Pakkausseloste

RIVASTOR depotlaastari 13,3 mg/24 h

Rivastor 13,3 mg/24 tuntia depotlaastari

rivastigmiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1.  Mitä Rivastor on ja mihin sitä käytetään
 2.  Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Rivastor-depotlaastareita
 3.  Miten Rivastor-depotlaastareita käytetään
 4.  Mahdolliset haittavaikutukset
 5.  Rivastor-depotlaastarien säilyttäminen
 6.  Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Rivastor-depotlaastarien vaikuttava aine on rivastigmiini.

Rivastigmiini kuuluu koliiniesteraasin estäjien lääkeryhmään. Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla tietyt hermosolut aivoissa kuolevat, mikä johtaa hermovälittäjäaine asetyylikoliinin (aine, joka edesauttaa solujen välistä kommunikaatiota) mataliin määriin. Rivastigmiini vaikuttaa estämällä asetyylikoliinia pilkkovia entsyymejä: asetyylikoliiniesteraasia ja butyryylikoliiniesteraasia. Estämällä näitä entsyymejä rivastigmiini nostaa asetyylikoliinin määrää aivoissa, ja siten helpottaa Alzheimerin taudin oireita.

Rivastor-depotlaastareita käytetään aikuispotilailla lievän tai keskivaikean Alzheimerin taudin hoitoon. Alzheimerin tauti on etenevä häiriö aivoissa, joka asteittain vaikuttaa muistiin, älyllisiin kykyihin ja käyttäytymiseen.

Rivastigmiinia, jota Rivastor sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Rivastor-depotlaastareita, jos

 • olet allerginen rivastigmiinille (Rivastor-depotlaastarien vaikuttavalle aineelle) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • olet aiemmin saanut allergisen reaktion jostakin samantyyppisestä lääkkeestä (karbamaattijohdannaisista)
 • sinulla ilmenee lääkelaastarin rajojen ulkopuolelle leviävä ihoreaktio; jos paikallinen ihoreaktio on voimakas (esim. jos saat rakkuloita, ihosi tulehdustila pahenee, ilmenee turvotusta) ja jos tällaiset oireet eivät lievene 48 tunnin kuluessa laastarin poistamisen jälkeen
 • sinulle joudutaan tekemään magneettikuvaus (diagnoosia varten tehtävä kuvantamistutkimus, joka perustuu magneettikenttään eikä röntgensäteilyyn)
 • sinulle joudutaan tekemään ns. sydämen sähköinen rytminsiirto (tarkoitettu erityisesti epänormaalin sydämen sykkeen hoitoon).

Sinun on poistettava Rivastor-laastari juuri ennen magneettikuvausta tai sydämen sähköistä rytminsiirtoa ihon palovammoilta välttymiseksi, koska laastari sisältää alumiinia. Toimenpiteen jälkeen voit kiinnittää uuden laastarin.

Jos jokin näistä koskee sinua, kerro asiasta lääkärillesi äläkä kiinnitä Rivastor‑depotlaastaria.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Rivastor-depotlaastareita, jos

 •  sinulla on tai on aiemmin ollut sydämen rytmihäiriöitä tai hidas sydämen syke
 •  sinulla on tai on aiemmin ollut oireileva mahahaava
 •  sinulla on tai on aiemmin ollut virtsaamisvaikeuksia
 •  sinulla on tai on aiemmin ollut kouristuskohtauksia
 •  sinulla on tai on aiemmin ollut astma tai jokin vaikea hengityselinsairaus
 •  sinulla esiintyy vapinaa
 •  olet hyvin laiha
 •  sinulla on ruuansulatuskanavan häiriöitä, kuten pahoinvointia, oksentelua ja ripulia. Saatat menettää liikaa nestettä elimistöstäsi (nestehukka) jos oksentelu tai ripuli kestää pitkään.
 •  sinulla on maksan vajaatoiminta.

Jos jokin näistä koskee sinua, lääkärisi on ehkä seurattava tilaasi tavallista huolellisemmin niin kauan kuin käytät tätä lääkettä.

Jos et ole käyttänyt depotlaastareita yli kolmeen päivään, älä kiinnitä seuraavaa depotlaastaria ennen kuin olet keskustellut lääkärisi kanssa.

