Package information leaflet

ATTENTIN tabletti 10 mg

Attentin 10 mg tabletit

deksamfetamiinisulfaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin lapsesi aloittaa lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain lapsellesi eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet.
 • Jos havaitset lapsessa haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Attentin on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin lapsesi käyttää Attentin lääkevalmistetta
 3. Miten Attentin -lääkevalmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Attentinin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Mitä Attentin on

Attentin-tablettien sisältämä vaikuttava aine on deksamfetamiinisulfaatti.

Attentin on keskushermostoa stimuloiva lääke, joka parantaa joidenkin aivojen osien toimintaa. Lääkkeellä voidaan parantaa potilaan keskittymiskykyä ja tarkkaavuutta sekä vähentää impulsiivista käytöstä.

Mihin sitä käytetään

Attentin-valmistetta käytetään tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD:n) hoitoon.

 • Se on tarkoitettu 6–17-vuotiaille lapsille ja nuorille.
 • Se ei sovi kaikille ADHD:tä sairastaville lapsille.
 • Sitä käytetään vain, jos metyylifenidaatti-niminen lääke ei ole ollut riittävän tehokas.
 • Sen täytyy olla osa hoito-ohjelmaa, johon yleensä kuuluu myös psykologisia, kasvatuksellisia ja sosiaalisia tukitoimenpiteitä.

Attentin-hoito on aina toteutettava lasten tai nuorten käytöshäiriöihin perehtyneen erikoislääkärin valvonnassa.

Käänny lääkärin puoleen, ellei lapsi tunne oloaan paremmaksi tai jos hän tuntee olonsa huonommaksi 30 päivän jälkeen. Lääkäri saattaa päättää, että hänelle tarvitaan muuta hoitoa.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä anna Attentinia lapsellesi, jos

 • hän on allerginen deksamfetamiinille, muille amfetamiiniyhdistelmille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • hänellä on häiriöitä kilpirauhasen toiminnassa
 • hänellä on kohonnut silmänpaine (glaukooma)
 • hänellä on lisämunuaisen kasvain (feokromosytooma)
 • hänellä on syömishäiriö, hän ei tunne nälkää tai hänellä ei ole ruokahalua (esim. anoreksia nervosa)
 • hänellä on erittäin korkea verenpaine tai verisuonien kaventumista, joka voi aiheuttaa kipua käsivarsissa ja jaloissa
 • hänellä on edennyt arterioskleroosi
 • hänellä on aiemmin ollut ongelmia sydämen toiminnassa, kuten sydäninfarkti, epäsäännöllinen sydämensyke, kipua tai epämukava tunne rinnan alueella, sydämen vajaatoiminta, sydänsairaus tai synnynnäinen sydänvika
 • hänellä on aiemmin ollut aivoverisuonten häiriö, kuten aivohalvaus, verisuonen osan pullistuma (aneurysma), verisuonen ahtauma tai tukos tai verisuonien tulehdus (vaskuliitti)
 • hänellä on mielenterveysongelma, kuten jokin seuraavista:
  • psykopaattinen/epävakaa persoonallisuushäiriö
  • epänormaaleja ajatuksia tai näkyjä tai skitsofrenia
  • vakavan mielialahäiriön oireita, kuten:
   • itsemurha-ajatuksia
   • vaikea masennus
   • mania
   • mielialanvaihtelut (jotka voivat vaihdella maniasta masennukseen, eli tila, jota sanotaan kaksisuuntaiseksi mielialahäiriöksi).
 • hän saa parhaillaan tai on saanut edellisen 14 päivän aikana masennuslääkettä (tunnetaan nimellä monoamiinioksidaasin estäjä) – ks. kohta Muut lääkevalmisteet ja Attentin
 • hän on joskus väärinkäyttänyt alkoholia, reseptilääkkeitä tai huumeita
 • hänellä on Touretten oireyhtymä tai muita motorisia tai äänellisiä nykimisoireita
 • hänellä on vaikeasti hallittavaa ja toistuvaa nykimistä jossakin ruumiinosassa tai hän toistelee ääniä tai sanoja
 • hänellä on porfyria.

