Package information leaflet

CEFTRIAXON NAVAMEDIC infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2 g, injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten 1 g

Ceftriaxon Navamedic 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 

Ceftriaxon Navamedic 2 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten 

keftriaksoni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. 

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta  Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Ceftriaxon Navamedic on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Ceftriaxon Navamedic -valmistetta

3. Miten Ceftriaxon Navamedic annetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Ceftriaxon Navamedic -valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Ceftriaxon Navamedic antibiootti aikuisille ja lapsille (myös vastasyntyneille vauvoille). Se vaikuttaa

tappamalla infektioita aiheuttavia bakteereja. Se kuuluu kefalosporiinien lääkeryhmään.

Ceftriaxon Navamedic-valmistetta käytetään hoidettaessa infektioita

 • aivoissa (aivokalvotulehdus eli meningiitti)
 • keuhkoissa
 • välikorvassa
 • vatsassa ja vatsakalvossa (peritoniitti)
 • virtsateissä ja munuaisissa
 • luissa ja nivelissä
 • ihossa tai pehmytkudoksissa
 • veressä
 • sydämessä.

Sitä voidaan käyttää

 • tiettyjen sukupuoliteitse tarttuvien infektioiden (tippurin ja kupan) hoitoon
 • potilaille, joiden veren valkosolumäärä on pieni (neutropenia) ja joilla on bakteeri- infektiosta aiheutuvaa kuumetta
 • rintakehän infektioiden hoitoon aikuisilla, joilla on krooninen keuhkoputkien tulehdus
 • Lymen taudin hoitoon (joka aiheutuu puutiaisen puremasta) aikuisilla ja lapsilla, mukaan lukien vastasyntyneet vähintään 15 vuorokauden ikäiset
 • estämään infektioita leikkausten yhteydessä.

Keftriaksoni, jota Ceftriaxon Navamedic sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Sinulle ei saa antaa Ceftriaxon Navamedic -valmistetta

 • jos olet allerginen keftriaksonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on ollut äkillinen tai vaikea-asteinen allerginen reaktio penisilliinille tai sen kaltaisille antibiooteille (kuten kefalosporiineille, karbapeneemeille tai monobaktaameille). Oireita ovat äkillinen nielun tai kasvojen turpoaminen, mistä saattaa aiheutua hengitys- tai nielemisvaikeuksia, käsien, jalkaterien ja nilkkojen äkillistä turpoamista ja vaikea-asteista, nopeasti ilmaantuvaa ihottumaa.
 • jos olet allerginen lidokaiinille ja sinulle suunnitellaan Ceftriaxon Navamedic-valmisteen antamista injektiona lihakseen.

Ceftriaxon Navamedic -valmistetta ei saa antaa vauvoille

 • jos vauva on keskonen
 • jos vauva on vastasyntynyt (alle 28 päivän ikäinen) ja sillä on tiettyjä veriarvojen häiriöitä tai ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuutta, tai vauvalle suunnitellaan kalsiumia sisältävän pistoksen antamista.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin sinulle annetaan

Ceftriaxon Navamedic -valmistetta:

 • jos sinulla on tai on aiemmin ollut jokin seuraavien oireiden yhdistelmä: ihottumaa, ihon punoitusta, rakkuloita huulissa, silmissä ja suussa, ihon hilseilyä, korkeaa kuumetta, flunssan kaltaisia oireita, verikokeella todetut suurentuneet maksaentsyymien pitoisuudet ja eräänlaisten veren valkosolujen (eosinofiilien) lisääntynyt määrä ja suurentuneet imusolmukkeet (vaikea-asteisten ihoreaktioiden oireita, ks. myös kohta Mahdolliset haittavaikutukset Mahdolliset haittavaikutukset).
 • jos olet äskettäin saanut tai sinulle suunnitellaan kalsiumia sisältävien valmisteiden antamista
 • jos sinulla on äskettäin ollut ripuli antibioottihoidon jälkeen tai jos sinulla on koskaan ollut suolistosairauksia, etenkin koliittia (suolitulehdus)
 • jos sinulla on munuaisten tai maksan toimintahäiriöitä (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset)
 • jos sinulla on sappikiviä tai munuaiskiviä
 • jos sinulla on muita sairauksia, kuten hemolyyttinen anemia (vähentynyt veren punasolumäärä, jolloin iho muuttuu vaaleankeltaiseksi ja josta aiheutuu heikotusta ja hengenahdistusta)
 • jos noudatat vähänatriumista ruokavaliota.

