Pakkausseloste

SYNULOX VET tabletti 40/10 mg, 200 mg/50 mg, 400 mg/100 mg

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

SYNULOX vet 40 mg/10 mg tabletti koiralle ja kissalle

SYNULOX vet 200 mg/50 mg tabletti koiralle ja kissalle

SYNULOX vet 400 mg/100 mg tabletti koiralle

amoksisilliini ja klavulaanihappo

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Vaikuttavat aineet:

Synulox vet 40 mg/ 10 mg

Synulox vet 200 mg/ 50 mg

Synulox vet 400 mg/ 100 mg

Amoksisilliinitrihydraatti vastaten amoksisilliinia

40 mg

200 mg

400 mg

Kaliumklavulanaatti vastaten klavulaanihappoa

10 mg

50 mg

100 mg

Apuaineet: Magnesiumstearaatti, natriumtärkkelysglykolaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, kuivahiiva, erytrosiini (E127), mikrokiteinen selluloosa.

KÄYTTÖAIHEET

Amoksisilliinille ja klavulaanihapolle herkkien bakteerien aiheuttamat tulehdukset, kuten iho- ja pehmytkudosten, hengitysteiden, virtsateiden ja ruuansulatuskanavan tulehdukset.

VASTA-AIHEET

Penisilliiniallergia.

HAITTAVAIKUTUKSET

Hyvin harvinaisissa tapauksissa saattaa esiintyä yliherkkyysreaktioita (anafylaktiset reaktiot, nokkosihottuma) ja ruoansulatuskanavan häiriöitä.

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

KOHDE-ELÄINLAJI

40 mg/10 mg ja 200 mg/50 mg tabletti: Koira ja kissa.

400 mg/100 mg tabletti: Koira.

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Suun kautta.

10-20 mg/kg kahdesti päivässä. Annos on laskettu amoksisilliininä.

Eläinlääkäri on voinut määrätä lääkettä myös toisella annoksella. Tällöin on noudatettava eläinlääkärin ohjetta.

ANNOSTUSOHJEET

Tabletit voidaan antaa erikseen tai ruokinnan yhteydessä. Tabletteihin on lisätty makuainetta maittavuuden parantamiseksi.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Ei saa käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

ERITYISVAROITUKSET

Beetalaktaamit (penisilliinit, kefalosporiinit) voivat aiheuttaa yliherkkyysreaktioita injisoituina, hengitettyinä, syötyinä tai ihokontaktilla. Joskus reaktiot voivat olla hengenvaarallisia. Jos olet yliherkkä beetalaktaameille, älä käsittele valmistetta. Jos saat sellaisia oireita, kuten ihottumaa, kasvojen, huulien tai kurkunpään turvotusta tai hengitysvaikeuksia, ota yhteys lääkäriin.

Ei sovi kaneille, marsuille, hamstereille tai muille pikkujyrsijöille.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Lääkkeitä ei saa hävittää jäteveden tai talousjätteiden mukana.

Kysy eläinlääkärisi neuvoa tarpeettomiksi käyneiden lääkeaineiden hävittämisestä. Nämä toimet on tarkoitettu ympäristön suojelemiseksi.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

4.12.2013

MUUT TIEDOT

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.

 

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Zoetis Finland Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Haupt Pharma Latina S.r.l

Strada Statale 156 Km 47,6

04010 Borgo San Michele (Latina)

Italia