Älä anna tätä lääkevalmistetta lapsellesi, jos jokin edellä mainituista koskee häntä. Jos et ole varma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Attentinin käyttöä, sillä tämä lääke saattaa pahentaa näitä ongelmia.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin annat Attentinia lapsellesi, jos

 • hänellä on veri-, maksa- tai munuaissairaus
 • hän on ylikiihtyvä tai hänellä on epävakaa persoonallisuus
 • hänellä on ollut kohtauksia (kouristuksia, epilepsia) tai normaalista poikkeavia löydöksiä aivosähkökäyrässä (EEG:ssä)
 • hän on tyttö ja hänen kuukautisensa ovat alkaneet (ks. kohta Raskaus ja imetys)
 • hänellä on korkea verenpaine
 • hänellä on sydänvika, jota ei mainita edellä kohdassa Älä anna Attentinia lapsellesi
 • hänellä on mielenterveysongelma, jota ei mainita edellä kohdassa Älä anna Attentinia lapsellesi. Tällaisia ongelmia ovat yleiset mielialanvaihtelut, epätavallinen aggressiivisuus, hallusinaatiot, harhaluulot, vainoharhaisuus, levottomuus ja ahdistuneisuus, syyllisyyden tunne ja masennus.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle ennen hoidon aloitusta, jos jokin edellä mainituista koskee lastasi, sillä tämä lääke saattaa pahentaa näitä ongelmia. Lääkäri haluaa valvoa, miten lääke vaikuttaa lapseesi.

Attentinin käyttöä edeltävät tutkimukset

Näiden tutkimusten perusteella lääkäri voi päättää, onko Attentin oikea lääke lapselle. Lääkäri kysyy seuraavia tietoja:

 • muut lapsen parhaillaan käyttämät lääkkeet
 • perheessä mahdollisesti esiintyneet äkilliset selittämättömät kuolemantapaukset
 • muut vanhemmilla tai perheessä mahdollisesti esiintyvät sairaudet (kuten sydänviat)
 • lapsen nykyinen tai aiempi mieliala, kuten alakuloisuus tai iloisuus, oudot ajatukset
 • perheessä esiintyneet nykimisoireet (vaikeasti hallittavaa ja toistuvaa nykimistä jossakin ruumiinosassa tai äänien tai sanojen toistelua)
 • vanhemmilla tai perheessä aiemmin esiintyneet mielenterveys- tai käytösongelmat.

Lääkäri keskustelee kanssasi lapsesi riskistä kokea mielialanvaihteluita (jotka voivat vaihdella maniasta masennukseen, eli tila, jota sanotaan kaksisuuntaiseksi mielialahäiriöksi). Lääkäri käy läpi lapsen mielenterveystiedot ja kysyy, onko joku perheenjäsen joskus yrittänyt tehdä itsemurhan tai sairastanut kaksisuuntaista mielialahäiriötä tai masennusta.

On tärkeää, että annat lääkärille mahdollisimman paljon tietoja, sillä niiden perusteella lääkäri voi päättää, onko Attentin oikea lääke lapsellesi. Lääkäri saattaa päättää, että ennen tämän lääkkeen käytön aloittamista tarvitaan muita testejä.

Vaikutus painoon ja kasvuun
Attentin saattaa aiheuttaa laihtumista joidenkin lasten ja nuorten kohdalla.

 • Painonkehitys saattaa pysähtyä.
 • Lääkäri seuraa huolella lapsen painon ja pituuden kehitystä ja ruokahalua.
 • Jos lapsi ei kasva odotusten mukaisesti, lääkäri saattaa keskeyttää Attentin-hoidon lyhyeksi ajaksi.

Leikkaushoidon aikana

Kerro lääkärille, jos lapsellesi suunnitellaan leikkausta. Jos nukutuksessa käytetään tiettyjä nukutusaineita, Attentinia ei pidä ottaa leikkauspäivänä, sillä se saattaa nostaa verenpainetta äkillisesti leikkauksen aikana.

Huumetestaus

Attentin saattaa aiheuttaa positiivisen tuloksen huumetesteissä, esimerkiksi urheilun yhteydessä tehtävissä testeissä. 

Lääkkeen vaikutus laboratoriotutkimuksiin
Tämä lääke voi vaikuttaa laboratoriotutkimusten tuloksiin.

Lapset ja nuoret

Attentin ei ole tarkoitettu ADHD:n hoitoon alle 6-vuotiaille lapsille eikä aikuisille. Ei ole tiedossa, onko se turvallinen ja onko siitä hyötyä näille potilasryhmille.

Muut lääkevalmisteet ja Attentin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos lapsi parhaillaan käyttää tai on äskettäin käyttänyt tai saattaa käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

MAO:n estäjät (monoamiinioksidaasin estäjät)
Älä anna tätä lääkettä lapsellesi, jos hän saa masennuksen hoitoon käytettäviä lääkkeitä, jotka kuuluvat monoamiinioksidaasin estäjiin (MAO:n estäjiin) tai jos hän on saanut niitä viimeisen 14 päivän aikana. Tällaisten lääkkeiden käyttö samanaikaisesti deksamfetamiinin kanssa saattaa nostaa verenpainetta äkillisesti.

