Pakkausseloste

CIPROFLOXACIN ORION tabletti, kalvopäällysteinen 250 mg, 500 mg, 750 mg

Ciprofloxacin Orion 250 mg kalvopäällysteiset tabletit

Ciprofloxacin Orion 500 mg kalvopäällysteiset tabletit

Ciprofloxacin Orion 750 mg kalvopäällysteiset tabletit

siprofloksasiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Ciprofloxacin Orion on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Ciprofloxacin Orion ‑tabletteja
 3. Miten Ciprofloxacin Orion ‑tabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Ciprofloxacin Orion ‑tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Ciprofloxacin Orion on fluorokinoloniryhmään kuuluva antibiootti. Sen vaikuttava aine on siprofloksasiini, joka vaikuttaa tuhoamalla infektioita aiheuttavia bakteereita. Siprofloksasiini tehoaa vain tietyn bakteerikannan bakteereihin.

Aikuiset

Ciprofloxacin Orion ‑tabletteja annetaan aikuisille seuraavien bakteeri-infektioiden hoitoon:

 • hengitystieinfektiot
 • pitkään jatkuvat tai toistuvat korva- tai sivuonteloinfektiot
 • virtsatieinfektiot
 • kivesinfektiot
 • naisten sukupuolielinten infektiot
 • maha-suolikanavan infektiot ja vatsansisäiset infektiot
 • iho- ja pehmytkudosinfektiot
 • luuston ja nivelten infektiot
 • infektioiden hoito potilailla, joilla veren valkosolumäärä on pieni (neutropenia)
 • infektioita ehkäisevä hoito potilailla, joilla veren valkosolumäärä on pieni (neutropenia)
 • Neisseria meningitidis ‑bakteerin aiheuttamien infektioiden ehkäisy
 • pernaruttobakteerille altistuminen hengitysteitse (epäilty tai vahvistettu altistuminen).

Jos sinulla on vaikea infektio tai useiden eri bakteerien aiheuttama infektio, lääkäri saattaa määrätä sinulle myös muita antibiootteja Ciprofloxacin Orion ‑tablettien lisäksi.

Lapset ja nuoret

Ciprofloxacin Orion ‑tabletteja annetaan erikoislääkärin seurannassa lapsille ja nuorille seuraavien bakteeri-infektioiden hoitoon:

 • kystistä fibroosia sairastavien lasten ja nuorten keuhko- ja keuhkoputki-infektiot
 • komplisoituneet virtsatietulehdukset, mukaan lukien munuaisiin levinneet tulehdukset (pyelonefriitti)
 • pernaruttobakteerille altistuminen hengitysteitse.

Ciprofloxacin Orion ‑valmistetta voidaan käyttää myös tiettyjen muiden vaikeiden infektioiden hoitoon lapsilla ja nuorilla, jos lääkäri katsoo sen tarpeelliseksi.

Siprofloksasiinia, jota Ciprofloxacin Orion sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Ciprofloxacin Orion -tabletteja

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Ciprofloxacin Orion ‑tabletteja

