Pakkausseloste

ESOMEPRAZOL KRKA enterokapseli, kova 20 mg, 40 mg

Esomeprazol Krka 20 mg kovat enterokapselit

Esomeprazol Krka 40 mg kovat enterokapselit

esomepratsoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Esomeprazol Krka on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Esomeprazol Krka -enterokapseleita

3. Miten Esomeprazol Krka -enterokapseleita käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Esomeprazol Krka -enterokapseleiden säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Esomeprazol Krka ‑enterokapselit sisältävät esomepratsolia, joka kuuluu protonipumpun estäjiksi kutsuttuihin lääkkeisiin. Se vähentää mahahapon muodostumista mahalaukussa.

Esomeprazol Krka ‑enterokapseleita käytetään:

Aikuiset

 • Ruokatorven refluksitaudin hoitoon. Refluksitaudissa mahalaukun hapan sisältö nousee ruokatorveen ja aiheuttaa kipua, tulehdusta ja närästystä. Tätä lääkettä annetaan:
  • parantamaan ruokatorven vaurioitunutta ja tulehtunutta kudosta
  • estämään ruokatorvivaivan uusiutuminen
  • lievittämään epämiellyttäviä oireita, jotka usein esiintyvät refluksitaudin yhteydessä
 • Helicobacteri pylori ‑bakteerin aiheuttaman maha- tai pohjukaissuolihaavan tulehduksen hoitoon. Jos sinulla on tämä, lääkäri voi määrätä tätä lääkettä yhdistelmähoitona tiettyjen antibioottien kanssa:
  • Helicobacteri pylori ‑bakteerin aiheuttaman pohjukaissuolihaavan hoitoon
  • ehkäisemään tämän bakteerin aiheuttaman haavan uusiutuminen
 • Tulehduskipulääkkeiden (NSAID) aiheuttaman mahahaavan hoitoon. Tätä lääkettä annetaan:
  • parantamaan tulehduskipulääkkeen aiheuttama mahahaava
  • estämään maha- ja pohjukaissuolihaavan syntyminen, jos käytät tulehduskipulääkkeitä
 • Jatkohoidoksi haavan aiheuttaman vuodon uusiutumisen estoon laskimoon annetun esomepratsolin jälkeen
 • Haiman kasvaimen aiheuttamaan liialliseen mahahapon erittymiseen mahalaukussa (Zollinger-Ellisonin oireyhtymä)

Nuoret 12:sta ikävuodesta ylöspäin

 • Ruokatorven refluksisairaus. Sillä tarkoitetaan mahahapon nousua ruokatorveen, mistä aiheutuu kipua, tulehdusta ja närästystä
 • Helicobacter pylori -bakteerin aiheuttamaan mahalaukun limakalvon tulehdukseen, joka saattaa johtaa pohjukaissuoli- ja mahahaavaan. Tässä tapauksessa lääkärisi saattaa määrätä sinulle myös antibiootteja tulehduksen hoitoon ja haavan paranemiseksi

Esomepratsolia, jota Esomeprazol Krka sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Esomeprazol Krka ‑enterokapseleita

 • jos olet allerginen (yliherkkä) esomepratsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos olet allerginen jollekin muulle protonipumpun estäjälle (esim. pantopratsoli, lantsopratsoli, rabepratsoli, omepratsoli)
 • jos käytät lääkettä, joka sisältää nelfinaviiriä (HIV-infektion hoitoon tarkoitettu lääke)

Älä käytä Esomeprazol Krka -enterokapseleita, jos jokin näistä koskee sinua. Jos et ole varma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Esomeprazol Krka ‑enterokapseleita.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökiunnan kanssa, ennen kuin käytät Esomeprazol Krka ‑enterokapseleita

 • jos sinulla on vaikea maksasairaus
 • jos sinulla on vaikea munuaissairaus
 • jos sinulla on B12-vitamiinin puutos
 • jos sinulla on joskus ollut jokin ihoreaktio, joka on liittynyt Esomeprazol Krka -enterokapseleiden kaltaisen mahahapon erittymistä vähentävän lääkkeen käyttöön
 • jos olet menossa tiettyyn verikokeeseen (kromograniini A)

Jos sinulle kehittyy ihottuma etenkin auringonvalolle alttiille ihoalueelle, kerro siitä lääkärille mahdollisimman pian, koska hoito Esomeprazol Krka -enterokapseleilla voidaan joutua lopettamaan. Muista mainita myös muut sairauden oireet kuten nivelkipu.