Jos sinulle on tehtävä veri- tai virtsakokeita

Jos sinulle annetaan Ceftriaxon Navamedic -hoitoa pitkään, sinulle saattaa olla tarpeen tehdä säännöllisesti verikokeita. Ceftriaxon Navamedic voi vaikuttaa virtsasta tehtävän sokerikokeen tuloksiin ja verikokeeseen, jonka nimi on Coombsin koe. Jos sinulta otetaan näytteitä tällaisia kokeita varten

 • kerro näytteen ottajalle, että olet saanut Ceftriaxon Navamedic-hoitoa.

Jos sairastat diabetesta tai verensokeripitoisuuttasi pitää seurata, et voi käyttää tiettyjä verensokerimittareita, sillä ne saattavat antaa keftriaksonihoidon aikana väärän verensokeripitoisuuden mittaustuloksen. Jos käytät tällaista mittaria, lue sen käyttöohjeet ja keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa. Tarvittaessa on käytettävä jotakin muuta mittausmenetelmää.

Lapset

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle ennen kuin lapsesi saa

Ceftriaxon Navamedic -hoitoa

 • jos lapsi on äskettäin saanut tai hänelle suunnitellaan kalsiumia sisältävän valmisteen antamista laskimoon.

Muut lääkevalmisteet ja Ceftriaxon Navamedic

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle erityisesti, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • aminoglykosidiksi kutsuttua antibioottia
 • kloramfenikoliksi kutsuttua antibioottia (käytetään erityisesti silmäinfektioiden hoitoon).

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Lääkäri punnitsee sinun Ceftriaxon Navamedic -hoidosta saamaasi hyötyä vauvalle aiheutuvaan riskiin nähden.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ceftriaxon Navamedic voi aiheuttaa heitehuimausta. Jos sinua huimaa, älä aja autoa äläkä käytä työkaluja tai koneita. Käänny lääkärin puoleen, jos sinulla esiintyy tällaisia oireita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Ceftriaxon Navamedic sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää 82,8 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per gramma. Tämä vastaa 4 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Miten valmistetta käytetään

Ceftriaxon Navamedic–valmisteen antaa tavallisesti lääkäri tai sairaanhoitaja. Se voidaan antaa tiputuksena (infuusiona laskimoon) tai injektiona suoraan laskimoon tai lihakseen. Lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja saattaa Ceftriaxon Navamedic -valmisteen käyttökuntoon. Sitä ei sekoiteta kalsiumia sisältävien injektioliuosten kanssa eikä anneta samanaikaisesti tällaisten liuosten kanssa.

Tavanomainen annos

Lääkäri päättää sinulle sopivan Ceftriaxon Navamedic -annoksen. Annoksen suuruus riippuu sairastamasi infektion vaikeusasteesta ja luonteesta, muista mahdollisesti käyttämistäsi antibiooteista, painostasi ja iästäsi sekä siitä, miten hyvin munuaisesi ja maksasi toimivat. Ceftriaxon Navamedic -hoidon kesto päivinä tai viikkona riippuu siitä, millainen infektio sinulla on.

Aikuiset, iäkkäät ja vähintään 12-vuotiaat lapset, joiden paino on vähintään 50 kg:

 • 1‒2 g kerran päivässä sairastamasi infektion vaikeusasteen ja luonteen mukaan. Jos sinulla on vaikea -asteinen infektio, lääkäri antaa sinulle suuremman annoksen (enimmillään 4 g kerran päivässä). Jos vuorokausiannoksesi on yli 2 g, se voidaan antaa yhtenä kerta-annoksena päivässä tai kahteen annokseen jaettuna.

