Pakkausseloste

ZADITEN silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus 0,25 mg/ml (resepti)

Zaditen 0,25 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa

Ketotifeeni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Zaditen-silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään.
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zaditen-silmätippoja.
 3. Miten Zaditen-silmätippoja käytetään.
 4. Mahdolliset haittavaikutukset.
 5. Zaditen-silmätippojen säilyttäminen.
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa.

Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Zaditen-silmätipat sisältävät ketotifeenia, joka on allergialääke.

Zaditen-silmätippoja käytetään kausittaisesta allergiasta johtuvien silmäoireiden hoitoon.

Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Zaditen-silmätippoja

Jos olet allerginen (yliherkkä) ketotifeenille tai Zaditen-silmätippojen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Muut lääkevalmisteet ja Zaditen

Jos käytät muita silmätippoja, odota 5 minuuttia lääkkeiden tiputtamisen välillä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät lääkkeitä, joita käytetään

 • masennuksen (depression) hoitoon
 • allergian hoitoon (esim. antihistamiineja)

Zaditen-silmätippojen käyttö ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Zaditen-silmätipat saattavat voimistaa alkoholin vaikutusta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Zaditen-silmätippoja voidaan käyttää imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos sinulla on näön hämärtymistä tai uneliaisuutta Zaditen-silmätippojen käytön jälkeen, odota kunnes oireet häviävät, ennen kuin ajat autoa tai käytät koneita.

Miten valmistetta käytetään

Käytä Zaditen-silmätippoja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma.

Tavanomainen annos aikuisille, iäkkäille ja lapsille (3 vuoden ikäisille ja sitä vanhemmille) on yksi tippa silmään (silmiin) kahdesti päivässä (aamulla ja illalla).

Kerta-annospakkauksen sisältö riittää kumpaankin silmään yhdellä käyttökerralla.

Käyttöohjeet

 1. Pese kädet.
 2. Ota repäisyliuska kuplapakkauksesta/suojapussista.
 3. Repäise yksi kerta-annospakkaus liuskasta (kuva 1).
 4. Pane jäljelle jäävät kerta-annospakkaukset takaisin kuplapakkaukseen/suojapussin ja sulje pakkaus taittamalla sen kulma. Pane kuplapakkaus/suojapussi takaisin pahvikoteloon.
 5. Avaa kerta-annospakkaus katkaisemalla sen kärki. Älä kosketa kärkeä avattuasi kerta-annospakkauksen (kuva 2).
 6. Kallista päätä taaksepäin (kuva 3).
 7. Vedä alaluomea varovasti alas toisella kädellä ja pidä se alhaalla. Pidä toisella kädellä kerta-annospakkausta ylösalaisin hoidettavan silmän yläpuolella. Purista varovasti, kunnes silmään putoaa yksi tippa (kuva 4).
 8. Sulje silmät ja paina sormen kärjellä silmänurkkaa noin 1-2 minuuttia. Tämä estää tipan valumista kyynelkanavan kautta kurkkuun ja suurin osa tipasta jää silmään (kuva 5). Toista kohdat Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa-8 tarvittaessa toiselle silmälle.
 9. Hävitä kerta-annospakkaus käytön jälkeen.

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

Kuva 4

Kuva 5

 

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Jos käytät enemmän Zaditen-silmätippoja kuin sinun pitäisi

Vaikka joitakin Zaditen-silmätippoja joutuisi vahingossa suuhun, vaaraa ei ole. Älä myöskään huolestu, jos saat tiputtimesta vahingossa useamman tipan silmääsi. Jos olet epävarma, kysy neuvoa lääkäriltäsi.

Jos unohdat laittaa Zaditen-silmätippoja

Jos olet unohtanut laittaa silmätippoja, laita väliin jäänyt annos mahdollisimman pian ja jatka sitten tavanmukaista annostelua.

Älä laita kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Zaditen-silmätipatkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu.

Yleinen (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä 10 potilaasta)

 • silmien ärsytys tai särky
 • silmätulehdus

Melko harvinainen (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä 100 potilaasta)

 • näön hämärtyminen silmätippojen laiton yhteydessä
 • silmien kuivuus
 • luomivaivat
 • sidekalvon tulehdus
 • lisääntynyt silmän valoherkkyys
 • näkyvä silmän pinnan alainen verenvuoto
 • päänsärky
 • uneliaisuus
 • ihottuma (joka saattaa olla myös kutisevaa)
 • ekseema (kutiseva, punoittava, kuumottava ihottuma)
 • suun kuivuus
 • allerginen reaktio (mukaan lukien kasvojen ja silmäluomien turvotus) ja olemassa olevan allergisen sairaustilan, kuten astman tai ihottuman, paheneminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Kuplapakkauksen/suojapussin avaamisen jälkeen repäisyliuskassa jäljellä olevia kerta-annospakkauksia voidaan säilyttää 3 kuukautta ulkopakkauksessa tai kuukausi sen ulkopuolella.

Kerta-annospakkaus itse ei ole steriili, mutta sen sisältö on steriili kerta-annospakkauksen avaamiseen saakka.

Zaditen–silmätipat on käytettävä heti kerta-annospakkauksen avaamisen jälkeen. Kerta-annospakkaus hävitetään käytön jälkeen.

Älä käytä pahvikotelossa ja kerta-annospakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zaditen-silmätipat sisältävät

 • Vaikuttava aine on ketotifeeni (fumaraattina). 1 ml sisältää 0,345 mg ketotifeenifumaraattia, joka vastaa 0,25 mg ketotifeenia.
 • Muut aineet ovat glyseroli (E 422), natriumhydroksidi (E 524), injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Zaditen on kirkas, väritön tai heikosti kellertävä liuos. Yksi kerta-annospakkaus sisältää 0,4 ml.

Pakkaukset: 5, 10, 20, 30, 50 tai 60 kerta-annospakkausta.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja:

Myyntiluvan haltija:

Laboratoires THEA – 12, rue Louis Blériot – 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 – Ranska

Lopputuotteesta vastaava valmistaja Suomessa:

Excelvision, 27 rue de la Lombardière, 07100 Annonay,Ranska

 

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Alankomaat: Zaditen Unidose 0,25 mg/ml, oogdruppels, oplossing

Espanja: Zaditen colirio monodosis

Irlanti: Zaditen 0.25mg/ml,eye drops, solution in single-dose containers

Islanti: Zaditen

Italia: Zaditen 0,25 mg/ml collirio soluzione (5, 10, 20, 30, 50, 60) contenitori monodose

Itävalta: Zaditen konservierungsmittelfrei 0,025% - Augentropfen in Einzeldosisbehältnissen

Kreikka: Zaditor οfθaλµικές staγόνeς

Luxemburg: Zaditen Unidose 0,25 mg/ml collyre en solution en récipient unidose

Norja: Zaditen

Portugali: Zaditen 0,25 mg/ml colírio, solução em unidoses

Ranska: Zalerg, 0,25 mg/ml, collyre en solution en récipient unidose

Ruotsi: Zaditen 0,25 mg/ml, ögondroppar, lösning i endosbehållare

Saksa: Zaditen ophtha sine 0,25 mg/ml Augentropfen Lösung in Einzeldosisbehältnissen

Suomi: Zaditen 0,25 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa

Tanska: Zaditen

Tsekki: Zaditen SDU 0,025%

Tämä pakkausseloste on päivitetty viimeksi 11.03.2016

Tekstin muuttamispäivämäärä

11.03.2016