Lapset ja nuoret

Ei ole asianmukaista käyttää Rivastor-valmistetta pediatrisille potilaille Alzheimerin tautiin.

Muut lääkevalmisteet ja Rivastor

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat joutua ottamaan muita lääkkeitä.

Rivastor saattaa vaikuttaa antikolinergisten lääkkeiden vaikutuksiin. Näitä lääkkeitä käytetään vatsakramppien tai kouristusten lievittämiseen (esim. disyklomiini), Parkinsonin taudin hoitoon (amantadiini) tai matkapahoinvoinnin ehkäisyyn (difenhydramiini, skopolamiini tai meklotsiini).

Rivastor-depotlaastaria ei saa käyttää samanaikaisesti metoklopramidin kanssa (lääke, jota käytetään pahoinvoinnin ja oksentelun lieventämiseen tai ehkäisyyn). Näiden kahden lääkkeen yhteiskäyttö voi aiheuttaa ongelmia, kuten raajojen jäykkyyttä ja käsien tärinää.

Jos joudut leikkaukseen Rivastor-depotlaastarihoidon aikana, kerro lääkärille, että käytät Rivastor-depotlaastareita, koska ne saattavat voimistaa joidenkin lihasrelaksanttien vaikutuksia nukutuksen aikana.

Varovaisuutta tulee noudattaa, kun Rivastor-depotlaastaria käytetään yhdessä beetasalpaajien kanssa (lääkkeitä, joita käytetään kohonneen verenpaineen, rintakivun tai muiden sydänsairauksien hoitoon, esim. atenololi). Näiden kahden lääkkeen yhteiskäyttö voi aiheuttaa ongelmia, kuten sydämensykkeen hidastumista (bradykardia), joka johtaa pyörtymiseen tai tajunnan menettämiseen.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Jos olet raskaana, Rivastor-depotlaastarien hyötyjä ja syntymättömään lapseen mahdollisesti kohdistuvia riskejä on punnittava keskenään. Rivastor-depotlaastareita ei saa käyttää raskauden aikana, ellei käyttö ole selvästi välttämätöntä.

Älä imetä Rivastor-depotlaastarihoidon aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääkärisi kertoo sinulle, voitko sairaudestasi huolimatta ajaa autoa ja käyttää koneita turvallisesti. Rivastor-depotlaastarit saattavat aiheuttaa pyörtymisiä tai vaikeaa sekavuutta. Jos sinua heikottaa tai tunnet olosi sekavaksi, et saa ajaa autoa, käyttää koneita etkä tehdä mitään muutakaan tarkkaavaisuutta vaativaa.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Miten valmistetta käytetään

Käytä Rivastor-depotlaastareita juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

TÄRKEÄÄ:

 • Poista edellinen depotlaastari ennen YHDEN uuden depotlaastarin kiinnittämistä.
 •  Vain yksi depotlaastari päivässä.
 •  Älä leikkaa depotlaastaria osiin.
 •  Paina depotlaastaria tiukasti kämmenellä ihoon vähintään 30 sekunnin ajan.

Hoidon aloittaminen

Lääkärisi kertoo sinulle, mikä Rivastor-depotlaastarivahvuus sopii sinulle parhaiten.

 •  Hoito aloitetaan yleensä Rivastor 4,6 mg/24 tuntia ‑depotlaastareilla.
 •  Suositeltu tavanomainen vuorokausiannos on Rivastor 9,5 mg/24 tuntia. Jos annos on hyvin siedetty, hoitava lääkäri voi harkita annoksen nostamista tasolle 13,3 mg/24 tuntia.
 •  Käytä vain yhtä depotlaastaria kerrallaan ja vaihda se uuteen 24 tunnin kuluttua.

Lääkärisi voi muuttaa annosta hoidon aikana ja räätälöidä sen yksilöllisiä tarpeitasi vastaavaksi.

Jos et ole käyttänyt depotlaastareita yli kolmeen päivään, älä kiinnitä seuraavaa depotlaastaria ennen kuin olet keskustellut lääkärisi kanssa. Depotlaastareiden käyttöä voidaan jatkaa samalla annoksella, jos hoito ei ole keskeytynyt pidemmäksi kuin kolmen päivän ajaksi. Muussa tapauksessa lääkäri aloittaa hoidon uudelleen annoksella 4,6 mg/24 tuntia.