Vastasyntyneet, imeväisikäiset ja 15 vrk ‒12 vuoden ikäiset lapset, joiden paino on alle 50 kg:

 • 50‒80 mg Ceftriaxon Navamedic -valmistetta lapsen painokiloa kohden kerran päivässä infektion vaikeusasteen ja luonteen mukaan. Jos sinulla on vaikea-asteinen infektio, lääkäri antaa suuremman annoksen, enimmillään 100 mg painokiloa kohden, jolloin maksimiannos on 4 g kerran päivässä. Jos vuorokausiannoksesi on yli 2 g, se voidaan antaa yhtenä kerta-annoksena päivässä tai kahteen annokseen jaettuna.
 • 50 kg tai enemmän painaville lapsille on annettava aikuisten tavanomainen annos.

Vastasyntyneet vauvat (0‒14 vrk)

 • 20–50 mg Ceftriaxon Navamedic -valmistetta lapsen painokiloa kohden kerran päivässä infektion vaikeusasteen ja luonteen mukaan.
 • Maksimiannos on enintään 50 mg vauvan painokiloa kohden.

Potilaat, joilla on maksan tai munuaisten toimintahäiriöitä

Sinulle saatetaan antaa tavanomaisesta poikkeava annos. Lääkäri päättää, miten suuren Ceftriaxon Navamedic -annoksen tarvitset ja seuraa tilaasi tarkoin maksa- ja munuaissairautesi mukaisesti.

Jos saat enemmän Ceftriaxon Navamedic -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos saat vahingossa enemmän kuin sinulle on määrätty, ota heti yhteyttä lääkäriin tai lähimpään sairaalaan.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Ceftriaxon Navamedic -valmistetta

Jos injektio unohtuu, se on annettava sinulle mahdollisimman pian. Jos pian on kuitenkin jo seuraavan injektion aika, unohtunut injektio jätetään antamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta (kahta injektiota samaan aikaan) korvataksesi unohtuneen annoksen.

Jos lopetat Ceftriaxon Navamedic–valmisteen käytön

Älä lopeta Ceftriaxon Navamedic -valmisteen ottamista, ellei lääkäri niin kehota. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä sa

Tämän lääkkeen käytön yhteydessä voi esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:

Vaikea-asteiset allergiset reaktiot (esiintyvyys tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Jos sinulle ilmaantuu vaikea-asteinen allerginen reaktio, kerro siitä heti lääkärille.

Oireita saattavat olla:

 • kasvojen, nielun, huulten tai suun äkillinen turpoaminen, mistä voi aiheutua hengitys- tai nielemisvaikeuksia
 • käsien, jalkaterien ja nilkkojen äkillinen turpoaminen
 • rintakipu, joka voi olla merkki mahdollisesti vakavasta allergisesta reaktiosta nimeltään Kounisin oireyhtymä (sydämen valtimoiden kouristelu, joka voi johtaa sydänkohtaukseen). Muita oireita voivat olla hengästyminen, kylmä hiki, pahoinvointi, oksentelu ja pyörtyminen.

Vaikea-asteiset ihoreaktiot (esiintyvyys tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Jos sinulle ilmaantuu vaikea-asteinen ihoreaktio, kerro siitä heti lääkärille.

Oireita voivat olla

 • vaikea-asteinen, nopeasti kehittyvä ihottuma, johon liittyy rakkuloita tai ihon hilseilyä sekä mahdollisesti rakkuloita suussa (Stevens–Johnsonin oireyhtymä ja toksinen epidermaalinen nekrolyysi eli SJS ja TEN).
 • seuraavien oireiden yhdistelmä: laajalle levinnyt ihottuma, kuume, kohonneet maksaentsyymipitoisuudet, verenkuvan poikkeavuudet (eosinofilia), suurentuneet imusolmukkeet ja yleisoireet (yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä eli DRESS tai lääkeyliherkkyysoireyhtymä).
 • Jarisch-Herxheimerin reaktio, josta aiheutuu kuumetta, vilunväristyksiä, päänsärkyä, lihaskipua ja ihottumaa, joka paranee tavallisesti itsestään. Reaktio ilmaantuu pian sen jälkeen, kun Ceftriaxon Navamedic-lääkitys on aloitettu spirokeettainfektion, kuten Lymen borrelioosin, hoitoon.