Esomeprazol Krka voi peittää muiden sairauksien oireita. Siksi jos sinulla on jokin seuraavista ennen Esomeprazol Krka –enterokapseleiden käyttöä tai niitä ilmenee käytön aikana, keskustele välittömästi lääkärin kanssa:

 • sinulla esiintyy selittämätöntä huomattavaa painonlaskua ja sinulla on nielemisvaikeuksia
 • sinulla on mahakipua tai ruoansulatusvaivoja
 • alat oksentaa ruokaa tai verta
 • ulosteesi on mustaa (veren värjäämä uloste)

Jos Esomeprazol Krka ‑enterokapseleita on määrätty sinulle otettavaksi tarvittaessa, ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi jatkuvat tai niiden luonne muuttuu.

Protonipumpun estäjät, kuten Esomeprazol Krka, saattavat hieman suurentaa lonkka-, ranne- tai selkärankamurtumien riskiä etenkin, jos hoito jatkuu yli vuoden. Kerro lääkärille, jos sinulla on osteoporoosi tai jos käytät kortikosteroideja (jotka voivat myös lisätä osteoporoosin riskiä).

Muut lääkevalmisteet ja Esomeprazol Krka

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Esomeprazol Krka voi vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon ja jotkut muut lääkkeet voivat vaikuttaa Esomeprazol Krka ‑valmisteen tehoon.

Älä käytä Esomeprazol Krka ‑valmistetta, jos käytät seuraavaa lääkettä:

 • nelfinaviiri (HIV-infektion hoitoon tarkoitettu lääke)

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

 • atatsanaviiri (HIV-infektion hoitoon tarkoitettu lääke)
 • ketokonatsoli, itrakonatsoli tai vorikonatsoli (sienitulehduslääkkeitä)
 • digoksiini (sydänlääke)
 • erlotinibi (syövän hoitoon käytettävä lääke)
 • sitalopraami, imipramiini tai klomipramiini (masennuslääkkeitä)
 • diatsepaami (ahdistuslääke, lihaksia rentouttava tai epilepsiassa käytetty lääke)
 • fenytoiini (epilepsialääke). Jos käytät fenytoiinia, lääkärin tulee seurata Esomeprazol Krka ‑hoidon aloittamista ja lopettamista.
 • verenohennuslääkkeet, kuten varfariini. Lääkärin tulee seurata Esomeprazol Krka ‑hoidon aloittamista ja lopettamista.
 • silostatsoli (lääke katkokävelyn hoitoon – riittämättömän verensaannin aiheuttama kipu alaraajoissa kävelyn aikana)
 • sisapridi (ruoansulatus- ja närästyslääke)
 • metotreksaatti (korkeina annoksina syövän hoitoon käytetty kemoterapialääke) – jos käytät korkeata annosta metotreksaattia, lääkäri voi väliaikaisesti keskeyttää Esomeprazol Krka -hoitosi
 • klopidogreeli (veritulppien ehkäisyyn käytettävä lääke)
 • takrolimuusi (elinsiirteen hyljinnän estoon)
 • rifampisiini (tuberkuloosilääke)
 • mäkikuisma (Hypericum perforatum) (masennustilojen hoitoon käytettävä lääke).

Jos lääkäri on määrännyt sinulle antibiootteja, amoksisilliinia ja klaritromysiinia, yhdessä Esomeprazol Krka -valmisteen kanssa käytettäväksi Helicobacter pylori ‑tulehduksen häätämiseksi, on tärkeää, että kerrot lääkärille mitä muita lääkkeitä käytät.