Jos lapsi käyttää muita lääkkeitä, Attentin saattaa vaikuttaa niiden tehoon tai aiheuttaa haittavaikutuksia. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Attentinin antoa lapsellesi, jos hän käyttää jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • muut masennuslääkkeet, kuten trisykliset antidepressantit ja selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät
 • muiden vaikeiden mielenterveysongelmien hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten fentiatsiinit ja haloperidoli
 • epilepsialääkkeet, esim. antikonvulsantit kuten fenobarbitaali, fenytoiini, primidoni ja etosuksimidi
 • alkoholiriippuvuuden hoitoon käytettävät lääkevalmisteet, kuten disulfiraami
 • verenpainetta laskevat tai nostavat lääkkeet, esim. guanetidiini, klonidiini, reserpiini tai alfa-metyylityrosiini tai beetasalpaajat kuten propranololi
 • yskä- ja flunssalääkkeet, jotka sisältävät verenpaineeseen vaikuttavia aineita, on tärkeää tarkistaa tällaisten lääkkeiden vaikutukset apteekista.
 • verta ohentavat ja veren hyytymistä ehkäisevät lääkkeet, kuten kumariiniantikoagulantit
 • lääkkeet, jotka sisältävät glutamiinihappo-HCl:tä, askorbiinihappoa, ammoniumkloridia, natriumhappofosfaattia, natriumbikarbonaattia, asetatsoliamidia, tiatsideja
 • mikä tahansa seuraavista lääkkeistä: beetasalpaajat, antihistamiinit, litium, noradrenaliini, morfiini ja meperidiini.

Jos et ole varma, kuuluuko jokin lapsesi käyttämistä lääkkeistä tähän luetteloon, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Attentinin käyttöä.

Attentin alkoholin kanssa

Attentinin käytön aikana ei saa käyttää alkoholia. Muista, että alkoholia saattaa olla myös joissakin ruuissa ja lääkkeissä.

Raskaus ja imetys

Saatavilla olevat tiedot Attentin-valmisteen käytöstä kolmen ensimmäisen raskauskuukauden aikana, eivät viittaa synnynnäisten epämuodostumien kohonneeseen riskiin lapsella. Tietojen mukaan raskausmyrkytyksen (sairaustila, jota yleensä esiintyy 20 raskausviikon jälkeen, ja jolle on tyypillistä verenpaineen nousu ja valkuaisvirtsaisuus) sekä ennenaikaisen synnytyksen riski voi kuitenkin olla kohonnut. Amfetamiinille raskauden aikana altistuneilla vastasyntyneillä saattaa esiintyä vieroitusoireita (käyttäytymisen muutoksia, mukaan lukien liiallinen itkeminen, epävakaa tai ärtyvä mieliala, liiallinen reagointi ärsykkeisiin ja korostunut voimattomuus).

Jos Attentinia saava tyttäresi on raskaana tai imettää, epäilee olevansa raskaana tai suunnittelee lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

 • Lääkäri keskustelee kanssanne ehkäisystä.
 • Jos tyttäresi on raskaana, hänen on ehkä lopetettava tämän lääkkeen käyttö.
 • On mahdollista, että tämä lääke erittyy ihmisen rintamaitoon. Siksi lääkäri päättää, onko tyttäresi lopetettava imetys vai tämän lääkkeen käyttö.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Attentinin käytön aikana lapsella saattaa olla huimausta, ongelmia näön tarkkuudessa tai näön sumentumista. Tällöin esimerkiksi ajaminen, koneiden käyttö, pyöräily, ratsastus tai puissa kiipeily saattaa olla vaarallista.

Attentin sisältää isomaltia (E953)

Jos lääkäri on todennut, että lapsesi ei siedä joitakin sokerityyppejä, keskustele lääkärin kanssa ennen Attentinin käyttöä.

Miten valmistetta käytetään

Kuinka paljon lääkettä otetaan

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Sinun pitää tarkistaa ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavallinen suositeltu annos on 5–20 mg.

 • Lääkäri aloittaa yleensä hoidon pienellä annoksella eli yhdellä Attentin-tabletilla. Tätä annosta suurennetaan tarvittaessa vähitellen lisäämällä yksi Attentin-tabletti viikon välein.
 • Enimmäisannos vuorokaudessa on 20 mg (harvoissa tapauksissa saatetaan tarvita 40 mg).
 • Hoitava lääkäri päättää oireiden päivittäisten esiintymisajankohtien perusteella, annetaanko Attentin lapselle kerran vai kahdesti päivässä.

