Package information leaflet

DIPROSALIC liuos iholle 0,5/20 mg/g, voide 0,5/30 mg/g

Diprosalic 0,5 mg/g + 30 mg/g voide
Diprosalic 0,5 mg/g + 20 mg/g liuos iholle

beetametasoni, salisyylihappo

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Diprosalic on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Diprosalicia
 3. Miten Diprosalicia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Diprosalicin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut kortikosteroideja sisältävät lääkevalmisteet jaetaan neljään eri vahvuusluokkaan: I Miedot, II Keskivahvat, III Vahvat ja IV Erityisen vahvat.

Diprosalic on yhdistelmävalmiste, joka sisältää beetametasonia, vahvuusluokkaan III kuuluvaa kortikosteroidia, jolla on tulehdusta ja kutinaa lievittävä vaikutus, sekä salisyylihappoa, jolla on kuivaa, hilseilevää ihoa kuoriva vaikutus.

Diprosalic on tarkoitettu tulehduksellisten ja allergisten ihosairauksien paikalliseen hoitoon.

Voide sopii kuiviin ja hilseileviin ihottumiin, liuos päänahan ja ihokarvojen peittämien alueiden hoitoon.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Diprosalicia

 • jos olet allerginen beetametasonille tai salisyylihapolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos olet aikaisemmin saanut yliherkkyysoireita kayttäessäsi Diprosalicia tai jotain muuta kortikosteroidivalmistetta.
 • jos ihollasi on jokin bakteerin, viruksen tai sienen aiheuttama tulehdus.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Diprosalicia.

 • Älä levitä Diprosalicia avohaavaan tai rikkoutuneelle iholle. Lääke on tarkoitettu käytettäväksi vain iholle tai päänahkaan. Sen joutumista silmiin ja limakalvoille tulee varoa.
 • Älä käytä valmistetta laajoilla ihoalueilla. Annostelutiheyden ja hoitoajan suhteen noudata lääkärin ohjeita.
 • Jos ihottuma pahenee, näyttää tulehtuneelta tai erittäin kuivalta, käänny lääkärisi puoleen.
 • Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Muut lääkevalmisteet ja Diprosalic
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Diprosalicin käytöstä raskauden ja imetyksen aikana tulee aina neuvotella lääkärin kanssa. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Levitä ohut kerros voidetta tai muutama pisara liuosta ihottuma-alueelle yleensä kahdesti päivässä (aamulla ja illalla) tai lääkärin ohjeen mukaan. Älä käytä peitesidosta, ellei lääkäri toisin määrää. Pese kätesi valmisteen levittämisen jälkeen. Ole erityisen varovainen hoitaessasi kasvojen, kaulan, taivealueiden ja sukuelinten ihoa.

Jos käytät enemmän Diprosalicia kuin sinun pitäisi
Noudata aina lääkärin ohjeita. Jos olet käyttänyt lääkettä liian suurina annoksina tai liian pitkäaikaisesti tai sitä on nielty, ota yhteys lääkäriin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tain apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on toisinaan todettu kortikosteroidivalmisteiden käytön yhteydessä: ihon kuumotus, kutina, kuivuminen ja ihoärsytys, näön hämärtyminen. Käytettäessä kortikosteroidia pitkään ja laajoilla ihoalueilla voi tapahtua ihon ohenemista.

Kun Diprosalicia käytetään lapsille, hoitoa on seurattava huolellisesti, koska lääke imeytyy ihon läpi verenkiertoon ja saattaa vaikuttaa lapsen kasvuun tai aiheuttaa muita haittavaikutuksia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Säilytä alle 25 ºC.
Diprosalic liuos on herkkä valolle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Diprosalic sisältää

Voide:
Vaikuttavat aineet ovat beetametasoni ja salisyylihappo. Yksi gramma Diprosalic voidetta sisältää 0,64 mg beetametasonidipropionaattia, joka vastaa 0,5 mg beetametasonia, sekä 30 mg salisyylihappoa.
Muut aineet ovat: Nestemäinen parafiini ja valkovaseliini.

Liuos iholle:
Vaikuttavat aineet ovat beetametasoni ja salisyylihappo. Yksi gramma Diprosalic liuosta iholle sisältää 0,64 mg beetametasonidipropionaattia, mikä vastaa 0,5 mg beetametasonia, sekä 20 mg salisyylihappoa.
Muut aineet ovat: Natriumedetaatti, hypromelloosi, isopropyylialkoholi, natriumhydroksidi ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Voide: Läpikuultavan valkoinen voide alumiinituubissa, 100 g

Liuos iholle: Väritön kirkas liuos muovipullossa (LDPE), 100 ml

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB Oss
Alankomaat

Valmistaja
Voide:
Organon Heist bv
Industriepark 30
2220 Heist-op-den-Berg
Belgia

Liuos iholle:
Organon Heist bv
Industriepark 30
2220 Heist-op-den-Berg
Belgia

ja

Cenexi HSC
Herouville-Saint-Clair
Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 2.11.2022

Tekstin muuttamispäivämäärä

02.11.2022