Pakkausseloste

FOSRENOL jauhe 750 mg, 1000 mg

Fosrenol 750 mg jauhe

Fosrenol 1000 mg jauhe

lantaani

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Fosrenol on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Fosrenolia

3. Miten Fosrenolia otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Fosrenolin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Fosrenolia käytetään alentamaan veren fosfaattipitoisuutta aikuispotilailla, joilla on krooninen munuaistauti.

Heikosti toimivista munuaisista kärsivillä potilailla fosfaattitaso ei pysy hallinnassa. Tällöin veressä olevan fosfaatin määrä nousee (lääkäri saattaa käyttää tästä termiä hyperfosfatemia).

Fosrenol on lääke, joka vähentää fosfaatin imeytymistä ruuasta sitomalla sitä ruoansulatuskanavassa. Fosrenoliin sitoutunut fosfaatti ei voi imeytyä suolenseinämän läpi.

Lantaani, jota Fosrenol sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Fosrenolia

 • jos olet allerginen lantaanikarbonaattihydraatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on veressäsi liian vähän fosfaattia (hypofosfatemia).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Fosrenolia, jos tiedät, että sinulla on tai on ollut jokin seuraavista:

 • maha- tai suolistosyöpä
 • tulehduksellinen suolistosairaus, kuten haavainen paksusuolentulehdus tai Crohnin tauti
 • vatsaleikkaus tai vatsan/suoliston infektio tai tulehdus (vatsakalvontulehdus)
 • mahahaava tai suoliston haavauma
 • suolitukos tai hidastunut suolentoiminta (esim. diabeteksesta johtuva ummetus ja mahakomplikaatiot)
 • maksan tai munuaisten vajaatoiminta.

Jos sinulla on munuaisten vajaatoimintaa, lääkäri saattaa tarkistaa ajoittain veresi kalsiumtason. Jos veressäsi on liian vähän kalsiumia, sinulle voidaan antaa lisäkalsiumia.

Jos sinulle pitää tehdä röntgenkuvaus, kerro lääkärille Fosrenolin käytöstä, koska se saattaa vaikuttaa tuloksiin.

Jos sinulle pitää tehdä ruoansulatuskanavan tähystys, kerro lääkärille Fosrenol-valmisteen (lantaani) käytöstä, koska tähystystutkimuksen suorittaja saattaa havaita ruoansulatuskanavassa lantaanijäämiä.

Muut lääkevalmisteet ja Fosrenol

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Fosrenol voi vaikuttaa joidenkin lääkkeiden imeytymiseen ruoansulatuskanavasta. Jos käytät klorokiinia (reuma- ja malarialääke), ketokonatsolia (sieni-infektiolääke), tetrasykliini- tai doksisykliini-antibiootteja, ei niitä tule ottaa kahteen tuntiin ennen Fosrenolin ottamista tai kahteen tuntiin sen jälkeen.

Ei ole suositeltavaa, että suun kautta otettavia floksasiini-antibiootteja (myös siprofloksasiini) otetaan kahteen tuntiin ennen Fosrenolin ottoa tai neljään tuntiin sen jälkeen.

Jos käytät levotyroksiinia (kilpirauhasen vajaatoimintaan), ei sitä tule ottaa kahteen tuntiin ennen Fosrenolin ottamista tai kahteen tuntiin sen jälkeen. Lääkäri voi haluta seurata tarkemmin kilpirauhasta stimuloivan hormonin (TSH-hormonin) pitoisuuksia veressä.

Fosrenol ruuan ja juoman kanssa

Fosrenolia pitää ottaa ruuan kanssa tai välittömästi ruokailun jälkeen. Katso Fosrenolin käyttöohjeet kohdasta Miten valmistetta käytetään.

Raskaus ja imetys

Fosrenolia ei pidä käyttää raskauden aikana. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Koska ei tiedetä, siirtyykö tämä lääke rintamaidosta lapseen, sinun ei pidä imettää, jos otat Fosrenolia. Jos imetät, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Heitehuimaus ja kiertohuimaus (huimauksen tai pyörrytyksen tunne) ovat Fosrenolia käyttävien potilaiden ilmoittamia melko harvinaisia haittavaikutuksia. Jos sinulla ilmenee tällaisia oireita, tämä voi heikentää kykyäsi ajaa autoa tai käyttää koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Fosrenol sisältää glukoosia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ota Fosrenol ruuan kanssa tai välittömästi ruokailun jälkeen. Pahoinvoinnin ja oksentelun kaltaiset haittavaikutukset ovat todennäköisempiä, jos otat Fosrenolin ennen ateriaa.

Fosrenol-jauhe on tarkoitettu sekoitettavaksi pehmeärakenteiseen ruokaan (esim. omenasoseeseen tai muuhun vastaavaan elintarviketuotteeseen) ja nieltäväksi välittömästi. Nesteen ottaminen ei ole tarpeen.

Älä avaa annospussia ennen kuin olet valmis käyttämään sen. Sekoita annospussin koko sisältö 1–2 lusikalliseen pehmeärakenteista ruokaa ja varmistu siitä, että koko annos on sekoitettu ruokaan. Huolehdi siitä, että jauhe/ruokaseos syödään välittömästi (15 minuutin sisällä). Älä säilytä jauhe/ruokaseosta myöhempää käyttöä varten.