Esomeprazol Krka -enterokapseleiden otto ruuan ja juoman kanssa

Voit ottaa Esomeprazol Krka -enterokapselit ruoan kanssa tai tyhjään mahaan.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkäri arvioi voitko käyttää Esomeprazol Krka -enterokapseleita raskauden aikana.

Ei tiedetä kulkeutuuko Esomeprazol Krka rintamaitoon. Siksi sinun ei pidä käyttää Esomeprazol Krka -enterokapseleita, jos imetät.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Esomeprazol Krka ei todennäköisesti vaikuta kykyysi ajaa autoa tai käyttää työkaluja ja koneita. Haittavaikutuksia, kuten huimausta ja näköhäiriöitä, saattaa kuitenkin melko harvoin ilmetä (katso kohta Mahdolliset haittavaikutukset). Jos edellä mainittuja oireita ilmenee, sinun ei pidä ajaa autolla eikä käyttää koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Esomeprazol Krka sisältää sakkaroosia ja natriumia

Jos lääkäri on kertonut sinulle, ettet siedä jotain sokereita, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kapseli eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

 • Jos käytät Esomeprazol Krka-enterokapseleita pitkään, lääkäri seuraa terveydentilaasi säännöllisesti (erityisesti jos käytät yli vuoden ajan).
 • Jos sinulle on määrätty käytettäväksi Esomeprazol Krka -enterokapseleita tarpeen mukaan, kerro lääkärille, jos oireesi muuttuvat.

Miten paljon lääkettä otetaan

 • Lääkäri kertoo sinulle, miten monta kapselia sinun tulee ottaa ja miten pitkään käytät niitä. Hoidon pituus riippuu sairaudestasi, iästäsi ja maksan toiminnasta.
 • Tavanomainen suositeltu annos, ks. alla.

Aikuiset 18 ikävuodesta ylöspäin

Närästyksen hoito ruokatorven refluksitaudissa

 • Jos ruokatorvesi on jossain määrin vaurioitunut, suositeltu annos on yksi Esomeprazol Krka 40 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa neljän viikon ajan. Lääkäri saattaa kehoittaa sinua käyttämään samaa annosta toiset neljä viikkoa, jos ruokatorvesi ei ole vielä parantunut.
 • Suositeltu annos ruokatorven parantumisen jälkeen on yksi Esomeprazol Krka 20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa.
 • Jos ruokatorvesi ei ole vahingoittunut, tavanomainen annos on yksi Esomeprazol Krka 20 mg enterokapseli kerran päivässä. Kun oireet ovat hallinnassa, lääkärin saattaa kertoa sinulle, että voit käyttää lääkettä tarpeen mukaan, enintään yksi Esomeprazol Krka 20 mg enterokapseli kerran päivässä.
 • Jos sinulla on vaikea maksasairaus, lääkäri saattaa määrätä sinulle pienemmän annoksen.

Helicobacter pylori tulehduksen aiheuttaman maha- ja pohjukaissuolihaavojen hoito ja ennaltaehkäisy

 • Suositeltu annos on yksi Esomeprazol Krka 20 mg enterokapseli kaksi kertaa vuorokaudessa yhden viikon ajan.
 • Lääkäri kehoittaa sinua myös ottamaan antiobiootteja kuten esimerkiksi amoksisillinia ja klaritromysiinia.

Tulehduskipulääkkeiden (NSAID) käyttöön liittyvän mahahaavan hoito

 • Aikuisille (yli 18-vuotiaille) suositeltu annos on yksi Esomeprazol Krka 20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa 4–8 viikon ajan.

Tulehduskipulääkkeiden (NSAID) käyttöön liittyvän mahahaavan ennaltaehkäisy

 • Suositeltu annos on yksi Esomeprazol Krka 20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa.

Jatkohoitoon haavan aiheuttaman vuodon uusiutumisen estoon laskimoon annetun esomepratsolin jälkeen

 • Suositeltu annos on yksi Esomeprazol Krka 20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa 4 viikon ajan.