Keftriaksonihoito voi aiheuttaa tajunnan heikentymistä, poikkeavia liikkeitä, levottomuutta ja kouristuksia. Näitä haittavaikutuksia esiintyy harvoin, ja niitä voi esiintyä erityisesti iäkkäillä potilailla, joilla on vakavia munuais- tai hermosto-ongelmia.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia:

Yleiset (saattavat esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä)

 • veren valkosolujen poikkeavuudet (kuten leukosyyttien väheneminen ja eosinofiilien lisääntyminen) ja verihiutaleiden poikkeavuudet (trombosyyttien väheneminen)
 • löysät ulosteet tai ripuli
 • muutokset verikokeen avulla tutkittavissa maksan toimintakokeissa
 • ihottuma.

Melko harvinaiset (saattavat esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta)

 • sieni-infektiot (esim. sammas)
 • veren valkosolumäärän väheneminen (granulosytopenia)
 • veren punasolumäärän väheneminen (anemia)
 • veren hyytymisen häiriöt, jonka oireita saattavat olla mustelmien ilmaantuminen herkästi sekä nivelten kipu ja turpoaminen
 • päänsärky
 • heitehuimaus
 • pahoinvointi tai oksentelu
 • kutina
 • kipu tai kuumottava tunne laskimossa, johon Ceftriaxon Navamedic annettiin. Kipu injektion antokohdassa.
 • kuume
 • poikkeava tulos munuaisten toimintaa mittaavissa kokeissa (suurentunut veren kreatiniinipitoisuus).

Harvinaiset (saattavat esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 1 000:sta)

 • paksusuolen (koolonin) tulehdus, jonka oireita voivat olla ripuli, joka on tavallisesti veristä ja limaista, mahakipu sekä kuume
 • hengitysvaikeudet (bronkospasmi)
 • näppyläinen ihottuma (nokkosihottuma), jota voi esiintyä laajoilla ihoalueilla ja johon voi liittyä kutinaa ja turpoamista
 • verta tai sokeria virtsassa
 • turvotusta (nesteen kertymistä elimistöön)
 • vilunväristyksiä.

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

 • lisätautina ilmaantuva infektio, johon aiemmin määrätyt antibiootit eivät välttämättä tehoa
 • anemiatyyppi, jossa veren punasolut hajoavat (hemolyyttinen anemia)
 • vaikea-asteinen veren valkosolujen väheneminen (agranulosytoosi)
 • kouristukset
 • kiertohuimaus (pyörimisen tunne)
 • haimatulehdus, jonka oireita ovat voimakas vatsakipu, joka säteilee selkään
 • suun limakalvotulehdus (stomatiitti)
 • kielen tulehdus (glossiitti), jonka oireita ovat kielen turpoaminen, punoitus ja arkuus
 • sappirakon ja/tai maksan ongelmat, jotka voivat aiheuttuaa kipua, pahoinvointia, oksentelua, ihon kellertymistä, kutinaa, epätavallisen tummaa virtsaa ja savenvärisiä ulosteita
 • vastasyntyneillä mahdollisesti esiintyvä hermostollinen tila, johon liittyy vaikea-asteista keltaisuutta (kernikterus)
 • munuaisten toimintahäiriöt, jotka johtuvat keftriaksonikalsiumsaostumista, mistä aiheutuu kipua virtsatessa sekä virtsanerityksen niukkuutta
 • virheellisesti positiivinen Coombsin koe (laboratoriotutkimus, jolla selvitetään joitakin verenkuvan häiriöitä)
 • virheellisesti positiivinen galaktosemiakoe (galaktoosisokerin poikkeava kertyminen elimistöön)
 • Ceftriaxon Navamedic saattaa häiritä joitakin verestä tehtäviä sokerikokeita – tarkista tämä lääkäriltä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea 

Valmisteen säilyttäminen

Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ceftriaxon Navamedic sisältää

 • Vaikuttava aine on keftriaksoni 1 g ja 2 g (Keftriaksonidinatriumhemiheptahydraattina).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Lasiampulli, jossa 1 g tai 2 g valkoista tai melkein valkoista kiteistä jauhetta.