Rivastor-depotlaastaria voidaan käyttää yhtä aikaa ruuan, juoman ja alkoholin kanssa.

Mihin Rivastor-depotlaastarisi kiinnitetään

 • Ennen kuin kiinnität laastarin varmista, että ihosi on puhdas, kuiva ja karvaton; iholla ei ole puuteria, öljyä, kosteusvoidetta tai mitään muutakaan voidetta, joka saattaisi heikentää laastarin tarttumista ihoosi; iholla ei ole haavoja, ihottumaa eikä iho ole ärtynyt.
 • Poista varovasti aikaisemmat laastarit ennen uuden kiinnittämistä. Käyttämällä useampaa kuin yhtä laastaria kerrallaan, kehosi saattaa altistua liian suurelle määrälle lääkettä, mikä voi olla vaarallista.
 •  Kiinnitä YKSI depotlaastari päivässä VAIN YHTEEN mahdollisista kohdista seuraavien piirrosten mukaan:
  •  vasen olkavarsi tai oikea olkavarsi
  •  ylärintakehän vasen tai oikea puoli (ei rintaan)
  •  yläselän vasen tai oikea puoli
  •  alaselän vasen tai oikea puoli

24 tunnin välein irrota edellinen depotlaastari ennen YHDEN uuden depotlaastarin laittamista VAIN YHTEEN seuraavista mahdollisista kohdista.

 

image1.jpeg

Kun vaihdat depotlaastarin, sinun on irrotettava edellisen päivän laastari ennen kuin kiinnität uuden depotlaastarin joka kerta eri ihoalueelle (esim. yhtenä päivänä kehon oikealle puolelle ja seuraavana kehon vasemmalle puolelle, tai yhtenä päivänä yläselkään ja seuraavana alaselkään). Älä kiinnitä tuolle samalle ihoalueelle uutta depotlaastaria kahdesti 14 päivän sisällä.

Miten Rivastor-depotlaastarisi kiinnitetään

Rivastor-depotlaastarit ovat ihoon kiinnitettäviä ohuita, kellanruskeita muovilaastareita. Depotlaastarit on pakattu sinetöityyn annospussiin, joka suojaa laastaria kiinnityshetkeen asti. Älä avaa annospussia tai poista depotlaastaria pussista ennen kuin olet valmis kiinnittämään laastarin.

image2.jpeg

Irrota aikaisemmin kiinnitetty depotlaastari varovasti ennen uuden laastarin kiinnittämistä (ks. kohta Valmisteen säilyttäminen Rivastor-depotlaastarien säilyttäminen).

Hoitoa ensi kertaa aloittavat potilaat, ja potilaat, jotka aloittavat rivastigmiinihoidon uudelleen keskeytyksen jälkeen, olkaa hyvä ja aloittakaa toisesta kuvasta.

image3.jpeg

Depotlaastari on pakattu sinetöityyn annospussiin. Avaa pussi vasta, kun olet valmis kiinnittämään laastarin.

Leikkaa pussi kummankin saksimerkin kohdalta, mutta ei merkittyä viivaa pidemmälle. Repäise pussi auki. Älä leikkaa koko pussin pituudelta, jotta et vahingoita laastaria.

Poista laastari pussista.

image4.jpeg

Depotlaastarin liimapintaa peittää suojakalvo.

Vedä suojakalvon toinen puoli irti. Älä koske depotlaastarin liimapintaan sormin.

image5.jpeg

Paina depotlaastarin liimapinta ylä- tai alaselkään, olkavarteen tai rintakehään, ja irrota sitten myös suojakalvon toinen puoli.

image6.jpeg

Paina depotlaastari kämmenellä napakasti paikoilleen vähintään 30 sekunnin ajan varmistaen, että sen reunat kiinnittyvät hyvin.

Voit merkitä depotlaastariin ohuella kuulakärkikynällä esim. kiinnityspäivän, jos siitä on sinulle apua.

Depotlaastarin annetaan olla iholla, kunnes se vaihdetaan uuteen. Kokeile uusia kiinnityskohtia, kun vaihdat depotlaastarin, ja etsi omasta mielestäsi parhaat kiinnityskohdat, joissa vaatteet eivät hankaa depotlaastaria.

