Pakkausseloste

FLIXOTIDE DISKUS inhalaatiojauhe, annosteltu 100 mikrog/annos, 250 mikrog/annos, 500 mikrog/annos

Flixotide Diskus 100 mikrog/annos

Flixotide Diskus 250 mikrog/annos

Flixotide Diskus 500 mikrog/annos

inhalaatiojauhe, annosteltu

flutikasonipropionaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Flixotide Diskus on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Flixotide Diskusta

3. Miten Flixotide Diskusta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Flixotide Diskuksen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Flixotide Diskus on kortisonivalmiste, jolla on tulehduksia ja allergiaa ehkäisevä vaikutus keuhkoissa. Vähentämällä tulehdusta pyritään ehkäisemään äkilliset astmakohtaukset.

Flixotide Diskusta käytetään säännöllisesti astman oireiden ehkäisyyn ja pahenemisvaiheiden hoitoon. Täysi vaikutus saadaan vasta muutaman päivän käytön jälkeen. Valmiste ei tuo välitöntä lievitystä akuutteihin astmakohtauksiin.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Flixotide Diskusta

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Flixotide Diskusta:

 • jos sinulla on hengitystieinfektioita, kuten keuhkotuberkuloosi ja sieni- tai virusinfektiot. Kerro silloin asiasta lääkärille, jotta hän voi määrätä sinulle täydentävän hoidon.
 • jos sinua on aikaisemmin hoidettu kortisonitableteilla. Noudata tarkoin lääkärin annosteluohjeita siirtyessäsi Flixotide Diskus -hoitoon. Tällöin voivat aikaisemmat allergiset vaivat, esimerkiksi nuha ja ihottuma, uusiutua. Hoidon alussa voit myös tuntea väsymystä, päänsärkyä ja lihas- tai nivelsärkyä. Joskus saatat tuntea pahoinvointia tai sinua voi oksettaa. Tämä johtuu siitä, että kokonaiskortisonimäärä kehossasi pienenee, kun tautia hoidetaan paikallisesti.
 • jos hengityksen vinkuna lisääntyy heti lääkkeen ottamisen jälkeen (ns. paradoksaalinen bronkospasmi). Tarvitset tällöin heti ns. avaavaa astmalääkettä. Lopeta Flixotide Diskuksen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin.
 • jos sinulla on diabetes.

Jos astmaoireesi lisääntyvät, älä muuta annostusta ilman lääkärin määräystä.

Jos tilasi heikkenee äkillisesti tai joudut tilapäisesti stressitilanteisiin, lääkäri voi määrätä täydentäväksi hoidoksi kortisonitabletteja.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos käytät nopeavaikutteista kohtauslääkettäsi tavallista enemmän, tai jos se ei tehoa yhtä hyvin kuin tavallisesti.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos koet näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä, jotka voivat johtua kaihista tai glaukoomasta.

Muut lääkevalmisteet ja Flixotide Diskus

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös rohdostuotteita ja lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotakin näistä lääkkeistä:

 • proteaasin estäjiin kuuluvia viruslääkkeitä (esim. ritonaviiri) tai kobisistaattia sisältäviä valmisteita, jotka voivat voimistaa flutikasonipropionaatin vaikutuksia. Lääkäri saattaa haluta seurata tilaasi tarkemmin, jos käytät jotakin näistä valmisteista.
 • lääkkeet, joita käytetään sieni-infektioiden hoitoon (esim. ketokonatsoli).

Flixotide Diskuksella saattaa olla yhteisvaikutuksia myös joidenkin muiden lääkkeiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Kokemukset Flixotide Diskuksen käytöstä raskauden aikana ovat vähäiset. Keskustele sen vuoksi lääkärin kanssa lääkkeen käytöstä, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta lähiaikoina.

Tämän lääkevalmisteen vaikuttavan aineen erittymisestä äidinmaitoon ei ole tietoa. Kysy sen vuoksi neuvoa lääkäriltä, ennen kuin imetät lastasi Flixotide Diskus -hoidon aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Flixotide Diskuksen ei oleteta vaikuttavan suorituskykyysi liikenteessä eikä kykyysi käyttää koneita, mutta valmisteen vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei kuitenkaan ole erikseen tutkittu.