 • älä ota fluorokinolonia / kinolonia sisältäviä bakteerilääkkeitä, mukaan lukien Ciprofloxacin Orion -valmistetta, jos olet aikaisemmin saanut mitä tahansa vakavia haittavaikutuksia otettuasi kinolonia tai fluorokinolonia. Kerro tällöin asiasta viipymättä lääkärillesi.
 • jos sinulla on joskus ollut munuaisiin liittyviä ongelmia, koska hoitoasi on ehkä muutettava
 • jos sinulla on epilepsia tai muu hermostoon liittyvä sairaus
 • jos sinulla on ollut jänteisiin liittyviä oireita aiempien Ciprofloxacin Orion ‑valmisteen kaltaisten antibioottihoitojen yhteydessä
 • jos sinulla on diabetes
 • jos sinulla on myasthenia gravis (tietyntyyppinen lihasheikkous)
 • jos sinulla on joskus ollut sydämen rytmi- tai toimintahäiriöitä (arytmia tai QT‑ajan pidentymistä)
 • jos sinulla on diagnosoitu suuren verisuonen laajentuma tai ”pullistuma” (aortan aneurysma tai suuren verisuonen perifeerinen aneurysma)
 • jos sinulla on ollut aiemmin aortan dissekaatio (repeämä aortan seinämässä)
 • jos sinulla on diagnosoitu sydämen läppävuoto (sydänläpän regurgitaatio)
 • jos sukulaisillasi on ollut aortan aneurysma tai dissekaatio tai synnynäinen sydänläppäsairaus tai muita riskitekijöitä tai altistavia sairauksia (esimerkiksi sidekudossairauksia, kuten Marfanin oireyhtymä, tai vaskulaarinen Ehlers–Danlosin oireyhtymä, Turnerin oireyhtymä, Sjögrenin oireyhtymä [tulehduksellinen autoimuunisairaus] tai verisuonisairauksia, kuten Takayasun arteriitti, jättisoluarteriitti, Behcetin tauti, korkea verenpaine tai tiedossa oleva ateroskleroosi, reumatoidiartriitti [nivelsairaus] tai endokardiitti [sydäntulehdus])
 • jos sinulla tai jollakin perheesi jäsenellä on todettu tietyn entsyymin, glukoosi‑6‑fosfaattidehydrogenaasin (G6PD), puutos.

Varovaisuutta on noudatettava käytettäessä Ciprofloxacin Orion ‑valmistetta, jos sinulla tai jollakin sukulaisellasi on synnynnäinen QT‑ajan piteneminen sydänsähkökäyrässä (eli EKG:ssa); jos sinulla on veren suolatasapainohäiriö (erityisesti matala veren kalium- tai magnesiumpitoisuus); jos sinulla on hyvin hidas sydämen syke (so. bradykardia); jos sinulla on sydämen vajaatoiminta, jos sinulla on ollut sydäninfarkti, olet nainen tai iäkäs henkilö tai käytät toista lääkettä, joka aiheuttaa epänormaaleja EKG-muutoksia (Katso kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä: Muut lääkevalmisteet ja Ciprofloxacin Orion).

Ciprofloxacin Orion ‑valmisteen käytön aikana

Kerro lääkärille välittömästi, jos sinulla esiintyy joitakin seuraavista oireista Ciprofloxacin Orion ‑hoidon aikana. Lääkäri päättää, onko Ciprofloxacin Orion ‑hoito lopetettava.