Miten Rivastor-depotlaastarisi irrotetaan

Tartu varovasti depotlaastarin reunaan ja vedä se hitaasti pois iholta. Jos ihon pintaan jää liimajälkiä, kostuta aluetta varovasti lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla tai käytä vauvaöljyä liiman poistamiseen. Alkoholia tai muita liuottavia aineita (kynsilakan poistoaine tai muu liuotin) ei saa käyttää.

Pese kätesi saippualla ja vedellä depotlaastarin irrottamisen jälkeen. Jos tapahtuu silmäkontakti tai silmät punoittavat depotlaastarien käsittelyn jälkeen, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin, mikäli oireet eivät helpotu.

Voiko Rivastor-depotlaastareitasi käyttää kylvyn tai uimisen aikana tai aurinkoisella säällä

 • Kylpemisellä, uimisella tai suihkussa käymisellä ei pitäisi olla vaikutusta depotlaastariin. Varmista kuitenkin, ettei depotlaastari irtoa näiden toimien aikana.
 • Älä altista depotlaastaria ulkoisille lämmönlähteille (esim. liiallinen auringonvalo, sauna, solarium) pitkäksi aikaa.

Entä jos depotlaastarisi irtoaa

Jos depotlaastari irtoaa, kiinnitä uusi laastari loppupäivän ajaksi ja vaihda se seuraavana päivänä tavanomaiseen aikaan.

Milloin Rivastor-depotlaastarisi kiinnitetään ja miten kauan sitä pidetään

 •  Sinun on kiinnitettävä uusi depotlaastari joka päivä, mieluiten aina samaan aikaan päivästä, jotta hyötyisit hoidosta.
 •  Käytä vain yhtä Rivastor-depotlaastaria kerrallaan ja vaihda se uuteen 24 tunnin kuluttua.

Jos käytät enemmän Rivastor-depotlaastareita kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos kiinnität vahingossa useamman kuin yhden depotlaastarin, irrota kaikki laastarit iholtasi ja kerro lääkärille, että olet vahingossa käyttänyt useita depotlaastareita samanaikaisesti. Saatat tarvita lääkärin apua. Muutamat henkilöt, jotka ovat vahingossa ottaneet liian paljon rivastigmiinia, ovat saaneet pahoinvointia, oksentelua, ripulia, korkeaa verenpainetta ja hallusinaatioita. Myös sydämen harvalyöntisyyttä ja pyörtymisiä saattaa esiintyä.

Jos unohdat käyttää Rivastor-depotlaastareita

Jos huomaat, että olet unohtanut kiinnittää depotlaastarin, kiinnitä uusi laastari välittömästi. Voit kiinnittää seuraavan depotlaastarin seuraavana päivänä tavanomaiseen aikaan. Älä kiinnitä kahta depotlaastaria kerralla korvataksesi unohtamasi laastarin.

Jos lopetat Rivastor-depotlaastarien käytön

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos lopetat depotlaastarien käytön.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Rivastor-depotlaastaritkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutuksia voi esiintyä yleisemmin lääkehoidon alussa tai kun annosta suurennetaan. Haittavaikutukset häviävät yleensä vähitellen, kun elimistö tottuu lääkkeeseen.

Jos huomaat jonkin seuraavista haittavaikutuksista (jotka voivat muuttua vakaviksi), ota laastari pois ja kerro asiasta heti lääkärille:

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

 • ruokahaluttomuus
 • huimaus
 • kiihtyneisyys tai uneliaisuus
 • virtsanpidätyskyvyttömyys.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

 • sydämen rytmihäiriöt, kuten sydämen harvalyöntisyys
 • aistiharhat (hallusinaatiot)
 • mahahaava
 • nestehukka (liiallinen nesteenmenetys)
 • yliaktiivisuus (levottomuus)
 • aggressiivisuus.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)

 • kaatuminen.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta)

 • käsivarsien tai jalkojen jäykkyys
 • käsien vapina.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • allerginen reaktio laastarin käyttökohdassa, esim. rakkuloita tai ihotulehdus
 • Parkinsonin taudin oireet, kuten vapina, lihasjäykkyys ja hidas ja laahaava kävely, voivat pahentua
 • haimatulehdus, jonka oireita ovat kova ylävatsakipu ja usein pahoinvointi tai oksentelu
 • nopea tai epätasainen sydämen syke
 • korkea verenpaine
 • kouristuskohtaukset
 • maksan toimintahäiriöt (ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus, virtsan epänormaali tummuminen tai selittämätön pahoinvointi, oksentelu, väsymys ja ruokahaluttomuus)
 • muutokset maksan toimintakokeissa
 • levottomuus
 • painajaiset.