Miten lääkettä käytetään

Attentin on tarkoitettu otettavaksi suun kautta.

Lapsen on otettava Attentin-tabletit veden kanssa mieluiten aterian yhteydessä tai välittömästi aterian jälkeen. Attentin-tabletit on otettava päivittäin samaan aikaan aterioiden ajoituksen suhteen. Viimeistä annosta ei saa antaa liian myöhään lounaan jälkeen, jotta se ei aiheuttaisi nukahtamisvaikeuksia.

Tabletit voidaan tarvittaessa jakaa jakourteen avulla. Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä tabletin jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.
Jos haluat jakaa tabletin, aseta se kovalle alustalle niin, että sileä puoli on alaspäin. Paina sitten etusormella tabletin toisen puolen keskikohtaa. Tabletti jakautuu neljään osaan.

Jos lapsesi ei tunne oloaan paremmaksi, kerro lääkärille. Lääkäri voi päättää, että erilainen hoito on tarpeen.

Pitkäaikainen hoito

Lääkäri päättää, kuinka kauan Attentin-hoitoa jatketaan. Jos lapsesi saa Attentinia kauemmin kuin vuoden, lääkärin on lopetettava hoito lyhyeksi aikaa esimerkiksi koululoman aikana. Näin voidaan tarkistaa, tarvitseeko lapsi yhä lääkitystä.

Attentinin virheellinen käyttö

Jos Attentinia ei käytetä oikein, se saattaa aiheuttaa epänormaalia käyttäytymistä. Tällöin lapselle saattaa myös alkaa kehittyä riippuvuus lääkkeeseen. Kerro lääkärille, jos lapsellasi on joskus ollut alkoholin, reseptilääkkeiden tai katukauppahuumeiden väärinkäyttöä tai riippuvuutta näistä.

Tämä lääke on määrätty vain lapsellesi. Sitä ei tule antaa muiden käyttöön, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin lapsella.

Jos lapsi ottaa enemmän Attentinia kuin hänen pitäisi

Jos lapsesi on ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Käänny välittömästi lääkärin puoleen tai soita ambulanssi. Kerro hoitohenkilökunnalle, kuinka paljon lääkettä lapsi on saanut. Näytä lääkepakkaus tai tämä pakkausseloste lääkärille. Attentin-tablettien yliannostus voi olla erittäin vakava tilanne.

Yliannostuksen oireita voivat olla kiihtyneisyys, hallusinaatiot, koomaan johtavat kouristukset, epäsäännöllinen ja nopea sydämensyke sekä hengitysvaikeudet.

Jos lapsesi unohtaa ottaa Attentin-valmistetta

Älä anna hänelle kaksinkertaista annosta korvataksesi unohdetun kerta-annoksen. Jos lapsi unohtaa ottaa annoksen, odota, kunnes on aika ottaa seuraava annos.

Jos lapsesi lopettaa Attentinin käytön

Jos lapsi lopettaa Attentinin käytön äkillisesti, hänelle saattaa tulla äärimmäistä väsymystä, masennusta, mielialahäiriöitä, levottomuutta, unihäiriöitä, ruokahalun lisääntymistä tai tahattomia liikkeitä. Lääkäri saattaa neuvoa vähentämään annosta vähitellen päivä päivältä ennen sen lopettamista kokonaan. Keskustele lääkärin kanssa ennen Attentin-hoidon lopettamista.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Lääkäri kertoo sinulle näistä haittavaikutuksista.

Lopeta Attentinin käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai hakeudu ensiapuun, jos sinulla on seuraavia oireita:

 • aistiharhat, psykoosi/psykoottinen reaktio, itsetuhoinen käyttäytyminen (hyvin harvinainen: saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 10 000:sta)
 • vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa kasvojen, kielen tai nielun turvotusta, nielemisvaikeuksia, nokkosihottumaa ja hengitysvaikeuksia (angioedeema/anafylaksia) (Tuntematon esiintymistiheys: koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)
 • epänormaali lihaskudoksen vaurio, johon liittyy oireita, kuten selittämätöntä lihaskipua, lihaskramppeja tai lihasheikkoutta (rabdomyolyysi). (Tuntematon esiintymistiheys: koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Muut haittavaikutukset

Hyvin yleinen (saattaa esiintyä useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä):

 • ruokahalun heikkeneminen, painonkehityksen hidastuminen ja painon väheneminen lapsilla pitkäaikaisessa käytössä
 • unihäiriöt
 • hermostuneisuus.