 • Jos tunnet äkillistä kovaa kipua vatsassa, rinnassa tai selässä, hakeudu välittömästi päivystykseen, sillä nämä voivat olla aortan aneurysman ja dissekaation oireita. Riski saattaa olla kohonnut, jos sinua on aiemmin hoidettu systeemisillä kortikosteroideilla.
 • Jos sinulla esiintyy nopeasti alkavaa hengenahdistusta, etenkin makuuasennossa, tai jos havitset turvotusta nilkoissa, jalkaterissä tai vatsassa tai uutena oireena esiintyy sydämentykytyksiä (tunne sydämen lyöntien nopeutumisesta tai epäsäännöllisyydestä), ota viivytyksettä yhteyttä lääkäriin.
 • Vaikea, äkillinen allerginen reaktio (anafylaktinen reaktio/sokki, angioedeema). Jo ensimmäiseen annokseen liittyy pieni riski saada vaikea allerginen reaktio, johon liittyy seuraavia oireita: puristuksen tunne rintakehän alueella, huimaus, pahoinvointi tai pyörrytys tai huimaus seisomaan noustessa. Jos sinulla esiintyy tällaisia oireita, keskeytä Ciprofloxacin Orion ‑hoito ja ota yhteys lääkäriin välittömästi.
 • Nivelkipua ja nivelten turpoamista sekä jänteiden tulehtumista tai repeämiä saattaa esiintyä harvoin. Riskisi on kohonnut, jos olet iäkäs (yli 60-vuotias), olet saanut elinsiirteen, sinulla on munuaissairaus tai sinua on hoidettu kortikosteroideilla. Jännetulehduksia ja -repeämiä voi esiintyä hoidon aloittamista seuraavien 48 tunnin kuluessa ja jopa useita kuukausia sen jälkeen, kun hoito Ciprofloxacin Orion -valmisteella on lopetettu. Lopeta Ciprofloxacin Orion -valmisteen ottaminen, jos sinulla esiintyy jännekivun tai -tulehduksen ensimerkkejä (esimerkiksi nilkassa, ranteessa, kyynärpäässä, hartiassa tai polvessa), ota yhteyttä lääkäriisi ja pidä kipeää aluetta levossa. Vältä kaikkea tarpeetonta liikuntaa, sillä se voi lisätä jännerepeämän riskiä.
 • Jos sinulla on epilepsia tai muu hermoston sairaus (kuten aivoverenkiertohäiriö tai aivohalvaus), saattaa sinulle ilmaantua keskushermostoon liittyviä haittavaikutuksia. Jos sinulla esiintyy tällaisia oireita, keskeytä Ciprofloxacin Orion ‑hoito ja ota yhteys lääkäriin välittömästi.
 • Ensimmäisen Ciprofloxacin Orion ‑annoksen yhteydessä saattaa esiintyä psyykkisiä reaktioita. Harvoissa tapauksissa masennus tai psykoosi voi edetä itsemurha-ajatuksiin/kuvitelmiin ja kärjistyä itsemurhayritykseen tai itsemurhaan. Jos oireita ilmenee, keskeytä Ciprofloxacin Orion ‑hoito ja ota yhteys lääkäriin välittömästi.
 • Harvinaisena haittavaikutuksena sinulla saattaa esiintyä hermovaurion oireita (neuropatiaa), kuten kipua, polttelua, pistelyä, tunnottomuutta ja/tai lihasheikkoutta erityisesti jalkaterissä ja jaloissa tai käsissä ja käsivarsissa. Jos saat näitä oireita, lopeta Ciprofloxacin Orion -valmisteen ottaminen ja kerro asiasta viipymättä lääkärillesi, jotta mahdollisen pysyvän sairauden kehittyminen voidaan estää.
 • Pitkittyneet, toimintakykyä haittaavat ja mahdollisesti pysyvät vakavat haittavaikutukset:
 • Fluorokinolonia / kinolonia sisältäviin bakteerilääkkeisiin, mukaan lukien Ciprofloxacin Orion, liittyy hyvin harvoin vakavia haittavaikutuksia, joista osa on pitkäkestoisia (kuukausia tai vuosia), toimintakykyä rajoittavia tai mahdollisesti pysyviä. Näitä haittavaikutuksia ovat ylä- ja alaraajojen jänne-, lihas- ja nivelkipu, kävelyvaikeudet, epätavalliset tuntemukset kuten kihelmöinti, pistely, kutiaminen, tunnottomuus tai polttelu (parestesia), aistihäiriöt kuten näköhäiriöt, maku- ja hajuaistin häiriöt sekä kuulohäiriöt, masennus, muistin heikkeneminen, voimakas väsymys ja vaikeat unihäiriöt. Jos saat mitä tahansa näistä haittavaikutuksista Ciprofloxacin Orion -valmisteen ottamisen jälkeen, ota viipymättä yhteyttä lääkäriisi ennen hoidon jatkamista. Sinä ja lääkärisi päätätte hoidon jatkamisesta ja harkitsette myös muihin ryhmiin kuuluvien antibioottien käyttämistä.
 • Kinoloniantibiootit voivat aiheuttaa verensokeripitoisuutesi nousua yli normaalirajojen (hyperglykemia) tai verensokeripitoisuutesi laskua alle normaalirajojen, mikä saattaa vakavissa tapauksissa aiheuttaa tajunnan menetyksen (hypoglykeeminen kooma) (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset). Tämä on tärkeää henkilöille, joilla on diabetes. Jos sinulla on diabetes on verensokeripitoisuuttasi seurattava huolellisesti.
 • Liian matalaan verensokeriin (hypoglykemia) viittaavia oireita voi ilmetä: sydämen tiheälyöntisyys (takykardia), hikoilu, nälän tunne, käsien tärinä, ärtyisyys. Jos sinulla esiintyy tällaisia oireita, ota välittömästi yhteys lääkäriin. Hypoglykemiaa on raportoitu useimmiten diabetespotilailla, varsinkin iäkkäämmillä potilailla.
 • Antibioottihoitojen aikana tai jopa useita viikkoja hoidon päättymisen jälkeen saattaa esiintyä ripulia. Jos ripuli kehittyy vaikeaksi tai jatkuvaksi tai jos ulosteen joukossa on verta tai limaa, keskeytä Ciprofloxacin Orion ‑hoito välittömästi, sillä tila saattaa olla henkeä uhkaava. Älä käytä suolen toimintaa hidastavia tai sen toiminnan pysäyttäviä lääkkeitä.
 • Jos käyt veri- tai virtsakokeissa, kerro lääkärille tai laboratorion henkilökunnalle, että käytät Ciprofloxacin Orion ‑valmistetta.
 • Jos sinulla ilmenee häiriöitä munuaisten toiminnassa, lääkäri voi katsoa tarpeelliseksi muuttaa Ciprofloxacin Orion ‑tablettien annosta
 • Ciprofloxacin Orion saattaa aiheuttaa maksavaurioita. Jos huomaat tähän mahdollisesti viittaavia oireita, kuten ruokahaluttomuutta, keltaisuutta (ihon keltaisuutta), virtsan tummumista, kutinaa tai vatsan arkuutta, keskeytä Ciprofloxacin Orion ‑hoito ja ota yhteys lääkäriin välittömästi.
 • Jos näkösi heikkenee tai sinulla ilmenee muita silmäoireita, ota heti yhteys silmälääkäriin.
 • Ciprofloxacin Orion voi aiheuttaa valkosolujen määrän vähenemistä ja infektioiden vastustuskyvyn alenemista. Jos saat infektion, jonka oireisiin kuuluu kuume ja yleiskunnon vakava huonontuminen, tai kuume ja paikallisia infektio-oireita, kuten kurkku-, nielu- tai suukipua tai virtsaamisongelmia, mene välittömästi lääkäriin. Verikokeella tarkastetaan mahdollinen valkosolujen väheneminen (agranulosytoosi). On tärkeää kertoa lääkärille lääkityksestäsi.
 • Ihon herkkyys auringonvalolle tai ultraviolettivalolle (UV) lisääntyy Ciprofloxacin Orion ‑hoidon aikana. Vältä altistumista suoralle auringonvalolle ja keinotekoiselle UV-valolle, kuten solariumlaitteille.

