Pakkausseloste

ZOVIRAX emulsiovoide 5 % (itsehoito)

Zovirax 5 % emulsiovoide

asikloviiri

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane10 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Zovirax on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zoviraxia

3. Miten Zoviraxia käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Zoviraxin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Zoviraxin vaikuttava aine, asikloviiri, estää herpesviruksen lisääntymisen ja nopeuttaa yskänrokon paranemista. Ajoissa aloitettu hoito jopa ehkäisee huuliherpeksen etenemisen rakkulavaiheeseen.

Voidemaista Zoviraxia käytetään ehdottomasti ainoastaan ihon herpes simplex ‑infektioiden, esim. toistuvan yskänrokon eli huuliherpeksen hoitoon, ellei lääkäri toisin määrää.

Valmisteen joutumista silmiin on ehdottomasti vältettävä.

Asikloviiria, jota Zovirax sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Zoviraxia

 • jos olet allerginen asikloviirille, valasikloviirille, propyleeniglykolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

 • Jos yskänrokkosi on vakava, tai muuttuu siksi, ota yhteys lääkäriin.
 • Vältä voiteen joutumista silmiisi. Jos voidetta kuitenkin menee silmiin, huuhtele silmät runsaalla vedellä. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.
 • Älä käytä voidetta suun sisäpuolelle (esim. suun haavaumille) tai nenään. Jos sitä kuitenkin vahingossa menee suuhun, Zovirax-voiteen tahaton nieleminen ei ole vaarallista. Vaikka suussa voi tuntua ärsytystä, tämä ei vaadi toimenpiteitä.
 • Käytä voidetta vain huuliherpeksen hoitoon, ellei lääkäri toisin määrää.
 • Zovirax-emulsiovoide on kehitetty erityisesti huuliherpeksen hoitoon, eikä se tehoa muihin kasvojen ihottumiin. Vain ulkoiseen käyttöön.
 • Yskänrokko tarttuu. Vähentääksesi tartuttamisen vaaraa älä anna muiden koskea yskänrokkoihottumaasi tai käyttää pyyhettäsi tms. Samaten kun olet levittänyt voidetta, älä koske sormillasi muita kehon osia ennen kuin olet pessyt kätesi. Varo erityisesti koskemasta silmiisi.

Muut lääkevalmisteet ja Zovirax

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Joskus lääkkeen vaikutus saattaa muuttua, jos samanaikaisesti käytetään muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Zovirax ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Zovirax sisältää propyleeniglykolia, setostearyylialkoholia ja natriumlauryylisulfaattia

Tämä lääkevalmiste sisältää 400 mg propyleeniglykolia per yksi gramma valmistetta.

Propyleeniglykoli saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. Älä käytä tätä lääkevalmistetta alle 4 viikon ikäisille vauvoille, joilla on avoimia haavoja tai laajoja rikkoutuneita tai vahingoittuneita ihoalueita (kuten palovammat) keskustelematta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Tämä lääkevalmiste sisältää 67,5 mg setostearyylialkoholia per yksi gramma valmistetta. Setostearyylialkoholi saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

Tämä lääkevalmiste sisältää 7,5 mg natriumlauryylisulfaattia per yksi gramma valmistetta. Natriumlauryylisulfaatti saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (kuten pistelyä tai polttelua) tai lisätä muiden valmisteiden aiheuttamia ihoreaktioita samalle alueelle käytettynä.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi on tärkeää aloittaa hoito heti ensimmäisten oireiden (esim. pistelyä, kutinaa tai kirvelyä) ilmaantuessa. On hyvä pitää Zovirax-putki-/pumppupullo mukana niin, että seuraavan yskänrokon hoidon voi aloittaa niin pian kuin mahdollista. Hoito Zoviraxilla voidaan aloittaa myös myöhemmässä vaiheessa (kohoama tai rakkula).

Pese kädet ennen kuin levität voidetta rakkula-alueelle ja levittämisen jälkeen, jotta et pahenna tulehdusta tai siirrä sitä käsien mukana muualle.

Levitä Zovirax-emulsiovoidetta yskänrokkoalueelle 5 kertaa päivässä noin 4 tunnin välein. Jos unohdat hoitokerran, levitä voidetta heti kun muistat ja jatka sitten tavalliseen tapaan.

Hoidon tulee jatkua 4 päivää. Jos rakkulat eivät ole parantuneet tähän mennessä, hoitoa voidaan jatkaa. Jos paraneminen ei ole täydellistä vielä 10 päivän jälkeen, ota yhteys lääkäriin. Vältä rakkula-alueen turhaa hankaamista tai koskettelemista.

Pumppupullon käyttöohje

Yhdellä pumpun painalluksella saat sopivan määrän voidetta yhtä kertaa varten.

Ota tukeva ote putkesta ja pumppaa kevyesti. Jos voidetta ei tule pumppupullosta tai voidetta ei ole käytetty muutamaan viikkoon, voi olla tarpeen painaa pumppua muutamia kertoja ennen kuin voide tulee ulos putkesta. Joskus pakkauksen sisällä oleva ilmakupla saattaa estää tai vaikeuttaa voiteen uloskulkeutumista. Tällöin putken ravistelu tai kopautus pöytää vasten saattaa auttaa.

Jos käytät enemmän Zoviraxia kuin sinun pitäisi

Zovirax-emulsiovoiteen liian runsaasta käytöstä ei ole raportteja.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat Zoviraxin käytön

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tämän lääkkeen käytön yhteydessä voi ilmetä seuraavia haittavaikutuksia:

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta) haittavaikutukset: ohimenevä kirvely tai pistely emulsiovoiteen levittämisen jälkeen, lievä ihon kuivuminen ja hilseily, kutina.

Harvinaiset (alle 1 potilaalla tuhannesta) haittavaikutukset: ihon punoitus, kosketusihottuma voiteen levittämisen jälkeen.

Hyvin harvinaiset (alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta) haittavaikutukset: välitön yliherkkyysreaktio; kohtauksittainen äkillinen rajoittunut turvotus ihossa, limakalvoissa tai sisäelimissä (angioedeema); nokkosihottuma. Jos turvotus on vaikeaa tai hengityksesi vaikeutuu, mene heti lääkäriin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (15‒25 °C). Älä säilytä kylmässä.

Avattunakin voide säilyy käyttökelpoisena pakkauksessa olevaan viimeiseen käyttöpäivämäärään asti.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zovirax sisältää

 • Vaikuttava aine on asikloviiri, jota on 50 mg yhdessä grammassa emulsiovoidetta.
 • Muut aineet ovat propyleeniglykoli, setostearyylialkoholi, nestemäinen parafiini, glyserolimonostearaatti, makrogolistearaatti, poloksameeri 407, natriumlauryylisulfaatti, dimetikoni, valkovaseliini ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Zovirax-emulsiovoide on tasainen, valkoinen voide.

Zoviraxia on saatavana itsehoitovalmisteena kahden gramman putkessa- tai pumppupullossa.

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Oy

PL 24

02231 Espoo

Valmistaja

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS

Postboks 61

2610 Rødovre

Tanska

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy

PL 24

02231 Espoo

puh. 0800 77 40 80

scanda.consumer-relations@gsk.com

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 8.1.2021

GSK-konserni omistaa tavaramerkin, tai se on lisensoitu GSK-konsernille. ©2021 GSK-konserni tai sen lisenssinantaja.

Tekstin muuttamispäivämäärä

08.01.2021