Yleinen (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä):

 • epäsäännöllinen tai nopea sydämensyke, voimakkaalta tuntuva sydämensyke
 • vatsakipu ja/tai -krampit, pahoinvointi, oksentelu, suun kuivuminen
  Nämä vaikutukset ilmenevät yleensä hoidon alussa ja niitä voi lievittää ottamalla lääkkeen aterian kanssa.
 • verenpaineen ja sykkeen muutokset (yleensä nousu)
 • nivelkipu
 • huimauksen tai pyörrytyksen tunne, nykivät tai tahattomat liikkeet, päänsärky, ylivilkkaus
 • epänormaali käytös, aggressiivisuus, kiihtyneisyys, anoreksia, ahdistuneisuus, masennus, ärtyvyys.

Harvinainen (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:sta):

 • angina pectoris
 • ongelmia näön tarkkuudessa, näön sumentuminen, laajentuneet pupillit
 • pituuskasvun hidastuminen lapsilla pitkäaikaisessa käytössä
 • väsymys
 • ihottuma, nokkosihottuma.

Hyvin harvinainen (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 10 000:sta):

 • punasolujen väheneminen, mikä voi saada ihon näyttämään kalpealta ja aiheuttaa heikotusta tai hengästyneisyyttä, muutoksia verisolumäärissä (leukopenia, trombosytopenia, trombosytopeeninen purppura)
 • sydämenpysähdys
 • Touretten oireyhtymä
 • maksan toimintahäiriöt, jotka voivat vaihdella maksan entsyymiarvojen kohoamisesta hepaattiseen koomaan
 • lihaskrampit
 • kouristukset, tahattomat liikkeet (koreoatetoottiset liikkeet), kallonsisäinen verenvuoto
 • itsemurha, nykimisoireet, aiempien nykimisoireiden paheneminen
 • kutiavat ja punertavat läiskät iholla (erytema multiforme), kesivät läiskät iholla (eksfoliatiivinen dermatiitti), toistuva ihottuma samassa paikassa joka kerran, kun lapsi saa lääkettä (toistopunoittuma)
 • selkäytimen ja aivojen verisuonten tulehdus (aivovaskuliitti) ja/tai tukkeuma.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

 • sydänlihassairaus (kardiomyopatia), sydäninfarkti
 • paksusuolen osien tulehdus, kun verenkierto heikkenee (iskeeminen koliitti), ripuli
 • rintakipu, kasvun viivästyminen pitkäaikaisessa käytössä, kehonlämpötilan nousu, allergiset reaktiot, äkillinen kuolema
 • kehon happotasapainon häiriö (asidoosi)
 • liikkeiden hallintavaikeudet (ataksia), huimaus, epänormaali tai heikentynyt makuaisti, keskittymisvaikeudet, hyperrefleksia, aivohalvaus, vapina
 • sekavuus, riippuvuus, huono olo, mielialojen ailahtelu, euforia, heikko suoriutuminen kognitiivisissa testeissä, sukupuolivietin muutokset, yölliset kauhukohtaukset, pakko-oirekäytös, paniikkitilat, vainoharhaisuus, levottomuus
 • munuaisvaurio
 • impotenssi
 • hikoilu, hiustenlähtö
 • verenkiertohäiriöt
 • sormien ja varpaiden tunnottumuus, pistely- ja värimuutokset kylmässä (valkoisesta siniseen ja sitten punaiseen) eli Raynaud'n oireyhtymä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”Käyt. viim.” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.
Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Attentin 10 mg sisältää:

 • Vaikuttava aine on deksamfetamiinisulfaatti.
  Yksi tabletti sisältää 10 mg deksamfetamiinisulfaattia.
 • Muut aineet ovat isomalti (E953), magnesiumstearaatti, keltainen rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Attentin 10 mg -tabletit
Tabletit ovat keltaisia, pyöreitä ja apilanlehdenmuotoisia. Niiden yläpinnassa on lovettu ristikkäinen jakouurre ja alapinnassa ristikkäinen jakouurre ja jokaiseen neljännekseen painettu “M”-kirjain.
Tabletin murtamisen mahdollistava jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi, ei tabletin jakamiseksi samansuuruisiin annoksiin.
Pakkauskoot: 20, 30, 48 tai 50 tablettia

Pakkausten sisältämät tabletit on pakattu läpipainopakkauksiin, joiden materiaalit ovat PVC/PVdC ja alumiinifolio.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37
58638 Iserlohn
Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 9.10.2023

Tämä pakkausseloste on saatavana myös näkövammaisille sopivassa muodossa.

Tekstin muuttamispäivämäärä

09.10.2023