Muut lääkevalmisteet ja Ciprofloxacin Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille, jos käytät samanaikaisesti muita sydämen rytmiin vaikuttavia lääkkeitä: rytmihäiriölääkkeitä (esim. kinidiini, hydrokinidiini, disopyramidi, amiodaroni, sotaloli, dofetilidi, ibutilidi), trisyklisiä masennuslääkkeitä, tiettyjä mikrobilääkkeitä (jotka kuuluvat ryhmään makrolidit), eräitä psykoosilääkkeitä.

Älä ota Ciprofloxacin Orion -tabletteja titsanidiinin kanssa, sillä näiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten alhaista verenpainetta ja uneliaisuutta (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä: Älä ota Ciprofloxacin Orion ‑tabletteja).

Seuraavilla lääkevalmisteilla tiedetään olevan yhteisvaikutuksia Ciprofloxacin Orion ‑valmisteen kanssa. Ciprofloxacin Orion ‑tablettien käyttö samanaikaisesti niiden kanssa saattaa vaikuttaa näiden lääkevalmisteiden hoitotehoon. Myös haittavaikutusten mahdollisuus saattaa kasvaa.

Kerro lääkärille, jos käytät seuraavia lääkevalmisteita:

 • suun kautta otettavat antikoagulantit (verta ohentavat lääkkeet, kuten varfariini, asenokumaroli, fenprokumoni tai fluindioni)
 • probenesidi (kihdin hoitoon)
 • metrotreksaatti (tietyntyyppisten syöpien, psoriaasin ja nivelreuman hoitoon)
 • teofylliini (hengitysvaikeuksien hoitoon)
 • klotsapiini tai olantsapiini (psykoosilääkkeitä)
 • ropiniroli (Parkinsonin taudin hoitoon)
 • fenytoiini (epilepsian hoitoon)
 • QT‑aikaa pidentävät lääkkeet (tietyt rytmihäiriö- ja masennuslääkkeet, makrolidit ja psykoosilääkkeet)
 • siklosporiini (elinsiirron jälkeisen hyljintäreaktion estoon, vaikean atooppisen ihottuman ja psoriaasin hoitoon)
 • metoklopramidi (pahoinvoinnin hoitoon)
 • glibenklamidi (diabeteslääke).