Jos huomaat jonkin edellä mainituista haittavaikutuksista, ota laastari pois ja kerro asiasta heti lääkärille.

Muita rivastigmiinikapselien tai -oraaliliuoksen käytön yhteydessä esiintyneitä haittavaikutuksia, joita voi esiintyä myös laastaria käytettäessä:

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

 •  lisääntynyt syljeneritys
 •  ruokahaluttomuus
 •  levottomuus
 •  yleinen huonovointisuus
 •  vapina tai sekavuus
 •  lisääntynyt hikoilu.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

 • epäsäännöllinen sydämen syke (esim. nopea sydämen syke)
 • univaikeudet
 • tahattomat kaatumiset.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)

 • kouristuskohtaukset
 • suoliston haavauma
 • rasitusrintakipu.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta)

 • korkea verenpaine
 • haimatulehdus, jonka merkkejä ovat kova ylävatsakipu ja usein pahoinvointi tai oksentelu
 • ruuansulatuskanavan verenvuoto eli veriulosteet tai verioksennukset
 • aistiharhat (hallusinaatiot)
 • raju oksentelu, joka voi aiheuttaa ruokatorven (esofagus) repeämän.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja annospussissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.
 • Poista depotlaastari annospussista vasta juuri ennen käyttöä.
 • Älä käytä depotlaastaria, jos se on vaurioitunut tai siihen on kajottu.
 • Kun olet irrottanut depotlaastarin, taita se kahtia liimapinnat sisäänpäin, ja purista liimapinnat yhteen. Laita käytetty depotlaastari takaisin annospussiin ja hävitä se siten, että lapset eivät pääse siihen käsiksi. Depotlaastarin irrotettuasi älä kosketa sormilla silmiäsi vaan pese kädet vedellä ja saippualla. Jos asuinyhteisösi hävittää talousjätteet polttamalla, voit hävittää depotlaastarit talousjätteiden mukana. Muussa tapauksessa palauta käyttämättä jääneet depotlaastarit apteekkiin mieluiten alkuperäispakkauksessaan.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Rivastor sisältää

Vaikuttava aine on rivastigmiini.

Rivastor 13,3 mg/24 tuntia depotlaastarit:

Yksi depotlaastari vapauttaa 24 tunnin kuluessa 13,3 mg rivastigmiinia. Yksi 12,8 cm2:n depotlaastari sisältää 19,2 mg rivastigmiinia.

Muut aineet ovat polyeteeni‑/kestomuovihartsi‑/alumiinipinnoitettu polyesterikalvo, poly[(2‑etyyliheksyyli)akrylaatti, vinyyliasetaatti], keskisuuren ja suuren molekyylipainon polyisobuteeni, kolloidinen vedetön piioksidi, kevyt nestemäinen parafiini, fluoropolymeeripinnoitettu polyesterikalvo, oranssi painomuste.

Rivastor-depotlaastarien kuvaus ja pakkauskoot

Depotlaastari on ohut, pyöreänmallinen laastari, jonka halkaisija on noin 4,0 cm ja jossa on kolme kerrosta. Taustakerroksen ulkopinta on kellanruskea, ja siinä on painatus ”RIV‑TDS 13.3 mg/24 h”.

Yksi lapsiturvallinen annospussi sisältää yhden depotlaastarin.

Rivastor 13,3 mg/24 tuntia -depotlaastareita on saatavana 7 tai 30 annospussia sisältävissä pakkauksissa sekä 60 (2 x 30) tai 90 (3 x30) pussia sisältävissä kerrannaispakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Luye Pharma AG

Am Windfeld 35

83714 Miesbach

Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijalta: +358 10 4261.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi:

15.8.2019

Tekstin muuttamispäivämäärä

15.08.2019