Flixotide Diskus sisältää laktoosia

Älä käytä tätä lääkettä, jos olet allerginen laktoosimonohydraatille tai laktoosimonohydraatin sisältämälle maitovalkuaiselle. Sen sijaan tavallisesta laktoosi-intoleranssista kärsiville Flixotide Diskuksen sisältämä laktoosimäärä (enintään 12,5 mg yhdestä annoksesta) ei yleensä aiheuta ongelmia.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Älä ylitä suositusannosta. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille ja yli 16-vuotiaille nuorille on 100 - 1000 mikrogrammaa kaksi kertaa vuorokaudessa.

4 – 16-vuotiaille lapsille ja nuorille 50 – 200 mikrogrammaa kaksi kertaa vuorokaudessa.

Flixotide Diskuksen käyttöä ei suositella alle 4-vuotiaille lapsille.

Huuhtele suusi vedellä heti lääkkeen käytön jälkeen.

Lääke on tarkoitettu käytettäväksi vain sisäänhengitettynä eli inhaloituna. Huomaa, että Flixotide Diskuksen sisältämällä vaikuttavalla aineella, flutikasonipropionaatilla, on ehkäisevä vaikutus. Siksi lääkettä onkin käytettävä säännöllisesti myös silloin, kun tunnet itsesi oireettomaksi.

Inhalaatiojauheen käytössä oikea inhalaatiotekniikka on tärkeä, jotta lääkkeestä saadaan paras mahdollinen hyöty. Flixotide Diskus -inhalaatiolaitteen käyttöohje on tämän osion lopussa.

Jos sinusta tuntuu, että Flixotide Diskuksen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille tai apteekkiin.

Jos käytät enemmän Flixotide Diskusta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Flixotide Diskusta

Jos olet unohtanut ottaa yhden lääkeannoksen ajallaan, jatka hoitoa tavalliseen tapaan, kun on aika ottaa seuraava annos.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Flixotide Diskuksen käytön

Hoitoa ei koskaan pidä lopettaa äkillisesti, sillä oireet voivat tällöin pahentua. Keskustele lääkärin kanssa, jos jostain syystä haluat lopettaa hoidon.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Diskus-inhalaatiolaitteen käyttöohje

Lue käyttöohje läpi huolellisesti, ennen kuin käytät Diskus-inhalaatiolaitetta. Noudata siinä annettuja neuvoja ja ohjeita.

Diskus on suljettuna, kun otat sen kotelosta. Diskus on foliopakkauksen sisällä. Folio suojaa sitä kosteudelta ja se tulisi avata vasta ensimmäisellä käyttökerralla. Avaamisen jälkeen foliopakkaus on hävitettävä.

image1.png

Annoslaskin ilmoittaa, kuinka monta annosta on jäljellä. Luvut 5 - 0 on merkitty PUNAISELLA varoitukseksi siitä, että Diskus tyhjenee pian.

1. Avaa Diskus

Pidä Diskusta kuvan osoittamalla tavalla ja työnnä peukalonsijaa nuolen suuntaan niin pitkälle kuin mahdollista.

image2.png

2. Saata Diskus käyttövalmiiksi

Pidä Diskusta siten, että suukappale on itseesi päin. Työnnä annosvipua itsestäsi poispäin niin pitkälle kuin mahdollista, kunnes kuulet naksahduksen (’klik’). Diskus on nyt valmis käytettäväksi.

image3.png

3. Inhaloi (hengitä sisään)

Lue tämä kohta huolellisesti ennen kuin aloitat annoksen inhaloimisen.

 • Pidä Diskus poissa suun edestä ja hengitä ulos niin pitkään kuin vaivatta pystyt. Älä hengitä Diskukseen.
 • Aseta Diskus huulillesi ja sulje huulet suukappaleen ympärille. Hengitä sisään tasaisesti ja syvään Diskuksen kautta, ei nenän kautta.
 • Ota Diskus pois suusta.
 • Pidätä hengitystä noin 10 sekuntia tai niin pitkään kuin mahdollista.
 • Hengitä hitaasti ulos.