Haiman kasvusta johtuvan mahahapon liiallisen erittymisen hoito (Zollinger-Ellisonin oireyhtymä)

 • Suositeltu annos on yksi Esomeprazol Krka 40 mg enterokapseli kaksi kertaa vuorokaudessa.
 • Lääkäri saattaa tarvittaessa nostaa annostasi ja päättää hoidon kestosta. Enimmäisannos on 80 mg kaksi kertaa vuorokaudessa.

Nuoret 12 -ikävuodesta ylöspäin

Närästyksen hoito ruokatorven refluksitaudissa

 • Jos ruokatorvesi on jossain määrin vaurioitunut, suositeltu annos on yksi Esomeprazol Krka 40 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa 4 viikon ajan. Lääkäri saattaa hoitotuloksesta riippuen kehottaa sinua jatkamaan tablettien käyttöä vielä toiset 4 viikkoa
 • Suositeltu annos ruokatorven parantumisen jälkeen on yksi Esomeprazol Krka 20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa
 • Jos ruokatorvesi ei ole vahingoittunut, suositeltu annos on yksi Esomeprazol Krka 20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa.
 • Jos sinulla on vakava maksasairaus, lääkäri voi määrätä sinulle pienemmän annoksen

Helicobacter pylori –bakteeritulehduksen aiheuttamien maha- ja pohjukaissuolihaavojen hoito

ja ennaltaehkäisy

 • Suositeltu annos on yksi Esomeprazol Krka 20 mg enterokapseli kahdesti vuorokaudessa yhden viikon ajan
 • Lisäksi lääkäri kehottaa sinua ottamaan samanaikaisesti kahta antibioottilääkettä esimerkiksi, amoksisilliinia ja klaritromysiiniä

Tämän lääkkeen käyttäminen

 • Voit ottaa kapselit mihin aikaan päivästä tahansa.
 • Voit ottaa kapselit ruoan kanssa tai tyhjään mahaan.
 • Niele kapselit kokonaisina ja juo lasillinen vettä. Kapseleita ei saa pureskella tai murskata ennen nielemistä, koska kapselit sisältävät päällystettyjä rakeita, jotka estävät lääkeainetta vahingoittumasta happamassa mahalaukussa. Siksi on tärkeää, että rakeet eivät rikkoudu.

Jos sinulla on vaikeuksia niellä kapseleita

 • Jos sinulla on vaikeuksia niellä kapseleita:
  • Avaa kapseli ja tyhjennä rakeet puoleen lasilliseen hiilihapotonta vettä. Kapseleita ei saa sekoittaa muihin nesteisiin.
  • Juo liuos heti tai 30 minuutin kuluessa. Sekoita liuos aina juuri ennen juomista.
  • Varmista, että olet saanut koko lääkemäärän. Huuhtele lasi puolella lasillisella vettä ja juo huuhteluvesi. Liuoksessa näkyvät rakeet sisältävät lääkeaineen- älä pureskele tai murskaa niitä.
 • Jos et pysty nielemään lainkaan, kapselin sisältö voidaan sekoittaa veteen ja saatu liuos annostella ruiskun avulla nenämahaletkun kautta suoraan mahaan.

Alle 12-vuotiaat lapset

Esomeprazol Krka-enterokapseleita ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Iäkkäät

Annosta ei tarvitse muuttaa iäkkäille henkilöille.

Jos otat enemmän Esomeprazol Krka -enterokapseleita kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Esomeprazol Krka -annoksen

 • Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat. Jos kuitenkin on jo melkein aika ottaa seuraava annos, jätä unohtunut annos ottamatta.
 • Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos havaitset jonkun seuraavista vakavista haittavaikutuksista, lopeta Esomeprazol Krka -enterokapseleiden käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin:

 • äkillinen hengityksen vinkuminen, huulten, kielen ja kurkun tai vartalon turpoaminen, ihottuma, pyörtyminen tai nielemisvaikeudet (vaikea allerginen reaktio)
 • ihon punoitus, johon liittyy rakkuloiden ilmaantuminen tai ihon kuoriutuminen. Myös huuliin, silmiin, suuhun, nenään ja sukupuolielinten alueelle voi ilmaantua vaikeita rakkuloita ja verenvuotoa. Tällöin kyseessä saattaa olla Stevens-Johnsonin oireyhtymä tai toksinen epidermaalinen nekrolyysi.
 • ihon keltaisuus, virtsan tummuus ja väsymys voivat olla oireita maksasairaudesta

Nämä vaikutukset ovat harvinaisia ja saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta.

