Package information leaflet

PANADOL peräpuikko 60 mg, 125 mg

Panadol 60 mg ja 125 mg <[ja 250 mg ]>peräpuikko

parasetamoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia lapsella, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei lapsen olo parane kolmen päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1.  Mitä Panadol-peräpuikko on ja mihin sitä käytetään
 2.  Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Panadol-peräpuikkoja
 3.  Miten Panadol-peräpuikkoja käytetään
 4.  Mahdolliset haittavaikutukset
 5.  Panadol-peräpuikkojen säilyttäminen
 6.  Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Panadol on särky- ja kuumelääke, joka lievittää kipua ja alentaa kuumetta.

Panadol-peräpuikkoja käytetään lasten tilapäisten särky- ja kuumetilojen yhteydessä alentamaan kuumetta ja lievittämään kipua. Tällaisia kuume- tai kiputiloja ovat mm. hampaiden puhkeamiseen liittyvä särky, päänsärky, hammassärky, korvasärky, muut yleiset särky- ja kuumetilat, vilustuminen, influenssa ja rokotuksen jälkeiset reaktiot.

Lääkärin määräyksestä valmistetta voidaan käyttää myös muiden särkytilojen hoitoon.

Keskustele lääkärin kanssa, ellei lapsi tunne oloaan paremmaksi tai jos lapsi tuntee olonsa huonommaksi kolmen päivän jälkeen.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Panadol-peräpuikkoja

Jos lapsella on sydämen vajaatoiminta, maksa- tai munuaissairaus, älä käytä Panadol-peräpuikkoja ilman lääkärin ohjeita.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Panadol-peräpuikkoja.

 • Panadol-peräpuikot on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön. Jos oireet jatkuvat pitkään tai niitä esiintyy usein, ota yhteys lääkäriin.
 • Muita särkylääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti ilman lääkärin määräystä.
 • Kuumeinen lapsi tarvitsee runsaasti nestettä, viileän huoneen ja lepoa vointinsa mukaan. Jos kuume kuitenkin nousee yli 38,5 °C tai lapsella on pään- tai lihassärkyä, voidaan oireita lievittää lääkkeellä. Jos kuume jatkuu yli 3 päivän ajan tai jos sen syy on epäselvä, tulee ottaa yhteys lääkäriin, samoin jos kuumeeseen liittyy voimakasta kipua tai jos lapsen yleistila heikkenee.
 • Sisältää parasetamolia. Parasetamolin liiallinen käyttö saattaa aiheuttaa vakavaa haittaa maksalle.
 • Älä anna tätä lääkettä lapselle, jos annat lapselle kivun, kuumeen, vilustumisen tai influenssan oireiden hoitoon jotakin muuta parasetamolia sisältävää resepti- tai itsehoitolääkettä.
 • Jos lapsella on vaikea infektio esim. verenmyrkytys, sillä tämä voi lisätä metabolisen asidoosin riskiä. Metabolisen asidoosin merkkejä ovat: syvä, nopea ja raskas hengitys; pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos lapsi saa yhdistelmän näistä oireista.

Keskustele aina lääkärin kanssa ennen kuin annat lapselle Panadol-peräpuikkoja, jos

 • lapsella on maksa- tai munuaisongelmia
 • lapsi on alipainoinen tai aliravittu.

Saatat joutua välttämään valmisteen käyttöä kokonaan tai rajoittamaan antamasi parasetamolin määrää.

Muut lääkevalmisteet ja Panadol-peräpuikot

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos lapsi parhaillaan käyttää tai lapsi on äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä tai lapsi saattaa käyttää muita lääkkeitä. Joskus lääkkeen vaikutus saattaa muuttua, jos samanaikaisesti käytetään muita lääkkeitä.

Jos lapsi käyttää metoklopramidia, kolestyramiinia, kloramfenikolia, domperidonia tai probenesidia sisältäviä valmisteita, verenohennuslääkkeitä (esim. varfariini) tai epilepsialääkkeitä, neuvottele samanaikaisesta Panadol-peräpuikko lääkityksestä lääkärin kanssa.

Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita ei saa käyttää samanaikaisesti.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tarvittaessa Panadol-valmistetta voidaan käyttää raskauden aikana. Käytä pienintä mahdollista annosta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta, ja käytä valmistetta mahdollisimman lyhyen ajan. Ota yhteys lääkäriin, jos kipu ei vähene ja/tai kuume ei alene, tai jos sinun on otettava lääkettä useammin.

Voit käyttää tätä lääkevalmistetta imetyksen yhteydessä.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Käyttö lapsille

Alle kolmen kuukauden ikäisille lapsille vain lääkärin määräyksellä.

