Package information leaflet

VICTOZA injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 6 mg/ml

Victoza® 6 mg/ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

liraglutidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Victoza® on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Victoza®-valmistetta
 3. Miten Victoza®-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Victoza®-injektionesteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Victoza® sisältää vaikuttavana aineena liraglutidia. Se auttaa kehoasi alentamaan verensokeriasi vain silloin, kun verensokeri on liian korkealla. Se myös hidastaa ruoan kulkua mahalaukun läpi ja voi auttaa ehkäisemään sydänsairauksia.

Victoza®-valmistetta käytetään yksinään, jos verensokeriasi ei pystytä kunnolla alentamaan pelkän ruokavalion ja liikunnan avulla etkä voi käyttää metformiinia (toinen diabeteslääke).

Victoza®-valmistetta käytetään muiden diabeteslääkkeiden kanssa silloin, kun ne eivät riitä alentamaan verensokeritasojasi. Niihin voi sisältyä:

 • suun kautta otettavat diabeteslääkkeet (kuten metformiini, pioglitatsoni, sulfonyyliurea, natriumin- ja glukoosinkuljettajaproteiini 2:n (SGLT2:n) estäjä) ja/tai insuliini

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Victoza®-valmistetta

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa:

 • ennen kuin käytät Victoza®-valmistetta.
 • jos sinulla on tai on ollut haimasairaus.

Tätä valmistetta ei saa käyttää, jos sinulla on tyypin 1 diabetes (kehosi ei tuota lainkaan insuliinia) tai diabeettinen ketoasidoosi (diabeteksen komplikaatio, jossa verensokeri on korkealla ja hengittäminen on vaivalloista). Se ei ole insuliini eikä sitä sen vuoksi saa käyttää insuliinin korvikkeena.

Victoza®-valmisteen käyttöä ei suositella, jos tarvitset dialyysia.
Victoza®-valmisteen käyttöä ei suositella, jos sinulla on vaikea maksasairaus.
Victoza®-valmistetta ei suositella käytettäväksi, jos sinulla on vaikea sydämen vajaatoiminta.

Tämän valmisteen käyttöä ei suositella potilaille, joilla on vaikea vatsa- tai suolisto-ongelma, joka aiheuttaa vatsan viivästyneen tyhjenemisen (gastropareesi), tai tulehduksellinen suolistosairaus.

Jos sinulla on äkillisen haimatulehduksen oireita, kuten jatkuvaa, kovaa vatsakipua, kerro siitä välittömästi lääkärillesi (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset).

Jos sinulla on kilpirauhassairaus, kuten kilpirauhaskyhmyjä ja kilpirauhasen laajentuma, ota yhteys lääkäriisi.

Aloittaessasi Victoza®-hoidon voit joissain tapauksissa kärsiä nestehukasta/kuivumisesta, esim. jos oksentelet, voit pahoin ja sinulla on ripuli. On tärkeää, että ehkäiset kuivumista juomalla runsaasti. Ota yhteys lääkäriisi, jos sinulla on kysyttävää tästä.

Lapset ja nuoret
Victoza®-valmistetta voidaan käyttää nuorille ja 10‑vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille. Tietoja valmisteen käytöstä alle 10‑vuotiaille lapsille ei ole saatavilla.

Muut lääkevalmisteet ja Victoza®
Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Erityisen tärkeää on kertoa lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos käytät lääkettä, jonka vaikuttava aine on jokin seuraavista:

 • Sulfonyyliurea (kuten glimepiridi tai glibenklamidi) tai insuliini. Sinulle voi kehittyä hypoglykemia (matala verensokeri), kun käytät Victoza®-valmistetta yhdessä sulfonyyliurean tai insuliinin kanssa, koska sulfonyyliureat ja insuliini lisäävät hypoglykemian riskiä. Kun aloitat ensimmäistä kertaa näiden lääkkeiden yhteiskäyttöä, lääkärisi voi kehottaa sinua pienentämään sulfonyyliurean tai insuliinin annosta. Katso tietoja matalan verensokerin oireista ja merkeistä kohdasta Mahdolliset haittavaikutukset. Jos otat myös sulfonyyliureaa (kuten glimepiridiä tai glibenklamidia) tai insuliinia, lääkäri voi pyytää sinua tarkistamaan verensokeritasosi. Se auttaa lääkäriäsi päättämään, pitääkö sulfonyyliurean tai insuliinin annosta muuttaa.
 • Jos käytät insuliinia, lääkäri kertoo sinulle, kuinka insuliinin annosta pienennetään, ja suosittelee seuraamaan verensokeria useammin, jotta vältät hyperglykemian (korkean verensokerin) ja diabeettisen ketoasidoosin (diabeteksen komplikaatio, jota esiintyy, kun elimistö ei pysty pilkkomaan glukoosia insuliinin vähäisen määrän vuoksi).
 • Varfariini tai muut suun kautta otettavat verenhyytymisen estolääkkeet. Tarvitaan mahdollisesti tiheämpiä verikokeita veren hyytymiskyvyn määrittämiseksi.

