Pakkausseloste

OFTAQUIX silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus 5 mg/ml

Oftaquix 5 mg/ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus

levofloksasiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Oftaquix-silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oftaquix-silmätippoja
 3. Miten Oftaquix-silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Oftaquix-silmätippojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Levofloksasiini on fluorokinolonien (joskus käytetään lyhyempää nimeä kinolonit) ryhmään kuuluva antibiootti. Se vaikuttaa tappamalla tiettyjä infektioita aiheuttavia bakteereita.

Kun levofloksasiinia annetaan silmätippoina, sitä käytetään 1-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille ja aikuisille bakteerien aiheuttamien silmän pintaosien infektioiden hoitoon.

Yksi tällaisista infektioista on bakteerin aiheuttama sidekalvotulehdus, joka on silmän etuosaa peittävän kalvon (sidekalvon) tulehdus.

Oftaquix-silmätippoja ei suositella käytettäväksi alle 1-vuotiaille lapsille.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 5 päivän jälkeen.

Levofloksasiinia, jota Oftaquix-silmätipat sisältävät, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä,  apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Oftaquix-silmätippoja

Jos olet epävarma, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Oftaquix-silmätippoja.

 • Jos saat allergisen reaktion vaikka yhden annoksen jälkeen, lopeta lääkkeen käyttö.
 • Jos huomaat silmäoireidesi pahenevan hoidon aikana, ota yhteyttä lääkäriin mahdollisimman pian.
 • Jos oireesi eivät näytä helpottuneen tietyn lääkärisi kanssa sovitun ajan kuluttua, ota yhteyttä lääkäriin niin pian kuin mahdollista.
 • Yleensä minkäänlaisia piilolinssejä ei saa käyttää, kun silmä on tulehtunut.

Jänteiden turvotusta ja repeämiä on ilmennyt suun kautta tai laskimoon annettavia fluorokinoloneja käyttäneillä henkilöillä, erityisesti iäkkäillä potilailla ja potilailla, jotka ovat saaneet samanaikaisesti kortikosteroidihoitoa. Lopeta Oftaquix-valmisteen käyttö, jos havaitset jännekipua tai jänteiden turvotusta (jännetulehdus).

Lapset ja nuoret

Tämän lääkkeen käyttöön liittyvät varoitukset ja varotoimet ovat samat aikuisille, nuorille ja vähintään 1-vuotiaille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Oftaquix

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. On erityisen tärkeää, että kerrot lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle ennen Oftaquix-valmisteen käyttöä, jos käytät joitakin muita silmätippoja tai silmävoidetta.

Jos käytät muita silmätippoja, odota vähintään 15 minuuttia Oftaquix-valmisteen ja muiden silmätippojen annostelun välillä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Oftaquix-silmätippoja ei saa käyttää raskauden aikana ellei sen käytön mahdollinen hyöty ole suurempi kuin mahdollinen sikiölle aiheutuva riski.

Vaikkakin hyvin pieni määrä levofloksasiinia kulkeutuu vereen ja rintamaitoon silmätippojen silmään annon jälkeen, on hyvin epätodennäköistä, että silmätipat vahingoittavat sikiötä tai vauvaa.

Lääkärisi tietää mahdollisista riskeistä ja neuvoo, kannattaako sinun käyttää Oftaquix-silmätippoja tässä tapauksessa.

Hedelmällisyys (naisen/miehen kyky saada lapsia) ei heikkene, kun käytät Oftaquix-silmätippoja käyttöohjeen mukaisesti.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Oftaquix-silmätipoilla on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Jos tipat aiheuttavat lyhytaikaista näön sumentumista, odota kunnes näkösi palautuu ennalleen ennen kuin ajat tai käytät koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Oftaquix-silmätipat on tarkoitettu silmään ja ne tiputetaan silmän ulkopinnalle.

Yli 1-vuotiaille potilaille suositeltu annos on seuraava:

Päivät 1–2

 • 1–2 tippaa tulehtuneeseen silmään (tulehtuneisiin silmiin) kahden tunnin välein.
 • Korkeintaan 8 kertaa päivässä.

Päivät 3–5

 • 1–2 tippaa tulehtuneeseen silmään (tulehtuneisiin silmiin).
 • Korkeintaan 4 kertaa päivässä.

Vanhuksille käytettäessä suositeltua annosta ei tarvitse muuttaa.

Kuuri kestää yleensä viisi päivää. Lääkärisi kertoo sinulle, kuinka pitkään sinun pitää käyttää tippoja.

Jos tiputat silmääsi jotain muuta lääkettä, odota vähintään 15 minuuttia eri tippojen annostelun välillä.

Käyttö lapsille ja nuorille

Annosta ei tarvitse muuttaa 1-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille tai nuorille. Oftaquix-silmätippoja ei suositella alle 1-vuotiaille lapsille.

Ennen tiputtamista:

Jos mahdollista, pyydä jotakuta muuta tiputtamaan tipat silmääsi. Pyydä häntä lukemaan nämä ohjeet ensin.

 1. Pese kädet.
 2. Avaa pussi katkoviivaa pitkin.
 3. Irrota yksi kerta-annospipetti pipettiliuskasta.
 4. Pane jäljelle jäänyt pipettiliuska takaisin pussiin ja käännä reuna sulkeaksesi pussin.