Parasetamolin annos lapsille (yli 3 kk) on 15 mg/painokilo korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

Panadol-peräpuikkoja annostellaan lapsen painon mukaan seuraavasti:

Lapsen paino (kg)

Annostus

6

Yksi 60 mg peräpuikko korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

7

Yksi 60 mg peräpuikko korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

8

Kaksi 60 mg peräpuikkoa korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

9

Yksi 125 mg peräpuikko korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

10

Yksi 125 mg peräpuikko korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

11

Yksi 125 mg peräpuikko korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

12

Yksi 125 mg peräpuikko korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

13

Yksi 60 mg peräpuikko + yksi 125 mg peräpuikko korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

14

Yksi 60 mg peräpuikko + yksi 125 mg peräpuikko korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

15

Yksi 60 mg peräpuikko + yksi 125 mg peräpuikko korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

16

Yksi 60 mg peräpuikko + yksi 125 mg peräpuikko korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

17

Yksi 250 mg peräpuikko korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

18

Yksi 250 mg peräpuikko korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

19

Yksi 250 mg peräpuikko korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

20

Yksi 250 mg peräpuikko korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa

Älä käytä enempää kuin kolme annosta vuorokaudessa. Annosvälin on oltava vähintään 4 tuntia.

Älä ylitä annosteluohjetta. Käytä aina pienintä tehokasta annosta, joka lievittää oireita ja käytä sitä mahdollisimman lyhyen aikaa oireiden lievittämiseen.

Peräpuikko laitetaan peräsuoleen. Peräpuikko sulaa helposti käsiteltäessä. Jos peräpuikko on pehmennyt, laita se ennen käyttöä hetkeksi jääkaappiin.

Keskustele lääkärin kanssa, ellei lapsi tunne oloaan paremmaksi tai jos lapsi tuntee olonsa huonommaksi kolmen päivän jälkeen. Yli kolmen päivän yhtäjaksoiseen käyttöön vain lääkärin määräyksellä.

Jos käytät enemmän Panadol-peräpuikkoja kuin sinun pitäisi

Parasetamolin yliannostus saattaa johtaa hengenvaaralliseen maksavaurioon.

Jos olet antanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Panadol-peräpuikkoja

Älä anna kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä.

LOPETA valmisteen käyttö ja kerro asiasta välittömästi lääkärille:

 • jos lapsi saa allergisen reaktion, kuten ihottumaa ja kutinaa, hengitysvaikeuksia tai huulten, kielen, kurkun tai kasvojen turvotusta.
 • jos lapsen iho kesii tai lapsi saa ihottumaa, rakkuloita.
 • jos lapsi saa suun haavaumia.
 • jos lapsella on ollut aikaisemmin hengitysvaikeuksia käyttettyään asetyylisalisyylihappovalmisteita tai muita tulehduskipulääkkeitä ja lapsi saa samanlaisen reaktion käyttäessään tätä valmistetta.
 • jos lapsella on vereen liittyviä ongelmia, kuten epätavallista verenvuotoa tai mustelmanmuodostusta.

Yllämainitut haittavaikutukset ovat hyvin harvinaisia (enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta).

Muut mahdolliset haittavaikutukset:

Yleinen (voi esiintyä korkeintaan yhdellä käyttäjästä kymmenestä)

 • peräaukon limakalvon punoitus.

Runsaan alkoholin käytön yhteydessä parasetamolivalmisteet saattavat vaikuttaa haitallisesti maksaan.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto:www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (korkeintaan +25 °C).

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos peräpuikkoliuska on rikki lääkettä ostettaessa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Panadol-peräpuikko sisältää

 • Vaikuttava aine on parasetamoli, jota on 60 mg Panadol 60 mg peräpuikossa ja 125 mg Panadol 125 mg peräpuikossa .
 • Muu aine on kovarasvaa.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Panadol 60 mg ja 125 mg peräpuikot ovat valkoisia.

Panadol 60 mg ja 125 mg: 10 peräpuikkoa pahvikotelossa.

Kaikkia pakkauskokoja/vahvuuksia ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Haleon Denmark ApS 
Delta Park 37 
2665 Vallensbæk Strand

Tanska

 

Valmistaja

Farmaclair

440 Avenue du Général de Gaulle

14200 Hérouville Saint-Clair

Ranska

 

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

Puh: 0800 77 40 80

S-posti: mystory.nd@haleon.com 

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.04.2023

 

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimean kotisivuilta http://www.fimea.fi

Haleon-konserni omistaa tavaramerkin, tai se on lisensoitu Haleon-konsernille.

©2023 Haleon-konserni tai sen lisenssinantaja.

Tekstin muuttamispäivämäärä

14.04.2023