Raskaus ja imetys
Kerro lääkärillesi, jos olet tai epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet raskaaksi tulemista. Victoza®-valmistetta ei tule käyttää raskauden aikana, koska ei tiedetä, aiheuttaako se vaaraa syntymättömälle lapsellesi.

Ei tiedetä, erittyykö Victoza® äidinmaitoon, joten älä käytä tätä valmistetta, jos imetät.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Matala verensokeri (hypoglykemia) voi alentaa keskittymiskykyäsi. Vältä ajamasta tai käyttämästä koneita, jos tunnet hypoglykemian oireita. Katso matalasta verensokerista varoittavat oireet kohdasta Mahdolliset haittavaikutukset. Pyydä lääkäriltäsi lisätietoja.

Tärkeää tietoa joistakin Victoza®-valmisteen aineosista
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

 • Aloitusannos on 0,6 mg kerran päivässä vähintään viikon ajan.
 • Lääkärisi kertoo sinulle, milloin annosta lisätään 1,2 mg:aan kerran päivässä.
 • Lääkärisi voi lisätä annosta vielä 1,8 mg:aan kerran päivässä, jos verensokeriasi ei saada riittävän hyvälle tasolle 1,2 mg:n annoksella.

Älä muuta annosta, ellei lääkäri kehota niin tekemään.

Victoza® annetaan pistoksena ihon alle (subkutaanisesti). Älä pistä sitä verisuoneen tai lihakseen. Parhaat pistosalueet ovat reiden etuosa, vyötärön etuosa (vatsa) tai olkavarsi.

Voit ottaa pistoksen mihin tahansa aikaan päivästä, aterioista riippumatta. Kun olet valinnut sopivimman ajan, on suositeltavaa, että otat Victoza®-pistoksen suunnilleen samaan aikaan joka päivä.

Ennen kuin käytät kynää ensimmäisen kerran, lääkäri tai sairaanhoitaja näyttää, miten sitä käytetään.
Tämän pakkausselosteen toisella puolella on yksityiskohtaiset käyttöohjeet.

Jos käytät enemmän Victoza®-valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos käytät enemmän Victoza®-valmistetta kuin sinun pitäisi, kerro asiasta heti lääkärillesi. Saatat tarvita lääkärin hoitoa. Sinulle voi tulla pahoinvointia, oksentelua, ripulia tai matalaa verensokeria (hypoglykemiaa). Katso matalasta verensokerista varoittavat oireet kohdasta Mahdolliset haittavaikutukset.

Jos unohdat ottaa Victoza®-pistoksen
Jos unohdat ottaa Victoza®-annoksen, ota se heti, kun muistat.
Jos unohtamastasi annosajankohdasta on yli 12 tuntia, jätä unohtunut annos väliin. Ota seuraava annos normaaliin tapaan seuraavana päivänä.
Älä ota seuraavana päivänä ylimääräistä tai isompaa annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Victoza®-valmisteen käytön
Älä lopeta Victoza®-valmisteen käyttöä keskustelematta asiasta lääkärin kanssa. Jos lopetat sen käytön, verensokerisi saattaa nousta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset
Yleinen: voi esiintyä yhdellä ihmisellä kymmenestä

 • Hypoglykemia (matala verensokeri). Hypoglykemiasta varoittavat oireet voivat tulla äkkiä. Tällaisia oireita ovat esimerkiksi: kylmä hiki, kalpeus ja ihon viileys, päänsärky, sydämentykytys, pahoinvointi, kova nälkä, näköhäiriöt, uneliaisuus, heikotus, hermostuneisuus, ahdistuneisuus, sekavuus, keskittymisvaikeudet, vapina (tärinä). Lääkärisi kertoo sinulle, miten matalaa verensokeria hoidetaan ja mitä sinun tulee tehdä, jos havaitset itselläsi hypoglykemian oireita. Matalaa verensokeria voi esiintyä todennäköisemmin, jos otat myös sulfonyyliureaa tai insuliinia. Lääkärisi voi pienentää näiden lääkkeiden annosta ennen kuin alat käyttää Victoza®-valmistetta.