Muita haittavaikutuksia ovat:

Yleiset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä):

 • päänsärky
 • maha- tai suolisto-oireet: ripuli, mahakipu, ummetus, ilmavaivat
 • pahoinvointi tai oksentelu
 • mahalaukun hyvänlaatuiset polyypit.

Melko harvinaiset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta):

 • jalkojen tai nilkkojen turvotus
 • unihäiriöt
 • heitehuimaus, pistelevät tuntemukset, uneliaisuus
 • pyörrytys
 • suun kuivuminen
 • epänormaalit maksa-arvot
 • ihottuma, nokkosihottuma ja kutiseva iho
 • lonkka-, ranne- tai selkärankamurtuma (jos Esomeprazol Krka -valmistetta käytetään pitkäaikaisesti korkeina annoksina).

Harvinaiset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta):

 • epänormaalit veriarvot, kuten valkosolujen (leukopenia) ja verihiutaleiden (trombosytopenia) määrän väheneminen. Tämä voi aiheuttaa heikkoutta, mustelmia tai altistaa infektioille.
 • veren natriumpitoisuuden alenemisen. Tämä saattaa aiheuttaa heikkoutta, oksentelua ja kouristuksia.
 • kiihtymys, sekavuus tai masennus
 • makuaistin muutokset
 • näköongelmat, kuten näön hämärtyminen
 • äkillinen hengityksen vinkuminen tai hengenahdistus (bronkospasmi eli keuhkoputkien äkillinen supistuminen)
 • suun tulehdus
 • sammas, suussa ja nielussa esiintyvä hiivasienen aiheuttama tulehdus
 • maksansairaudet, kuten keltatauti, mikä voi aiheuttaa ihon keltaisuutta, virtsan tummumista ja väsymystä
 • hiustenlähtö
 • aurinkoihottuma
 • nivel- ja lihaskivut
 • yleinen huonovointisuus ja voimattomuus
 • lisääntynyt hikoilu

Hyvin harvinaiset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 10 000:sta):

 • verenkuvan muutokset mukaan lukien valkosolujen puutos (agranulosytoosi) ja puna- ja valkosolujen sekä verihiutaleiden määrän väheneminen (pansytopenia)
 • aggressiivisuus
 • aistiharhat (ihminen tuntee, näkee tai kuulee olemattomia, hallusinaatiot)
 • vaikea maksantoimintahäiriö, joka johtaa maksan vajaatoimintaan ja aivotulehdukseen
 • äkillinen vaikea ihottuma, rakkuloiden ilmaantuminen iholle tai ihon kuoriutuminen. Tähän saattaa liittyä korkea kuume ja nivelkivut (monimuotoinen punavihoittuma, Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi)
 • lihasheikkous
 • vaikea munuaisten toimintahäiriö
 • rintojen suureneminen miehillä.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin)

 • jos käytät Esomeprazol Krka -valmistetta yli kolmen kuukauden ajan, veresi magnesiumpitoisuus saattaa laskea. Alhainen magnesiumpitoisuus saattaa aiheuttaa väsymystä, tahattomia lihassupistuksia, sekavuutta, kouristuksia, heitehuimausta ja sydämen tiheälyöntisyyttä. Kerro välittömästi lääkärille, jos saat mitä tahansa näistä oireista. Alhaiset magnesiumpitoisuudet saattavat myös johtaa veren kalium- tai kalsiumpitoisuuksien pienenemiseen. Lääkäri saattaa määrätä säännöllisiä verikokeita magnesiumpitoisuuden seuraamiseksi.
 • tulehdus suolessa (aiheuttaa ripulia)
 • Ihottuma, sekä mahdollinen siihen liittyvä nivelkipu.