Ciprofloxacin Orion saattaa suurentaa seuraavien aineiden pitoisuutta potilaan veressä:

 • pentoksifylliini (verenkiertohäiriöiden hoitoon)
 • kofeiini
 • duloksetiini (masennuslääke)
 • lidokaiini (puudute)
 • sildenafiili (erektiohäiriölääke)
 • agomelatiini
 • tsolpideemi.

Osa lääkevalmisteista heikentää Ciprofloxacin Orion ‑tablettien tehoa. Kerro lääkärille, jos käytät seuraavia lääkevalmisteita tai suunnittelet niiden käyttöä:

 • antasidit (mahan liikahappoisuuden hoitoon)
 • omepratsoli (mahan liikahappoisuuden ja närästyksen hoitoon)
 • kivennäisainelisät
 • sukralfaatti
 • polymeeriset fosfaatinsitojat (esim. sevelameeri)
 • kalsiumia, magnesiumia, alumiinia tai rautaa sisältävät lääkkeet tai ravintolisät.

Jos näiden valmisteiden käyttö on välttämätöntä, ota Ciprofloxacin Orion ‑annos noin kaksi tuntia ennen niitä tai aikaisintaan neljä tuntia niiden jälkeen.

Ciprofloxacin Orion ruuan ja juoman kanssa

Varmista, ettet ota Ciprofloxacin Orion ‑tabletteja maitotuotteiden (kuten maidon tai jogurtin) tai kalsiumlisää sisältävien juomien kanssa, sillä ne saattavat vaikuttaa lääkkeen vaikuttavan aineen imeytymiseen.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

On suositeltavaa välttää Ciprofloxacin Orion ‑tablettien käyttöä raskauden aikana. Kerro lääkärille, jos suunnittelet raskautta.

Älä ota Ciprofloxacin Orion ‑tabletteja imetyksen aikana, sillä siprofloksasiini erittyy rintamaitoon ja saattaa olla vahingollista lapsellesi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ciprofloxacin Orion saattaa heikentää huomio- ja reaktiokykyä. Joitakin hermostoon liittyviä haittavaikutuksia saattaa esiintyä. Varmista siksi ennen ajamista tai koneiden käyttöä, että tiedät, miten Ciprofloxacin Orion vaikuttaa reaktiokykyysi. Jos et ole varma, kysy lääkäriltäsi.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri antaa tarkat ohjeet Ciprofloxacin Orion ‑annosten suuruudesta, ottoväleistä ja hoidon pituudesta. Lääkäri määrittää ne hoidettavan infektion tyypin ja vakavuuden perusteella.

Kerro lääkärille, jos sinulla on häiriöitä munuaisten toiminnassa, sillä annosta on tällöin ehkä muutettava.

Hoito kestää yleensä 5–21 päivää, mutta vaikeiden infektioiden hoidossa mahdollisesti pidempään. Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, mikäli olet epävarma Ciprofloxacin Orion ‑tablettien määrästä ja ottotavasta.

 1. Ota tabletit runsaan nestemäärän kanssa. Tabletit on nieltävä pureskelematta, sillä ne eivät maistu hyvältä.
 2. Pyri ottamaan tabletit joka päivä samaan aikaan.
 3. Tabletit voi ottaa aterian kanssa tai aterioiden välillä. Ateriaan sisältyvä kalsium ei vaikuta merkittävästi tablettien imeytymiseen. Älä kuitenkaan ota Ciprofloxacin Orion ‑tabletteja maitotuotteiden (kuten maidon tai jogurtin) tai täydennettyjen hedelmäjuomien (kuten appelsiinimehun, johon on lisätty kalsiumia) kanssa.

Muista juoda runsaasti nestettä Ciprofloxacin Orion ‑hoidon aikana.