Harvinainen: voi esiintyä yhdellä ihmisellä tuhannesta

 • Allergisen reaktion vakava muoto (anafylaktinen reaktio), jossa on lisäoireita, kuten hengitysvaikeuksia, kurkun ja kasvojen turvotusta, nopeaa sydämen sykettä jne. Jos havaitset näitä oireita, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon ja kerro asiasta omalle lääkärillesi niin pian kuin mahdollista.
 • Suolitukos. Ummetuksen vaikea muoto, jossa on lisäoireina vatsakipua, vatsan turvotusta, oksentelua jne.

Hyvin harvinainen: voi esiintyä yhdellä ihmisellä 10 000:sta

 • Haimatulehdustapauksia (pankreatiitti). Haimatulehdus voi olla vakava, mahdollisesti henkeä uhkaava tila. Lopeta Victoza®-valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos huomaat minkä tahansa seuraavista vakavista haittavaikutuksista:
  Kova ja jatkuva vatsakipu, joka saattaa tuntua myös selässä, sekä pahoinvointi ja oksentelu. Nämä saattavat olla haimatulehduksen (pankreatiitti) merkkejä.

Muut haittavaikutukset
Hyvin yleinen: voi esiintyä useammalla kuin yhdellä ihmisellä kymmenestä

 • Pahoinvointi. Yleensä tämä haittavaikutus häviää ajan kuluessa.
 • Ripuli. Yleensä tämä haittavaikutus häviää ajan kuluessa.

Yleinen

 • Oksentelu.

Aloittaessasi Victoza®-hoidon voit joissain tapauksissa kärsiä nestehukasta/kuivumisesta, esim. jos oksentelet, voit pahoin ja sinulla on ripuli. On tärkeää, että ehkäiset kuivumista juomalla runsaasti.

 • Päänsärky
 • Ruuansulatushäiriö
 • Vatsatulehdus (gastriitti). Vatsatulehduksen oireita ovat vatsakipu, pahoinvointi ja oksentelu.
 • Gastroesofageaalinen refluksitauti (GERD). Refluksitaudin oireisiin sisältyy närästys.
 • Kipeä tai turvonnut vatsa
 • Epämukavuuden tunne vatsassa
 • Ummetus
 • Ilmavaivat
 • Ruokahalun väheneminen
 • Keuhkoputkentulehdus
 • Nuhakuume
 • Heitehuimaus
 • Nopeutunut pulssi
 • Väsymys
 • Hammassärky
 • Pistospaikan reaktiot (kuten mustelmat, kipu, ärsytys, kutina ja ihottuma)
 • Suurentuneet haimaentsyymien (kuten lipaasi ja amylaasi) arvot.

Melko harvinainen: voi esiintyä yhdellä ihmisellä sadasta

 • Allergiset reaktiot kuten kutina ja urtikaria (tietyntyyppistä ihottumaa)
 • Kuivuminen, johon joskus liittyy munuaisten toiminnan heikkenemistä
 • Huonovointisuus
 • Sappikivet
 • Sappirakon tulehdus
 • Makuaistin muutos
 • Mahan tyhjenemisen viivästyminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kynän etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Ennen avaamista:
Säilytä jääkaapissa (2˚C–8˚C). Ei saa jäätyä. Älä säilytä liian lähellä pakastelokeroa tai takaseinän kylmälevyä.