Esomeprazol Krka ‑enterokapselit voivat erittäin harvoin vaurioittaa valkosoluja, minkä seurauksena syntyy immuunivajavuus. Jos sinulla on infektio, jonka oireita ovat kuume ja vaikeasti heikentynyt yleiskunto tai kuume, johon liittyy paikallisinfektion oireita, kuten kipua kaulalla, kurkussa tai suussa tai virtsaamisvaikeuksia, ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian, jotta valkosolujen puutos (agranulosytoosi) voidaan sulkea pois verikokeella. On tärkeää, että kerrot lääkärille käyttämistäsi lääkkeistä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Läpipainopakkaus (OPA/alumiini/polyeteeni + DES-kalvo/alumiini + polyeteenifolio)

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Läpipainopakkaus (OPA/alumiini/PVC/alumiinifolio)

Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Muovipurkki (HDPE)

Pidä purkki tiiviisti suljettuna kosteudelta suojaamiseksi.

Valmiste on käytettävä 6 kuukauden kuluessa ensimmäisen avaamisen jälkeen.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Esomeprazol Krka -enterokapselit sisältävät

 • Vaikuttava aine on esomepratsoli. Yksi kova enterokapseli sisältää 20 mg tai 40 mg esomepratsolia (magnesiumdihydraattina).
 • Muut aineet ovat sakkaroosi, maissitärkkelys, povidoni K30, natriumlauryylisulfaatti, poly(vinyylialkoholi), titaanidioksidi (E171), makrogoli 3000, makrogoli 6000, talkki, magnesiumkarbonaatti, metakryylihappo-etyyliakryylikopolymeeri (1:1) ja polysorbaatti 80 kapselin rakeiden sisällä ja gelatiini, titaanidioksidi (E171) ja punainen rautaoksidi (E172) kapselikuoressa. Ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä. ”Esomeprazol Krka sisältää sakkaroosia ja natriumia”.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

20 mg kovien enterokapselien runko- ja hattuosa ovat hennon vaaleanpunaisia. Kapseli sisältää valkoisia tai melkein valkoisia rakeita.

40 mg kovien enterokapselien runko- ja hattuosa ovat vaaleanpunaisia. Kapseli sisältää valkoisia tai melkein valkoisia rakeita.

Kapseleita on saatavana 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 ja 100 kapselia läpipainopakkauksissa ja 98 kapselia muovipurkissa. Älä niele muovipurkissa olevaa kuivatuskapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Tukholma, Ruotsi

Valmistaja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 23.3.2021

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Anto nenä-mahaletkun kautta (koko ≥ 16 Ch)

1. Avaa kapseli ja tyhjennä sen sisällä olevat rakeet sopivankokoiseen ruiskuun ja täytä ruisku noin 25 ml:lla vettä ja noin 5 ml:lla ilmaa.

Joitakin nenä-mahaletkuja käytettäessä rakeet on liuotettava 50 ml:aan vettä, jotta ne eivät tukkisi letkua.

2. Ravistele ruiskua välittömästi, jotta rakeet jakautuisivat tasaisesti suspensioon.

3. Käännä ruiskun kärki ylöspäin ja tarkista, ettei kärki ole tukkeutunut.

4. Kytke ruisku nenä-mahaletkuun ruisku edelleen yllä kuvatussa asennossa.

5. Ravistele ruiskua ja käännä sen kärki alaspäin. Ruiskuta heti 5-10 ml liuosta letkuun. Käännä

ruisku toisinpäin ja ravista jälleen (ruiskua on pidettävä kärki ylöspäin, jotta kärki ei pääsisi

tukkeutumaan).

6. Käännä ruiskun kärki alaspäin ja injisoi toiset 5-10 ml nenä-mahaletkuun. Toista tätä

kunnes ruisku on tyhjä.

7. Jos ruiskuun jää sakkaa, täytä ruisku 25 ml:lla vettä ja 5 ml:lla ilmaa ja toista vaihe 5. Joitakin

nenä-mahaletkuja varten vettä tarvitaan 50 ml.

Tekstin muuttamispäivämäärä

23.03.2021