Jos otat enemmän Ciprofloxacin Orion ‑tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Mikäli mahdollista, ota tabletit tai pakkaus mukaan ja näytä ne lääkärille.

Jos unohdat ottaa Ciprofloxacin Orion ‑tabletteja

Ota tavanomainen annos mahdollisimman pian ja jatka sitten hoitoa ohjeiden mukaan. Jos muistat unohtuneen annoksen vasta lähellä seuraavan annoksen ottoaikaa, älä ota unohtunutta annosta vaan jatka hoitoa tavanomaiseen tapaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Varmista, että otat kaikki lääkärin määräämät tabletit.

Jos lopetat Ciprofloxacin Orionin ‑tablettien oton

On tärkeää jatkaa tablettien ottamista kuurin loppuun saakka, vaikka olosi parantuisi jo muutaman päivän kuluttua hoidon aloittamisesta. Jos lopetat hoidon liian aikaisin, infektio ei ehkä parane kokonaan ja oireet voivat uusiutua tai pahentua. Taudin aiheuttaneet bakteerit voivat myös tulla vastustuskykyisiksi antibiootille.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Ciprofloxacin Orion ‑tablettien ottaminen ja ota yhteys lääkäriin välittömästi, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista vakavista haittavaikutuksista, joita voi esiintyä joissakin harvinaisissa (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta) tai hyvin harvinaisissa tapauksissa (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta) tai joiden esiintymistiheyttä ei tunneta (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • vaikeat allergiset/yliherkkyysreaktiot (allerginen turvotus [edeema], ihon ja limakalvojen äkillinen turvotus [angioedeema], seerumitauti, vakava yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä [DRESS], anafylaktinen reaktio tai sokki – nämä kaikki voivat olla henkeä uhkaavia). Oireita ovat ihottuma; ihon ja limakalvojen äkillinen turvotus; hengitysvaikeudet; hengityksen vinkuna; huulten, kielen ja nielun tai kehon turvotus; pyörtyminen; nielemisvaikeudet; kuume; imusolmukkeiden suureneminen.
 • laajalle levinnyt rakkulaihottuma ja ihon kuoriutuminen (nämä voivat olla mahdollisesti henkeä uhkaavan Stevens-Johnsonin oireyhtymän tai toksisen epidermaalisen nekrolyysin oireita)
 • vakava märkärakkulainen ihoreaktio (akuutti eksantematoottinen pustuloosi)
 • vaikea ja pitkäkestoinen ripuli voi olla antibioottien käyttöön liittyvän suolitulehduksen (koliitin) oire (ja mahdollisesti henkeä uhkaava joissakin hyvin harvinaisissa tapauksissa)
 • haimatulehdus (pankreatiitti), joka aiheuttaa vaikeaa ylävatsakipua ja johon liittyy usein pahoinvointia ja oksentelua
 • ihon ja silmänvalkuaisten kellertyminen, kutina, virtsan tummuminen ja ulosteiden vaaleus, mahakipu ja pitkäkestoinen väsymys voivat olla vakavien maksavaivojen oireita
 • epileptiset kohtaukset, kouristuskohtaukset tai lihaskouristukset (mukaan lukien kohtausten pitkittyminen tai uusiutuminen keskeytyksettä)
 • raajojen kipu, polttelu, kihelmöinti, puutuminen ja/tai heikkous voivat olla ääreishermojen sairauden (neuropatian) oireita
 • mielenterveyshäiriöt (masennus tai psykoottiset reaktiot, jotka voivat johtaa itsemurha-ajatuksiin tai ‑yrityksiin)
 • jännetulehdus, jänteen repeämä (etenkin nilkan takaosassa olevassa akillesjänteessä)
 • epänormaalin korkea sydämen syke, henkeä uhkaavan epäsäännöllinen rytmi, sydämen rytmin muuttuminen
 • yleistilan vakava heikkeneminen ja pitkäkestoinen korkea kuume (voivat olla vakavan verihäiriön, luuydinlaman tai infektion pahenemisen oireita).

