon liittyy usein ihottumaa tai mustelmia,
 • kurkkukipu, hengenahdistus, keuhkoputkentulehdus, keuhkokuume, neste keuhkoissa (mistä aiheutuu hengitysvaikeuksia), nenäverenvuoto, nenän vuotaminen, nenän tukkoisuus,
 • ummetus, vaikea ummetus, ilmavaivat, vatsavaivat, vatsan kouristelu, oksentelu, suun kuivuminen, sylkirauhasten tulehdus, hammassärky,
 • keltaisuus (silmien ja ihon keltaisuus), haimatulehdus,
 • nokkosihottuma, kutina, ihotulehdus, ihottuma, ihon punoitus, valoherkkyys, ihon kuivuminen, punastelu (kuumotus, punoitus), hikoilu, hiustenlähtö,
 • käsivarsien, hartioiden, lonkkien, polvien tai muiden nivelten kipu, nivelten turpoaminen, jäykkyys, lihasheikkous,
 • tiheä virtsaamistarve öisin, munuaisten toiminnan poikkeavuudet, myös munuaistulehdus, virtsatieinfektio, sokerivirtsaisuus,
 • sukupuolisen halukkuuden väheneminen, impotenssi,
 • kasvojen turpoaminen, paikallinen turvotus (edeema), kuume.

Harvinainen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä tuhannesta):

 • maksatulehdus (hepatiitti), maksan toimintakokeiden poikkeavuudet.

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin):

 • flunssan kaltaiset oireet,
 • selittämätön lihaskipu, johon liittyy tumma (teen värinen) virtsa (rabdomyolyysi).
 • matala veren natriumpitoisuus (hyponatremia),
 • yleinen huononolontunne (huonovointisuus),
 • makuhäiriö (dysgeusia),
 • iho- ja huulisyöpä (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä),
 • näön heikkeneminen tai kipu silmissä korkean silmänpaineen takia (mahdollisia merkkejä nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai akuutista ahdaskulmaglaukoomasta).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Läpipainopakkaukset
Säilytä pakkaus alle 30 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

Purkit
Säilytä purkki alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Pidä purkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Cozaar Comp/Cozaar Comp Forte sisältää

Vaikuttavat aineet ovat losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi.

Yksi Cozaar Comp 50 mg/12,5 mg tabletti sisältää vaikuttavina aineina 50 mg losartaanikaliumia ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.

Yksi Cozaar Comp 100 mg/12,5 mg tabletti sisältää vaikuttavina aineina 100 mg losartaanikaliumia ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.

Yksi Cozaar Comp Forte 100 mg/25 mg tabletti sisältää vaikuttavina aineina 100 mg losartaanikaliumia ja 25 mg hydroklooritiatsidia.

Cozaar Comp 50 mg/12,5 mg, Cozaar Comp 100 mg/12,5 mg ja Cozaar Comp Forte 100 mg/25 mg sisältävät seuraavia apuaineita: mikrokiteinen selluloosa (E460), laktoosimonohydraatti, esigelatinoitu maissitärkkelys, magnesiumstearaatti (E572), hydroksipropyyliselluloosa (E463), hypromelloosi (E464).

Cozaar Comp 50 mg/12,5 mg tabletti sisältää 4,24 mg (0,108 mmol) kaliumia. Cozaar Comp 100 mg/12,5 mg tabletit ja Cozaar Comp Forte 100 mg/25 mg tabletit sisältävät 8,48 mg (0,216 mmol) kaliumia.

Cozaar Comp 50 mg/12,5 mg ja Cozaar Comp Forte 100 mg/25 mg tabletit sisältävät myös titaanidioksidia (E171), kinoliinikeltaista alumiinilakkaa (E104) ja karnaubavahaa (E903).

Cozaar Comp 100 mg/12,5 mg tabletti sisältää myös titaanidioksidia (E171) ja karnaubavahaa (E903).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Cozaar Comp 50 mg/12,5 mg tabletit ovat keltaisia, soikeita, kalvopäällysteisiä, toisella puolella on merkintä 717 ja toinen puoli on tasainen tai uurrettu. Vaikka tabletissa on jakouurre, tablettia ei saa murtaa.

Cozaar Comp 100 mg/12,5 mg tabletit ovat valkoisia, soikeita, kalvopäällysteisiä, toisella puolella on merkintä 745 ja toinen puoli on tasainen.

Cozaar Comp Forte 100 mg/25 mg tabletit ovat vaaleankeltaisia, soikeita, kalvopäällysteisiä, toisella puolella on merkintä 747 ja toinen puoli on tasainen.

Pakkauskoot:
Cozaar Comp 50 mg/12,5 mg: PVC/PE/PVDC-läpipainopakkaukset, joissa on alumiinifoliokansi. Pakkauksissa on 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 tai 280 tablettia. Kerta-annoksiin jaettavat pakkaukset sairaalakäyttöön. Pakkauksissa on 28, 56 tai 98 tablettia. HDPE-purkit: 100 tablettia.

Cozaar Comp 100 mg/12,5 mg: PVC/PE/PVDC-läpipainopakkaukset, joissa on alumiinifoliokansi. Pakkauksissa on 14, 15, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 tai 280 tablettia. HDPE-purkit: 100 tablettia.

Cozaar Comp Forte 100 mg/25 mg: PVC/PE/PVDC-läpipainopakkaukset, joissa on alumiinifoliokansi. Pakkauksissa on 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 tai 280 tablettia. Kerta-annoksiin jaettavat pakkaukset sairaalakäyttöön. Pakkauksissa on 28, 56 tai 98 tablettia. HDPE-purkit: 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB Oss
Alankomaat

Valmistaja

Merck, Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Alankomaat

tai

Organon Heist bv
Industriepark 30
2220 Heist-op-den-Berg
Belgia

Tietoja antaa
Suomessa:
Organon Finland Oy
Tel: +358 29 170 3520
dpoc.finland@organon.com 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.11.2022

Tekstin muuttamispäivämäärä

10.11.2022