Lääke ei välttämättä tunnu tai maistu miltään, vaikka laitetta käytetään oikein.

image4.png

4. Sulje Diskus

Sulje Diskus työntämällä peukalonsijaa itseesi päin niin pitkälle kuin mahdollista. Kun kuulet naksahduksen (’klik’), Diskus on suljettu. Annosvipu on nyt palannut alkuasentoonsa. Diskus on valmis käytettäväksi uudelleen.

image5.png

5. Huuhtele

Huuhtele suusi vedellä inhaloinnin jälkeen.

Jos otat kaksi inhalaatiota, sulje Diskus ja toista vaiheet 1–4.

Muista

Pidä Diskus kuivana. Pidä Diskus suljettuna silloin, kun et käytä sitä. Älä koskaan hengitä ulos Diskuksen kautta. Työnnä annosvipua ainoastaan silloin, kun olet valmis inhaloimaan annoksen (hengittämään sisään).

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Koska Flixotide Diskusta inhaloidaan suoraan keuhkoihin vain pieniä määriä, on haittavaikutusten riski vähäinen.

Jos sinulla ilmenee seuraavia hyvin harvinaisia oireita, mene heti lääkäriin: kasvojen ja nielun turvotus, hengenahdistus ja/tai keuhkoputkien supistelu, henkeä uhkaava allerginen reaktio (anafylaktinen sokki).

Hyvin yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla kymmenestä):

 • suun ja nielun sienitulehdus (kandidiaasi).

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta):

 • äänen käheys
 • mustelmaherkkyys.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta):

 • ihon yliherkkyysreaktiot.

Harvinaiset (alle 1 potilaalla tuhannesta):

 • ruokatorven sienitulehdus (kandidiaasi).

Hyvin harvinaiset (alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta):

 • Cushingin oireyhtymä ja siihen liittyvät oireet (esim. vartalon ja kasvojen lihavuus (”kuukasvot”), lihasten surkastuminen, luukato, kohonnut verenpaine ja erilaiset psyykkiset oireet), lisämunuaisten vajaatoiminta, lasten ja nuorten kasvun hidastuminen, luiden haurastuminen, kaihi, glaukooma
 • veren liikasokerisuus
 • ahdistus, unihäiriöt, käyttäytymismuutokset mukaan lukien ylivilkkaus ja ärtyisyys (pääasiallisesti lapsilla)
 • hengityksen vinkuna lääkkeen käytön jälkeen (ns. paradoksaalinen bronkospasmi).

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • masentuneisuus ja aggressiivinen käyttäytyminen (erityisesti lapsilla)
 • nenäverenvuoto
 • näön hämärtyminen.

Infektioriski, käheys ja kurkun ärsytys vähenevät, jos huuhdot suusi vedellä jokaisen inhalaatiokerran jälkeen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä Flixotide Diskus kuivassa paikassa huoneenlämmössä (+15 - 25 °C). Säilytä Diskus foliopakkauksessa ensimmäiseen käyttökertaan asti. Avattu foliopakkaus tulee hävittää.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Flixotide Diskus sisältää

 • Vaikuttava aine on flutikasonipropionaatti, jota yhdessä annoksessa on 100, 250 tai 500 mikrogrammaa.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, jota yhdessä annoksessa on noin 12,5 mg (sisältää maitovalkuaista).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Pakkauksessa on oranssinvärinen Diskus-inhalaatiolaite, joka sisältää 60 yksittäispakattua inhalaatiojauheannosta.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Oy

PL 24

02231 Espoo

puh: 010 303030

Valmistaja

Glaxo Wellcome Production, Evreux, Ranska

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

GlaxoSmithKline Oy

PL 24

02231 Espoo

puh: 010 303030

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.12.2020

Tekstin muuttamispäivämäärä

21.12.2020