Pakkausseloste

EXSPOT VET paikallisvaleluliuos 715 mg/ml

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Exspot vet 715 mg/ml, paikallisvaleluliuos koirille

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

1 ml sisältää:

vaikuttava aine: permetriini 715 mg

apuaine: Dowanol PM (propyleeniglykoli-monometyylieetteri) ad 1 ml

KÄYTTÖAIHEET

Puutiaisten (Ixodes spp., Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor spp.), täiden ja kirppujen (Ctenocephalides spp.) häätö ja torjunta yli 5 kiloa painavilla koirilla. Karkottaa ja tappaa hietasääskiä (Phlebotomus perniciosus).

Valmisteen Phlebotomus perniciosus -hietasääskiä karkottava vaikutus (hyönteisten pistämisen esto) kestää kaksi viikkoa ja tappava vaikutus yhden viikon annostuksesta.

VASTA-AIHEET

Ei saa käyttää tiineillä nartuilla.

Valmistetta ei saa antaa alle kaksiviikkoisille pennuille eikä alle viiden kilon painoisille koirille.

Ei saa antaa kissoille. Kissan ei saa antaa nuolla käsiteltyä koiraa.

Valmiste on myrkyllistä vesieliöille. Lääkittyä eläintä ei saa päästää veteen uimaan tai kahlaamaan

24 tuntiin käsittelyn jälkeen.

HAITTAVAIKUTUKSET

Harvoissa tapauksissa on raportoitu paikallisia ihon yliherkkyysreaktioita kuten punoitusta, kutinaa ja karvanlähtöä. Yleisoireina voi esiintyä ruokahaluttomuutta, oksentelua, väsymystä, kiihtyneisyyttä, lihasvapinaa, kouristelua, halvausoireita ja/tai koordinaatiohäiriöitä. Vaikutukset ovat ohimeneviä ja häviävät usein muutaman tunnin sisällä, kun koira pestään vedellä ja sampoolla.

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

KOHDE-ELÄINLAJI

Koira.

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Koirat 5 – 15 kg: 1 ml yhteen kohtaan lapojen väliin.

Koirat yli 15 kg: 2 ml (kaksi 1 ml pipettiä) jaettuna kahteen kohtaan lapojen väliin ja hännän tyveen.

ANNOSTUSOHJEET

Käsittelyjen väli riippuu ulkoloisten määrästä. Kliiniset kokeet ovat osoittaneet, että käsittely häätää ulkoloiset ja estää uudet tartunnat 4 viikon ajan. Valmisteen teho voi laskea, jos koira pestään sampoolla ennen käsittelyä. Sampoopesu käsittelyn jälkeen poistaa valmisteen koiran iholta ja valmisteen vaikutus loppuu. Jos koira kastuu kokonaan heti käsittelyn jälkeen, valmisteen teho laskee. Uusintakäsittely voidaan tehdä aikaisintaan 7 päivän kuluttua edellisestä käsittelystä.

HUOM! Parhaan mahdollisen tuloksen saamiseksi koiran elinympäristö on myös puhdistettava (nukkumapaikat, matot, koiratarha).

Antotapa:

Ainoastaan ulkoisesti käytettäväksi.

Avaa yksi pussi ja ota pipetti esiin.

Vaihe 1: Koiran tulisi seisoa niin, että valmiste on helposti annosteltavissa. Pidä yhdellä kädellä pipetti pystyasennossa kaukana kasvoistasi ja napsauta toisella kädellä pipetin kärki auki taivuttamalla kärkeä taaksepäin.

 

Vaihe 2: Taita turkki selästä lapojen kohdalta

siten, että iho näkyy ja laita pipetin kärki ihoa vasten.

Vaihe 3: (pienet koirat): Annostele pipetin sisältö suoraan koiran paljaalle iholle tasaisesti (ei karvoihin).

Vaihe 3: (isot koirat): Annos tulisi jakaa tasaisesti kahteen kohtaan. Annostelukohtien tulisi sijaita erillään hartioista hännän tyveen ulottuvassa selkälinjassa

 

Annostele suoraan paljaalle iholle. Saa käyttää ainoastaan terveelle iholle.

Pitkäaikaista runsasta altistumista vedelle olisi vältettävä. Erityisen paljon uivilla koirilla on joissain tapauksissa todettu heikentynyt suojateho kolmen viikon kuluttua annostelusta. Tästä syystä runsaasti uivat koirat saattavat tarvita tiheämpää käsittelyä täyden suojatehon ylläpitämiseksi.

VAROAIKA

Ei oleellinen.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Säilytä alle 25 °C, kotelossa valolta suojassa. Ei saa jäätyä.

Ei saa käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

ERITYISVAROITUKSET

Mikäli valmistetta roiskuu ihmisen iholle, on iho pestävä saippualla ja vedellä. Vältä suoraa kosketusta käsiteltyyn ihoalueeseen 3-6 tunnin ajan hoidon jälkeen. Useasti lääkettä antavan, esim. kennelissä työskentelevän henkilön, on käytettävä suojakäsineitä.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Exspot vet ei saa joutua vesistöihin, sillä se saattaa vahingoittaa kaloja tai vesistöjen muita vesieläviä. Käyttämättä jäänyt valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

10.10.2019

MUUT TIEDOT

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta antaa

MSD Animal Health Oy, Espoo

info_ah_finland@merck.com

Puh. 010 2310 750

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

Alankomaat

Valmistaja:

Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons, Igoville 27460

Ranska