Käytön aikana:
Voit säilyttää kynää yhden kuukauden ajan alle 30˚C:n lämpötilassa tai jääkaapissa (2˚C–8˚C), ei liian lähellä pakastelokeroa tai takaseinän kylmälevyä. Ei saa jäätyä.
Suojaa valmiste valolta pitämällä kynän suojus paikoillaan, kun et käytä kynää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos liuos ei ole kirkasta ja väritöntä tai melkein väritöntä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Victoza® sisältää

 • Vaikuttava aine on liraglutidi. 1 millilitra injektionestettä sisältää 6 mg liraglutidia. Yksi esitäytetty kynä sisältää 18 mg liraglutidia.
 • Muut aineet ovat dinatriumfosfaattidihydraatti, propyleeniglykoli, fenoli ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)
Victoza® on kirkas ja väritön tai melkein väritön injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä. Jokaisessa kynässä on 3 ml liuosta, ja kynästä saa 30 kpl 0,6 mg:n annoksia, 15 kpl 1,2 mg:n annoksia tai 10 kpl 1,8 mg:n annoksia.

Victoza® on pakattu 1, 2, 3, 5 tai 10 kynän pakkauksiin. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.
Neulat eivät sisälly pakkaukseen.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Tanska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 07/2023

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu/

Victoza®, NovoFine® ja NovoTwist® ovat Novo Nordisk A/S:n (Tanska) omistamia tavaramerkkejä

© 2023 Novo Nordisk A/S

Ohjeet käyttäjälle

VICTOZA®-KYNÄN KÄYTTÖOHJEET

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käytät kynääsi.

Kynässäsi on 18 mg liraglutidia. Voit valita annokseksi 0,6 mg, 1,2 mg ja 1,8 mg.

Kynä on suunniteltu käytettäväksi kertakäyttöisten NovoFine®- tai NovoTwist®-neulojen kanssa, joiden pituus on enintään 8 mm ja läpimitta ohuimmillaan 32G (0,25/0,23 mm).

Kynän käyttöönoton valmisteleminen

Tarkista kynäsi nimi ja värillinen etiketti varmistaaksesi, että se sisältää liraglutidia. Väärän lääkkeen käyttäminen voi aiheuttaa vakavaa haittaa.

Ota kynän suojus pois.

Poista suojapaperi uudesta kertakäyttöneulasta. Kierrä neula suoraan ja tiukasti kiinni kynään.

Poista neulan ulompi suojus ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Vedä sisempi neulansuojus pois ja hävitä se.

image8.png Käytä jokaiselle pistokselle aina uutta neulaa. Näin vähennetään kontaminoitumisen, tulehdusten, liraglutidin vuotamisen, tukkeutuneiden neulojen ja väärän annostuksen vaaraa.
image8.png Varo, ettet taivuta tai vahingoita neulaa.
image8.png Älä koskaan yritä laittaa sisempää neulansuojusta takaisin neulaan. Voit pistää itseäsi neulalla.

Kynän huoltaminen

• Älä yritä korjata kynääsi tai purkaa sitä osiin.

• Suojaa kynä pölyltä, lialta ja kaikenlaisilta nesteiltä.

• Puhdista kynä mietoon pesuaineeseen kostutetulla liinalla.

• Älä yritä pestä, liottaa tai voidella sitä – se voi vahingoittaa kynää.

image8.png Tärkeitä tietoja

• Älä anna kynää tai neuloja kenenkään toisen käyttöön.

• Pidä kynä poissa toisten, etenkin lasten ulottuvilta.

Tarkista virtaus jokaisella uudella kynällä

Tarkista virtaus jokaisella uudella kynällä ennen ensimmäistä pistosta. Jos kynäsi on jo käytössä, siirry kohtaan ′Annoksen valinta′ kohdassa H.

Kierrä annosvalitsinta, kunnes virtauksen tarkistuksen symboli on annososoittimen kohdalla.

Pidä kynää neula ylöspäin. Napauta sylinteriampullia kevyesti sormella muutama kerta. Tällöin mahdolliset ilmakuplat nousevat sylinteriampullin yläosaan.

Pidä neulaa edelleen ylöspäin ja paina annospainiketta, kunnes annososoittimen kohdalla on 0 mg.

Neulan kärjessä pitäisi näkyä pisara liraglutidia. Jos pisaraa ei näy, toista vaiheet EG enintään neljä kertaa.

Jos liraglutidipisaraa ei edelleenkään näy, vaihda neula ja toista vaiheet EG vielä kerran.

Älä käytä kynää, jos neulan kärjessä ei vieläkään näy liraglutidipisaraa. Kynä on rikki ja sinun on otettava käyttöön uusi kynä.

image8.png Jos kynä on pudonnut kovalle alustalle tai epäilet, että siinä on jokin vika, ota aina käyttöön uusi kertakäyttöneula ja tarkista virtaus ennen pistosta.