Katso myös kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä: Varoitukset ja varotoimet.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat:

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • pahoinvointi, ripuli
 • nivelkivut lapsilla.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • sienten aiheuttamat superinfektiot
 • eosinofiilien (tietyntyyppisten veren valkosolujen) määrän suureneminen
 • ruokahaluttomuus
 • yliaktiivisuus tai ahdistuneisuus, johon liittyy fyysistä levottomuutta (agitaatio)
 • päänsärky, heitehuimaus, unihäiriöt tai makuaistin häiriöt
 • oksentelu, vatsakivut, ruoansulatushäiriöt, kuten vatsavaivat (närästys) tai ilmavaivat
 • tiettyjen veriarvojen (transaminaasien ja/tai bilirubiinin) suureneminen
 • ihottuma, kutina tai nokkosihottuma
 • nivelkivut aikuisilla
 • munuaisten heikko toiminta
 • lihas- ja luukipu
 • voimattomuus (astenia) tai kuume
 • veressä olevan tietyn aineen, alkalisen fosfataasin, pitoisuuden suureneminen.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • verenkuvan muutokset (leukopenia, leukosytoosi, neutropenia, anemia), veren hyytymistekijöiden (trombosyyttien) määrän lisääntyminen tai vähentyminen
 • kohonneet verensokeriarvot (hyperglykemia)
 • alhainen verensokeri (hypoglykemia)
 • sekavuus, ajan- ja paikantajun hämärtyminen, ahdistusreaktiot, oudot unet, masennus tai aistiharhat (hallusinaatiot)
 • kihelmöinti ja pistely, aistien lisääntynyt ärsykeherkkyys, ihon tunnottomuus, vapina tai pyörrytys
 • näköhäiriöt, mukaan lukien kahtena näkeminen
 • korvien soiminen, kuulonmenetys tai kuulon huonontuminen
 • sydämen tiheälyöntisyys (takykardia)
 • verisuonten laajentuminen (vasodilaatio), alhainen verenpaine tai pyörtyminen
 • hengenahdistus, astmaoireet mukaan lukien
 • maksan toimintahäiriöt, keltaisuus (kolestaattinen ikterus) tai maksatulehdus (hepatiitti)
 • valoherkkyys
 • lihaskipu, niveltulehdus, lihasjänteyden ja lihaskouristusten lisääntyminen
 • munuaisten vajaatoiminta, veri- tai kidevirtsaisuus, munuaistulehdus
 • nesteen kertyminen elimistöön tai voimakas hikoilu
 • amylaasi-entsyymin arvojen suureneminen.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • tietyntyyppinen punasolumäärän väheneminen (hemolyyttinen anemia)
 • migreeni, koordinaatiohäiriöt, epävakaa kävely (kävelyhäiriö), hajuaistin häiriöt (olfaktoriset häiriöt), aivojen paine (kallonsisäinen paine), aivojen valekasvain
 • värinäön vääristyminen
 • verisuonten seinämien tulehdus (vaskuliitti)
 • pienet pistemäiset ihonalaiset verenpurkaumat (petekiat)
 • lihasheikkous, myasthenia gravis ‑oireiden paheneminen.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • kammioperäinen rytmihäiriö ja kääntyvien kärkien takykardia (raportoitu pääasiassa potilailla, joilla on korkea riski QT‑ajan pitenemiseen)
 • veren hyytymistä mittaavan INR‑arvon (International Normalized Ratio) suureneminen potilailla, joita hoidetaan K‑vitamiinin vastavaikuttajalla
 • voimakas kiihtyneisyys (mania) tai optimismi ja yliaktiivisuus (hypomania)
 • oireyhtymä, johon liittyy virtsan heikentynyt erittyminen ja veren alhaiset natriumpitoisuudet (antidiureettisen hormonin epäasianmukaisen erityksen oireyhtymä, SIADH)
 • verensokeripitoisuuden vakavasta laskusta johtuva tajunnan menetys (hypoglykeeminen kooma). Ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä.

