Pakkausseloste

FRONTLINE VET sumute iholle, liuos 2,5 mg/ml

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Frontline vet 2,5 mg/ml sumute iholle, liuos
fiproniili

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

1 ml sisältää:
Fiproniili 2,5 mg, kopovidoni, isopropanoli, puhdistettu vesi.

KÄYTTÖAIHEET

Koiran ja kissan kirppujen (Ctenocephalides felis) ja puutiaisten (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus) häätö ja ennaltaehkäisy.
Koiran täiden (Linognathus setosus) ja koiran ja kissan väiveiden (Trichodectes canis, Felicola subrostratus) häätö.

VASTA-AIHEET

Ei tule käyttää alle 8-viikkoisilla koiranpennuilla ja kissanpennuilla, koska tutkimustuloksia alle 8 viikon ikäisten pentujen hoidosta ei ole.
Ei saa hoitaa kaneja, koska näillä on esiintynyt haittavaikutuksia ja kuolemantapauksia.

HAITTAVAIKUTUKSET

Hyvin harvinaisissa tapauksissa on esiintynyt paikallisia ihoreaktioita, silmien ärtymistä, lisääntynyttä syljeneritystä, ohimeneviä hermosto-oireita (tuntoherkkyyttä, masennusta ja rauhattomuutta) oksentelua tai hengitysvaikeuksia. Jos kissa nuolee itseään, syljeneritys voi olla runsasta jonkin aikaa, joka pääasiassa johtuu kantaja-aineesta.

Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai olet sitä mieltä että lääke ei ole tehonnut, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi

Vaihtoehtoisesti voit myös ilmoittaa kansallista raportointijärjestelmää käyttäen www.fimea.fi/elainlaakkeet/

KOHDE-ELÄINLAJI

Koira ja kissa.

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Annostus
3-6 ml (7,5-15 mg vaikuttavaa ainetta) painokiloa kohti (3 ml/kg lyhytkarvaisia ja 6 ml/kg pitkäkarvaisia eläimiä varten). Tämä tarkoittaa 6-12 pumppausta/painokilo 100 ml:n pullosta ja 2-4 pumppausta/painokilo 250 ml:n ja 500 ml:n pullosta.

Uusintakäsittelyä ei saa tehdä useammin kuin joka 4. viikko, koska lyhyemmistä hoitoväleistä ei ole tehty tutkimuksia.

Antotapa
Vain ulkoiseen käyttöön. Eläimen koko turkki suihkutetaan 10-20 cm:n etäisyydeltä. Suihkutetaan vastakarvaan siten, että koko turkki kastuu. Vältettävä suihkuttamista eläimen silmiin. Neste hierotaan turkkiin siten, että se pääsee kosketukseen ihon kanssa. Turkin annetaan kuivua normaalisti, estä eläintä nuolemasta märkää turkkia. Pyyhettä ei käytetä. Frontline vet suojaa koiria tehokkaasti puutiaisilta 3-5 viikkoa ja kirpuilta 1-3 kuukautta riippuen ympäristön syöpäläismäärästä. Frontline vet suojaa kissaa tehokkaasti puutiaisilta 2 viikkoa ja kirpuilta 3-5 viikkoa riippuen ympäristön syöpäläismäärästä. Fiproniili pysyy turkissa noin 7 viikkoa, ellei eläintä kylvetetä useammin kuin 14 vrk:n välein.

ANNOSTUSOHJEET

Koska kirput esiintyvät myös tartunnan saaneen eläimen ympäristössä (nukkumapaikoilla, matoissa ja huonekaluilla) on tärkeää imuroida tai/ja käsitellä ne sopivalla hyönteismyrkyllä.

VAROAIKA

-

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Älä käytä pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

ERITYISVAROITUKSET

Vältettävä suihkuttamista eläimen silmiin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet:
Eläimet eivät saa nuolla toisiaan hoidon jälkeen. Vältä tuotteen joutumista eläimen silmiin.

Koirien ei pidä uida vesistössä kahteen päivään lääkekäsittelyn jälkeen. Yksittäiset punkit saattavat pureutua käsitellyn koiran tai kissan ihoon. Näin ollen tarttuvan taudin ehkäisystä ei voida olla täysin varmoja.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava:
Eläimet käsitellään hyvin ilmastoidussa tilassa. Tulenarka, älä hoida tulen ääressä. Käsittelyn aikana ei saa polttaa, juoda tai ruokailla. Käytettävä käsineitä. Kädet on pestävä käsittelyn jälkeen. Vältettävä aineen joutumista silmiin tai rikkoontuneelle iholle. Jos ainetta joutuu silmään, huuhdellaan silmää heti runsaalla vedellä. Jos ärsytys jatkuu, on otettava yhteyttä lääkäriin. Roiskeet iholta pestään vedellä ja saippualla. Lapsia on estettävä käsittelemästä eläintä, kunnes turkki on kokonaan kuivunut. Tästä syystä on suositeltavaa että eläin hoidetaan illalla, eikä eläimen anneta nukkua omistajan, varsinkaan lapsen kanssa.

Tiineys ja imetys:
Ei saa käyttää kantaville ja imettäville nartuille, eikä tiineille ja imettäville kissoille, koska tutkimukset tästä puuttuvat.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämättä jäänyt valmiste on toimitettava hävitetäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle.
Fiproniili voi vaikuttaa haitallisesti vedessä eläviin pieneliöihin. Tästä syystä on vältettävätuotteen tai tyhjien pakkausten joutumista vesistöihin tai ojiin.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

31.1.2020

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 Kööpenhamina Ö

Tanska

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

4, Chemin du Calquet

31000 Toulouse

Ranska