Pakkausseloste

LATANOPROST PFIZER silmätipat, liuos 50 mikrog/ml

Latanoprost Pfizer 50 mikrog/ml silmätipat, liuos

latanoprosti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, lastasi hoitavan lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle tai lapsellesi eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, lastasi hoitavan lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Latanoprost Pfizer on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Latanoprost Pfizer -valmistetta

3. Miten Latanoprost Pfizer -valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Latanoprost Pfizer -valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Latanoprost Pfizer kuuluu lääkeaineryhmään nimeltä prostaglandiinianalogit. Latanoprost Pfizer alentaa silmänpainetta lisäämällä silmän sisällä olevan nesteen luonnollista siirtymistä verenkiertoon.

Latanoprost Pfizer -valmisteella hoidetaan avokulmaglaukoomaa ja kohonnutta silmänpainetta aikuisilla. Näissä molemmissa sairauksissa silmänpaine kohoaa, mikä voi vähitellen vaikuttaa näkökykyyn.

Latanoprost Pfizer -valmisteella hoidetaan myös kohonnutta silmänpainetta ja glaukoomaa kaikenikäisillä lapsilla ja vauvoilla.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Latanoprost Pfizer -valmistetta voivat käyttää aikuiset miehet ja naiset (myös iäkkäät potilaat) ja lapset vastasyntyneistä 18-vuotiaisiin. Latanoprost Pfizer -valmisteen käyttöä ei ole tutkittu ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla (syntyneet ennen raskausviikkoa 36).

Älä käytä Latanoprost Pfizer -valmistetta

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, lastasi hoitavan lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Latanoprost Pfizer -valmistetta tai annat sitä lapsellesi, jos arvelet jonkin seuraavista kohdista koskevan sinua tai lastasi:

 • olet tai lapsesi on menossa silmäleikkaukseen tai olet tai lapsesi on ollut silmäleikkauksessa (mukaan lukien kaihileikkaukset)
 • sinulla tai lapsellasi on silmävaivoja (esim. silmäkipu, silmänärsytys tai silmätulehdus, näön hämärtyminen)
 • kärsit tai lapsesi kärsii silmien kuivuudesta
 • sinulla tai lapsellasi on vaikea astma tai astma ei ole hyvin hallinnassa
 • käytät tai lapsesi käyttää piilolinssejä. Voitte silti käyttää Latanoprost Pfizer -valmistetta, mutta noudattakaa kohdassa Miten valmistetta käytetään annettuja ohjeita piilolinssien käyttäjille
 • olet aikaisemmin sairastanut tai parhaillaan sairastat herpes simplex -viruksen aiheuttamaa silmän virusinfektiota.

Muut lääkevalmisteet ja Latanoprost Pfizer

Latanoprost Pfizer -valmisteella voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Kerro lääkärille, lastasi hoitavalle lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet käyttänyt tai lapsesi käyttää tai on käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä (tai silmätippoja), joita lääkäri ei ole määrännyt. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa erityisesti, jos tiedät, että käytät prostaglandiineja, prostaglandiinien kaltaisia lääkkeitä tai prostaglandiinijohdannaisia.

Raskaus ja imetys

Älä käytä Latanoprost Pfizer -valmistetta, jos olet raskaana tai imetät, ellei lääkäri toisin määrää.

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Kun käytät Latanoprost Pfizer -valmistetta, näkökykysi voi sumentua tilapäisesti. Jos näin käy, älä aja äläkä käytä mitään työvälineitä tai koneita, kunnes näet jälleen selvästi.

Latanoprost Pfizer sisältää bentsalkoniumkloridia ja fosfaattipuskureita

Tämä lääkevalmiste sisältää 0,2 mg/ml bentsalkoniumkloridia.

Bentsalkoniumkloridi saattaa imeytyä pehmeisiin piilolinsseihin ja voi muuttaa niiden väriä. Poista piilolinssit ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä ja laita piilolinssit takaisin 15 minuutin kuluttua,

Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa silmä-ärsytystä erityisesti, jos sinulla on kuivat silmät tai sarveiskalvon sairauksia (silmän etuosan läpinäkyvä kerros). Jos silmääsi tulee poikkeavaa tunnetta, pistelyä tai kipua tämän lääkkeen käytön jälkeen, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.

Tämä lääkevalmiste sisältää 6,3 mg fosfaatteja/ml, joka vastaa 0,2 mg/tippa.