Hyvin harvinaisissa tapauksissa kinoloni- ja fluorokinoloni-antibioottien antamiseen on liittynyt pitkäkestoisia (jopa kuukausia tai vuosia kestäviä) tai pysyviä lääkkeen aiheuttamia haittavaikutuksia, kuten jännetulehduksia, jännerepeämiä, nivelkipua, raajakipua, kävelyvaikeuksia, epätavallisia tuntemuksia kuten kihelmöintiä, pistelyä, kutiamista, polttelua, tunnottomuutta tai kipua (neuropatiaa), masennusta, väsymystä, unihäiriöitä, muistin heikkenemistä sekä kuulo-, näkö-, maku- ja hajuaistin heikkenemistä. Haittavaikutukset olivat joissain tapauksissa riippumattomia olemassa olevista riskitekijöistä.

Fluorokinoloneja saaneilla potilailla on ilmoitettu esiintyneen aortan seinämän laajentumista tai heikentymistä tai vaurioita aortan seinämässä (aneurysmat ja dissekaatiot), mitkä saattavat johtaa aortan repeämiseen ja potilaan kuolemaan, sekä sydämen läppävuotoja. Katso myös kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ciprofloxacin Orion sisältää

 • Vaikuttava aine on siprofloksasiini, jota on 250 mg, 500 mg tai 750 mg yhdessä tabletissa (siprofloksasiinihydrokloridina).
 • Muut aineet tablettiytimessä ovat mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), povidoni, piidioksidi (kolloidinen, vedetön) ja magnesiumstearaatti.
 • Muut aineet tabletin kalvopäällysteessä ovat hypromelloosi, makrogoli ja titaanidioksidi (E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

250 mg kalvopäällysteinen tabletti: Valkoinen tai lähes valkoinen, pyöreä, kalvopäällysteinen tabletti, jossa on molemminpuolinen jakouurre. Toisella puolella jakouurre on merkintöjen ”F” ja ”23” välissä. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

500 mg kalvopäällysteinen tabletti: Valkoinen tai lähes valkoinen, kapselinmuotoinen, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre ja toisella puolella merkintä ”F22”. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

750 mg kalvopäällysteinen tabletti: Valkoinen tai lähes valkoinen, kapselinmuotoinen, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”C” ja toisella puolella merkintä ”93”.

Ciprofloxacin Orion -tabletit toimitetaan PVC/PVDC/alumiiniläpipainopakkauksissa.

Pakkauskoot:

250 mg tabletit: 10 ja 20 tablettia

500 mg tabletit: 10, 20 ja 50 tablettia

750 mg tabletit: 10, 20, 30, 50 ja 100 tablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.10.2020

Ohjeet käyttäjälle

Lääkkeen käyttöön liittyviä neuvoja

Antibiootteja käytetään bakteeriperäisten infektioiden hoitoon. Ne ovat tehottomia virusperäisiä infektioita vastaan. Jos lääkäri on määrännyt sinulle antibiootteja, tarvitset niitä senhetkisen sairautesi hoitoon.

Antibiooteista huolimatta jotkut bakteerit saattavat jäädä eloon tai kasvaa. Tämä ilmiö on nimeltään vastustuskyky (resistenssi): jotkut antibioottihoidot jäävät tehottomiksi.

Antibioottien epäasianmukainen käyttö lisää resistenssiä. Voit jopa auttaa bakteereita tulemaan resistenteiksi ja siten viivyttää paranemistasi tai vähentää antibioottien tehoa, jos et noudata lääkärin ohjeita koskien seuraavia asioita:

 • otettavien antibioottien määrä
 • kuinka usein niitä on otettava
 • kuinka kauan niitä on otettava.

Lääkkeen tehokkuuden säilyttämiseksi on siis noudatettava seuraavia ohjeita:

 1. Käytä antibiootteja vain lääkärin määräyksen mukaisesti.
 2. Noudata lääkemääräystä tarkasti.
 3. Älä käytä antibioottia myöhemmin ilman lääkemääräystä, vaikka haluaisit hoitaa itse samankaltaista sairautta.
 4. Älä koskaan anna antibioottiasi toiselle henkilölle; se ei ehkä sovellu hänen sairautensa hoitoon.
 5. Palauta hoidon päätyttyä kaikki käyttämättömät lääkkeet apteekkiin, jossa ne hävitetään asianmukaisesti.

Tekstin muuttamispäivämäärä

13.10.2020