Annoksen valinta

Tarkista aina, että annososoittimen kohdalla on 0 mg.

Kierrä annosvalitsinta, kunnes tarvitsemasi annos (0,6 mg, 1,2 mg tai 1,8 mg) näkyy annososoittimen kohdalla.

Jos valitsit vahingossa väärän annoksen, voit muuttaa sen yksinkertaisesti kiertämällä annosvalitsinta taakse- tai eteenpäin, kunnes oikea annos on annososoittimen kohdalla.

Kun kierrät annosvalitsinta taaksepäin, varo painamasta annospainiketta, koska tällöin liraglutidia saattaa tulla ulos neulasta.

Jos annosvalitsin pysähtyy ennen kuin tarvitsemasi annos on annososoittimen kohdalla, kynässä ei ole riittävästi liraglutidia jäljellä koko annokseen. Valitse tällöin toinen seuraavista vaihtoehdoista:

Jaa annoksesi kahteen pistokseen:
Kierrä annosvalitsinta jompaan kumpaan suuntaan niin, että annososoittimen kohdalla on 0,6 mg tai 1,2 mg. Pistä annos. Valmistele sitten uusi kynä ja pistä loput annoksesta.

Voit jakaa annoksesi otettavaksi nykyisellä kynällä ja uudella kynällä vain, jos olet saanut koulutuksen tai neuvoja terveydenhuollon ammattilaiselta. Käytä laskinta, kun suunnittelet annokset. Jos jaat annoksen väärin, voit pistää liikaa tai liian vähän liraglutidia.

Pistä koko annos uudella kynällä:
Jos annosvalitsin pysähtyy ennen kuin annososoittimen kohdalla on 0,6 mg, valmistele uusi kynä ja pistä koko annos uudella kynällä.

image8.png Älä yritä valita muita annoksia kuin 0,6 mg, 1,2 mg tai 1,8 mg. Annosikkunassa olevan luvun on oltava täsmälleen annososoittimen kohdalla, jotta saat varmasti oikean annoksen. Annosvalitsin napsahtelee, kun kierrät sitä. Älä käytä näitä napsahduksia pistettävän annoksen valitsemiseen.
Älä käytä sylinteriampullin asteikkoa pistettävän liraglutidimäärän mittaamiseen – se ei ole tarpeeksi tarkka.

Pistoksen ottaminen

Pistä neula ihoon. Noudata lääkärin tai sairaanhoitajan neuvomaa pistostekniikkaa. Toimi sen jälkeen seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Paina annospainiketta, kunnes annososoittimen kohdalla on lukema 0 mg. Varo koskettamasta annosikkunaa muilla sormillasi tai painamasta annosvalitsinta sivusuuntaan pistoksen aikana. Se saattaa pysäyttää pistoksen.

Pidä annospainike alas painettuna ja pidä neulaa ihon alla vähintään kuusi sekuntia. Näin varmistat, että saat koko annoksen.

Vedä neula pois.
Tämän jälkeen saatat nähdä neulan kärjessä pisaran liraglutidia.
Se on normaalia, eikä sillä ole vaikutusta juuri saamaasi annokseen.

Vie neulan kärki ulompaan neulansuojukseen koskematta neulaan tai ulompaan neulansuojukseen.

Kun neula on suojassa, paina neulansuojus varovasti kokonaan neulan päälle. Kierrä sen jälkeen neula irti. Hävitä neula asianmukaisesti ja laita kynän suojus takaisin paikalleen.

Kun kynä on tyhjä, hävitä se huolellisesti ilman neulaa. Hävitä kynä ja neula paikallisten vaatimusten mukaisesti.

image8.png Poista neula jokaisen pistoksen jälkeen ja säilytä kynä ilman neulaa.
image8.png Näin vähennetään kontaminoitumisen, tulehdusten, liraglutidin vuotamisen, tukkeutuneiden neulojen ja väärän annostuksen riskiä.
image8.png Hoitajien on käsiteltävä käytettyjä neuloja erittäin varovaisesti ehkäistäkseen neulojen aiheuttamia vahinkoja ja risti-infektioita.

Tekstin muuttamispäivämäärä

13.07.2023