Lääkäri kertoo sinulle, montako annospussia jauhetta sinun pitää ottaa kunkin aterian yhteydessä (vuorokausiannos jaetaan aterioiden lukumäärällä). Ottamasi annospussimäärä riippuu:

 • Ruokavaliostasi (ruuasta saamastasi fosfaattimäärästä)
 • Veren fosfaattipitoisuudesta.

Ennen Fosrenol-jauheen käytön aloittamista lääkäri on voinut käyttää Fosrenol-purutabletteja oikean annoksen löytämiseksi. Fosrenol-purutabletteja on saatavana eri vahvuuksina, minkä ansiosta annoksen lisäykset voivat olla pienempiä. Purutablettien aloitusannos on yleensä 250 mg kolmesti päivässä aterian yhteydessä. Jauheen annos on todennäköisesti 750 tai 1000 mg kolmesti päivässä aterian yhteydessä. Lääkäri tarkistaa veresi fosfaattipitoisuuden 2–3 viikon välein ja saattaa lisätä annostusta, kunnes veresi fosfaattipitoisuus on hyväksyttävällä tasolla, jonka jälkeen arvoja seurataan säännöllisesti.

Fosrenol vaikuttaa sitomalla fosfaatin mahalaukussa olevasta ruuasta. On hyvin tärkeätä, että otat Fosrenolia jokaisen aterian yhteydessä. Ota yhteys lääkäriin, jos ruokavaliosi muuttuu, koska saatat tarvita ylimääräistä Fosrenolia. Lääkäri kertoo, miten silloin pitää toimia.

Jos otat enemmän Fosrenolia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yliannostuksen oireita saattavat olla pahoinvointi ja päänsärky.

Jos unohdat ottaa Fosrenolia

On tärkeätä, että otat Fosrenolia jokaisen aterian yhteydessä.

Jos unohdat ottaa Fosrenolia, ota seuraava annos seuraavan aterian yhteydessä. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkin haittavaikutukset voivat olla vakavia. Jos havaitset jonkin seuraavista haittavaikutuksista, hakeudu heti lääkärinhoitoon:

 • Suolenseinämän repeämä (oireita voivat olla voimakas mahakipu, vilunväreet, kuume, pahoinvointi, oksentelu tai vatsan arkuus). Tämä on harvinainen haittavaikutus (voi esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 1 000:sta).
 • Suolitukos (oireita voivat olla voimakas vatsan pullotus, vatsan kipu, turvotus tai kouristukset tai vaikea ummetus). Tämä on melko harvinainen haittavaikutus (voi esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta).
 • Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla esiintyy uutta tai vaikeaa ummetusta, sillä se voi olla varhainen merkki suolitukoksesta. Ummetus on yleinen haittavaikutus (voi esiintyä korkeintaan yhdellä henkilöllä kymmenestä).

Muita, vähemmän vakavia haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä henkilöllä kymmenestä):

 • Pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakipu, päänsärky, kutina, ihottuma.

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan 1–10 henkilöllä sadasta):

 • Närästys, ilmavaivat.
 • Hypokalsemia (liian vähän kalsiumia veressä) on myös yleinen haittavaikutus. Oireina saattaa esiintyä käsien ja jalkojen kihelmöintiä, lihas- ja vatsakouristuksia tai kasvo- ja jalkalihasten kouristuksia.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan 1–10 henkilöllä tuhannesta):

 • Väsymys, epämukavuuden tunne, rintakipu, heikotus, käsien ja jalkojen turpoaminen, vartalosärky, heitehuimaus, kiertohuimaus, röyhtäily, maha- ja suolistotulehdus (gastroenteriitti), ruoansulatushäiriöt, ärtyvän suolen oireyhtymä, suun kuivuminen, hammassairaudet, ruokatorvi- tai suutulehdus, löysät ulosteet, kohonneet veren maksaentsyymit, lisäkilpirauhashormoni, alumiini, kalsium tai glukoosi, korkea tai matala veren fosfaatti, jano, painonlasku, nivelsärky, lihassärky, luiden heikkeneminen ja haurastuminen (osteoporoosi), ruokahaluttomuus, lisääntynyt ruokahalu, kurkunpäätulehdus, hiustenlähtö, lisääntynyt hikoilu, makuaistin muutokset ja kohonneet veren valkosoluarvot.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

 • Valmisteen jäämien esiintyminen ruoansulatuskanavassa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja annospussissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän EXP jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Fosrenol sisältää

 • Yksi annospussi sisältää 750 mg lantaania (lantaanikarbonaattihydraattina).
 • Yksi annospussi sisältää 1000 mg lantaania (lantaanikarbonaattihydraattina).
 • Muut aineet ovat dekstraatit (vesipitoiset), vedetön kolloidinen piidioksidi ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Tämä lääkevalmiste on saatavana valkoisena tai luonnonvalkoisena jauheena annospussissa.

Annospussit toimitetaan 90 annospussin koteloissa. (Ulompi kotelo sisältää 9 koteloa, joissa on 10 annospussia.)

 

Myyntiluvan haltija

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch

Block 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2, D02 Y754, Irlanti

 

Valmistaja

Catalent Germany Schorndorf GmbH, Steinbeisstr. 1und 2, Schorndorf, Baden-Wuerttemberg, 73614, Saksa.

 

Paikallinen edustaja

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11.4.2022

Tekstin muuttamispäivämäärä

11.04.2022