Jos sinulla on vakava vaurio silmän etuosan läpinäkyvässä kerroksessa (sarveiskalvossa), fosfaatit voivat hyvin harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa sameita laikkuja sarveiskalvoon johtuen kalsiumin kertymisestä hoidon aikana.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä valmistetta juuri siten kuin lääkäri tai lastasi hoitava lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, lastasi hoitavalta lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille (myös iäkkäille potilaille) ja lapsille on yksi tippa kerran vuorokaudessa sairaaseen/-isiin silmään/-iin. Annostele mieluiten iltaisin.

Käytä Latanoprost Pfizer -valmistetta vain kerran vuorokaudessa: hoidon teho voi heikentyä, jos annostelet valmistetta tätä useammin.

Käytä Latanoprost Pfizer -valmistetta lääkärisi tai lastasi hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan, kunnes hän kehottaa sinua lopettamaan hoidon.

Piilolinssien käyttäjät

Jos käytät tai lapsesi käyttää piilolinssejä, poista ne silmistä ennen Latanoprost Pfizer -valmisteen annostelua. Voit laittaa piilolinssit takaisin silmiin 15 minuutin kuluttua Latanoprost Pfizer -valmisteen annostelusta.

Käyttöohjeet

1. Pese kädet ja ota mukava istuma- tai seisoma-asento.

2. Kierrä ulompi suojakorkki irti (voi heittää pois).

image1.png

3. Kierrä sisäkorkki auki. Säilytä korkki.

image2.png

4. Vedä hoidettavan silmän alaluomea varovasti sormella alaspäin.

5. Vie tippapullon kärki lähelle silmää, mutta älä kosketa sillä silmää.

6. Purista tippapullosta varovasti yksi tippa silmään ja irrota ote alaluomesta.

7. Laita silmä kiinni ja paina sormellasi nenänpuoleista silmänurkkaa yhden minuutin ajan.

image3.png

8. Toista sama toisen silmän kanssa, jos lääkärisi on niin määrännyt.

9. Pane korkki takaisin paikoilleen.

Jos käytät Latanoprost Pfizer -valmistetta toisen silmätippavalmisteen kanssa

Odota vähintään 5 minuuttia Latanoprost Pfizer -valmisteen annostelun ja muiden silmätippojen käytön välillä.

Jos käytät enemmän Latanoprost Pfizer -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos silmään menee liian monta tippaa, silmä voi ärtyä lievästi, vetistää ja punoittaa. Näiden oireiden pitäisi hävitä, mutta jos olet huolissasi, ota yhteys lääkäriisi tai lastasi hoitavaan lääkäriin neuvoja varten.

Ota mahdollisimman pian yhteys lääkäriisi, jos otat tai lapsesi ottaa Latanoprost Pfizer -valmistetta vahingossa suun kautta.

Jos unohdat käyttää Latanoprost Pfizer -valmistetta

Jatka silmätippojen käyttämistä tavanomaisena annostuksena tavanomaiseen kellonaikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Jos olet epävarma jostakin, kysy neuvoa lääkäriltäsi tai apteekista.

Jos lopetat Latanoprost Pfizer -valmisteen käytön

Keskustele lääkärisi tai lastasi hoitavan lääkärin kanssa, jos haluat lopettaa Latanoprost Pfizer -valmisteen käytön.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavassa on lueteltu Latanoprost Pfizer -valmisteen tunnettuja haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli yhdellä henkilöllä kymmenestä):

 • vähittäinen silmän värinmuutos, joka johtuu ruskean pigmentin lisääntymisestä silmän värikalvossa (iiriksessä). Silmien väri muuttuu todennäköisemmin monivärisissä silmissä (siniruskeissa, harmaa-ruskeissa, keltaruskeissa tai vihreä-ruskeissa) kuin yksivärisissä (sinisissä, harmaissa, vihreissä tai ruskeissa). Mahdollisiin värinmuutoksiin voi kulua vuosia, tosin tavallisesti värinmuutos todetaan ensimmäisten 8 hoitokuukauden kuluessa. Silmän värinmuutos voi olla pysyvä ja näkyä selvemmin, jos käytät Latanoprost Pfizer -valmistetta vain toiseen silmään. Silmän värinmuutokseen ei näyttäisi liittyvän mitään ongelmia. Silmän värinmuutos ei etene enää Latanoprost Pfizer -hoidon lopettamisen jälkeen.
 • silmän punoitus
 • silmä-ärsytys (polttava tunne, kutina, pistely, hiekan tai vierasesineen tunne silmässä). Jos sinulle kehittyy niin voimakas silmä-ärsytys, että silmäsi alkavat vuotaa hyvin paljon tai että harkitset tämän lääkkeen käytön keskeyttämistä, ota pian (viikon kuluessa) yhteyttä lääkäriin, apteekin henkilökuntaan tai sairaanhoitajaan. Hoitoasi voidaan joutua tarkistamaan sen varmistamiseksi, että saat sairauteesi asianmukaisen hoidon.
 • hoidettavan silmän ripsien ja silmää ympäröivän hennon karvoituksen vähittäinen muutos, jota todetaan enimmäkseen japanilaispotilailla. Silmäripset voivat tummentua, pidentyä, paksuuntua ja tuuhentua.

Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä henkilöllä kymmenestä):

 • silmänpinnan ärsytys tai vaurioituminen, luomitulehdus (blefariitti), silmäkipu, valonarkuus, silmän sidekalvotulehdus.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä henkilöllä sadasta):

 • silmäluomien turvotus, silmien kuivuus, silmänpinnan tulehdus tai ärsytys (keratiitti), näön hämärtyminen, värikalvotulehdus (uveiitti), verkkokalvon turvotus (makulan edeema)
 • ihottuma
 • rasitusrintakipu (angina), sydämentykytys
 • astma, hengenahdistus (dyspnea)
 • rintakipu
 • päänsärky, heitehuimaus
 • lihaskipu, nivelkipu
 • pahoinvointi, oksentelu.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä henkilöllä tuhannesta):

 • värikalvotulehdus (iriitti), silmänpinnan turvotukseen tai naarmuuntumiseen/vaurioitumiseen viittaavat oireet, turvotus silmän ympärillä, silmäripsien kääntyminen väärään suuntaan tai ylimääräinen ripsirivi, silmän pinnan arpeutuminen, nesteen täyttämä rakkula silmän värikalvossa (iiriskysta)
 • reaktiot silmäluomien ihossa, silmäluomien ihon tummeneminen
 • astman paheneminen
 • voimakas ihon kutina
 • herpes simplex -viruksen aiheuttaman silmän virusinfektion kehittyminen.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä henkilöllä kymmenestätuhannesta):

 • rasitusrintakivun paheneminen potilailla, joilla on myös sydänsairaus, kuopalla olevat silmät.

Haittavaikutuksia, joita esiintyy useammin lapsilla kuin aikuisilla, ovat nenän vuotaminen ja kutiaminen ja kuume.

Joissakin hyvin harvinaisissa tapauksissa potilaille, joiden silmissä on vakavia sarveiskalvovaurioita, on hoidon aikana muodostunut kalkkeutumien aiheuttamia samentumia sarveiskalvoon.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja tippapullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä avaamaton tippapullo jääkaapissa (2–8 °C). Herkkä valolle.

Avattua tippapulloa ei tarvitse säilyttää jääkaapissa, mutta säilytä se alle 25 °C:ssa. Käytä silmätipat neljän viikon kuluessa tippapullon avaamisesta. Säilytä Latanoprost Pfizer käyttökertojen välillä kotelossaan valolta suojattuna.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Latanoprost Pfizer sisältää

Vaikuttava aine on latanoprosti.

1 ml silmätippoja sisältää 50 mikrogrammaa latanoprostia.

2,5 ml silmätippaliuosta (yhden tippapullon sisältö) sisältää 125 mikrogrammaa latanoprostia.

1 tippa sisältää noin 1,5 mikrogrammaa latanoprostia.

Muut aineet ovat: bentsalkoniumkloridi, natriumkloridi, natriumdivetyfosfaattimonohydraatti (E339i) ja vedetön dinatriumfosfaatti (E339ii) liuotettuna injektionesteisiin käytettävään veteen.

Latanoprost Pfizer -valmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Latanoprost Pfizer -silmätippaliuos on kirkasta ja väritöntä liuosta.

Latanoprost Pfizer -valmisteen pakkauskoot ovat 1, 3 tai 6 tippapulloa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Yksi tippapullo sisältää 2,5 ml Latanoprost Pfizer -silmätippaliuosta.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Upjohn EESV

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle aan den IJssel

Alankomaat

Paikallinen edustaja

Pfizer Oy

Puh: (09) 4300 40

Valmistaja

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12

2870 Puurs

Belgia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.3.2022

Tekstin muuttamispäivämäärä

18.03.2022