Pakkauskoot: 10 x 1 g
1, 5, 10 x 2 g (kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä)

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Navamedic ASA,

PL 2044 Vika

0125 Oslo

Norja

Sähköposti: infono@navamedic.com

Valmistaja:

ANFARM HELLAS, Schimatari Viotia 320 09, Kreikka

tai

ACS DOBFAR SPA, 64100 Teramo, Italia

tai

ACS DOBFAR S.P.A.

Via A. Fleming, 2

37135 Verona

Italia

Tämä pakkausseloste on tarkastettu viimeksi 6.9.2023.

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

Annostus:

Lääke annetaan kerran vuorokaudessa.

* Yli 50 kg painaville lapsille aikuisten annos

** Kun taudinaiheuttaja on tunnistettu, annosta voidaan pienentää todetun taudinaiheuttajan mukaisesti. Suositeltavat kokonaishoitoajat seuraavien taudinaiheuttajien aiheuttamissa infektioissa: N. meningitidis 4 päivää, H. influenza 6 päivää, Streptococcus pneumonia 7 päivää.

Laskimonsisäinen injektio on annettava hitaasti (5 minuuttia kestävänä injektiona). Imeväisikäisille ja enintään 12-vuotiaille lapsille 50 mg:n/kg tai sitä suuremmat iv-annokset on annettava vähintään yli 30 minuuttia kestävänä infuusiona.

Valmistaminen

Ceftriaxon Navamedic 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Laskimonsisäinen injektio:

Laskimonsisäistä injektiota varten1 g kuiva-ainetta liuotetaan kokonaan 10 ml:aan injektionesteisiin käytettävää vettä. Injektio annetaan 5 minuutin aikana suoraan laskimoon tai laskimoon asetetun infuusioletkun kautta.

Laskimonsisäinen infuusio:

1 g keftriaksonia liuotetaan 20 ml:aan infuusionestettä, joka ei sisällä kalsiumia, esim. natriumkloridiliuokseen (9 mg/ml) tai glukoosiliuokseen (50 mg/ml tai 120 mg/ml).

Injektio lihakseen:

Lihakseen annettavaa injektiota varten 1 g keftriaksonia liuotetaan 3,5 ml:aan 1-prosenttista lidokaiinihydrokloridiliuosta. Liuos annetaan injektiona syvälle lihakseen. Yli 1 g:n annokset on jaettava ja pistettävä useampaan kuin yhteen kohtaan.

Ceftriaxon Navamedic 2 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Laskimonsisäinen infuusio:

2 g kuiva-ainetta liuotetaan 40 ml:aan infuusionestettä, joka ei sisällä kalsiumia, esim. natriumkloridiliuokseen (9 mg/ml) tai glukoosiliuokseen (50 mg/ml tai 120 mg/ml).

Injektio/infuusioneste on vaikuttavasta aineesta johtuen väritön tai hieman kellertävä.

Keftriaksoni ja muut antibiootit tulee antaa erikseen.

Injektio/infuusioneste tulee tarkistaa ennen käyttöä. Vain kirkas liuos, jossa ei ole näkyviä hiukkasia, on käyttökelpoinen.

Yhteensopimattomuus

Keftriaksonia sisältäviä liuoksia ei saa sekoittaa tai lisätä muihin aineisiin. Erityisesti on vältettävä kalsiumia sisältävien liuosten (esim. Ringerin liuos, Hartmannin liuos) käyttöä keftriaksoni-injektiopullojen laimentamisessa tai käyttövalmiiksi saatetun injektiopullon laimentamisessa iv-antoa varten, sillä tällöin saattaa esiintyä saostumia. Keftriaksonia ei saa sekoittaa tai antaa samanaikaisesti kalsiumia sisältävien liuosten kanssa.

Käyttövalmiin liuoksen säilyvyys

Kemiallinen ja fysikaalinen säilyvyys 6 tuntia 25 °C:ssa ja 24 tuntia jääkaapissa (2 - 8 °C).

Mikrobiologisista syistä käyttövalmis liuos tulisi käyttää välittömästi. Jos liuosta ei käytetä välittömästi, säilytysaika ja -olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla eivätkä normaalisti saa ylittää 6 tuntia 25 °C:ssa tai 24 tuntia jääkaapissa (2 - 8 °C).

Tekstin muuttamispäivämäärä

06.09.2023