 

 1. Varmista, että liuos on kerta-annospipetin pohjalla.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Avataksesi pipetin, kierrä kärki irti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Nojaa päätäsi taaksepäin istuessasi tai asetu selinmakuulle.
 2. Aseta pipetin kärki silmän lähelle.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Vedä alaluomea alaspäin ja katso ylöspäin.
 2. Purista pipettiä kevyesti ja tiputa yksi tippa alaluomitaskuun.

 

 

 

 

 

 

 1. Sulje silmäsi hetkeksi. Paina silmän sisänurkkaa etusormella noin minuutin ajan. Näin estät silmätipan valumisen kyynelkanavaan.

 

 

 

 

 

Jos tarvitaan toinen tippa tai kun molemmat silmät täytyy hoitaa, toista kohdat 8–11.

Oftaquix-silmätippoja ei saa antaa ruiskeena silmämunan sisään.

Vain yhtä käyttökertaa varten. Silmätipat pitää käyttää heti kerta-annospakkauksen avaamisen jälkeen. Yhden pipetin sisältö riittää molempiin silmiin. Heitä pois pipetti jäljelle jääneine sisältöineen yhden käyttökerran jälkeen.

Jos käytät enemmän Oftaquix-silmätippoja kuin sinun pitäisi

Jos käytät liikaa Oftaquix-silmätippoja, huuhtele silmät vedellä ja kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Oftaquix-silmätippoja

Jos unohdat käyttää silmätippoja, tiputa seuraava annos niin pian kuin muistat. Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos nielet Oftaquix-silmätippoja vahingossa

Pakkauksessa olevien pipettien sisältämä levofloksasiinimäärä on niin pieni, ettei se aiheuta haittavaikutuksia. Jos olet kuitenkin huolissasi, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Jos lopetat Oftaquix-silmätippojen käytön ohjeistettua aiemmin, paraneminen voi hidastua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Noin yhdellä kymmenestä käyttäjästä ilmenee haittavaikutuksia Oftaquix-silmätippojen käytön aikana. Useimmiten ne kohdistuvat silmään eivätkä kestä kovin pitkään. Jos sinulla on vaikeita tai pitkään kestäviä haittavaikutuksia, lopeta silmätippojen käyttö ja kysy nopeasti lääkäriltä neuvoa.

Hyvin harvoin tämä lääke voi aiheuttaa vaikeita allergisia reaktioita.

Seuraavat oireet voivat esiintyä jo yhdenkin Oftaquix-annoksen jälkeen:

 • kurkun turvotus ja ahtaus
 • hengitysvaikeudet.

Harvinaisissa tapauksissa voi kehittyä muita allergisia reaktioita. Niiden oireita ovat:

 • silmien punoituksen ja kutinan paheneminen
 • silmäluomien lisääntynyt tai äkillinen turpoaminen.

Lopeta Oftaquix-silmätippojen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin välittömästi, jos huomaat mitään yllä mainituista oireista.

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • silmän kirvely
 • heikentynyt näkökyky tai erite silmässä.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • silmien pistävä kipu tai ärsytys
 • kivuliaat silmät
 • kuivat tai arat silmät
 • silmäluomen tai sidekalvon (silmän etuosan kalvon) turvotus tai punoitus (verestävät silmät)
 • valonarkuus
 • kutiavat silmät
 • tahmeat silmäluomet
 • päänsärky
 • ihottuma silmän ympärillä
 • tukkoinen tai vuotava nenä.

Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta):

 • allergiset reaktiot, esimerkiksi ihottuma.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy alle 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • kurkunpään turvotus ja ahtaus
 • hengitysvaikeudet.

Muut haittavaikutukset lapsilla ja nuorilla

Haittavaikutusten esiintymistiheyden, tyypin ja vaikeusasteen oletetaan olevan samanlaisia lapsilla, nuorilla ja aikuisilla.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kerta-annospipetissä, pussissa ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Pidä Oftaquix kerta-annospakkaukset alkuperäisessä pussissa. Herkkä valolle.

Voit käyttää Oftaquix-silmätippoja kolme kuukautta pussin avaamisen jälkeen.
Heitä pois käyttämättömät kerta-annospakkaukset tuon ajan kuluttua.

Heitä pois avattu kerta-annospakkaus jäljelle jääneine sisältöineen heti yhden käyttökerran jälkeen.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat liuoksessa liukenemattomia hiukkasia.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oftaquix-silmätipat sisältävät

 • Vaikuttava aine on levofloksasiini.
  1 ml sisältää 5,12 mg levofloksasiinihemihydraattia, mikä vastaa 5 mg:aa levofloksasiinia.
  Yksi kerta-annospipetti (0,3 ml) sisältää 1,5 mg levofloksasiinia.
 • Muut aineet ovat natriumkloridi, laimennettu natriumhydroksidiliuos tai laimennettu kloorivetyhappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

 • Oftaquix on kirkas, vaalean keltainen tai vaalea vihertävän keltainen liuos, jossa ei ole näkyviä partikkeleita.
 • Kymmenen kappaleen kerta-annospakkausliuskat on pakattu paperipäällysteisiin alumiini-polyeteenipusseihin.
 • Yksi kerta-annospakkaus sisältää 0,3 ml liuosta.
 • Pakkauskoot: 10 x 0,3 ml, 20 x 0,3 ml, 30 x 0,3 ml ja 60 x 0,3 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere

Valmistaja

Santen Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Oftaquix: Islanti, Italia, Ruotsi, Suomi ja Tanska
Oftaquix sine: Saksa
Oftaquix Unit Dose: Iso-Britannia (Pohjois-Irlanti)

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 7.4.2021

Tekstin muuttamispäivämäärä

07.04.2021